Hotărârea nr. 21/2008

privind iniţierea unei Hotărâri de Guvern pentru trecerea (transmiterea) unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al judeţului Braşov şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru dezvoltarea unei baze multisportive şi de agrement de interes public

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOV Consiliul JudețeanCod F-16


HOTĂRÂREA NR.21

din data de 4.02.2008

- privind inițierea unei Hotărâri de Guvern pentru trecerea (transmiterea) unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru dezvoltarea unei baze multisportive și de agrement de interes public

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 4.02.2008;

Analizând referatul nr.866/29.01.2008 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu, prin care se propune inițierea unei Hotărâri de Guvern pentru trecerea (transmiterea) unei suprafețe de teren de 10.985,00 mp indentificat cu nr. top 11231/2/2; 11231/1/50/2/2 și 11231/1/51/2, înscris în CF nr.19837 Brașov, str.Lungă nr.255, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru dezvoltarea unei baze multisportive și de agrement de interes public;

Având în vedere dispozițiile art.9 alin.(l) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă inițierea unei Hotărâri de Guvern privind trecerea (transmiterea) unui teren în suprafață de 10.985,00 mp indentificat cu nr. top 11231/2/2; 11231/1/50/2/2 și 11231/1/51/2, înscris în CF nr.19837 Brașov, str.Lungă nr.255, municipiul Brașov, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru dezvoltarea unei baze multisportive și de agrement de interes public.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrație Publică Locală.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău zA