Hotărârea nr. 2/2008

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 4.02.2008

ROMANȚA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul JudețeanE-mail:office@judbrasov. ro


CodF-16HOTĂRÂREA NR,2

din data de 4.02.2008

aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 4.02.2008

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 4.02.2008;

Analizând Dispoziția nr.40/29.01.2008 a președintelui Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, la data de 4.02.2008, precum și propunerile formulate în plenul consiliului județean pentru înscrierea pe ordinea de zi;

Având în vedere dispozițiile art.43 alin.(l) din Legea nr.215/2001 republicată și art.45 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

In temeiul art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.L - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, a unui număr de 5 propuneri formulate de consilierii județeni. în plenul consiliului județean.

Art.2. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov a unui număr de 16 propuneri formulate de președintele Consiliului Județean Brașov.

Art.3. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 4.02.2008.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

A