Hotărârea nr. 193/2008

privind aprobarea suplimentării listei de investiţii la Cap.54.02, art.71.01.03 Program Phare Ro 2006/147-553.01.03.02.03 – proiect „Modernizarea activităţii serviciilor de evidenţa persoanelor la nivelul judeţului Braşov” prin includerea a 7 camere foto fixe şi 3 camere foto mobile şi alocarea în cadrul Bugetului judeţului Braşov, aprobat pe anul 2008 a sumei de 39.846,22 lei cu TVA

ROMANIA

Bd. Eroilor, nr. 5

JUDEȚUL BRAȘOV^^r"5'’’

’                                   Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.ro

Consiliul JudețeanCod F-16


HOTĂRÂREA NR.193

din data 16.12.2008

- privind aprobarea suplimentării listei de investiții la Cap.54.02, art.71.01.03 Program Phare Ro 2006/147-553.01.03.02.03 - proiect „Modernizarea activității serviciilor de evidența persoanelor la nivelul județului Brașov” prin includerea a 7 camere foto fixe și 3 camere foto mobile și alocarea în cadrul Bugetului județului Brașov, aprobat pe anul 2008 a sumei de 39.846,22 lei cu TVA,

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 16.12.2008

Analizând propunerea din plenul Consiliului Județean Brașov a domnului consilier județean Crăciun Dragoș, privind suplimentarea listei de investiții la Cap.54.02, art.71.01.03 Program Phare Ro 2006/147-553.01.03.02.03 - proiect „Modernizarea activității serviciilor de evidența persoanelor la nivelul județului Brașov” prin includerea a 7 camere foto fixe și 3 camere foto mobile și alocarea în cadrul Bugetului județului Brașov, aprobat pe anul 2008 a sumei de 39.846,22 lei cu TVA;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l lit.(b) și alin.3 lit.”a” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

A

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă suplimentarea listei de investiții la Cap.54.02 „Alte servicii publice generale”, art.71.01.03- Consiliul Județean, Program Phare Ro 2006/147-553.01.03.02.03 - proiect „Modernizarea activității serviciilor de evidența persoanelor la nivelul județului Brașov” prin includerea a 7 camere foto fixe și 3 camere foto mobile și alocarea în cadrul Bugetului județului Brașov, aprobat pe anul 2008, a sumei de 39.846,22 lei cu TVA.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

PREȘEDINTE, ristotelțCăncescu

\ /


Ar


ft;   A; - v i \\          Contrasemnează,

țjv       7        SECRETAR

Mariana Tihărău