Hotărârea nr. 192/2008

privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Societatea Naţională de Cruce Roşie a României – Filiala Braşov şi finanţarea cu suma de 50.000 lei pentru buna funcţionare şi îndeplinirea misiunii acesteia

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


Bel. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jlld.Brașov SJ Net St

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov. ro


CodF-16

HOTĂRÂREA NR.192

din data de 16.12.2008

privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Societatea Națională de Cruce Roșie a României - Filiala Brașov și finanțarea cu suma de 50.000 lei pentru buna funcționare și îndeplinirea misiunii acesteia

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 2.09.2008 ;

Analizând propunerea domnului consilier județean Paul Enache privind cooperarea Județului Brașov cu Societatea Națională de Cruce Roșie a României -Filiala Brașov și finanțarea cu suma de 50.000 lei, din bugetul județului Brașov pe anul 2009, pentru buna funcționare și îndeplinirea misiunii acesteia

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”e” și al in.(6) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată și actualizată,

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată și actualizată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Societatea Națională de Cruce Roșie a României - Filiala Brașov și finanțarea cu suma de 50.000 lei, din bugetul județului Brașov pe anul 2009, pentru buna funcționare și îndeplinirea misiunii acesteia.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală.Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău