Hotărârea nr. 191/2008

privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Comuna ŞOARŞ şi finanţarea cu suma de 340.000 lei pentru susţinerea programului de dezvoltare locală, având ca obiect reparaţii drumuri comunale şi sume de echilibrare

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Tel.: 068-410777


Fax: 068-475576E-mail:office@judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.191

din data de 16.12.2008

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Comuna ȘOARȘ și finanțarea cu suma de 340.000 lei pentru susținerea programului de dezvoltare locală, având ca obiect reparații drumuri comunale și sume de echilibrare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 16 decembrie 2008;

Analizând propunerea formulată de către domnul consilier județean Danu Aurelian Leonard, prin care se propune alocarea sumei de 340.000 lei, comunei ȘOARȘ, pentru susținerea programului de dezvoltare locală având ca obiect reparații drumuri comunale și sume de echilibrare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, dispozițiile art. 91, alin. (1), lit.”b” și alin. (3) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.32/2008 privind aprobarea constituirii fondului de rezervă bugetară în bugetul județului Brașov;

A.

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Comuna ȘOARȘ și finanțarea cu suma de 340.000 lei, din prevederile bugetului pe anul 2009, pentru susținerea programului de dezvoltare locală, având ca obiect reparații drumuri comunale și sume de echilibrare.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean, prin Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


președotȚe,

Aristotel CJăContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău