Hotărârea nr. 190/2008

privind constituirea Comisiei judeţene pentru relaţia cu societatea civilă

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOVCod F-16


HOTĂRÂREA NR.190

din data de 16.12.2008

privind constituirea Comisiei județene pentru relația cu societatea civilă

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008;

Analizând propunerea domnului consilier județean Grapă Sebastian privind constituirea Comisiei județene pentru relația cu societatea civilă, compusă din reprezentanți ai comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, secretarul Județului Brașov și reprezentanți ai Organizațiilor Neguvernamentale reprezentative și cu activitate în domeniul social, cultural, civic etc și care are ca scop realizarea unei interfețe între cetățenii județului și Consiliul Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.54 alin.(7) din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic.- Se aprobă constituirea Comisiei județene pentru relația cu societatea civilă, compusă din reprezentanți ai comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, secretarul Județului Brașov și reprezentanți ai Organizațiilor Neguvernamentale reprezentative și cu activitate în domeniul social, cultural, civic etc, comisie care are ca scop realizarea unei interfețe între cetățenii județului și Consiliul Județean Brașov.

PREȘEDINTE Aristotel (tăncescu

Contrasemnează,


SECRETAR Mariana Tihărău