Hotărârea nr. 19/2008

privind aprobarea promovării propunerii de încadrare a unor drumuri locale, situate pe teritoriul administrativ al comunelor HĂLCHIU şi FELDIOARA în categoria funcţională a drumurilor publice comunale

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068410777

Fax:068-475576 E-mail:qbv@deuroconsult ro. www brasovcounty.ro


Consiliul JudețeanCod-F 16

HOTĂRÂREA NR.19

din data de 4.02.2008

- privind aprobarea promovării propunerii de încadrare a unor drumuri locale, situate pe teritoriul administrativ al comunelor HÂLCHIU și FELDIOARA în categoria funcțională a drumurilor publice comunale

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 4 februarie 2008;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 25/21.01.2008 întocmit de către Direcția Administrare Drumuri și Poduri Brașov, privind aprobarea promovării propunerii de încadrare a unor drumuri locale, situate pe teritoriul administrativ al comunelor HĂLCHIU și FELDIOARA, în categoria funcțională a drumurilor publice comunale;

Ținând cont de Hotărârea nr.83 din 25 octombrie 2007 a Consiliului Local al Comunei Hălchiu, precum și de Hotărârea nr. 30 din 21.10.2007 a Consiliului Local al Comunei Feldioara;

Având în vedere dispozițiile art. 12-13 din O.G. nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă promovarea propunerii de încadrare unor drumuri locale, situate pe teritoriul administrativ al comunelor HĂLCHIU și FELDIOARA, în categoria funcțională a drumurilor publice comunale, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a


prezentei hotărâri, prin Din


ția Administrare Drumuri și Poduri Brașov.


PREȘEDINTE"

Aristotel CăncescContrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău

Anexa 1


DATELE DE IDENTIFICARE

a unor drumuri locale care se încadrează în categoria funcțională a drumurilor comunale, situate în județul Brașov


Nr.crt

Denumirea drumului

Traseul drumului

Poziția kilometrică (origine - destinație)

Lungimea Km.

Proveniența

1.

DC 31

DN13 (KM. 16+800) Feldioara - Hălchiu ( fosta moara I AS)

0+000- 2+750 comuna Feldioara

2,750

Drum neclasat

0+000 - 2+750 comuna Hălchiu

2,750

Drum neclasat

0+000 - 5+500

5,500 kmm

Comp.adm,coord,prog ing.Arhip Corina