Hotărârea nr. 189/2008

privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Fundaţia Prima Şcoală Românească şi finanţarea cu suma de 100.000 lei pentru instalarea unui sistem de supraveghere video la Muzeul „Prima Şcoală Românească”

Cod F-16


ROMANIA

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roJUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

HOTĂRÂREA NR. 189

din data de 16.12.2008

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Fundația Prima Școală Românească și finanțarea cu suma de 100.000 lei pentru instalarea unui sistem de supraveghere video la Muzeul „Prima Școală Românească”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008,

Analizând propunerea domnului consilier județean Aranyoși Ștefan prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Fundația Prima Școală Românească și finanțarea cu suma de 100.000 lei pentru instalarea unui sistem de supraveghere video la Muzeul „Prima Școală Românească”;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. „e” și alin. (6), lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Fundația Prima Școală Românească și finanțarea cu suma de 100.000 lei din bugetul județului Brașov, aprobat pe anul 2008 - Cap.67.02 - „Cultură, recreere și religie”, pentru instalarea unui sistem de supraveghere video la Muzeul „Prima Școală Românească”.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău