Hotărârea nr. 188/2008

privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar Braşov şi finanţarea cu suma de 2.550 lei pentru editarea volumului intitulat „Ghidul Instituţiilor Publice şi ONG – urilor din judeţul Braşov”

Cod F-16


ROMANIA

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roJUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

HOTĂRÂREA NR. 188

din data de 16.12.2008

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația pentru Parteneriat Comunitar Brașov și finanțarea cu suma de 2.550 lei pentru editarea volumului intitulat „Ghidul Instituțiilor Publice și ONG - urilor din județul Brașov”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008,

Analizând propunerea domnului consilier județean Aranyoși Ștefan prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația pentru Parteneriat Comunitar Brașov și finanțarea cu suma de 2.550 lei pentru editarea volumului intitulat „Ghidul Instituțiilor Publice și ONG - urilor din județul Brașov”, precum și adresa asociației mai sus menționate, înregistrată sub nr. 10804/12.11.2008;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. „e” și alin. (6), lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația pentru Parteneriat Comunitar Brașov și finanțarea cu suma de 2.550 lei din bugetul județului Brașov, aprobat pe anul 2008 - Cap.67.02 - „Cultură, recreere și religie”, pentru editarea volumului intitulat „Ghidul Instituțiilor Publice și ONG - urilor din județul Brașov”.

Art,2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică.