Hotărârea nr. 184/2008

privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braşov

ROMANIA

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roJUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 184

din data de 16.12.2008

- privind validarea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință la data de 16.12.2008;

Analizând referatul nr. 11906/15.12.2008 întocmit de către Direcția Administrație Publică Locală prin care se propune validarea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 30/02.09.2008 privind desemnarea a șase consilieri județeni ca membrii ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov și Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 357/04.12.2008 privind desemnarea celor trei reprezentanți ai comunității în autoritatea mai sus menționată;

Având în vedere art. 17 alin. (3) și art.19 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 6 și 7 din Regulamentul de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G.R. nr.787/2002;

In temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se validează componență:

 • 1. Aranyoși Ștefan

 • 2. Arișanu Constantin

 • 3. Chiran Ioan

 • 4. Coman Claudiu

 • 5. Crăciun Dragoș

 • 6. EnachePaul

 • 7. Faina Constantin

 • 8. Maxim Adrian


Autoritatea de Ordine Publică Brașov în următoarea

 • - consilier județean

 • - șeful Inspectoratului Județean de Poliție Brașov

 • - șeful Direcției de Pază și Ordine Brașov

 • - consilier județean

 • - reprezentant al comunității

 • - consilier județean

 • - reprezentant al comunității

 • - consilier județean

  • 9. Pampu Romanescu Liviu

  • 10. Stan Gabriel

  • 11. Szakal Andraș

  • 12. Taraș Răzvan Ioan

  • 13. Ungureanu Vasile


 • - reprezentantul Corpului Național al Polițiștilor

 • - reprezentant al comunității

 • - subprefect al județului Brașov

 • - consilier județean

 • - consilier județean

Art.2. Se validează președinte ales de Autoritatea de Ordine Publică Brașov, în persoana domnului consilier județean Coman Claudiu.

Art.3. Se validează comisiile de lucru ale Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov, în următoarele componențe:

I. Comisia de coordonare, situații de urgență și pentru petiții:

 • 1. Coman Claudiu

 • 2. Arișanu Constantin

 • 3. Chiran Ioan

 • 4. Taraș Răzvan Ioan

 • 5. Crăciun Dragoș

 • - consilier județean

 • - șeful Inspectoratului Județean de Poliție Brașov

 • - șeful Direcției de Pază și Ordine Brașov

 • - consilier județean

 • - reprezentant al comunității

II.


Comisia de planificare, stabilire și evaluare a indicatorilor


de


performanță minimali:

 • 1. Szakal Andraș

 • 2. Enache Paul

 • 3. Maxim Adrian

 • 4. Faina Constantin


 • - subprefect al județului Brașov

 • - consilier județean

 • - consilier județean

 • - reprezentant al comunității

  III.


  • - consilier județean

  • - consilier județean

  • - reprezentant al comunității


Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanță și drepturile omului:

 • 1. Aranyoși Ștefan

 • 2. Ungureanu Vasile

 • 3. Stan Gabriel

 • 4. Pampu Romanescu Li viu - reprezentantul Corpului Național al Polițiștilor

Art.4. Pentru activitatea desfășurată în plen și în comisii, membrii Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 5 % din indemnizația brută a președintelui Consiliului Județean Brașov.

Art.5. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrație Publică Locală.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău