Hotărârea nr. 183/2008

privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia „Speranţa pentru Toţi” Făgăraş şi finanţarea cu suma de 7.800 lei în vederea achiziţionării unei proteze auditive pentru domnul Bila Mitică-Mugurel

ROMANIA

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roJUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod t'-lT

HOTĂRÂREA NR.183

din data de 16.12.2008

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația „Speranța pentru Toți” Făgăraș și finanțarea cu suma de 7.800 lei în vederea achiziționării unei proteze auditive pentru domnul Bila Mitică-Mugurel

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008

Având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de domnul consilier județean Grapă Sebastian prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația „Speranța pentru Toți” Făgăraș și finanțarea cu suma de 7.800 lei în vederea achiziționării unei proteze auditive pentru domnul Bila Mitică-Mugurel

în baza prevederile art.91 alin.(l) lit. „d” și ”e” și alin.(5) lit.”a” pct.3 și al in.(6) lit.„a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l«- Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația „Speranța pentru Toți” Făgăraș și finanțarea cu suma de 7.800 lei, din prevederile bugetului pe anul 2009, în vederea achiziționării unei proteze auditive pentru domnul Bila Mitică-Mugurel.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Direcția Administrație Publică Locală.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău