Hotărârea nr. 182/2008

privind darea în administrare a unui imobil situat în Municipiul Făgăraş, str.M.Eminescu, nr.2 înscris în CF nr.8155, nr.top1582/2 Consiliul Local al Municipiului Făgăraş

ROMANȚA


JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

F-16

HOTĂRÂREA NR. 182

din data de 16.12.2008

privind darea în administrare a unui imobil situat în Municipiul Făgăraș, str. Mihai Eminescu, nr. 2, înscris în C.F. nr. 8155, nr. top 1582/2, Consiliului Local al Municipiului Făgăraș

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 16.12.2008;

Analizând adresa nr. 28343/10.12.2008 a Primăriei Municipiului Făgăraș privind darea în administrare a unui imobil situat în Municipiul Făgăraș, str. Mihai Eminescu, nr. 2, înscris în C.F. nr. 8155, nr. top 1582/2, Consiliului Local al Municipiului Făgăraș;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. „c”, alin. (4) lit. “a” și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată și actualizată, art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și H.C.J. nr. 85/15.01.2002 privind acceptarea de către Consiliul Județean Brașov a donației unui imobil în Municipiul Făgăraș;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă darea în administrare a unui imobil situat în Municipiul Făgăraș, str. Mihai Eminescu, nr. 2, înscris în C.F. nr. 8155, nr. top 1582/2 în suprafață de 207 m.p., Consiliului Local al Municipiului Făgăraș.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrație Publică Locală.Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău