Hotărârea nr. 179/2008

privind aprobarea Raportului final de implementare a proiectului „Inovaţii tehnologice folosite la eficientizarea serviciilor publice pentru situaţii de urgenţă în localităţile Bran, Moeciu, Fundata şi Râşnov

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

C'aicAhiiil JudețeanE-mail:office@judbrasov.ro


F-16HOTĂRÂREA NR. 179

clin data de 16.12.2008

privind aprobarea Raportului final de implementare a proiectului „Inovații tehnologice folosite la eficientizarea serviciilor publice pentru situații de urgență în localitățile Bran, Moeciu, Fundata și Râșnov”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data 16.12.2008;

V-          Analizând referatul nr. 11831/12.12.2008 întocmit de Direcția Coordonare -

Integrare Europeană prin care se supune spre aprobare Raportul final de implementare a proiectului „Inovații tehnologice folosite la eficientizarea serviciilor publice pentru situații de urgență în localitățile Bran, Moeciu, Fundata și Râșnov”;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. „e” și alin. (5) lit. “a” pct. 8 și alin. (6) lit. “c” din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l,- Se aprobă Raportul final de implementare a proiectului „Inovații tehnologice folosite la eficientizarea serviciilor publice pentru situații de urgență în V- localitățile Bran, Moeciu, Fundata și Râșnov”.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare - Integrare Europeană.Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău