Hotărârea nr. 174/2008

privind aprobarea cooperării între Judeţul Braşov şi Fundaţia Hospice „Casa Speranţei” în vederea continuării serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu pentru aproximativ 250 pacienţi curenţi în Braşov, Făgăraş şi Zărneşti, inclusiv zonele limitrofe, şi finanţarea cu echivalentul în lei a sumei de 100.000 euro

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

CA. aAIml Județean

E-mail:office@judbrasov.roF-16


HOTĂRÂREA NR. 174

din data de 16.12.2008

privind aprobarea cooperării între Județul Brașov și Fundația Hospice « Casa Speranței » în vederea continuării serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu pentru aproximativ 250 pacienți curenți în Brașov, Făgăraș și Zărnești, inclusiv zonele limitrofe, și finanțarea cu echivalentul în lei a sumei de 100.000 Euro

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 16.12.2008;

Analizând referatul nr. 11084/20.11.2008 întocmit de Direcția Coordonare -Integrare Europeană prin care se supune spre aprobare cooperarea între Județul Brașov și Fundația Flospice «Casa Speranței» în vederea continuării serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu pentru aproximativ 250 pacienți curenți în Brașov, Făgăraș și Zărnești, inclusiv zonele limitrofe, și finanțarea cu echivalentul în lei a sumei de 100.000 Euro;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. „e” și alin. (5) lit. “a” pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată;


HOTĂRĂȘTE:

Art.l,- Se aprobă cooperarea între Județul Brașov și Fundația Hospice « Casa Speranței » în vederea continuării serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu pentru aproximativ 250 pacienți curenți în Brașov, Făgăraș și Zărnești, inclusiv zonele limitrofe, și finanțarea cu echivalentul în lei a sumei de 100.000 Euro, din venituri proprii.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Coordonare -(A