Hotărârea nr. 172/2008

privind aprobarea alocării sumei de 400.000 lei, comunei Bran pentru finalizarea proiectului „Sistem de gestionare a deşeurilor menajere în zona turistică Bran”

ROMÂNTA

JUDEȚUL BRAȘOV

(,            . iJ .1 k d                s -ltE-mail :office@judbrasov. ioCod F-16

HOTĂRÂREA NR. 172

din data de 16.12.2008

privind aprobarea alocării sumei de 400.000 lei, comunei Bran pentru finalizarea proiectului „Sistem de gestionare a deșeurilor menajere în zona turistică Bran”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 16.12.2008;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 9542/9.10.2008 întocmit de către

Direcția Coordonare Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea alocării sumei de 400.000 lei, comunei Bran, pentru finalizarea proiectului „Sistem de gestionare a deșeurilor menajere în zona turistică Bran”;

Având în vedere dispozițiile art. 33 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și art.91 alin.l lit.d și alin.5 lit.a pct.9 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată și actualizată;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE.

Art.l. - Se aprobă alocarea sumei de 400.000 lei, comunei Bran pentru finalizarea proiectului „Sistem de gestionare a deșeurilor menajere în zona turistică Bran”, sumă ce se include în bugetul anului 2009 din cota de 22% impozit pe venit.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană și Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău