Hotărârea nr. 167/2008

privind modificarea traseului Braşov – Apaţa, prin modificarea capului de traseu Augustin, în cadrul Programului judeţean de transport de persoane, valabil pentru perioda 01.07.2008 – 30.06.2011

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


E-mail:office@judbrasov.ro
F-16

HOTĂRÂREA NR. 167

din data de 16.12.2008

privind aprobarea modificării traseului Brașov-Apața, prin modificarea capului de traseu Augustin, în cadrul Programului județean de transport de persoane, valabil pentru perioada 01.07.2008-30.06.2011

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 16.12.2008;

Analizând referatul nr. 503/9.12.2008 inițiat de Autoritatea Județeană de Transport Persoane privind aprobarea modificării traseului Brașov-Apața, prin modificarea capului de traseu Augustin, în cadrul Programului județean de transport de persoane, valabil pentru perioada 01.07.2008-30.06.2011;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. „d” și alin. (5) lit. „a” pct. 13 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată și art. 17 lit. a și lit. d din din Ordinul MIRA nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă modificarea traseului Brașov-Apața, prin modificarea capului de traseu Augustin, în cadrul Programului județean de transport de persoane, valabil pentru perioada 01.07.2008-30.06.2011.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin D.I.U.A.T. - Autoritatea Județeană de Transport Persoane.Contrasemnează SECRETAR Mariana Tihărău