Hotărârea nr. 166/2008

privind aprobarea completării traseului şi lungimii unui drum judeţean existent, precum şi a modificării lungimii unui drum judeţean existent, situat în judeţul Braşov şi alocarea sumei de 140.000 lei, fară TVA, pentru realizarea lucrărilor de pietruire a lungimii de 320 m de drum

ROMÂNIA


DEȚUL BRAȘOV iz

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:cjbv@deu roconsult.ro. www. braso vcou nty.ro
Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 166

din data 16.12.2008

- privind aprobarea completării traseului și lungimii unui drum județean existent, precum și a modificării lungimii unui drum județean existent, situat în județul Brașov și alocarea sumei de 140.000 lei, fără TVA, pentru realizarea lucrărilor de pietruire a lungimii de 320 m de drum

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data del 6.12.2008;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 11738/10.12.2008, întocmit de Direcția Administrare Drumuri și Poduri privind necesitatea completării traseului și lungimii unui drum județean existent, precum și a modificării lungimii unui drum județean existent, situat în județul Brașov și alocarea sumei de 140.000 lei, fără TVA, pentru realizarea lucrărilor de pietruire a lungimii de 320 m de drum, având în vedere necesitatea accesului la viitorul complex de construcții al Fundației Ortodox-Culturale „ Maica Sfântă - Bucuria Neașteptată”; pentru asigurarea accesului este necesară prelungirea traseului DJ 104 E Șinca Veche - Mănăstirea Șinca cu o lungime de 320 m de drum, pe care să se realizeze lucrări de pietruire;

Având în vedere dispozițiile art. 11 din O.G. nr.43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a” pct. 12 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă completarea traseului și lungimii unui drum județean existent, situat în județul Brașov, ale cărui date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă modificarea lungimii unui drum județean existent, situat în județul Brașov, ale cărui date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă alocarea sumei de 140.000 lei, fără TVA, din prevederile bugetului pe anul 2009 , pentru realizarea lucrărilor de pietruire a lungimii de 320 m de drum.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri.

PREȘEDINTE, Aristotel Gancescu

Contrasemnează,


SECRETAR,

Mariana Tihărău


COMPLETAREA

Traseului și lungimii unui drum județean existent situat în județul Brașov

Director/executiv,

Ing.Ctffitfei Viorel


Nr.crl.

Indicativul drumului existent

Traseul drumului existent

Poziții kilometrice (origine -destinație)

Lungime

- km -

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Poziții kilometrice ( origine -destinație)

Lungime

- km -

Provine din

DJ I04E

Șinca ( DN

73 A)-Mănăstirea

Șinca

0+000 -

3+100

3,100

DJ 104 E

Mănăstirea Șinca -Complex al Fundației Ortodox -Culturală Maica Sfântă -Bucuria Neașteptată

0+000 -

0+320

0,320

Drum vicinal 0+000 -0+320

Comuna

Șinca

Comp,coord,prog,adm, ing.Arhip Corina


MODIFICAREA

Lungimii unui drum județean existent, situat în județul Brașov

Nr.crt

Indicativ nou

Traseul diurnului propus

Poziția kilometrică (origine - destinație)

Lungimea Km.

Provine din

1.

DJ 104E

Șinca ( DN 73 A) - Mănăstirea Șinca - Complex al Fundației Ortodox - Culturală “ Maica Sfântă - Bucuria Neașteptată „

0+000 - 3+420

3,420

DJ 104E

0+000 -

3+100

Drum vi ci nai 0+000 -0+320

Director execuți

Ing.Costaa AA


^.A.D.P

>rel


Comp.coord,prog,adm

ing.Arhip Corina