Hotărârea nr. 165/2008

privind aprobarea alocării sumei de 95.678 lei, fara TVA. în bugetul Judeţului Braşov la Cap.84.02 „Transporturi” în vederea întocmirii documentaţiei de licitaţie pentru DJ 106 (expertiză) pentru „Reabilitare drum judeţean zona Poiana Mărului - Şinca”, proiectare şi obţinerea autorizaţiei de construcţie pentru lucrarea „Reabilitare DJ 106 Şinca Nouă (DN 73 A) – Vlădeni (DN 1)” şi a documentaţiei pentru acorduri şi avize pentru lucrarea „Reabilitare DJ 132 B Homorod -Ioneşti”

ROMANȚA

Bd. Eroilor, nr. 5

JUDEȚUL BRAȘODra’“v

’                                   Fax: 068-475576

E-mail: Office @jud b raso v. ro

Consiliul Județean


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.165

din data 16.12.2008

- privind aprobarea alocării sumei de 95.678 lei, fara TVA. în bugetul Județului Brașov la Cap.84.02 „Transporturi” în vederea întocmirii documentației de licitație pentru DJ 106 (expertiză) pentru „Reabilitare drum județean zona Poiana Mărului - Șinca”, proiectare și obținerea autorizației de construcție pentru lucrarea „Reabilitare DJ 106 Șinca Nouă (DN 73 A) - Vlădeni (DN 1)'’ și a documentației pentru acorduri și avize pentru lucrarea „Reabilitare DJ 132 B Homorod -Ionești”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 16.12.2008

Analizând referatul nr.l 1.830/11.12.2008 întocmit de către Direcția Administrare Drumuri și Poduri prin care se propune aprobarea alocării sumei de 95.678 lei, fără TVA. în bugetul Județului Brașov la Cap.84.02 „Transporturi”, în vederea întocmirii documentației de licitație (expertiză) pentru „Reabilitare drum județean zona Poiana Mărului - Șinca”, proiectare și obținerea autorizației de construcție pentru lucrarea „Reabilitare DJ 106 Șinca Nouă (DN 73 A) - Vlădeni (DN 1)” și a documentației pentru acorduri și avize pentru lucrarea „Reabilitare DJ 132 B Homorod -Ionești

Având în vedere prevederile art.91 alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.a, pct.12 precum și art. 91 alin.(l) lit.b și alin.(3) lit.a, din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă alocarea sumei de 95.678 lei, fără TVA. în bugetul Județului Brașov la Cap.84.02 „Transporturi” din prevederile bugetului pe anul 2009, pentru:

  • • întocmirea documentației de licitație pentru DJ 106 (expertiză) în valoare de 12,010 lei;

  • • proiectare și obținerea autorizației de construcție pentru lucrarea „Reabilitare DJ 106 Șinca Nouă (DN 73 A) - Vlădeni (DN 1)” pentru „Reabilitare drum județean zona Poiana Mărului -Șinca” în valoare de 81.868 lei;

  • • întocmire documentație pentru acorduri și avize pentru lucrarea „Reabilitare DJ 132 B Homorod -Ionești în valoare de 1.800 lei

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri și Direcția Economică

președiUt/, Aristotel Came


!SCU


Contasemnează

SECRETAR Mariana Tihărău