Hotărârea nr. 164/2008

privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Braşov în vederea derulării optime a Programului European “PEAD 2008”

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 164

din data de 16.12.2008

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Brașov în vederea derulării optime a Programului European “PEAD 2008”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008;

Analizând referatul nr. 11121/21.11.2008 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune cooperarea Județului Brașov cu Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Brașov în vederea derulării optime a Programului European “PEAD 2008”;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. „e” și alin. (6), lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Brașov în vederea derulării optime a Programului European “PEAD 2008”.

Art.2, Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău