Hotărârea nr. 162/2008

privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Braşov şi finanţarea cu suma de 10.000 lei pentru organizarea, în data de 3 decembrie 2008, a manifestării social – culturale „Ziua Mondială a Persoanelor cu Dizabilităţi”

Cod F-16


ROMANIA

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roJUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

HOTĂRÂREA NR. 162

din data de 16.12.2008

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala Brașov și finanțarea cu suma de 10.000 lei pentru organizarea, în data de 3 decembrie 2008, a manifestării social - culturale „Ziua Mondială a Persoanelor cu Dizabilități”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 10241/11.11.2008 inițiat de domnul Grapă Sebastian, consilier județean - președintele comisiei de specialitate nr. 7 - sănătate, protecția copilului și a persoanelor adulte, prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala Brașov și finanțarea cu suma de 10.000 lei pentru organizarea, în data de 3 decembrie 2008, a manifestării social - culturale „Ziua Mondială a Persoanelor cu Dizabilități”;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. „e” și alin. (6), lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala Brașov și finanțarea cu suma de 10.000 lei, din prevederile bugetului pe anul 2009, pentru organizarea, în data de 3 decembrie 2008, a manifestării social -culturale „Ziua Mondială a Persoanelor cu Dizabilități”.

Art,2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău