Hotărârea nr. 161/2008

privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Fluieraşul Braşov şi finanţarea cu suma de 1.900 lei, pentru participarea Ansamblului „Fluieraşul” la Festivalul Folcloric „Flori peste Prut” – ediţia a X – a , Vetrişoara 2008 şi la Sărbătoarea „Focul lui Sumedru” – Şirnea 2008

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 161

din data de 16.12.2008

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Fluierașul Brașov și finanțarea cu suma de 1.900 lei, pentru participarea Ansamblului „Fluierașul” la Festivalul Folcloric „Flori peste Prut” - ediția a X - a , Vetrișoara 2008 și la Sărbătoarea „Focul lui Sumedru” - Șirnea 2008

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 10194/28.10.2008 inițiat de domnul Grapă Sebastian, consilier județean-președintele comisiei de specialitate nr. 7 - sănătate, protecția copilului și a persoanelor adulte, prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Fluierașul Brașov și finanțarea cu suma de 1.900 lei, pentru participarea Ansamblului „Fluierașul” la Festivalul Folcloric „Flori peste Prut” - ediția a X - a , Vetrișoara 2008 și la Sărbătoarea „Focul lui Sumedru” -Șirnea 2008;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. „e” și alin. (6), lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația Fluierașul Brașov și finanțarea cu suma de 1.900 lei, din prevederile bugetului pe anul 2009, pentru participarea Ansamblului „Fluierașul” la Festivalul Folcloric „Flori peste Prut” - ediția a X - a, Vetrișoara 2008 și la Sărbătoarea „Focul lui Sumedru” - Șirnea 2008.

Art.2, Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău