Hotărârea nr. 155/2008

privind aprobarea baremurilor de dotare cu echipament şi cazarmament, a duratelor de utilizare, precum şi a normativelor valorice de cheltuieli aferente drepturilor de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi în instituţii specializate

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

CGOSIliUIE-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR.155

din data de 16.12.2008

privind aprobarea haremurilor de dotare cu echipament și cazarmament, a duratelor de utilizare, precum și a normativelor valorice de cheltuieli aferente drepturilor de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți în instituții specializate

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008;

V            Analizând referatul nr.9736/15.10.2008 întocmit de către Direcția Economică,

prin care se propune aprobarea haremurilor de dotare cu echipament și cazarmament, a duratelor de utilizare, precum și a normativelor valorice de cheltuieli aferente drepturilor de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți în instituții specializate;

Având în vedere dispozițiile art.2alin.2 din Legea nr.326/2003, cu modificările ulterioare, privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centre maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști, precum și art.91 alin.l lit.d și alin.5 lit.a pct.l din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă haremurile de dotare cu echipament și cazarmament, a duratelor de utilizare, precum și a normativelor valorice de cheltuieli aferente drepturilor de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți în instituții specializate, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

ANEXA 1.1

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Copii aflati la asistenți maternali

Normative valorice de cheltuieli aferente drepturilor de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți în instituții specializate conform prevederilor Legii nr. 326 / 2003, modificată prin Legea nr. 111 / 2004 și ale H.G. nr. 1128/2007

Grupa de vârstă

Valoare lei/an/copil

Echipament

Cazarmament

Ajutoare sociale (transport, materiale igienico-sanitare, rechizite, materiale cultural-sportive, jucării)

0-3 ani inclusiv

800

200

50

550

3-7 ani inclusiv

825

400

50

375

7-14 ani inclusiv

850

400

50

400

14-18 ani inclusiv

900

450

50

400

18-26 ani inclusiv

950

450

50

450

Notă: în cazul copiilor cu handicap cuantumul sumelor necesare acordării drepturilor se majorează cu 50%. împărțirea baremelor anuale privind echipament, cazannament și ajutoare sociale (transport, materiale igienico-sanitare. rechizite, materiale cultural-sportive. jucării). pe luni se face ținând cont de interesul copiilor și prioritățile existente.

Baremele anuale pentru echipament și cazarmament vor fi plătite asistenților maternali în două tranșe: în lunile martie și august.

Baremul anual pentru ajutoare sociale va fi achitat trimestrial în lunile februarie, mai, august și noiembrie.

Decontarea sumelor avansate se face conform art. 6 din Ordinul nr. 36 / 2003.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Aurelia Popescu

ANEXA 1.2

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Centre de plasament Mame protejate în centre maternale

Normative valorice de cheltuieli aferente drepturilor de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți în instituții specializate conform prevederilor Legii nr. 326 / 2003, modificată prin Legea nr. 111 / 2004 și ale H.G. nr. 1128 / 2007

Grupa de vârstă

Valoare lei/an/copil

Bunuri

Asistentă socială

Echipament

Cazarmament

Transport

Materiale igienico-sanitarc

Rechizite, materiale cultural-sportive, jucării

0-3 ani inclusiv

800

200

75

-

450

75

3-7 ani inclusiv

825

375

50

-

250

150

7-14 ani inclusiv

850

430

50

100

120

150

14-18 ani inclusiv

900

450

50

150

150

100

18-26 ani inclusiv

950

500

50

150

150

100

Mame protejate în centre maternale

844

-

100

200

444

100

Notă:

In cazul copiilor cu handicap cuantumul sumelor necesare acordării drepturilor se majorează cu 50%.

împărțirea în cazul articolelor bugetare este orientativă: în cazuri justificate economiile de la un articol pot fi utilizate la alt articol, dacă nevoile copilului impun acest lucru.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Aurelia Popescu

ANEXA 1.3

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Bareme de dotare cu echipament și duratele de utilizare

Denumire produs

Grupa 0-3 ani

Băieți

Fete

Cantitate

Durata minimă (ani)

Cantitate

Durata minimă (ani)

Bluză

2

1

2

1

Bocanci, Ghete

1

1

1

1

Căciulă

2

1

2

1

Cămașă vară

2

1

2

1

Canadiană / Palton

1

2

1

2

Chiloți

10

1

10

1

Ciorapi / Șosete

4

1

4

1

Costumaș

2

1

2

1

Fular

1

1

1

1

Maiou

3

1

3

1

Mănuși

1

1

1

1

Pantof adidas

1

1

1

1

Papuci

1

1

1

1

Pijama

2

1

2

1

Pulover

1

1

1

1

Rochiță

0

0

1

1

Sandale

1

1

1

1

Ștrampi / Dres

4

1

4

1

Trening

1

1

1

1

Tricou

2

1

2

1

Notă: în cazul copiilor cu handicap cantitățile pot fi majorate cu 50%.

- Dotarea cu echipament se va face în funcție de nevoile copilului asigurându-se limita minimă propusă de 200 lei/an.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Aurelia Popescu

-ț-> e'scu

I I


ANEXA 1.3


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Bareme de dotare cu echipament și duratele de utilizare

Denumire produs

Grupa 3-7 ani

Băieți

Fete

Cantitate

Durata minimă (ani)

Cantitate

Durata minimă (ani)

Bluză

2

1

2

1

Bocanci, Ghete

1

1

1

1

Căciulă

9

1

2

1

Cămașă iarnă

2

1

2

1

Cămașă vară

2

1

2

1

Chiloți

6

1

6

1

Ciorapi / Șosete

6

1

6

1

Costum baie

1

1

Costum iarnă

1

1

1

1

Costum vară

1

1

1

1

Fular

1

1

1

1

Fustă

2

1

Halat baie

1

1

1

1

Maiou

3

1

3

1

Mănuși

1

1

1

1

Palton / Canadiană

1

2

1

2

Pantalon de iarnă

1

1

1

1

Pantalon de vară

1

1

1

1

Pantof adidas

1

1

1

1

Pantofi

1

1

1

1

Papuci

2

1

2

1

Pijama

2

1

2

1

Pulover / Jachetă

2

1

2

1

Rochiță

1

1

Sandale

1

1

1

1

Ștrampi

4

1

Teneși

1

1

1

1

Trening

2

1

2

1

Tricou mânecă lungă

2

1

2

1

Tricou mânecă scurtă

2

1

2

1

Uniformă

1

1

1

1

Notă: în cazul copiilor cu handicap cantitățile pot fi majorate cu 50%.

Dotarea cu echipament se va face în funcție de nevoile copilului asigurându-se limita minimă propusă de 375 lei/an.

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Aurelia Popescu


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov!

Bareme de dotare cu echipament și duratele de utilizare

Denumire produs

Grupa 7-14 ani

Băieți

Fete

Cantitate

Durata minimă (ani)

Cantitate

Durata minimă (ani)

Bluză

1

1

1

1

Bocanci, Ghete

1

1

1

1

Căciulă

2

1

2

1

Cămașă iarnă

2

1

2

1

Cămașă vară

2

1

2

1

Canadiană / Palton

1

2

1

2

Chiloți

6

1

6

1

Ciorapi / Șosete

8

1

8

1

Costum baie

1

1

Costum iarnă

1

1

1

1

Costum vară

1

1

1

1

Curea centură

1

1

1

1

Fular

1

1

1

1

Fustă de vară

1

1

Fustă iarnă

1

1

Halat de baie

1

1

1

1

Maiou

4

1

4

1

Mănuși

1

1

1

1

Pantalon de iarnă

1

1

2

1

Pantalon de vară

1

1

2

1

Pantof adidas

2

1

2

1

Pantof tenis

1

1

1

1

Pantofi

1

1

1

1

Papuci

2

1

2

1

Pijama

2

1

2

1

Pulover

2

1

2

1

Rochiță vară

1

1

Sandale

1

1

1

1

Ștrampi / Dres

4

1

Sutien

2

1

Trening

2

1

2

1

Tricou mânecă lungă

2

1

2

1

Tricou mânecă scurtă

J

1

n

D

1

Uniformă

1

1

1

1

în cazul copiilor cu handicap cantitățile pot fi majorate cu 50%.

Dotarea cu echipament se va face în funcție de nevoile copilului asigurându-se limita minimă propusă de 430 Ici/an.

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Aureii ia Popcscu

ANEXA 1.3


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului BrașovBareme de dotare cu echipament și duratele de utilizare

Denumire produs

Grupa 14-18 ani

Băieți

Fete

Cantitate

Durata minimă (ani)

Cantitate

Durata minimă (ani)

Bluză

2

1

2

1

Bocanci, Ghete

1

1

1

1

Căciulă

1

1

1

1

Cămașă iarnă

1

1

1

1

Cămașă vară

2

1

2

1

Canadiană / Palton

1

2

1

2

Chiloți

6

1

6

1

Ciorapi / Șosete

6

1

6

1

Costum baie

1

1

Costum iarnă

1

1

1

1

Costum vară

1

1

1

1

Curea

1

1

1

1

Fular

1

1

1

1

Fustă de vară

1

1

Halat baie

1

1

1

1

Maiou

4

1

4

1

Mănuși

1

1

1

1

Pantalon de iarnă

1

1

1

1

Pantalon de vară

2

1

2

1

Pantof adidas

2

1

2

1

Pantof tenis

1

1

1

1

Pantofi

1

1

1

1

Papuci

2

1

2

1

Pijama

2

1

2

1

Pulover

2

1

2

1

Rochiță vară

1

1

Sandale

1

1

1

1

Ștrampi / Dres

4

1

Sutien

2

1

Trening

2

1

2

1

Tricou mânecă lungă

2

1

2

1

Tricou mânecă scurtă

2

1

2

1

Uniformă

1

1

1

1

In cazul copiilor cu handicap cantitățile pot fi majorate cu 50%.

Dotarea cu echipament se va face în funcție de nevoile copilului asigurându-se limita

minimă propusă de 450 lci/an. DIRECȚIA ECONOMICĂ.

Dir. EzXec. Aurelia Popcscu

ANEXA 1.3                                                               \ /

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov J

Bareme de dotare cu echipament și duratele de utilizare         ]


Denumire produs

Grupa 18-26 ani

Băieți

Fete

Cantitate

Durata minimă (ani)

Cantitate

Durata minimă (ani)

Bocanci, Ghete

1

1

1

1

Căciulă

1

1

1

1

Bluză

2

1

2

1

Cămașă vară

2

1

2

1

Cămașă iarnă

2

1

2

1

Chiloti

6

1

6

1

Ciorapi / Șosete

10

1

10

1

Costum vară

1

1

1

1

Costum iarnă

1

1

1

1

Costum baie

1

1

Fular

1

1

1

1

Fustă de vară

1

1

Maiou

4

1

4

1

Mănuși

1

1

1

1

Palton / Canadiană

1

2

1

2

Pantalon de vară

2

1

2

1

Pantalon de iarnă

2

1

2

1

Pantofi

1

1

2

1

Pantof adidas

2

1

2

1

Teneși

2

1

2

1

Papuci

2

1

2

1

Pijama

2

1

2

1

Pulover

2

1

2

1

Uniformă

1

1

1

1

Sutien

2

1

Rochiță vară

1

1

Ștrampi /Dres

3

1

Sandale

1

1

1

1

Tricou mânecă scurtă

n D

1

3

1

Tricou mânecă lungă

2

1

2

1

Trening

2

1

2

1

Halat baie

1

1

1

1

Curea

1

1

1

1


în cazul copiilor cu handicap cantitățile pot fi majorate cu 50%.

Dotarea cu echipament se va face în funcție de nevoile copilului asigurându-se limita minimă propusă de 500 lei/an.ANEXA 1.3

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Baremuri de dotare cu cazarmament și duratele de utilizare

Denumire produs

Grupa i

e vârstă

0-3 ani

peste 3 ani

Cantitate

Durata minimă (ani)

Cantitate

Durata minimă (ani)

Saltea

1

2

1

2

Pătură

1

2

2

2

Pernă

1

1-2

1

2

Cearșaf pat

4

1

2

2

Cearșaf plic

4

1

2

2

Față pernă

1

1

2

2

Prosop mic

1

1

2

2

Prosop baie

2

1

2

2

Fată masă

1

1

1

2

Cuvertură pat

1

2

1

2

Perdea

1

3

1

n

3

Draperie

1

3

1

n

3

Mușama

4

1

Notă:

în cazul copiilor cu handicap cantitățile pot fi majorate cu 50%.

ANEXA II.1


f                     f


Colegiul Tehnic „Aurel Vijoli” - Școala Specială FăgărașNormative valorice de cheltuieli aferente drepturilor de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți în instituții specializate conform prevederilor Legii nr. 326 / 2003, modificată prin Legea nr. 111 / 2004 și ale H.G. nr. 1128 / 2007

1

! Grupa de vârstă

Număr copii

Valoare lei / an / copil handicapat

Sume nevoi personale (28 lei / lună / elev X 9 luni)

Echipament

Cazarmament

Transport

Materiale igienico-sanitare

Rechizite, materiale cultural-sportive, jucării

Total

din care copii handicapați

* 0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

0-3 ani

inclusiv

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3-7 ani inclusiv

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7-14 ani inclusiv

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14-18 ani inclusiv

11

11

1.006

252

400

110

120

59

65

18-26 ani inclusiv

20

20

1.096

252

480

110

120

69

65

*) In cazul copiilor cu handicap cuantumul sumelor necesare acordării drepturilor se majorează cu 50% în raport cu sumele acordate în condițiile Legii nr. 326 / 2003. modificată prin Legea nr. 111 / 2004 și HG nr. 1128 / 2007

ANEXA 11.2

Colegiul Tehnic „Aurel Vijoli” - Școala Specială Făgăraș

Baremuri de dotare cu cazarmament

Nr. Crt.

Denumire produs

Cantitate (buc.)

Durata (ani)

1.

Pătură

1

4

2.

Cearșaf simplu

2

2

J.

Cearșaf plic

1

2

4.

Față de pernă

2

2

5.

Prosop baie

1

2

6.

Față de masă

1

2

7.

Prosop mic

2

1

8.

Pernă

1

Baremuri de dotare cu echipament

Nr. Crt.

Denumire produs

14-1

8 ani

18 - 26 ani

Cantitate

Durata (ani)

Cantitate

Durata (ani)

1.

Cămașă

2

1

2

1

2.

Chiloți

4

1

4

1

n J.

Pantalon

2

1

2

1

4.

Pantofi piele

1

1

1

1

5.

Pulover

1

1

1

1

6.

Tricou cu mânecă

2

1

2

1

7.

Maiou

2

1

2

1

8.

Geacă

1

1

1

1

9.

Șosete

3

1

3

1

10.

Ghete

1

1

1

1

11.

Pantofi adidas

1

1

1

1

12.

Tricou mânecă scurtă

1

1

1

1

13.

Trening

1

1

1

1

DIRECȚIA economică,

Dir. Exec. Aurelia Popescu

ANEXA I1I.1

Școala Specială Brașov

Normative valorice de cheltuieli pentru cazarmament la copiii de grădiniță semirezidenți

Grupa de vârstă

Nr. copii de grădiniță

Valoare cazarmament lei / an / copil

0-3 ani inclusiv

-

-

3-7 ani inclusiv

30

500

7-14 ani inclusiv

2

611

14-18 ani inclusiv

-

-

18-26 ani inclusiv

-

-

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Aurelia Popescu

ANEXA III.2

Școala Specială Brașov

Baremuri de dotare cu cazarmament pentru copiii din Grădinița Specială Brașov arondată Școlii Speciale Brașov

Nr. Crt.

Denumire produs

Cantitate (buc.)

Durata (ani)

1.

Saltea

1

n D

2.

Pături

3

4

Pernă

1

3

4.

Cearșaf

3

2

5.

Cearșaf-plic

3

2

6.

Față de pernă

3

2

7.

Prosop mic

3

1

8.

Prosop

1

2

9.

Față de masă (4 copii)

3

2

10.

Cuvertură de pat

2

4

11.

Perdea (pentru fiecare fereastră)

1

3

12.

Draperie (pentru fiecare fereastră)

1

4

ANEXA IV. 1

Centrul de Recuperare și Integrare Psihopedagogică a Deficienților Senzoriali Brașov

Normative valorice de cheltuieli aferente drepturilor de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți în instituții specializate conform prevederilor Legii nr. 326 / 2003, modificată prin Legea nr. 111 / 2004 și ale H.G. nr. 1128 / 2007

1

Grupa de vârstă

Număr copii

Valoare lei / an / copil handicapat

Sume nevoi personale (28 lei / lună / copil X 11 luni)

Echipament

Cazarmament

Transport

Materiale igienico-sa uitare

Rechizite, materiale cultural-sportive, jucării

Total

din care copii handicapați

1 {)*

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1     0-3 ani

inclusiv

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3-7 ani inclusiv

18

18

806

308

75

125

-

173

125

7-14 ani inclusiv

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14-18 ani

inclusiv

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I8-26 ani inclusiv

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*) In cazul copiilor cu handicap cuantumul sumelor necesare acordării drepturilor se majorează cu 50% în raport cu sumele acordate în condițiile Legii nr. 326 / 2003, modificată prin Legea nr. 111 / 2004

ANEXA IV.2

Centrul de Recuperare și Integrare Psihopedagogică a Deficienților Senzoriali Brașov

Baremuri de dotare cu cazarmament

Nr. Crt.

Denumire produs

Cantitate

(buc.)

Durata (ani)

1.

Saltea

1

2

2.

Cearșaf

1

1

o D.

Cearșaf plic

1

1

4.

Față pernă

1

1

5.

Prosop baie

1

1

Barem uri de dotare cu echipament

Nr. Crt.

Denumire produs

3-7 ani

Cantitate

Durata (ani)

1.

Căciulă

1

1

2.

Bluză

1

1

3.

Cămașă

1

1

4.

Fular

1

1

5.

Pijama

1

1

6.

Tricou

1

1

7.

Trening

1

1

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Aurelia Popescu