Hotărârea nr. 148/2008

privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean, a unui drum local neclasat şi a unui drum vicinal, situate în judeţul Braşov

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:cjbv@deuroconsull.ro.

www.brasovcounty.roCod-F 16

HOTĂRÂREA NR.148

din data de 16.12.2008

- privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor de interes județean, a unui drum local neclasat și a unui drum vicinal, situate în județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 10461/4.11.2008 întocmit de către Direcția Administrare Drumuri și Poduri Brașov, privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor publice județene, a unui drum local neclasat și a unui drum vicinal, situate în județul Brașov; propunerea formulată în referat are în vedere oportunitatea și necesitatea realizării unui drum de acces spre viitorul Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav;

Luând în discuție Hotărârea nr.44/2008 Consiliului Local al Orașului Ghimbav privind promovarea propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor județene a unui drum vicinal, situat pe teritoriul administrativ al orașului Ghimbav, județul Brașov, precum și Hotărârea nr. 28/13.11.2008 a Consiliului Local Comana privind promovarea propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor județene a unui drum local neclasat, situat pe teritoriul administrativ al comunei Comana, Județul Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 13 din O.G. nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a” pct. 12 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă promovarea propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor de interes județean, a unui drum local neclasat și a unui drum vicinal, situate în județul Brașov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri Brașov.

i

/

PREȘEDINTE^ / Aristotel Căncescu


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana TitoarăuDATELE DE IDENTIFICARE

a unui drum local neclasat și a unui drum vicinal, care se încadrează în categoria funcțională a drumurilor județene, situate în județul Brașov

V

Nr.crt

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Poziția kilometrică (origine - destinație)

Lungimea

Km.

Provine din

1.

DJ101 A

DJ 103 C (ICA Ghimbav) -Ocolitoarea mare a municipiului Brașov

0+000 - 7+500

7,500

Drum vicinal

2.

DJ 130 C

DJ 104 K - Ticușu Nou - DC

21

0+000-1+800

1,800

Drum local neclasat