Hotărârea nr. 140/2008

privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu S.C. Hiperdia S.A. Braşov - Centrul de Diagnostic Imagistic şi Laborator pentru realizarea unui Centru modern de investigare şi tratament al cancerului în judeţul Braşov

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV


Bd. Eroilor, nr. 5 2200, Brașov, jud.Brașov Tel.: 068-410777


Fax: 068-475576 E-mail:office@judbrasov.ro

Consiliul Județean


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.140

din data de 16.12.2008

- privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu S.C. Hiperdia S.A. Brașov - Centrul de Diagnostic Imagistic și Laborator pentru realizarea unui Centru modern de investigare și tratament al cancerului în județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 16.12.2008

Analizând referatul nr.9487/24.10.2008 întocmit de Direcția Coordonare Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea asocierii Județului Brașov cu S.C. Hiperdia S.A. Brașov - Centrul de Diagnostic Imagistic și Laborator, pentru realizarea unui Centru modern de investigare și tratament al cancerului în județul Brașov;

Având în vedere prevederile art.91 alin.l lit.”d” și alin.5 lit.”a” pct.3 din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu S.C. Hiperdia S.A. Brașov V-          - Centrul de Diagnostic Imagistic și Laborator pentru realizarea unui Centru

modern de investigare și Tratament al cancerului în județul Brașov;

- Județul Brașov prin Consiliul Județean Brașov va identifica și pune la dispoziția partenerului un imobil - teren sau construcție în suprafață de aproximativ 2000 - 2500 mp.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Administrație Publică Locală.

președLte

Aristotel C^incescu


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău