Hotărârea nr. 14/2008

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov, pentru anul 2008

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.14

din data de 4.02.2008

- privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, pentru anul 2008

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 4.02.2008;

Analizând referatul nr.374/15.01.2008 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, pentru anul 2008, în urma transformării unor posturi în vederea promovării în grad a personalului contractual și a avansării în treapta de salarizare a funcționarilor publici;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l) lit „a” și alin.(2) lit „c” din Legea nr.215/2001, republicată, art.60 și 61 din Legea nr. 188/1999, art.33 din OG nr.6/2007 precum și art.31 din Legea nr.53/2003;

A

In temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - începând ce data de 1.02.2008, se aprobă organigrama și statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, pe anul 2008, conform anexelor nr.l și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea Ia îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare EuropeanăContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

■ u

2 exec.

1 f.p

COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII

-

8 u, f «> S-O 3 2, J

BIROUL AUDIT INTERN

_   CD

b  ă -

CABINET PREȘEDINTE

"O    X

■o   ® -

RELAȚII CU PRESA

5 exec p.c

COMPARTIMENTUL DE PROMOVARE A INCLUZIUNII SOCIALE A ETNIEI RROME

-o   S _

b   n

COMPARTIMENTUL COORDONARE -ZONA FĂGĂRAȘ-RUPEA

1 sef serviciu

9 exec fp

SERVICIUL RESURSE UMANE, STRATEGII DE INFORMATIZARE “

1 sef serviciu 7 exec

3 f.p 4p.c

SERVICIUL COORDONARE CONSILII LOCALE. ADMINISTRATIV -

P-e S

UNITATEA JUDEȚEANĂ PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE

<D    W -k

"b o   2

o  <5,

SERVICIUL STRATEGII DE MANAGEMENT DE PROIECTE CU " .FINANȚARE INTERNAȚIONALA

- |    g

SERVICIUL RELAȚII EXTERNE -

co cn cx> b-b s “

COMPARTIMENTUL ÎNVAȚÂMĂNT, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ SĂNĂTATE TURISM-AGROTURISM

CD

o 8 -

CENTRUL REGIONAL DE INFORMARE EUROPEANĂ .CORONA"

1 exec

p.c

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICA

0 7*'.

3 "O Q.

MANAGER PUBLIC

5 exec

5 f.p

COMPARTIMENTUL INFORMARE RELAȚII CU PUBLICUL Șl SECRETARIAT ATOP

S

SERVICIUL

■b ro s 5 S

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS

—x . o>

■8-5-8 ~

COMPARTIMENTUL EDITARE MONITOR OFICIAL CJ

__ CD . W —* b 8 -"3 2.

SERVICIUL BUGET

1 sef serv 7exec fp

SERVICIUL VENITURI

•h 8 01

COMPARTIMENTUL DECONTĂRI

°° 8 K

S-6-S 2 -

SERVICIUL CONTABILITATE

■b 8 “

COMPARTIMENTUL SALARIZARE

2 exec p.c

SECRETARIAT VICEPREȘEDINTE

<D

-bă 01

COMPARTIMENTUL LANSARE, EVALUARE, URMĂRIRE INVESTIȚII PROPRII

1

cn £ -•"

SFRVICIUI ACHI7IȚII PURI IGF

■b S ”3 S r  X2-

a> r* x —q -o o

COMPARTIMENTUL LANSARE, EVALUARE,URMĂRIRE INVESTIȚII IN JUDEȚUL BRAȘOV

J

®    cn -x

X OO CD V) xT   2 £,

SERVICIUL AUTORIZAȚII, AVIZE Șl DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII

CD

-o* ă 01

o

COMPARTIMENTUL DE CONTROL SI DISCIPLINA IIN CONSTRUCȚII

J

CD ■b © A

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

”1

X Xx. CD W

^- 2 2

SERVICIUL URBANISM AMENAJAREA TERITORIULUI SI BANCA DE DATE URBANISM

3 exec f.p

COMPARTIMENTUL ACORD UNIC

J

COMPARTIMENTUL PATRIMONIU
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Președinte /l L Aristotel Cănceșci

F 94

Funct

i de demnitate publică

3

16,673

1

Președinte

I S

1

5,997

2

Vicepreședinte

I s

2

10,676

3

Administrator public

S

1

5,000

Total funcții publice

175

278,938

4

Secretar

s

1

3,696

5

Manaqer Public

s

special

2

1

2,781

Funct

i Dublice de conducere

21

56,786

6

Arhitect sef

Consilier

s

I

superior

1

1

3,105

7

Director executiv

Consilier

s

I

superior

1

4

12,020

8

Director executiv

Consilier juridic

s

I

superior

1

1

2,613

9

Director exec adjunct

Consilier

s

I

superior

1

2

5,610

10

Sef serviciu

Consilier

s

I

superior

1

10

26,050

11

Sef serviciu

Consilier juridic

s

I

superior

1

2

5,210

12

Sef birou

Auditor

s

I

superior

1

1

2,178

Funcții publice de execuție

152

215,675

13

Consilier

s

I

superior

1

55

104,433

14

Consilier

s

I

superior

2

4

6,244

15

Consilier

s

I

superior

3

6

8,490

16

Consilier

s

I

principal

1

8

10,136

17

Consilier

s

I

principal

2

2

2,278

18

Consilier

s

I

principal

3

7

7,378

19

Consilier

s

I

asistent

1

5

5,465

20

Consilier

s

I

asistent

2

6

5,322

21

Consilier

s

I

asistent

3

9

7,416

22

Consilier

s

I

debutant

4

2,536

23

Auditor

s

I

superior

1

5

8,710

24

Consilier juridic

s

I

superior

1

8

13,936

25

Consilier juridic

s

I

principal

1

2

2,534

26

Consilier juridic

s

I

asistent

3

3

2,472

27

Consilier juridic

s

I

debutant

1

634

28

Referent de specialitate

SSD

II

superior

1

6

8,976

29

Referent

M

III

superior

1

16

15,296

30

Referent

M

III

superior

2

1

826

31

Referent

M

III

superior

3

1

724

32

Referent

M

III

principal

1

1

678

33

Referent

M

III

principal

3

1

612

34

Referent

M

III

asistent

2

1

579

Posturi in regim contractual

38

53,759

35

Consilier

S

IA

10

29,963

36

Inspector de specialitate

S

I

2

2,760

37

Inspector de specialitate

S

II

2

2,502

38

Inspector de specialitate

S

IV

5

5,030

39

Referent

SSD

IA

1

1,380

40

Referent

SSD

II

1

1,006

41

Referent

SSD

III

1

912

42

Referent

M

IA

5

4,025

43

Referent

M

IV

2

1,084

44

Secretar

M, G

I

4

2 256

45

Secretar

M,G

II

2

1 032

46

Casier

M

I

1

630

47

Arhivar

M

I

1

615

48

Magaziner

G

II

1

564

TOTAL APARAT DE SPECIALITATE

214

337,697

TOTAL APARAT DE SPECIALITATE SI DEMNITARI

217

354,370