Hotărârea nr. 136/2008

privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Filantropică Medical- Creştină „Cristiana” Braşov şi finanţarea cu suma de 11.886 lei în vederea organizării Festivalului filocalic „Dumitru Stăniloae”

ROMÂNIAJUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F—16

HOTĂRÂREA NR.136

din data de 31.05.2008

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Filantropică Medical-Creștină „Cristiana” Brașov și finanțarea cu suma de 11.886 lei în vederea organizării Festivalului filocalic „Dumitru Stăniloae”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 mai 2008;

Analizând referatul înregistrat sub nr.4904/20.05.2008 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Filantropică Medical- Creștină „Cristiana” Brașov și finanțarea cu suma de 11.886 lei în vederea organizării Festivalului filocalic „Dumitru Stăniloae”; ținând cont de discuțiile și propunerile formulate în plenul Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere prevederile art. 91 alin.(l) lit.”e” și alin. (6) lit.”a” din Legea nr.215/2001, republicată;

în temeiul 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația Filantropică Medical-Creștină „Cristiana” Brașov și finanțarea cu suma de 11.886 lei, care va fi prevăzută în bugetul județului, în limita depășirii veniturilor proprii pe anul 2008, în vederea organizării Festivalului filocalic „DumitraJStăniloae”.

Art.2. - Președintele ConsiliutuTJudețean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția conomică, Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Coordonare, Integrare


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău