Hotărârea nr. 135/2008

privind demararea procedurilor în vederea evaluării imobilelor care vor face obiectul schimbului între judeţul Braşov şi familia Arişanu Nicolae Teodor, în vederea definitivării lucrărilor de pregătire a amplasamentului Aeroportului Internaţional Braşov – Ghimbav

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul JudețeanE-mail: office@jud b rasov. ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR.135

din data de 31.05.2008

privind demararea procedurilor în vederea evaluării imobilelor care vor face obiectul schimbului între județul Brașov și familia Arișanu Nicolae Teodor, în vederea definitivării lucrărilor de pregătire a amplasamentului Aeroportului Internațional Brașov - Ghimbav

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.05.2008;

Analizând referatele nr. 5272 si 5273 din 30.05.2008 întocmit de către Comisia specială pentru realizarea Aeroportului, prin care se propune modalitatea de soluționare a transferului de teren si imobile precum si aprobarea demarării procedurilor în vederea evaluării imobilelor care vor face obiectul schimbului între județul Brașov și familia Arișanu Nicolae Teodor, în vederea definitivării lucrărilor de pregătire a amplasamentului Aeroportului Internațional Brașov - Ghimbav;

Având în vedere dispozițiile art.121 alin.(4) din Legea nr.215/2001, republicată și ale OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă ca pentru toată suprafața de teren deținută de familia Arișanu Nicolae Teodor să se facă un schimb de teren în suprafață de 9 ha, deținut de Județul Brașov în Parcela Al33/2. nr. topografic (cadastral) 1579.

Art. 2. - Se aprobă demararea procedurilor în vederea evaluării imobilelor care vor face obiectul schimbului între Județul Brașov și familia Arișanu Nicolae Teodor, în vederea definitivării lucrărilor de pregătire a amplasamentului Aeroportului Internațional Brașov - Ghimbav.

Raportul de evaluare va avea ca obiectiv evaluarea:

fermei și construcțiilor edificate pe terenul proprietatea familiei Arișanu Nicolae Teodor, identificate în CF 877 nr.top 1320/8;

terenului aparținând județului Brașov, Parcela A133/2, nr. topografic (cadastral) 1579, zona în care se va face schimbul.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău