Hotărârea nr. 130/2008

privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Aviatorilor Braşoveni şi finanţarea cu suma de 12.800 lei pentru realizarea următoarelor obiective: „Aniversarea promoţiei 1953 de ofiţeri naviganţi, absolvenţi ai şcolilor militare de piloţi Tecuci şi Focşani”, „Omagiere veterani” şi „Reeditarea broşurii XX ani a Asociaţiei Aviatorilor Braşoveni”

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

2200. Brașov, jud.Brașov Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.130

din data de 31.05.2008

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Aviatorilor Brașoveni și finanțarea cu suma de 12.800 lei pentru realizarea următoarelor obiective: „Aniversarea promoției 1953 de ofițeri naviganți, absolvenți ai școlilor militare de piloți Tecuci și Focșani”, „Omagiere veterani” și „Reeditarea broșurii XX ani a Asociației Aviatorilor Brașoveni”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.05.2008;

Analizând referatul nr. 3021/28.03.2008 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune cooperarea Județului Brașov cu Asociația Aviatorilor Brașoveni și finanțarea cu suma de 12.800 lei pentru realizarea următoarelor obiective: „Aniversarea promoției 1953 de ofițeri naviganți, absolvenți ai școlilor militare de piloți Tecuci și Focșani”, „Omagiere veterani” și „Reeditarea broșurii XX ani a Asociației Aviatorilor Brașoveni”;

Având în vedere dispozițiile art.19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și art. 91 alin. (1), lit. „e” și alin. (6), lit. „a” din Legea nr.215/2001, republicată, coroborate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 31/2008

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația Aviatorilor Brașoveni și finanțarea cu suma de 12.800, prin diminuarea fondului de rezervă al județului Brașov la capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale”, titlul 50.04 „Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale” și majorarea cu aceeași sumă la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie”, pentru realizarea următoarelor obiective: „Aniversarea promoției 1953 de ofițeri naviganți, absolvenți ai școlilor militare de piloți Tecuci și Focșani”, „Omagiere veterani” și „Reeditarea broșurii XX ani a Asociației Aviatorilor Brașoveni”.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană, Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică.


Contrasemnează SECRETAR, Mariana Tihărău