Hotărârea nr. 13/2008

privind aprobarea încheierii contractelor de cooperare pentru finanţarea acţiunilor culturale şi sportive de interes public judeţean, cuprinse în bugetul Judeţului Braşov pe anul 2008

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Tel.: 068-410777


Fax:068-475576E-mail:office@judbrasovmCod F-16

HOTĂRÂREA NR.13

din data de 4.02.2008

- privind aprobarea încheierii contractelor de cooperare pentru finanțarea acțiunilor culturale și sportive de interes public județean, cuprinse în bugetul Județului Brașov pe anul 2008

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară din data de 4 februarie 2008;

Analizând referatul nr. 853/29.01.2008 întocmit de către Direcția Administrație Publică Locală, prin care se propune alocarea sumelor ce vor fi aprobate în bugetul Județului Brașov pe anul 2008, în baza unor contracte de cooperare ce se vor încheia între Județul Brașov și persoanele juridice, române sau străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, cu care se vor realiza, în comun, acțiunile, lucrările, serviciile sau proiectele de interes public județean specificate în anexele la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Județului Brașov pe anul 2008;

Ținând cont de propunerea domnului consilier județean Țucunel Nicolae privind completarea listei cu acțiunile sportive de interes public județean, precum și de discuțiile și propunerile formulate în plen;

Având în vedere dispozițiile art. art. 91 alin.(l) lit.”e” și alin.(6) lit.”a” din Legea nr.215/2001 Legea administrației publice locale, republicată;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă încheierea contractelor de cooperare pentru finanțarea acțiunilor culturale și sportive de interes public județean, cuprinse în bugetul Județului Brașov pe anul 2008, cu persoanele juridice, specificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin irecția Administrație Publică Locală și Direcția Economică.

PREȘED Aristotel CăContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău  Vi


Președinte, Aristotel Căffip/

Anexa la H.C.J. Nr. 13/2008


/I

culturale de interes public județean cuprinse în dețean Brașov pe anul 2008


L Persoane juridicei cu care se încheie contracte de cooperare pentru realizarea acțiunilor bugetul Consiliului 1J11

 • 1.  Inspectoratul Școlar Județean Brașov

 • 2.  Fundația Culturală "Șerban Lupu" Brașov

 • 3.  Filarmonica George.Dima Brașov

 • 4.  S.C. Editura "Dealul Melcilor" S.R.L. Brașov

 • 5.  Asociația Detaeye Media & Art Brașov

 • 6.  Asociația „Grupul pentru Initiațivă Locală" Brașov

 • 7.  Asociația Culturală „Libris Cultural"

 • 8.  Opera Brașov

 • 9.  Universitatea „Transilvania" Brașov

 • 10. Fundația “Umana” Brașov

 • 11. Fundația științifică "Laurențiu Duican" Brașov

 • 12. Asociația “Brassai Tarsasag” Brașov

 • 13. Fundația „Negru Vodă" Fagaraș

 • 14. Asociația Clubul de Turism și Ecologie Trans Mont Făgăraș.

 • 15. Fundația Augusta" Fagaraș

 • 16. Asociația 15 Noiembrie 1987 Brașov

 • 17. Asociația Femeilor de Afaceri și a Femeilor Conducătoare de întreprinderi Brașov

 • 18. Unități școlare din sistemul de învățământ preuniversitar al județului Brașov

 • 19. S.C. Consilprest S.R.L. Brașov

 • 20. Mănăstirea Brâncoveanu - Sâmbătă de Sus

 • 21. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”

 • 22. Agenția Națională Antidrog

A

 • 23. Agenția națională de Luptă împotriva Traficului de Persoane - Filiala Județului

Brașov

 • 24. Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov

 • 25. Asociația de Promovare și Dezvoltare a Turismului din Județul Brașov

 • 26. Asociația Culturală „VIVA LA MUSICA”

 • 27. Asociația Culturală „CONEXIUNI”

 • 28. Asociația „Valea Zimbrilor”- Vama Buzăului

 • 29. Fundația Culturală „Negru Vodă” Făgăraș

 • 30. Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală SIBIU

 • 31. Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala Brașov

 • II. Persoane juridice cu care se încheie contracte de cooperare pentru realizarea acțiunilor sportive de interes public județean cuprinse în bugetul Consiliului Județean Brașov pe anul 2008

 • 1. Club Sportiv "Rulmentul" Brașov - Handbal

 • 2. Asociația Handbal Club "Rom -Cri" Brașov - Handbal

 • 3. Club Sportiv Forex Brașov - Fotbal

 • 4. Club Sportiv Forex Brașov - Scrimă

 • 5. Asociația Sportivă Fotbal Club Precizia Săcele - Fotbal

 • 6. S.C.FotbalClubBrașov S.A. - Fotbal

 • 7. Club Sportiv C.F.R. -C.S.U. Brașov - Rugby

 • 8. Club Sportiv Universitar Brașov - Baschet

 • 9. Clubul Sportiv Școlar Brașovia - Baschet juniori

 • 10. Asociația “Auto Blic” Brașov - Raliul Brașovului

 • 11. Liceul cu Program Sportiv Brașov

 • 12. Asociația Tenisului Românesc București - CHALLENGER ATP Tenis

 • 13. Asociația Sportivă “George Cosac” Brașov - Tenis

 • 14. Asociația Sportivă Nitramonia Făgăraș - Fotbal

 • 15. Federația Română de Karate Modem - Karate

 • 16. Asociația Județeană de Automobilism Sportiv - Rally Show

 • 17. Clubul Sportiv Societatea de Patinaj Brașov

Președin Aristotel Căi


!SCU


Anexa la H.C.J. Nr. 13/2008