Hotărârea nr. 127/2008

privind aprobarea alocării sumei de 18.500 lei pentru organizarea manifestărilor prilejuite de inaugurarea lucrărilor de construcţie a Aeroportului Internaţional Braşov – Ghimbav

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:q'bv@deuroconsulLro. www.brasovcounty.ro


Consiliul JudețeanCod-F 16

HOTĂRÂREA NR. 127

din data de 31.05.2008

- privind aprobarea alocării sumei de 18.500 lei pentru organizarea manifestărilor prilejuite de inaugurarea lucrărilor de construcție a Aeroportului Internațional Brașov - Ghimbav

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 mai 2008 ;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 5117/25.04.2007 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană prin care se propune aprobarea alocării sumei de 18.500 lei pentru organizarea manifestărilor prilejuite de inaugurarea lucrărilor de construcție a Aeroportului Internațional Brașov - Ghimbav ;

Având în vedere dispozițiile art.19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și art. 91 alin. (1), lit. „b” și alin. (3), lit. „a” din Legea nr.215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă alocarea sumei de 18.500 lei, sumă care va fi prevăzută în bugetul județului, în limita depășirii veniturilor proprii pe anul 2008,, pentru organizarea manifestărilor prilejuite de inaugurarea lucrărilor de construcție a Aeroportului Internațional Brașov - Ghimbav.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire

a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Coordonare, Integrare Europeană.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău