Hotărârea nr. 124/2008

privind aprobarea încadrării unor drumuri şi sectoare de drumuri de interes local în categoria funcţională a drumurilor judeţene, completarea traseului şi lungimii unor drumuri judeţene clasate, aprobarea modificării lungimii unor drumuri judeţene şi comunale, precum şi aprobarea încadrării unor drumuri şi sectoare de drumuri locale - străzi, vicinale, situate în judeţul Braşov, în categoria funcţională a drumurilor comunale

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5           j_____________

2200, Brașov, iud Brașov wi I Net j» Tel: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.ro


n1 Neta AC


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 124

din data de 31.05.2008

- privind aprobarea încadrării unor drumuri și sectoare de drumuri de interes local în categoria funcțională a drumurilor județene, completarea traseului și lungimii unor drumuri județene clasate, aprobarea modificării lungimii unor drumuri județene și comunale, precum și aprobarea încadrării unor drumuri și sectoare de drumuri locale - străzi, vicinale, situate în județul Brașov. în categoria funcțională a drumurilor comunale

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 31.05.2008

Analizând referatul înregistrat sub nr. 2068/2008 și nr.215/2008 întocmite de Direcția Administrare Drumuri și Poduri, precum și Hotărârea nr. 123/2008 a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 12 și 13 din O.G. nr.43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă promovarea încadrării unor drumuri și sectoare de drumuri de interes local în categoria funcțională a drumurilor județene, completarea traseului și lungimii unor drumuri județene clasate conform anexei nr. 1, și anexei nr.l bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă modificarea lungimii unor drumuri județene și comunale situate în județul Brașov, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă promovarea încadrării unor drumuri și sectoare de drumuri locale - străzi, vicinale. situate în județul Brașov, în categoria funcțională a drumurilor comunale, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri..


i

'I OH ",


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău

PREȘEDINTE Aristotel Căncescu


Anexa 1 / La Hotărârea nr.

ÎNCADRAREA

în categoria funcțională a drumurilor județene a unor sectoare de drumuri comunale și locale, situate în județul Brașov

Nr. crt

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Pozitiii kilometrice (origine -destinație)

Lungimea Km.

Provine din

1.

DJ 107

OltețfDN 1) - DC 78 - Drăguș -Stațiunea Sâmbăta

0+000- 14+415

14,145

DC 80

0+000 - 3+245 Comuna Viștea

DC 78

6+300 - 8+200

Comuna Drăguș

DC 76

0+000 - 9+000

Comuna Drăguș

2.

DJ 102

Viștea de Jos(DJ 103D) - Drăguș

0+000 - 6+300

6,300

DC 78 0+000-6+300 Comuna Viștea

3.

DJ102G

Victoria (DJ 105C) -Viștișoara -Stațiunea Sâmbăta

0+000 - 9+900

9,900

DC 81 0+000-9+900 Comuna Viștea

4.

DJ102B

Șercăița(DJ 104 A) - Mănăstirea Bucium

0+000-6+100

6,100

Drum vicinal 0+000-6+100 Comuna Șinca

5.

DJ102C

Breaza(DJ 103 F) - Mănăstirea Breaza

0+000-5+000

5,000

Drum vicinal 0+000-5+000 Comuna Lisa

6.

DJ 102D

Lisa(DJ 104 A)-Complex Turistic Plaiul Lisei

0+000-6+000

6,000

Drum vicinal 0+000-6+000 Comuna Lisa

7.

DJ 102F

Sâmbăta de Jos(DNl) - Drăguș

0+000 - 4+800

4,800

DC 78 8+200-13+000 Comuna Voila

8.

DJ 109

Beclean(DN 1) - Luța - Ludișor

- Voivodeni(DJ 103F)

0+000 - 8+000

8,000

DC 75 0+000-3+500 Comuna Beclean

DC 75 3+500-6+500 Comuna Voila

DC 77 2+829-4+329 Comuna Voila

9.

DJ109A

Beclean(DN 1) - Hurez

0+000 - 5+000

5,000

DC 71 0+000-5+000 Comuna Beclean

10.

DJ 109 B

DJ 104 D - Mănăstirea Făget

0+000-1+500

1,500

Drum vicinal 0+000- 1+500 Comuna Beclean

11.

DJ 107 D

DJ 104B - Râușor

0+000 - 1+500

1,550

DC 68 0+000-1+550 Comuna Mândra

12.

DJ 107 B

DN 1 - Feldioara

0+000 - 1+931

1,931

DC 2 0+000-1+931 Comuna Ucea

13.

DJ 113

Sânpetru(DJ 103) - Preventoriu TBC Sânpetru

0+000 - 2+500

2,500

Strada Pășunii 0+000-0+250 Comuna

Sânpetru

Strada Meschendorfer 0+000-0+250 Comuna Sânpetru

Strada Preventoriu 0+000-2+000 Comuna

Sânpetru

14.

DJ102 E

DJ 103B - Teliu(DN 10)

0+000 - 2+300

2,300

Strada Al.Petofi

0+000 - 2+300 Comuna Teliu

15.

DJ107 A

Șinca Nouă(DN 73 A) - Strâmba

0+000 - 4+962

4,962

Drum vicinal 0+000 - 4+962 Comuna Șinca Nouă

16.

DJ 730 B

DJ 730 - Cătun Podul Paltinului

0+000 - 3+000

3,000

Drum vicinal 0+000 - 3+000 Comuna Fundata

17.

DJ 130B

Părău(DJ 104) - Grid -

Perșani(DN 1)

0+000 - 9+364

9,364

DC 16 0+000-4+132 Comuna Părău

DC 16 4+132-7+596 Comuna Șinca

Strada -Părău 0+000 - 1+768 Comuna Părău

18.

DJ107C

Vad(DN 73 A) - Poiana Narciselor

0+000-3+100

3,100

DC 65 0+000-3+100 Comuna Șercaia

19

DJ 108A

DJ 105 B - Sâmbăta de Sus(DJ 104 A)

0+000 -0+420

0,420

Drum local neclasat 0+000 -0+420 Comuna Sâmbăta de Sus

20.

DJ108B

DJ 105 B - Mănăstirea Brâncoveanu Sâmbăta de Sus -Valea Sâmbetei

0+000 - 5+000

5,000

Drum vicinal 0+000 - 5+000 Comuna Sâmbăta de Sus

21.

DJ103 D

Viștea de Jos (DN 1) - Viștea de Sus - Viștișoara

0+000- 9+320

9,320

DC 78 A 0+000- 9+320 comuna Viștea

22.

DJ 104 G

Toderița - Mândra

0+000- 5+507

5,507

DC 66 A 5+012-10+519 comuna Mândra

23

DJ 104 J

Șona-DJ104D(Făgăraș) - Calbor

- Boholț

0+000- 18+650

18,650

DC 66

14+306-20+876 comuna Mândra DC 7 20+876-29+376 Comuna Beclean

DC 10 0+000-2+347 comuna Beclean

Strada Școlii sat Boholț 0+000-1+233 comuna

Beclean

24

DJ 132 C

Criț - Meșendorf

0+000 - 6+000

6,000

DC 27 0+000-6+000 comuna Bunești

25

DJ104L

Dacia - Viscri - Bunești

O+OOO-15+O13

15,013

DC 28 23+869-27+022 comuna Jibert

DC 28 27+022-38+882 comuna Bunești

26

DJ 131F

DN 13 (Rupea Gară) - Ungra -Dăișoara

0+000- 14+425

14,425

DC 21 30+852-39+452 comuna Ungra

DC 22 0+000-5+825 comuna Ungra

27

DJ 131P

Șercaia(DN 1) - Hălmeag

0+000- 5+800

5,800

DC 21 53+890-57+803 comuna Șercaia

DC 21 A 0+000-1+887 comuna Șercaia

28

DJ 104 M

Ticușu Vechi - Cobor

0+000 - 4+433

4,433

DC 24 0+000-4+433 comuna Ticuș

29.

DJ106B

Vulcan(DJ 112A) - Holbav -Paltin(DJ 106 A)

0+000- 18+940

18,940

DC 61 0+000-4+000 comuna Vulcan

DC 61 4+000-6+240 comuna Holbav

DC 5 16+000-3+300 (intersecție cu DJ 106 A) comuna Holbav

Comp.coord, prog, adm ing.Arhip Corina

Anexa nr. 1 bis


COMPLETAREA

traseului și lungimii unor drumuri județene, situate în județul Brașov

Nr. crt

Indicativ drumului existent

Traseul drumului existent

Poziții kilometrice (origine -destinație)

Lungimea Km.

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Poziții kilometrice (origine -destinație)

Lungi mea Km.

Provine din

1.

DJ 106

Șinca Nouă( DN 73 A) -Limita comunei Dumbrăvița

0+000 - 4+000

4,000

DJ 106

Șinca Nouă (DN 73 A) -

Vlădeni

(DN 1)- Dumbrăvița

4+000 -

8+570

4,570

Drum vicinal 4+000-4+470 comuna Șinca

Drum vicinal

4+000-8+100 comuna Dumbră

2.

DJ102 A

Olteț(DN 1)-

Rucăr

0+000 - 2+262

2,262

DJ102 A

Olteț (DN 1) - Rucăr sat

2+262 -

3+462

1,200

Stradă principal? Rucăr sat 0+000 - 1+200 comuna Viștea

3.

DJ 110

DC 5 - între

Văi

0+000 - 5+000

5,000

DJ 110

DC 5 - între Văi -lim.comuna Poiana Mărului(spre comuna Vulcan)

5+000 -

10+500

5,500

Strada Vulcănii 0+000 - 5+500 comuna Poiana

Comp. coord,prog, adm ing.Arhip Corina

ir

MODIFICAREA

lungimii unor sectoare de drumuri județene și comunale, situate în județul Brașov

Nr.crt

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Poziții kilometrice (origine -destinație)

Lungimea Km.

Provine din

1.

DJ 106

Șinca Nouă (DN 73 A) -

Vlădeni

(DN 1)-Dumbrăvița

0+000- 8+570

8,570

DJ106

0+000 - 4+000 comuna Șinca Nouă

Drum vicinal 4+000-4+470 comuna Șinca

Drum vicinal 4+000-8+100 comuna Dumbrăvi ța

2.

DJ102 A

Olteț (DN 1) - Rucăr sat

0+000 -3+462

3,462

DJ102 A 0+000 - 2+262 comuna Viștea

DJ102 A 2+262 - 3+462 comuna Viștea

3.

DJ 110

DC 5 - între Văi - lim.comuna Poiana Mărului(spre comuna Vulcan)

0+000 -10+500

10,500

DJ 110 0+000 - 5+000 comuna Poiana Mărului

Strada Vulcănița 0+000 - 5+500 comuna Poiana Mărului

4.

DC 66 A

Bucium - Toderița

0+000-5+012

5,012

DC 66 A 0+000-3+012 comuna Șinca

DC 66 A 3+012-5+012

Aristotel Căncescu.


z—.....  z

Anexa 3

La Hotărârea nr.

ÎNCADRAREA

în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor sectoare de drumuri locale, situate în județul Brașov


Comp,coord,prog,adm ing.Arhip Corina


Nr.crt

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Pozițiii kilometrice (origine -destinație)

Lungimea Km.

Provine din

1.

DC 37

DJ 112A - Lim.comuna Ghimbav

0+000 - 3+700

3,700

Str.Ghimba vului -450m. Drum local - 3,250 km. comuna Hălghiu

2.

DC 5A

DN 73A - DC 8

0+000 - 8+500

8,500

Drum vicinal Comuna Poiana Mărului

3.

DC 50A

Zămești - Plaiul Foii

0+000 - 12+500

12,500

Drum local neclasat Oraș Zămești

4.

DC 31

DN13 - Feldioara - Hălchiu

0+000 - 5+500

5,500

Drum local neclasat 0+000-2+750 Comuna Feldioara

Drum local neclasat 0+000-2+750 Comuna Hălchiu

5

comuna Mândra

5.

DC 66

Mândra - Șona

0+000-3+787

3,787

DC 66

10+519-14+306 comuna Mândra

6.

DC 27

Meșendorf- Grânari - Lovnic

0+000- 13+800

13,800

DC 27 6+000-9+500 comuna Bunești

DC 27 9+500-19+800 comuna Jibert

7.

DC 24

Cobor-Jibert(DJ 105 A)

0+000- 8+677

8,677

DC 24 4+433-9+433 comuna Ticuș

DC 24 9+433-13+110 comuna Jibert

8.

DC 28

Ticușu Vechi - Dacia

0+000- 12+922

12,922

DC 28 10+947-16+947 comuna Ticuș

DC 28 16+947-23+869 comuna Jibert

9.

DC 21

DJ 131 F-Crihalma-Hălmeag

0+000-14+438

14,438

DC 21 (intersecția cu DC 22) 39+452 -40+952 comuna Ungra DC 21 40+952-45+952 comuna Comăna DC 21 45+952-53+890 comuna Șercaia

10.

DC 21 A

Hălmeag - Șona

0+000- 7+113

7,113

DC 21 A 1+887-4+500 comuna Șercaia

DC 21 A 4+500-9+000 comuna Mândra

11.

DC 7

Calbor(DJ 104 J) - DJ 105

0+000-7+378

7,378

DC 7 29+376(intersec ția cu DJ 104 J) - 30+876 comuna Beclean

DC 7 30+876 -33+476 comuna Șoarș DC 7 33+476 -

36+754 comuna Cincu

12.

DC 75

Pojorta - Lisa(DJ 104 A)

0+000 - 4+500

4,500

DC 75 6+500 -11+000

13

DC 71

Hurez - Iași - Gura VăiifDJ 104 A)

0+000 - 8+528

8,528

DC 71 5+000-13+528

14

DC 77

Sâmbăta de Sus ( DJ 105 B) -Voivodeni

0+000 - 2+829

2,829

DC 77 0+000 - 2+829

Director exd^dfive, lng.Co^^^drel


Comp,coord,prog,adm. ing.Arhip Corina

■k