Hotărârea nr. 117/2008

privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Catedrala Ortodoxă Făgăraş cu Hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” şi finanţarea cu suma de 15.000 lei în vederea continuării lucrărilor de construire a catedralei

ROMÂNIAJUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.l 17

din data de 31.05.2008

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Catedrala Ortodoxă Făgăraș cu Hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” și finanțarea cu suma de 1.500 mii lei în vederea continuării lucrărilor de construire a catedralei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 mai 2008;

Analizând referatul înregistrat sub nr.738/19.05.2008 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Catedrala Ortodoxă Făgăraș, cu Hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” și finanțarea cu suma de 1.500 mii lei în vederea continuării lucrărilor de construire a catedralei;

Având în vedere prevederile art. 91 alin.(l) lit.”e” și alin. (6) lit.”a”, art.91 alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”b”din Legea nr.215/2001, republicată, precum și dispozițiile art. 3, alin.(2) din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, aprobată prin Legea nr. 125/2002;

în temeiul 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Catedrala Ortodoxă Făgăraș cu Hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” și finanțarea cu suma de 1.500 mii lei, care va fi prevăzută în bugetul județului, în limita depășirii veniturilor proprii pe anul 2008, în vederea continuării lucrărilor de construire a catedralei.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a

prezentei hotărâri prin Direcția Economică, Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea

Teritoriului și Direcția Administrație Publică Locală.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău