Hotărârea nr. 116/2008

privind aprobarea alocării sumei de 1.100.000 lei pentru lucrări de proiectare şi execuţie a eficientizării termice a clădirii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.116

din data de 31.05.2008

- privind aprobarea alocării sumei de 1.100.000 lei pentru lucrări de proiectare și execuție a eficientizării termice a clădirii Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 31 mai 2008;

Analizând referatul înregistrat sub nr. Ad. 4652/20.05.2008 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului privind aprobarea alocării sumei de 1.100.000 lei pentru lucrări de proiectare și execuție a eficientizării termice a clădirii Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 190 alin.(l) lit. „b” și alin.(3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin.(l) lit.”d” și alin.5 lit.”a” pct.3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă alocarea sumei de 1.100.000 lei, care va fi prevăzută în bugetul județului, în limita depășirii veniturilor proprii pe anul 2008, Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, pentru lucrări de proiectare și execuție a eficientizării termice a clădirii spitalului.

Art.2.


i Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire


- Președintele Qohsiliului Județean, prin Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului prezentei hotărâri.

Și

aContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău