Hotărârea nr. 115/2008

privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Uniunea Studenţească Maghiară din Braşov şi finanţarea cu suma de 87.000 lei pentru realizarea unor evenimente culturale în cadrul proiectului „Zilele U.S.M.B”

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576 E-mail:office@ju dbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 115

din data de 31.05.2008

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Uniunea Studențească Maghiară din Brașov și finanțarea cu suma de 87.000 lei pentru realizarea unor evenimente culturale în cadrul proiectului „Zilele U.S.M.B”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.05.2008;

Analizând adresa Uniunii Studențești Maghiare din Brașov înregistrată sub nr. 4581/12.05.2008 prin care se solicită cooperarea cu Județul Brașov și finanțarea cu suma de 87.000 lei pentru realizarea unor evenimente culturale în cadrul proiectului „Zilele U.S.M.B”.

Având în vedere dispozițiile Legii tinerilor nr. 350/2006, ale art.19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și art. 91 alin. (1), lit. „e” și alin. (6), lit. „a” din Legea nr.215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Uniunea Studențească Maghiară din Brașov și finanțarea cu suma de 87.000 lei, din bugetul județului aprobat pe anul 2008 la Capitolul 67.02 - „Cultură, recreere și religie”, pentru realizarea unor evenimente culturale în cadrul proiectului „Zilele U.S.M.B”.

psiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a irecția Coordonare, Integrare Europeană, Direcția


Art,2. Președintele Co: prezentei hotărâri, prin 25 Administrație Publică Locală și Direcția Economică.


Contrasemnează SECRETAR, Mariana Tihărău