Hotărârea nr. 109/2008

privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia „Floare de Colţ” Braşov şi finanţarea cu suma de 15.000 lei, în scopul ecologizării canionului 7 Scari

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Tel.: 068-410777


Fax: 068-475576


Cod F-16E-mail:office@judbrasov.roHOTĂRÂREA NR.109

din data de 31.05.2008

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația „Floare de Colț” Brașov și finanțarea cu suma de 15.000 lei, în scopul ecologizării canionului 7 Scări

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.05.2008

Analizând referatul nr. 1998/15.05.2008 întocmit de Direcția Coordonare Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația "Floare de Colț” Brașov și finanțarea cu suma de 15.000 lei, în scopul ecologizării canionului 7 Scări;

Având în vedere prevederile art.91 alin.l lit.”e” și alin.6 Iit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată;

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația „Floare de Colț” Brașov și finanțarea cu suma de 15.000 lei, sumă care va fi prevăzută în bugetul județului în limita depășirii veniturilor proprii pe anul 2008, în scopul ecologizării canionului 7 Scări.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică, Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Administrație Publică Locală.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău