Hotărârea nr. 108/2008

privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia S.O.S. Ţara Făgăraşului şi finanţarea cu suma de 10.000 lei, în scopul realizării unor trasee montane pe versantul nord-estic al Munţilor Făgăraş

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Tel.: 068-410777


Fax:068-475576


Cod F-16E-mail:office@judbrasov.roHOTĂRÂREA NR.108

din data de 31.05.2008

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația S.O.S. Țara Făgărașului și finanțarea cu suma de 10.000 lei, în scopul realizării unor trasee montane pe versantul nord-estic al Munților Făgăraș

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinara la data de 31.05.2008

Analizând referatul nr.l998/15.05.2008 întocmit de Direcția Coordonare Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația S.O.S. Țara Făgărașului și finanțarea cu suma de 10.000 lei, în scopul realizării unor trasee montane pe versantul nord-estic al Munților Făgăraș;

Având în vedere prevederile art.91 alin.l lit.”e” și alin.6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată;

în temeiul art.97 si art.103 alin. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația S.O.S. Țara Făgărașului și finanțarea cu suma de 10.000 lei, sumă care va fi prevăzută în bugetul județului în limita depășirii veniturilor proprii pe anul 2008, în scopul realizării unor trasee montane pe versantul nord-estic al Munților Făgăraș.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică, Direcția Coordonare,