Hotărârea nr. 106/2008

privind cooperarea Judeţului Braşov cu Colegiul Naţional “Andrei Şaguna” Braşov şi finanţarea cu echivalentul în lei a sumei de 700 euro, pentru participarea d-nei prof Onose Gabriela Cristina, la Congresul Mondial al profesorilor de Limba franceză FIPF, care va avea loc la Quebec în perioada 21 – 25 iulie 2008

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul JudețeanE-maii:office@judbrasov ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR.106

din data de 31.05.2008

privind cooperarea Județului Brașov cu Colegiul Național “Andrei Șaguna” Brașov și finanțarea cu echivalentul în lei a sumei de 700 euro, pentru participarea d-nei prof Onose Gabriela Cristina, la Congresul Mondial al profesorilor de Limba franceză FIPF, care va avea loc la Quebec în perioada 21-25 iulie 2008

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.05.2008 ;

Analizând propunerea domnului consilier județean Aranyoși Ștefan, privind aprobarea finanțării cu echivalentul în lei a sumei de 700 euro, pentru participarea d-nei Onose Gabriela Cristina, profesor la Colegiul Național “Andrei Șaguna” Brașov, la al XH-lea Congres Mondial al profesorilor de Limba franceză FIPF, care va avea loc la Quebec în perioada 21 - 25 iulie 2008, precum și Memoriul înregistrat sub nr.3626/11.04.2008;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”e” și alin.(6) lit.”a” și alin. (5) lit.”a” pct.l din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Colegiul Național “Andrei Șaguna” Brașov și finanțarea cu echivalentul în lei a sumei de 700 euro, din bugetul județului Brașov pe anul 2008, Cap.67.02 - “Cultură, recreere și religie” pentru participarea d-nei Onose Gabriela Cristina, profesor la Colegiul Național “Andrei Șaguna” Brașov, la al XH-lea Congres Mondial al profesorilor de Limba franceză FIPF, care va avea loc la Quebec în perioada 21-25 iulie 2008.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcțj nomică și Direcția Administrație Publică Locală.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău