Hotărârea nr. 105/2008

privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil” Braşov şi finanţarea cu echivalentul în lei a sumei de 4.500 $ pentru participarea echipei de informatică a colegiului la concursul „American Computer Science League” din SUA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județeanmail:cjbv@deuroconsult.ro

www.brasovcounty.roCod-F 16


HOTĂRÂREA NR. 105

din data de 21.05.2008

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil” Brașov și finanțarea cu echivalentul în lei a sumei de 4.500 $ pentru participarea echipei de informatică a colegiului la concursul „American Computer Science League” din SUA

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 21 mai 2008;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 3409/15.05.2008 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil” Brașov și finanțarea cu echivalentul în lei a sumei de 4.500 $ pentru participarea echipei de informatică a colegiului la concursul „American Computer Science League” din SUA;

Având în vedere prevederile art. 91, alin.(l) lit.”e” și alin.(6) lit.”a” din Legea nr.215/2001, Legea administrației publice locale, republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil” Brașov și finanțarea cu echivalentul în lei a sumei de 4.500 $, sumă care va fi prevăzută în bugetul județului, în limita depășirii veniturilor proprii pe anul 2008, pentru participarea echipei de informatică a colegiului la concursul „American Computer Science League”, care se va desfășura la Marriottsville - Maryland SUA, în perioada 17 mai - 1 iunie 2008.

Art.2.- Președintele Consjjiului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINȚIE, Aristotel CăncContrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău