Hotărârea nr. 104/2008

privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” Braşov şi finanţarea cu echivalentul în lei a sumei de 1.500 Euro pentru deplasarea la Bari – Italia, a trei elevi însoţiţi de profesorul coordonator, la concursul „Festival de la Lecture Jeune” din cadrul programului Socrates

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județeanmail:qbv@deuroconsult.ro

www.brasovcounty.roCod-F 16


HOTĂRÂREA NR. 104

din data de 21.05.2008

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Colegiul Național „Andrei Șaguna” Brașov și finanțarea cu echivalentul în lei a sumei de 1.500 Euro pentru deplasarea la Bari - Italia, a trei elevi însoțiți de profesorul coordonator, la concursul „Festival de la Lecture Jeune” din cadrul programului Socrates

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 21 mai 2008;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 4133/15.05.2008 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Colegiul Național „Andrei Șaguna” Brașov și finanțarea cu echivalentul în lei a sumei de 1.500 Euro pentru deplasarea la Bari - Italia, a trei elevi însoțiți de profesorul coordonator, la concursul „Festival de la Lecture Jeune” din cadrul programului Socrates ;

Având în vedere prevederile art. 91, alin.(l) lit.”e” și alin.(6) lit.”a” din Legea nr.215/2001, Legea administrației publice locale, republicată;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Colegiul Național „Andrei Șaguna” Brașov și finanțarea cu echivalentul în lei al sumei de 1.500 Euro, sumă care va fi prevăzută în bugetul județului, în limita depășirii veniturilor proprii pe anul 2008, pentru deplasarea la Bari - Italia, a trei elevi însoțiți de profesorul coordonator, la concursul „Festival de la Lecture Jeune” din cadrul programului Socrates.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire aContrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău