Hotărârea nr. 101/2008

privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Spitalul Clinic de Copii Braşov şi finanţarea cu suma de 24.000 lei, pentru realizarea a două proiecte medico - sociale

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Tel.: 068-410777


Fax: 068-475576


Cod F-16E-mail:office@judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR.101

din data de 31.05.2008

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Spitalul Clinic de Copii Brașov și finanțarea cu suma de 24.000 lei, pentru realizarea a două proiecte medico - sociale

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.05.2008

Analizând referatul întocmit de Direcția Coordonare Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Spitalul Clinic de Copii Brașov și finanțarea cu suma de 24.000 lei, pentru realizarea a două proiecte medico-sociale:

  • ■  Chirurgie Plastică și reparatorie, în vederea tratamentului malformațiilor cranio-faciale;

  • ■  Tratamentul stomatologic și ortodontic pentru copii cu nevoi speciale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Având în vedere prevederile art.91 alin.l lit.”e” și alin.5 lit.”a” pct.3 și alin.6 lit.”a”și din Legea nr. 215/2001, republicată;

în temeiul art.97 și ari. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Arii. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Spitalul Clinic de Copii Brașov și finanțarea cu suma de 24.000 lei, din bugetul Județului Brașov aprobat pe anul 2008 -Cap.68.02 ,Asigurări și asistență socială”, pentru realizarea a două proiecte medico-sociale:

■Chirurgie Plastică și reparatorie, în vederea tratamentului malformațiilor cranio-faciale.

■Tratamentul stomatologic și ortodontic pentru copii cu nevoi speciale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Art.2. Președintele/ Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la otărâri prin Direcția Economică, Direcția Coordonare, ițjistrație Publică Locală.

îndeplinire a prezentei Integrare Europeană și IContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău