Hotărârea nr. 100/2008

privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu S.C. Aro Palace Braşov şi finanţarea cu suma de 15.000 lei, pentru organizarea în parteneriat cu Centrul Militar Zonal Braşov a evenimentului cu tema „Perfecţionarea activităţii specifice centrelor militare ”

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOV


Consiliul Județean


2200, Brașov, jud.Bra Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.100

din data de 31.05.2008

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu S.C. Aro Palace Brașov și finanțarea cu suma de 15.000 lei, pentru organizarea în parteneriat cu Centrul Militar Zonal Brașov a evenimentului cu tema „Perfecționarea activității specifice centrelor militare ”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.05.2008

Analizând referatul întocmit de Direcția Coordonare Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov S.C. Aro Palace Brașov și finanțarea cu suma de 15.000 lei, pentru organizarea în parteneriat cu Centrul Militar Zonal Brașov a evenimentului cu tema Perfecționarea activității specifice centrelor militare ”

Având în vedere prevederile art.91 alin.l lit.”e” și alin.6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată;

în temeiul art.97 si art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Artl.- Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu S.C. Aro Palace Brașov și finanțarea cu suma de 15.000 lei, sumă care va fi prevăzută în bugetul județului în limita depășirii veniturilor proprii pe anul 2008, pentru organizarea în parteneriat cu Centrul Militar Zonal Brașov a evenimentului cu tema Perfecționarea activității specifice centrelor militare ”.

Art,2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică, Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Administrație Publică Locală.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău