Hotărârea nr. 10/2008

privind aprobarea de principiu a asocierii Judeţului Braşov cu Municipiul Braşov şi S.C. ”ANA TELEFERIC” S.A. în vederea constituirii S.C. „TELEFERICUL POIANA BRAŞOV” S.A. Braşov, având ca scop dezvoltarea domeniului schiabil din staţiunea Poiana Braşov

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

ConsiliulJudețean


mail:cjbv@dcuroconsult ro

www.brasovcounty.ro


Cod-F 16
HOTĂRÂREA NR.10

din data de 4.02.2008

- privind aprobarea de principiu a asocierii Județului Brașov cu Municipiul Brașov și S.C. ”ANA TELEFERIC” S.A. în vederea constituirii S.C. „TELEFERICUL POIANA BRAȘOV” S.A. Brașov, având ca scop dezvoltarea domeniului schiabil din stațiunea Poiana Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 4 februarie 2008;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 21/04.01.2008 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, privind propunerea de asociere a Județului Brașov cu Municipiul Brașov și S.C. ’ANA TELEFERIC” S.A. în vederea constituirii S.C. „TELEFERICUL POIANA BRAȘOV” S.A. Brașov, având ca scop dezvoltarea domeniului schiabil din stațiunea Poiana Brașov;

Ținând cont de propunerea domnului președinte Aristotel Căncescu privind nominalizarea membrilor comisiei speciale de analiză și verificare, precum și discuțiile și propunerile formulate în plen;

Având în vedere prevederile art.54 alin.(7), art. 91. alin.(l) lit.”e” și alin.(6) lit.”a” și ”c” din Legea nr.215/2001, Legea administrației publice locale, republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă de principiu asocierea Județului Brașov cu Municipiul Brașov și S.C. “ANA TELEFERIC” S.A.. în vederea constituirii S.C. „TELEFERICUL POIANA BRAȘOV” S.A. Brașov, având ca scop dezvoltarea domeniului schiabil din stațiunea Poiana Brașov.

Art.2.- Se aprobă constituirea unei Comisii speciale de analiză și verificare, având ca obiect sprijinirea


înființării S.C. „TELEFERICUL POIANA BRAȘOV” S.A. Brașov, precum și negocierea, în numele județului Brașov cu Municipiul Brașov și S.C. ”ANA TELEFERIC” S.A. a statutului, a actului constitutiv al asociației și a participărilor financiare ale membrilor asociației, care va avea următoarea componență:

  • - Costea Silviu, consilier județean

  • - Țucunel Nicolae. consilier județean

  • - Trifan Nicolae, consilier județean

Art.3.- Președintele Consiliului Județean Brașov prin Direcția Coordonare. Integrare Europeană


Co n t rasemn cază, SECRETAR, Mariana Tihărău