Hotărârea nr. 1/2008

privind constatarea depunerii jurământului de către domnul Popescu Ion Topolog şi desemnarea acestuia în comisia de specialitate nr.4 a consiliului judeţean

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5 2200. Brașov, jud.Brașov

Tel: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:qbv@deuroconsultro.CodF-16


HOTĂRÂREA nr.l

din data de 04.02.2008

- privind constatarea depunerii jurământului de către domnul Popescu Ion Topolog și desemnarea acestuia în comisia de specialitate nr.4 a consiliului județean

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 4.02.2008

Analizând adresa Partidului Național Liberal - Filiala Teritorială Brașov înregistrată cu nr. 3258/3.05.2007, prin care se propune ca domnul Popescu Ion Topolog, să ocupe funcția de consilier județean devenită vacantă ;

Luând în considerare validarea domnului Popescu Ion Topolog reprezentant al Partidului Național Liberal în funcția de consilier județean, de către Secția civilă a Tribunalul Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 6 și art.7 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, completată și modificată prin Legea 216/2005 și prin Legea nr.249/2006, precum și art.32, art.54 (2) Legea nr.215/2001, republicată ;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l- Se constată depunerea jurământului de către domnul Popescu Ion Topolog, candidat din partea Partidului Național Liberal - Filiala Teritorială Brașov.

Art.2. Se desemnează domnul consilier județean Popescu Ion Topolog, ca membru în comisia de specialitate nr.4 - pentru activități științifice, învățământ, cultură și culte.