• Hotărârea 196/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere, încheiate de unităţile sanitare publice de interes judeţean, pentru spaţiile aparţinând domeniului public al judeţului, precum şi a contractelor de concesiune încheiate de judeţul Braşov pentru spaţiile din domeniul public din cadrul Policlinicilor Stomatologice Diaconu Coresi şi Cometei, până la data de 31 martie 2009
 • Hotărârea 195/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea restructurării Complexului de Servicii Timiş
 • Hotărârea 194/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind completarea Strategiei Judeţului Braşov în domeniul Protecţiei Copilului pentru perioada 2008-2013, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 74/31.05.2008
 • Hotărârea 193/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea suplimentării listei de investiţii la Cap.54.02, art.71.01.03 Program Phare Ro 2006/147-553.01.03.02.03 – proiect „Modernizarea activităţii serviciilor de evidenţa persoanelor la nivelul judeţului Braşov” prin includerea a 7 camere foto fixe şi 3 camere foto mobile şi alocarea în cadrul Bugetului judeţului Braşov, aprobat pe anul 2008 a sumei de 39.846,22 lei cu TVA
 • Hotărârea 192/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Societatea Naţională de Cruce Roşie a României – Filiala Braşov şi finanţarea cu suma de 50.000 lei pentru buna funcţionare şi îndeplinirea misiunii acesteia
 • Hotărârea 191/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Comuna ŞOARŞ şi finanţarea cu suma de 340.000 lei pentru susţinerea programului de dezvoltare locală, având ca obiect reparaţii drumuri comunale şi sume de echilibrare
 • Hotărârea 190/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind constituirea Comisiei judeţene pentru relaţia cu societatea civilă
 • Hotărârea 189/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Fundaţia Prima Şcoală Românească şi finanţarea cu suma de 100.000 lei pentru instalarea unui sistem de supraveghere video la Muzeul „Prima Şcoală Românească”
 • Hotărârea 188/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar Braşov şi finanţarea cu suma de 2.550 lei pentru editarea volumului intitulat „Ghidul Instituţiilor Publice şi ONG – urilor din judeţul Braşov”
 • Hotărârea 187/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Colegiul Naţional „Unirea” Braşov şi finanţarea cu suma de 8.000 lei pentru editarea volumului „O poveste pentru......mine”, carte de promovare a relaţiilor comunitare între toate entităţile culturale etnice din judeţ
 • Hotărârea 186/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Braşov şi finanţarea cu suma de 18.000 lei pentru organizarea unor manifestări social – culturale şi sportive a persoanelor cu deficienţe de vedere din judeţ
 • Hotărârea 185/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea plăţii sumei de 15.840 lei, reprezentând contravaloarea abonamentelor de parcare de tip universal pentru autoturismele proprietate a consilierilor judeţeni
 • Hotărârea 184/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braşov
 • Hotărârea 183/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia „Speranţa pentru Toţi” Făgăraş şi finanţarea cu suma de 7.800 lei în vederea achiziţionării unei proteze auditive pentru domnul Bila Mitică-Mugurel
 • Hotărârea 182/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind darea în administrare a unui imobil situat în Municipiul Făgăraş, str.M.Eminescu, nr.2 înscris în CF nr.8155, nr.top1582/2 Consiliul Local al Municipiului Făgăraş
 • Hotărârea 181/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea reorganizării Centrului de zi pentru copii nevăzători “Raza de lumină”
 • Hotărârea 180/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii, regulamentului de organizare şi funcţionare şi a fişelor de evaluare a posturilor contractuale pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 179/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea Raportului final de implementare a proiectului „Inovaţii tehnologice folosite la eficientizarea serviciilor publice pentru situaţii de urgenţă în localităţile Bran, Moeciu, Fundata şi Râşnov
 • Hotărârea 178/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind contractarea de către Judeţul Braşov a unui împrumut de 18 miloane de euro pentru obiectivul de investiţii „Aeroport Internaţional Braşov - Ghimbav” precum şi aprobarea documentaţiei tehnico- economice şi a indicatorilor tehnico -economici ai obiectivului de investiţii „Aeroport Intenaţional Braşov - Ghimbav”
 • Hotărârea 177/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea exercitării dreptului de preemţiune al judeţului Braşov, cu privire la achiziţionarea apartamentului nr.7, de la parterul imobilului situat în municipiul Braşov, P-ţa Sfatului nr.25
 • Hotărârea 176/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele şi autorizaţiile eliberate de către Consiliul Judeţean Braşov, a taxelor speciale precum şi a altor taxe şi tarife pentru anul 2009
 • Hotărârea 175/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  aprobarea cooperării între Judeţul Braşov şi Comuna Homorod în vederea susţinerii funcţionării Centrului social de zi pentru copii defavorizaţi, şi finanţarea cu suma de 200.000 lei
 • Hotărârea 174/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea cooperării între Judeţul Braşov şi Fundaţia Hospice „Casa Speranţei” în vederea continuării serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu pentru aproximativ 250 pacienţi curenţi în Braşov, Făgăraş şi Zărneşti, inclusiv zonele limitrofe, şi finanţarea cu echivalentul în lei a sumei de 100.000 euro
 • Hotărârea 173/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea cooperării între Judeţul Braşov şi Comuna Beclean în vederea susţinerii acţiunilor de identificare şi promovare a potenţialului turistic din zona Beclean şi finanţarea cu suma de 30.000 lei
 • Hotărârea 172/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea alocării sumei de 400.000 lei, comunei Bran pentru finalizarea proiectului „Sistem de gestionare a deşeurilor menajere în zona turistică Bran”
 • Hotărârea 171/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind declararea de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiţii „Aeroport Internaţional Braşov - Ghimbav”
 • Hotărârea 170/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Braşov, cu suma de 400.000 lei, la capitolul 67.02. – Cultură, recreere şi religie, pentru realizarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii, sau continuarea sau finalizarea acestora de către unităţile de cult din judeţ
 • Hotărârea 169/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare şi amenajări a unor obiective cultural – sportive şi de agrement din municipiul Braşov precum şi obiectivul „Modernizare DJ 101 A, km. 0+000-7+500”
 • Hotărârea 168/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea finanţării cu suma de 2.700.000 lei de către Consiliul Judeţean Braşov, a proiectului multianual de realizare a lucrărilor de consolidare, renovare, reabilitare, refuncţionalizare, eficientizare termică şi dotări ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 167/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind modificarea traseului Braşov – Apaţa, prin modificarea capului de traseu Augustin, în cadrul Programului judeţean de transport de persoane, valabil pentru perioda 01.07.2008 – 30.06.2011
 • Hotărârea 166/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea completării traseului şi lungimii unui drum judeţean existent, precum şi a modificării lungimii unui drum judeţean existent, situat în judeţul Braşov şi alocarea sumei de 140.000 lei, fară TVA, pentru realizarea lucrărilor de pietruire a lungimii de 320 m de drum
 • Hotărârea 165/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea alocării sumei de 95.678 lei, fara TVA. în bugetul Judeţului Braşov la Cap.84.02 „Transporturi” în vederea întocmirii documentaţiei de licitaţie pentru DJ 106 (expertiză) pentru „Reabilitare drum judeţean zona Poiana Mărului - Şinca”, proiectare şi obţinerea autorizaţiei de construcţie pentru lucrarea „Reabilitare DJ 106 Şinca Nouă (DN 73 A) – Vlădeni (DN 1)” şi a documentaţiei pentru acorduri şi avize pentru lucrarea „Reabilitare DJ 132 B Homorod -Ioneşti”
 • Hotărârea 164/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Braşov în vederea derulării optime a Programului European “PEAD 2008”
 • Hotărârea 163/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu S.C. ”ANA TELEFERIC” S.A. în vederea constituirii S.C. „TELEFERICUL POIANA BRAŞOV” S.A. Braşov, având ca scop dezvoltarea domeniului schiabil din staţiunea Poiana Braşov, Judeţul Braşov
 • Hotărârea 162/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Braşov şi finanţarea cu suma de 10.000 lei pentru organizarea, în data de 3 decembrie 2008, a manifestării social – culturale „Ziua Mondială a Persoanelor cu Dizabilităţi”
 • Hotărârea 161/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Fluieraşul Braşov şi finanţarea cu suma de 1.900 lei, pentru participarea Ansamblului „Fluieraşul” la Festivalul Folcloric „Flori peste Prut” – ediţia a X – a , Vetrişoara 2008 şi la Sărbătoarea „Focul lui Sumedru” – Şirnea 2008
 • Hotărârea 160/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind acordarea unui ajutor financiar pentru domnul Ratz Nandor, în sumă de 2.200 Euro, echivalentul în lei, în vederea suportării costurilor investigaţiei medicale de la Paris – Franţa
 • Hotărârea 159/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind modificarea Listei de investiţii a bugetului judeţului Braşov, pe anul 2008
 • Hotărârea 158/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Artiştilor Fotografi din România şi finanţarea cu suma de 12.500 lei, pentru editarea unui Catalog reprezentativ al Saloanelor Republicane de artă fotografică
 • Hotărârea 157/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Societatea de Ştiinţe Istorice din România – Filiala Braşov şi finanţarea cu suma de 6.000 lei, pentru organizarea Simpozionului Naţional “90 de ani de la Marea Unire”
 • Hotărârea 156/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2009
 • Hotărârea 155/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea baremurilor de dotare cu echipament şi cazarmament, a duratelor de utilizare, precum şi a normativelor valorice de cheltuieli aferente drepturilor de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi în instituţii specializate
 • Hotărârea 154/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea contribuţiei Judeţului Braşov, pentru asigurarea finanţării proiectului „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă/apă uzată în Judeţul Braşov”, reprezentând echivalentul în lei a sumei de 2.300.000 euro, care urmează a fi eşalonată în perioada 2009 - 2014
 • Hotărârea 153/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov cu suma de 12.000, reprezentând încasarea taxelor şcolare pe anul şcolar 2008 – 2009
 • Hotărârea 152/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea suplimentării bugetului judeţului Braşov şi corespunzător al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov cu suma de 13,20 mii lei din sponsorizări
 • Hotărârea 151/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Judeţului Braşov şi corespunzător al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, prin suplimentarea subvenţiei de la bugetul de stat, cu suma de 6.793 mii lei, pentru asigurarea drepturilor persoanelor cu handicap, pentru lunile noiembrie şi decembrie 2008
 • Hotărârea 150/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Braşov
 • Hotărârea 149/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Braşov
 • Hotărârea 148/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean, a unui drum local neclasat şi a unui drum vicinal, situate în judeţul Braşov
 • Hotărârea 147/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor publice comunale, a unui drum judeţean şi a unor drumuri locale, situate în judeţul Braşov
 • Hotărârea 146/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 108/7.10.2008 a Consiliului Judeţean Braşov privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor naţionale, a unui drum de interes judeţean, situat în judeţul Braşov
 • Hotărârea 145/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind includerea în domeniul public al judeţului Braşov a unui spaţiu cu destinaţia de centrală termică pe lemne, amplasat în incinta imobilului situat în municipiul Braşov, str. Lânii nr.47, şi darea în administrarea Serviciului Public Judeţean de Protecţie a Plantelor Braşov a acestui imobil
 • Hotărârea 144/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriilor pentru spaţiile ocupate de instituţii aflate în subordinea Consiliului Judeţean Braşov, în imobilul situat în municipiul Braşov, str. Apullum nr.1-3
 • Hotărârea 143/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al judeţului Braşov în domeniul privat al Judeţului Braşov, a imobilului situat în municipiul Braşov, str. Apullum nr.1-3, înscris în CF nr.10988 nr.top 6101/10, 6101/11, 6101/12, 6102/2, 6110/1, 6110/2, 6101/15, în vederea scăderii din evidenţele contabile
 • Hotărârea 142/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Judeţul Braşov şi Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România, pentru a deveni membri ai Reţelei Naţionale INFO-RO, în vederea promovării educaţiei şi informării cetăţenilor
 • Hotărârea 141/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Judeţul Braşov şi Judeţul Dâmboviţa în vederea realizării obiectivului „Drum interjudeţean în Masivul Bucegi pe traseul Moroieni – Padina – Moeciu de Sus”
 • Hotărârea 140/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu S.C. Hiperdia S.A. Braşov - Centrul de Diagnostic Imagistic şi Laborator pentru realizarea unui Centru modern de investigare şi tratament al cancerului în judeţul Braşov
 • Hotărârea 139/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Municipiul Făgăraş în vederea realizării în comun a obiectivului „Modernizare îmbrăcăminte asfalt pe DJ 104J intravilan şi DJ 104 D intravilan, Municipiul Făgăraş” şi aprobarea proiectului contractului de asociere între cele două unităţi administrativ-teritoriale
 • Hotărârea 138/2008 - Județul Brașov - 16.12.2008

  privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Public Judeţean Salvamont Braşov
 • Hotărârea 137/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea includerii în lista de investiţii la Cap.67.02 a poziţiei „Amenajări suprafeţe de joc terenuri sportive – Grup Şcolar Silvic „Dr. N. Rucăreanu” şi alocarea sumei de 126.000 lei
 • Hotărârea 136/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Filantropică Medical- Creştină „Cristiana” Braşov şi finanţarea cu suma de 11.886 lei în vederea organizării Festivalului filocalic „Dumitru Stăniloae”
 • Hotărârea 135/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind demararea procedurilor în vederea evaluării imobilelor care vor face obiectul schimbului între judeţul Braşov şi familia Arişanu Nicolae Teodor, în vederea definitivării lucrărilor de pregătire a amplasamentului Aeroportului Internaţional Braşov – Ghimbav
 • Hotărârea 134/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind asocierea judeţului Braşov cu Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Centru, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Judeţele Alba, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu pentru realizarea proiectului „Dezvoltarea instrumentelor de planificare în Regiunea CENTRU utilizând tehnologia GIS”
 • Hotărârea 133/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea defalcării pe lucrări a poziţiei „Amenajări suprafeţe de joc terenuri sportive Liceul A. Şaguna, Liceul Sportiv – zone de interes turistic” de la Cap.67.02 şi 67.11 – Cultură, recreere şi religie din cadrul bugetului Consiliului Judeţean Braşov pe anul 2008 şi suplimentarea cu suma de 352.679 lei
 • Hotărârea 132/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Alianţa Franceză Braşov şi finanţarea cu suma de 25.000 lei, pentru realizarea proiectului „Festival de teatru pentru tineri „EuroArt” 2008”
 • Hotărârea 131/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu S.C. „Gazeta de Transilvania” S.A. Braşov şi finanţarea cu suma de 120.000 lei pentru sprijinirea programului de editare a publicaţiei „Foaie pentru Minte, Inimă şi Literatură”
 • Hotărârea 130/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Aviatorilor Braşoveni şi finanţarea cu suma de 12.800 lei pentru realizarea următoarelor obiective: „Aniversarea promoţiei 1953 de ofiţeri naviganţi, absolvenţi ai şcolilor militare de piloţi Tecuci şi Focşani”, „Omagiere veterani” şi „Reeditarea broşurii XX ani a Asociaţiei Aviatorilor Braşoveni”
 • Hotărârea 129/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu S.C. Twin Software S.R.L. Braşov şi finanţarea cu suma de 15.000 lei, pentru editarea şi tipărirea lucrării „Troiţele, mărturii din alte vremi”, autor Eugen Moga
 • Hotărârea 128/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Fundaţia Naţională „Neamul Românesc” Braşov şi finanţarea cu echivalentul în lei al sumei de 1500 euro, pentru realizarea proiectului „Interferenţe culturale cu românii de lângă noi”, etapa a II-a
 • Hotărârea 127/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea alocării sumei de 18.500 lei pentru organizarea manifestărilor prilejuite de inaugurarea lucrărilor de construcţie a Aeroportului Internaţional Braşov – Ghimbav
 • Hotărârea 126/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea modificării listei de investiţii la Cap.84.07 – Transporturi din bugetul judeţului Braşov pe anul 2008
 • Hotărârea 125/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea acordării unui premiu în sumă netă, de 3.000 lei doamnei LUMINIŢA GLIGA, artist plastic braşovean, pentru organizarea unor expoziţii în cursul anului 2008
 • Hotărârea 124/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea încadrării unor drumuri şi sectoare de drumuri de interes local în categoria funcţională a drumurilor judeţene, completarea traseului şi lungimii unor drumuri judeţene clasate, aprobarea modificării lungimii unor drumuri judeţene şi comunale, precum şi aprobarea încadrării unor drumuri şi sectoare de drumuri locale - străzi, vicinale, situate în judeţul Braşov, în categoria funcţională a drumurilor comunale
 • Hotărârea 123/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.45/5.03.2007
 • Hotărârea 122/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Public Judeţean Salvamont Braşov şi suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat pe anul 2008
 • Hotărârea 121/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea alocării sumei de 650.000 lei pentru lucrarea „Reabilitare, amenajări şi refuncţionalizare Bastionul Postăvarilor”
 • Hotărârea 120/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea alocării echivalentului în lei al sumei de 1500 euro pentru o mai bună transparenţă şi comunicare directă în vederea realizării proiectului „Aeroport Internaţional Braşov – Ghimbav”, prin dezvoltarea unei pagini de internet separată
 • Hotărârea 119/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Municipiul Săcele în vederea realizării obiectivului „Drum ocolitor al Municipiului Săcele”
 • Hotărârea 118/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind suplimentarea sumei alocate pentru realizarea Aeroportului Internaţional Braşov - Ghimbav cu suma de 206.095,03 lei şi prelungirea termenului contractului cu 60 de zile, în vederea finalizării lucrărilor prevazute în contract
 • Hotărârea 117/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Catedrala Ortodoxă Făgăraş cu Hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” şi finanţarea cu suma de 15.000 lei în vederea continuării lucrărilor de construire a catedralei
 • Hotărârea 116/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea alocării sumei de 1.100.000 lei pentru lucrări de proiectare şi execuţie a eficientizării termice a clădirii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 115/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Uniunea Studenţească Maghiară din Braşov şi finanţarea cu suma de 87.000 lei pentru realizarea unor evenimente culturale în cadrul proiectului „Zilele U.S.M.B”
 • Hotărârea 114/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Fundaţia „Umana” Braşov şi finanţarea cu suma de 137.000 lei pentru realizarea proiectului „Braşovul Virtual”
 • Hotărârea 113/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea Acordului de Parteneriat al judeţului Braşov cu localităţile Bran, Moieciu, Fundata şi Râşnov în vederea derulării proiectului ”Inovaţii Tehnologice folosite la eficientizarea serviciilor publice pentru situaţii de urgenţă”
 • Hotărârea 112/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea completării Hotărârii nr. 49/2008 a Consiliului Judeţean Braşov privind participarea judeţului Braşov la proiectul „EUROPE DIRECT”
 • Hotărârea 111/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr - Braşov şi finanţarea cu suma de 67.000 lei, pentru organizarea celei de a 17-a Conferinţe trienale a EAPR
 • Hotărârea 110/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Federaţia Europeană Europarc „Federaţia pentru Natură şi Parcuri Naţionale din Europa” şi finanţarea cu suma de 20.000 lei, pentru organizarea Conferinţei anuale EUROPARC 2008
 • Hotărârea 109/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia „Floare de Colţ” Braşov şi finanţarea cu suma de 15.000 lei, în scopul ecologizării canionului 7 Scari
 • Hotărârea 108/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia S.O.S. Ţara Făgăraşului şi finanţarea cu suma de 10.000 lei, în scopul realizării unor trasee montane pe versantul nord-estic al Munţilor Făgăraş
 • Hotărârea 107/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind cooperarea Judeţului Braşov cu Liceul “Andrei Mureşanu” Braşov şi finanţarea cu suma de 5.500 lei, pentru participarea echipei formată din doi profesori şi doi elevi la Festivalul de teatru al liceelor de la Bordeaux, Franţa
 • Hotărârea 106/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind cooperarea Judeţului Braşov cu Colegiul Naţional “Andrei Şaguna” Braşov şi finanţarea cu echivalentul în lei a sumei de 700 euro, pentru participarea d-nei prof Onose Gabriela Cristina, la Congresul Mondial al profesorilor de Limba franceză FIPF, care va avea loc la Quebec în perioada 21 – 25 iulie 2008
 • Hotărârea 105/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil” Braşov şi finanţarea cu echivalentul în lei a sumei de 4.500 $ pentru participarea echipei de informatică a colegiului la concursul „American Computer Science League” din SUA
 • Hotărârea 104/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” Braşov şi finanţarea cu echivalentul în lei a sumei de 1.500 Euro pentru deplasarea la Bari – Italia, a trei elevi însoţiţi de profesorul coordonator, la concursul „Festival de la Lecture Jeune” din cadrul programului Socrates
 • Hotărârea 103/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” Braşov şi finanţarea cu echivalentul în lei a sumei de 6.910 Euro pentru participarea echipei de informatică a colegiului la concursul „American Computer Science League” din SUA
 • Hotărârea 102/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea activităţilor cu care va fi implicat Judeţul Braşov prin Consiliul Judeţean Braşov în managementul şi implementarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţiera capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţie de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea 7 Centru” precum şi a cheltuielilor judeţului Braşov legate de proiect
 • Hotărârea 101/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Spitalul Clinic de Copii Braşov şi finanţarea cu suma de 24.000 lei, pentru realizarea a două proiecte medico - sociale
 • Hotărârea 100/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu S.C. Aro Palace Braşov şi finanţarea cu suma de 15.000 lei, pentru organizarea în parteneriat cu Centrul Militar Zonal Braşov a evenimentului cu tema „Perfecţionarea activităţii specifice centrelor militare ”
 • Hotărârea 99/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Universitatea „Transilvania” Braşov – Facultatea de Matematică şi Informatică şi finanţarea cu suma de 5.000 lei pentru organizarea, în perioada 08 – 11.07.2008 a Seminarului de Spaţii Finsler, Lagrange şi Hamilton în cadrul Conferinţei Internaţionale „Riemannian Geometry and Aplications”
 • Hotărârea 98/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea suplimentării bugetului Judeţului Braşov cu suma de 500 mii lei, alocată din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului
 • Hotărârea 97/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor naţionale a unor sectoare de drumuri judeţene, situate în judeţul Braşov, precum şi a modificării lungimii unor drumuri judeţene existente, situate în judeţul Braşov
 • Hotărârea 96/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind împuternicirea Preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov să nominalizeze persoanele care vor alcătui, în condiţiile legii, comisia de analiză şi soluţionare a întâmpinării formulate de domnul Cioc Adrian, în calitate de proprietar al terenului afectat de reţele publice şi declarat de utilitate publică prin Hotărârea nr. 257/28.06.2007 a Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 95/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea taxelor de frecvenţă la cursurile organizate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov în anul 2008-2009
 • Hotărârea 94/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea tarifelor pentru lucrările efectuate de Serviciul Public Judeţean de Protecţie a Plantelor Braşov
 • Hotărârea 93/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea tarifelor de închiriere, pentru spaţiile deţinute de Centrul Cultural „Reduta” Braşov
 • Hotărârea 92/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea taxelor de frecvenţă la cursurile organizate de Centrul Cultural ”Reduta” Braşov în anul 2008-2009
 • Hotărârea 91/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare prestat de R.A. Compania Apa Braşov
 • Hotărârea 90/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al RA Compania APA Braşov, pe anul 2008
 • Hotărârea 89/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea situaţiilor financiare anuale, pentru R.A Compania Apa Braşov, pe anul 2007
 • Hotărârea 88/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. CONSILPREST SRL Braşov, pe anul 2007 şi repartizarea profitului net
 • Hotărârea 87/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Compania de Construcţii Generale S.A. Braşov
 • Hotărârea 86/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 85/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea raportului de gestiune al administratorilor privind activitatea desfăşurată în anul 2007, descărcarea de gestiune, precum şi raportul cenzorilor cu privire la situaţiile financiare pe anul 2007 ale SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 84/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea bilanţului contabil la data de 31.12.2007, a contului de profit şi pierdere pe anul 2007, precum şi a distribuirii profitului net aferent anului 2007 pentru SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 83/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 82/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea raportului de gestiune al administratorilor privind activitatea desfăşurată în anul 2007, descărcarea de gestiune, precum şi raportul cenzorilor cu privire la situaţiile financiare pe anul 2007 ale SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 81/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea bilanţului contabil la data de 31.12.2007, a contului de profit şi pierdere pe anul 2007, precum şi a distribuirii profitului net aferent anului 2007 pentru SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 80/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea Contului anual de execuţie al bugetului Consiliului Judeţean Braşov pe anul 2007
 • Hotărârea 79/2008 - Județul Brașov - 02.09.2008

  privind aprobarea costului pentru un copil care beneficiază de protecţie, pe anul 2008, în sumă de 1.696 lei / copil / lună
 • Hotărârea 78/2008 - Județul Brașov - 02.09.2008

  privind numirea doamnei CRISTIAN LIANA, medic specialist în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, în calitate de Preşedinte al Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi.
 • Hotărârea 77/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind împuternicirea Preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov să nominalizeze persoanele care compun Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi
 • Hotărârea 76/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  Planul Judeţean de Servicii, pentru perioada 2008-2012, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 75/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea Planului Judeţean de Închidere / Restructurare a instituţiilor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap, pentru perioada 2008-2012
 • Hotărârea 74/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea Proiectului Strategiei Judeţului Braşov în domeniul Protecţiei Copilului pentru perioada 2008-2013
 • Hotărârea 73/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea alocării sumei de 250.000 lei Centrului Cultural „Reduta” Braşov, sumă necesară punerii în aplicarea a prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă înregistrat la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Braşov sub nr. 1164/2311/25.02.2008
 • Hotărârea 72/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea alocării sumei de 10.000.000 lei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, sumă necesară acoperirii creşterilor salariale conform OG nr. 10/2008, a drepturilor salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă şi a indemnizaţiei de dispozitiv
 • Hotărârea 71/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, pe anul 2008
 • Hotărârea 70/2008 - Județul Brașov - 02.09.2008

  privind aprobarea alocării sumei de 15.000 lei, comunei MÂNDRA pentru susţinerea programului de dezvoltare locală având ca obiect promovarea oportunităţilor de afaceri din zona Mândra
 • Hotărârea 69/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 5 martie 2008
 • Hotărârea 68/2008 - Județul Brașov - 31.05.2008

  aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 31.05.2008
 • Hotărârea 67/2008 - Județul Brașov - 02.09.2008

  privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Clubul Economiştilor Braşoveni şi finanţarea cu suma de 30.000 lei pentru editarea revistei „Convorbiri Economice”
 • Hotărârea 66/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Clubul Sportiv „Torpedo – Vectra Zărneşti” - Secţia Ciclism şi finanţarea cu suma de 25.000 lei în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse pentru anul competiţional 2008
 • Hotărârea 65/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  aprobarea contractării şi garantării finanţării rambursabile interne în valoare de 10.530.600 lei
 • Hotărârea 64/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind aprobarea modificării certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, seria BV nr. 0010/18.11.1993, emis de către Consiliul Judeţean Braşov pe numele S.C. „Metaprest – Ind” S.A. Braşov, în sensul diminuării suprafeţei de teren atribuită în proprietate exclusivă acesteia, cu suprafaţa de 1938, 40 mp
 • Hotărârea 63/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind alocarea sumei de 200.000 lei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov pentru punerea în aplicare a prevederilor din Contractul colectiv de muncă încheiat între salariaţi şi conducerea direcţiei
 • Hotărârea 62/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia „Speranţa pentru Toţi” Făgăraş şi finanţarea cu suma de 20.000 lei în vederea suportării costurilor intervenţiei chirurgicale pentru domnişoara GUIMAN ANDREEA-ADELINA
 • Hotărârea 61/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind aprobarea alocării sumei de 100.000 lei, municipiului Făgăraş, pentru buna desfăşurare a activităţii Serviciului Public de Poliţie Comunitară Făgaraş
 • Hotărârea 60/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind asocierea judeţului Braşov cu Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală – Microregiunea Valea Sâmbetei” pentru implementarea programului LEADER
 • Hotărârea 59/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia „Speranţa pentru Toţi” Făgăraş şi finanţarea cu suma de 10.000 lei în vederea acordării unor ajutoare pentru domnul MATEI MARIUS-DUMITRU şi, respectiv, pentru domnişoara TIMARU VALERIA-MARIA
 • Hotărârea 58/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind alocarea echivalentului în lei a sumei de 10.000 euro pentru realizarea etapei a doua a proiectului „Sistem de transmitere on-line pe Internet a obiectivelor turistice din judeţul Braşov”
 • Hotărârea 57/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind alocarea sumei de 150.000 lei Centrului Cultural REDUTA Braşov pentru punerea în aplicare a prevederilor din Contractul Colectiv de muncă nr.1164/2311/25.02.2008 încheiat între salariaţii Centrului Cultural REDUTA Braşov reprezuentaţi de Sindicatul PRO BONO şi conducerea Centrului Cultural REDUTA Braşov
 • Hotărârea 56/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.330/2.10.2007, în conformitate cu prevederile HG nr.9/2007 modificată prin HG nr.145/2008
 • Hotărârea 55/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind aprobarea acordării unor tichete cadou pentru personalul, încadrat pe bază de contract individual de muncă, al instituţiilor de învăţământ special din judeţ, finanţate de Consiliul Judeţean Braşov
 • Hotărârea 54/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind aprobarea Statutului modificat al S.C. CONSILPREST S.R.L. Braşov
 • Hotărârea 53/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind aprobarea programului de transport judeţean de persoane pentru perioada 2008-2011
 • Hotărârea 52/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind înfiinţarea Comisiei paritare pentru atribuirea licenţelor de traseu pentru transportul judeţean de persoane prin curse regulate
 • Hotărârea 51/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind aprobarea modificării organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 50/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind alocarea sumei de 300.000 lei pentru tipărirea unui număr de 5.000.000 cartele de consum, în conformitate cu „Programul de aprovizionare a populaţiei localităţii cu produse alimentare şi nealimentare raţionalizate, în caz de mobilizare şi război”
 • Hotărârea 49/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind participarea judeţului Braşov la proiectul „EUROPE DIRECT”
 • Hotărârea 48/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind aprobarea cooperării între Judeţul Braşov şi Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov şi finanţarea cu suma de 50.000 lei pentru organizarea expoziţiei de icoane pe sticlă la Nicosia în luna aprilie 2008
 • Hotărârea 47/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia IRSCA Gifted Educaţion şi finanţarea cu suma de 6.500 lei, pentru realizarea proiectului „Şcoala de iarnă a Educaţiei de excelenţă”
 • Hotărârea 46/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu S.C. KRON ART SRL şi finanţarea cu suma de 9.000 lei, pentru editarea cărţii de beletristică „Întâlniri cu Iozefina” de Marius Petraşcu
 • Hotărârea 45/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind aprobarea încadrării unor drumuri şi sectoare de drumuri de interes local în categoria funcţională a drumurilor judeţene, aprobarea modificării traseului şi lungimii unor drumuri judeţene şi comunale, precum şi aprobarea încadrării unor drumuri şi sectoare de drumuri locale - străzi, vicinale, situate în Judeţul Braşov, în categoria funcţională a drumurilor comunale
 • Hotărârea 44/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind alocarea sumei de 100.000 lei Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov pentru implementarea programului de digitalizare a patrimoniului instituţiei
 • Hotărârea 43/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind aprobarea alocării sumei de 70.000 lei pentru înfiinţarea, amenajarea şi dotarea birourilor pentru relaţii cu rromii în unele localităţi din judeţul Braşov şi alocarea sumei de 300.000 lei pentru achiziţionarea unui imobil, în Municipiul Făgăraş, destinat amenajării unor locuinţe sociale pentru rromi, lucrări ce se desfăşoară în cadrul programului de sprijinire a comunităţilor de rromi
 • Hotărârea 42/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind aprobarea alocării sumei de 3.300.000 lei pentru efectuarea lucrărilor de pietruire a drumurilor ce deservesc comunităţile de rromi din judeţul Braşov, lucrări ce se desfăşoară în cadrul programului de sprijinire a comunităţilor de rromi
 • Hotărârea 41/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul Cultural „Reduta” Braşov, pe anul 2008
 • Hotărârea 40/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind aprobarea realizării studiului de coexistenţă între linia electrică aeriană (LEA) de 400 kv existentă în zonă şi Aeroportul Internaţional Braşov Ghimbav, în vederea obţinerii Avizului de Amplasament din partea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. - Sucursala de Transport Sibiu
 • Hotărârea 39/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind aprobarea schimbării titulaturii instituţiei din „Şcoala Populară de Arte şi Meserii Braşov” în „Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov”
 • Hotărârea 38/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind stabilirea taxelor speciale pentru serviciile prestate de către Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov pe anul 2008
 • Hotărârea 37/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Municipiul Braşov şi Comuna Tărlungeni în vederea constituirii „Asociaţiei de Dezvoltare Regională Zizin Braşov” având ca scop atragerea fondurilor necesare realizării unei piste de viteză auto-moto şi alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul Judeţului Braşov ca participare a Judeţului Braşov la constituirea patrimoniului asociaţiei
 • Hotărârea 36/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind modificarea Hotărârii nr.7/4.02.2008 a Consiliului Judeţean Braşov privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2008
 • Hotărârea 35/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind modificarea Hotărârii nr.6/4.02.2008 a Consiliului Judeţean Braşov privind utilizarea fondului de rulment pe anul 2008
 • Hotărârea 34/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind modificarea Hotărârii nr.5/4.02.2008 a Consiliului Judeţean Braşov privind aprobarea bugetului împrumuturilor externe şi interne contractate de judeţul Braşov
 • Hotărârea 33/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind modificarea Hotărârii nr.4/4.02.2008 a Consiliului Judeţean Braşov privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Braşov pe anul 2008 şi al instituţiilor şi serviciilor publice aflate sub autoritatea acestuia
 • Hotărârea 32/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind aprobarea constituirii fondului de rezervă bugetară în bugetul judeţului Braşov
 • Hotărârea 31/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind modificarea Hotărârii nr.9/2008 a Consiliului Judeţean Braşov privind aprobarea repartizării pe localităţi a sumelor defalcate, din cota de 22% din impozitul pe venit, alocate judeţului Braşov, pentru echilibrarea bugetelor locale
 • Hotărârea 30/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind modificarea Hotărârii nr.8/2008 a Consiliului Judeţean Braşov privind aprobarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
 • Hotărârea 29/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 4 februarie 2008
 • Hotărârea 28/2008 - Județul Brașov - 05.03.2008

  privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 5.03.2008
 • Hotărârea 27/2008 - Județul Brașov - 04.02.2008

  privind aprobarea alocării sumei de 2.000.000 lei, din cota de 22% impozit pe venit la nivel de judeţ, în vederea constituirii fondului de rezervă bugetară la dispoziţia executivului Consiliului Judeţean Braşov, pentru anul 2008
 • Hotărârea 26/2008 - Județul Brașov - 04.02.2008

  privind aprobarea constituirii unui fond pentru finanţarea cu prioritate a unor programe de dezvoltare regională
 • Hotărârea 25/2008 - Județul Brașov - 04.02.2008

  privind aprobarea închirierii unui spaţiu de 75 mp din incinta fostului ambulatoriu de specialitate al Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov, proprietate publică, pentru amplasarea unui aparat medical de diagnostic imagistic
 • Hotărârea 24/2008 - Județul Brașov - 04.02.2008

  privind aprobarea Angajamentului Judeţului Braşov, acţionar în cadrul S.C. „Energy Saving Agency” S.A., privind modul de lucru al acestei societăţi cu instituţiile bancare din România, în cadrul proiectelor ce se vor derula la nivelul judeţului Braşov
 • Hotărârea 23/2008 - Județul Brașov - 04.02.2008

  privind aprobarea finanţării cu suma de 20.000 lei din bugetul de venituri şi cheltuieli al al Judeţului Braşov pe anul 2008 în vederea organizării evenimentelor prilejuite de împlinirea a 40 de ani de la înfiinţarea Centrului Militar Zonal Braşov, precum şi a acţiunilor desfăşurate de Oficiul de Mobilizare a Economiei şi Pregătirea Teritoriului Pentru Apărare
 • Hotărârea 22/2008 - Județul Brașov - 04.02.2008

  privind aprobarea iniţierii unei Hotărâri de Guvern pentru transmiterea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al Judeţului Braşov şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru dezvoltarea unor baze moderne multisportive şi de agrement de interes public judeţean la cele mai înalte standarde europene
 • Hotărârea 21/2008 - Județul Brașov - 04.02.2008

  privind iniţierea unei Hotărâri de Guvern pentru trecerea (transmiterea) unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al judeţului Braşov şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru dezvoltarea unei baze multisportive şi de agrement de interes public
 • Hotărârea 20/2008 - Județul Brașov - 04.02.2008

  privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport al elevilor spre şcoală şi spre localitatea de domiciliu, pentru anul 2008, de către instituţiile de învăţământ special aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 19/2008 - Județul Brașov - 04.02.2008

  privind aprobarea promovării propunerii de încadrare a unor drumuri locale, situate pe teritoriul administrativ al comunelor HĂLCHIU şi FELDIOARA în categoria funcţională a drumurilor publice comunale
 • Hotărârea 18/2008 - Județul Brașov - 04.02.2008

  privind aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică, a terenului situat în municipiul Braşov, str. Dragoş Vodă, fn, în suprafaţă de 598,572 mp
 • Hotărârea 17/2008 - Județul Brașov - 04.02.2008

  privind stabilirea taxelor pentru certificate, avize şi autorizaţii eliberate de către Consiliul Judeţean Braşov, a taxelor speciale precum şi a altor taxe şi tarife pentru anul 2008
 • Hotărârea 16/2008 - Județul Brașov - 04.02.2008

  privind aprobarea statului de funcţii pentru anul 2008 a Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov
 • Hotărârea 15/2008 - Județul Brașov - 04.02.2008

  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 14/2008 - Județul Brașov - 04.02.2008

  privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov, pentru anul 2008
 • Hotărârea 13/2008 - Județul Brașov - 04.02.2008

  privind aprobarea încheierii contractelor de cooperare pentru finanţarea acţiunilor culturale şi sportive de interes public judeţean, cuprinse în bugetul Judeţului Braşov pe anul 2008
 • Hotărârea 12/2008 - Județul Brașov - 04.02.2008

  privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu SC RC – CF Trans SRL, SC REGIOTRANS SRL şi Societatea Feroviară de Turism SFT CFR SA din cadrul Ministerului Transporturilor în vederea realizării investiţiei “tren turistic”
 • Hotărârea 11/2008 - Județul Brașov - 04.02.2008

  privind aprobarea continuării proiectului privind construirea Spitalului Clinic de Urgenţă şi continuarea activităţii SC HOSPITAL PROJECT SRL
 • Hotărârea 10/2008 - Județul Brașov - 04.02.2008

  privind aprobarea de principiu a asocierii Judeţului Braşov cu Municipiul Braşov şi S.C. ”ANA TELEFERIC” S.A. în vederea constituirii S.C. „TELEFERICUL POIANA BRAŞOV” S.A. Braşov, având ca scop dezvoltarea domeniului schiabil din staţiunea Poiana Braşov
 • Hotărârea 9/2008 - Județul Brașov - 04.02.2008

  privind aprobarea repartizării pe localităţi a sumelor defalcate, din cota de 22% din impozitul pe venit, alocate judeţului Braşov, pentru echilibrarea bugetelor locale
 • Hotărârea 8/2008 - Județul Brașov - 04.02.2008

  privind aprobarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
 • Hotărârea 7/2008 - Județul Brașov - 04.02.2008

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2008
 • Hotărârea 6/2008 - Județul Brașov - 04.02.2008

  privind utilizarea fondului de rulment pe anul 2008
 • Hotărârea 5/2008 - Județul Brașov - 04.02.2008

  privind aprobarea bugetului împrumuturilor externe şi interne contractate de judeţul Braşov
 • Hotărârea 4/2008 - Județul Brașov - 04.02.2008

  privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Braşov pe anul 2008 şi al instituţiilor şi serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 3/2008 - Județul Brașov - 04.02.2008

  privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 20 decembrie 2007
 • Hotărârea 2/2008 - Județul Brașov - 04.02.2008

  privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 4.02.2008
 • Hotărârea 1/2008 - Județul Brașov - 04.02.2008

  privind constatarea depunerii jurământului de către domnul Popescu Ion Topolog şi desemnarea acestuia în comisia de specialitate nr.4 a consiliului judeţean