• Hotărârea 528/2019 - Județul Brașov - 20.12.2019

  Hotărârea nr. 528 - privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al domnului Mihail Veștea, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 527/2019 - Județul Brașov - 20.12.2019

  Hotărârea nr. 527 - privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2020
 • Hotărârea 526/2019 - Județul Brașov - 20.12.2019

  Hotărârea nr. 526 - privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.431/31.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social: Centrul de Îngrijire și Asistență ”Sfântul Anton” în structura Complexului de Servicii Timiș, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 525/2019 - Județul Brașov - 20.12.2019

  Hotărârea nr. 525 - privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.432/31.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social: Centrul de Îngrijire și Asistență ”Timișul de Sus” în structura Complexului de Servicii Timiș, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 524/2019 - Județul Brașov - 20.12.2019

  Hotărârea nr. 524 - privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 2A din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Cerbului nr. 24, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 102314-C1-U2 Braşov, nr. cadastral 102314-C1-U2
 • Hotărârea 523/2019 - Județul Brașov - 20.12.2019

  Hotărârea nr. 523 - privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.188/30.05.2019 privind preluarea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Brașov de către Județul Brașov
 • Hotărârea 522/2019 - Județul Brașov - 20.12.2019

  Hotărârea nr. 522 - privind trecerea imobilului teren şi construcţii, situat în municipiul Făgăraş, str. Hurez, nr.12, în suprafaţă de 5714 mp, edificat cu construcţii C1,C2, C3,C4, înscris în CF nr.104236 Făgăraş, din domeniul public al Judeţului Braşov, în domeniul public al Municipiului Făgăraş
 • Hotărârea 521/2019 - Județul Brașov - 20.12.2019

  Hotărârea nr. 521 - privind aprobarea dezlipirii imobilului-teren, în suprafață de 45662 mp., înscris în CF nr.100808 Făgăraş cu număr cadastral 100808
 • Hotărârea 520/2019 - Județul Brașov - 20.12.2019

  Hotărârea nr. 520-privind aprobarea documentaţiilor cadastrale de înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Braşov, asupra tronsoanelor din drumul judeţean DJ 106B Vulcan (DJ 112A) - Holbav, având lungimea de L=6,505 km
 • Hotărârea 519/2019 - Județul Brașov - 20.12.2019

  Hotărârea nr. 519 - privind reluarea procedurii de selecţie pentru un post de membru în Consiliului de Administraţie al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov
 • Hotărârea 518/2019 - Județul Brașov - 20.12.2019

  Hotărârea nr. 518 -privind aprobarea prelungirii mandatului administratorilor interimari din Consiliul de administrație interimar al regiei autonome “Aeroportul Internațional Brașov R.A.”
 • Hotărârea 517/2019 - Județul Brașov - 20.12.2019

  Hotărârea nr. 517 - privind aprobarea Statului de funcții al Centrului Cultural Reduta Braşov
 • Hotărârea 516/2019 - Județul Brașov - 20.12.2019

  Hotărârea nr. 516 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Locuința minim protejată “Casa Adrian” din structura Complexului de Servicii Tărlungeni în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 515/2019 - Județul Brașov - 20.12.2019

  Hotărârea nr. 515 - privind aprobarea statului de funcții, organigramei şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Brașov
 • Hotărârea 514/2019 - Județul Brașov - 20.12.2019

  Hotărârea nr. 514 - privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov
 • Hotărârea 513/2019 - Județul Brașov - 20.12.2019

  Hotărârea nr. 513 - privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de șef de secție din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov și aprobarea componenței comisiei de concurs/examen
 • Hotărârea 512/2019 - Județul Brașov - 20.12.2019

  Hotărârea nr. 512 - privind aprobarea statului de funcții şi a organigramei Spitalului Clinic Judeţean de Urgență Brașov
 • Hotărârea 511/2019 - Județul Brașov - 20.12.2019

  Hotărârea nr. 511 - privind aprobarea statului de funcții şi a organigramei Spitalului Clinic Judeţean de Urgență Brașov
 • Hotărârea 510/2019 - Județul Brașov - 20.12.2019

  Hotărârea nr. 510 - privind validarea rezultatului examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de Șef Secție – Secția ATI din cadrul unității sanitare publice – Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov
 • Hotărârea 509/2019 - Județul Brașov - 20.12.2019

  Hotărârea nr. 509 - privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov
 • Hotărârea 508/2019 - Județul Brașov - 20.12.2019

  Hotărârea nr. 508 - privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Braşov în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef de secție la Secția Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Braşov şi aprobarea componenţei comisiei de examen/concurs pentru proba scrisă şi proba practică/clinică
 • Hotărârea 507/2019 - Județul Brașov - 20.12.2019

  Hotărârea nr. 507 - privind validarea rezultatului examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de Șef Secție – Secția ATI din cadrul unității sanitare publice – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov
 • Hotărârea 506/2019 - Județul Brașov - 20.12.2019

  Hotărârea nr. 506 - privind aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov
 • Hotărârea 505/2019 - Județul Brașov - 20.12.2019

  Hotărârea nr. 505 - privind aprobarea statului de funcţii modificat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 504/2019 - Județul Brașov - 20.12.2019

  Hotărârea nr. 504 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2019
 • Hotărârea 503/2019 - Județul Brașov - 20.12.2019

  Hotărârea nr. 503 - privind validarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2019 şi al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 502/2019 - Județul Brașov - 20.12.2019

  Hotărarea nr. 502 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28 noiembrie 2019
 • Hotărârea 501/2019 - Județul Brașov - 20.12.2019

  Hotararea nr. 501 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 20 decembrie 2019
 • Hotărârea 500/2019 - Județul Brașov - 28.11.2019

  Hotărârea nr. 500 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.266/20.06.2019 privind prelungirea valabilității programului de transport județean de persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu ale operatorilor de transport rutier prestatori ai serviciului
 • Hotărârea 499/2019 - Județul Brașov - 28.11.2019

  Hotărârea nr. 499 - privind declararea de utilitate publică de interes local a terenului aferent drumului de acces, înscris în CF nr. 107121 Râşnov, nr. Top. 1708/1/2/8
 • Hotărârea 497/2019 - Județul Brașov - 28.11.2019

  Hotărârea nr. 497 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.1/24.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare
 • Hotărârea 496/2019 - Județul Brașov - 28.11.2019

  Hotărârea nr. 496 - privind aprobarea încheierii Acordului de asociere cu Asociația Luptătorilor, Răniților și Urmașii Eroilor ”Brașov- Decembrie 1989” în vederea organizării programului comemorativ și aniversar cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la Victoria revoluției Române din Decembrie 1989
 • Hotărârea 495/2019 - Județul Brașov - 28.11.2019

  Hotărârea nr. 495 - privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Braşov, Instituţia Prefectului Judeţul Braşov şi Primăria Municipiului Braşov, cuprinzând manifestările prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 Decembrie - Ziua Naţională a României şi aprobarea alocării sumei de 20.400 lei, în vederea asigurării cheltuielilor ocazionate de acestea
 • Hotărârea 494/2019 - Județul Brașov - 28.11.2019

  Hotărârea nr. 494 - privind aprobarea „Regulamentului privind acordarea premiilor din bugetul propriu al Județului Brașov pentru sportivii şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale, în anul competițional 2018 - 2019, individual și pe echipe”
 • Hotărârea 493/2019 - Județul Brașov - 28.11.2019

  Hotărârea nr. 493 - privind aprobarea „Regulamentului privind acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obținut distincții la etapele internaționale și naționale ale olimpiadelor școlare acreditate/ organizate de Ministerul Educației Naționale și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora”
 • Hotărârea 492/2019 - Județul Brașov - 28.11.2019

  Hotărârea nr. 492 - privind propunerea unui candidat la funcția de administrator provizoriu al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. până la finalizarea procedurii de selecție
 • Hotărârea 491/2019 - Județul Brașov - 28.11.2019

  Hotărârea nr. 491 - privind aprobarea formei finale a scrisorii de așteptări în procesul de recrutare pentru poziția unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov
 • Hotărârea 490/2019 - Județul Brașov - 28.11.2019

  Hotărârea nr. 490 - privind reluarea procedurii de selecţie pentru un post de membru în Consiliului de Administraţie al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov
 • Hotărârea 489/2019 - Județul Brașov - 28.11.2019

  Hotărârea nr. 489 - privind aprobarea procedurii de atribuire directă a traseelor cuprinse în Programul de transport public de persoane prin curse regulate în trafic județean, în Județul Brașov
 • Hotărârea 488/2019 - Județul Brașov - 28.11.2019

  Hotărârea nr. 488 - privind modificarea Programului de Transport Judeţean şi a graficului de circulaţie pe traseul Budila-Braşov cuprins în Programul de Transport Judeţean de persoane contra cost prin curse regulate la nivel judeţean, în judeţul Braşov, valabil până la data de 30.06.2023
 • Hotărârea 487/2019 - Județul Brașov - 28.11.2019

  Hotărârea nr. 487 - privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2020
 • Hotărârea 486/2019 - Județul Brașov - 28.11.2019

  Hotărârea nr. 486 - privind aprobarea schimbării contribuției proprii a Comunei Viștea de 10% din valoarea proiectului din „natură” în contribuție „financiară” pentru obiectivul de investiție „Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor Cața, Ticuș, Viștea – lot III Viștea”
 • Hotărârea 485/2019 - Județul Brașov - 28.11.2019

  Hotărârea nr. 485 - privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în Programul de Interes Național ”Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”, în vederea înfiinţării Centrului de Criză Phoenix
 • Hotărârea 484/2019 - Județul Brașov - 28.11.2019

  Hotărârea nr. 484 - privind aprobarea dezlipirii imobilului teren, în suprafață de 7523 mp., înscris în CF nr.101416 Brașov cu număr cadastral 101416
 • Hotărârea 483/2019 - Județul Brașov - 28.11.2019

  Hotărârea nr. 483 - privind solicitarea trecerii unor imobile, din domeniul public al U.A.T. Comuna Buneşti, în domeniul public al Județului Brașov, pentru derularea lucrării de utilitate publică de interes judeţean, «Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 104 L, Dacia-Viscri–Buneşti, km 0+000-15+065»
 • Hotărârea 482/2019 - Județul Brașov - 28.11.2019

  Hotărârea nr. 482 - privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 458/ 31.10.2019 privind aprobarea alipirii imobilului teren, în suprafaţă de 11307 mp, înscris în CF nr.156070 Braşov cu nr. cadastral 156070 cu terenul în suprafaţă de 1031 mp înscris în CF nr. 118357 Braşov cu nr. cadastral 118357 – domeniul public al Judeţului Braşov, prin introducerea unui nou articol după Art.1.
 • Hotărârea 481/2019 - Județul Brașov - 28.11.2019

  Hotărârea nr. 481 - privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.462/31 octombrie 2019 privind aprobarea alipirii imobilului teren, în suprafață de 1.109 mp, înscris în CF nr.102755 Brașov, cu număr cadastral 102755 cu terenul în suprafață de 790 mp, înscris în CF nr.102759 Brașov, cu nr. cadastral 102759 domeniul privat al Județului Brașov
 • Hotărârea 480/2019 - Județul Brașov - 28.11.2019

  Hotărârea nr. 480 - - privind solicitarea trecerii imobilului cu nr. cad.100868, cu suprafaţa de 6943 mp, din proprietatea UAT Comuna Sâmbăta de Sus, în domeniul public al Judeţului Braşov, reprezentând parţial drumul judeţean DJ 105B (Sâmbăta de Jos -DN1) – Sâmbăta de Sus –Staţiunea Sâmbăta )
 • Hotărârea 479/2019 - Județul Brașov - 28.11.2019

  Hotărârea nr. 479 - - privind modificarea Programului de acțiuni culturale al Muzeului de Artă Brașov pe anul 2019
 • Hotărârea 478/2019 - Județul Brașov - 28.11.2019

  Hotărârea nr. 478 - privind aprobarea organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov
 • Hotărârea 477/2019 - Județul Brașov - 28.11.2019

  Hotărârea nr. 477 - privind aprobarea statului de funcţii modificat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 476/2019 - Județul Brașov - 28.11.2019

  Hotărârea nr. 476 - privind aprobarea organigramei modificate pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 475/2019 - Județul Brașov - 28.11.2019

  Hotărârea nr. 475 - privind aprobarea statului de funcții şi a organigramei Spitalului Clinic de Obstetrica – Ginecologie „Dr.I. Sbârcea” Brașov
 • Hotărârea 474/2019 - Județul Brașov - 28.11.2019

  Hotărârea nr. 474 - privind aprobarea Planului de Dezvoltare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Brașov pentru perioada 2019-2023
 • Hotărârea 473/2019 - Județul Brașov - 28.11.2019

  Hotărârea nr. 473 - privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov
 • Hotărârea 472/2019 - Județul Brașov - 28.11.2019

  Hotărârea nr. 472 - privind avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcţiei vacante de conducere de şef secție din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Braşov
 • Hotărârea 471/2019 - Județul Brașov - 28.11.2019

  Hotărârea nr. 471 - privind avizarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor vacante de conducere de şef secție din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov
 • Hotărârea 470/2019 - Județul Brașov - 28.11.2019

  Hotărârea nr. 470 - privind validarea rezultatelor examenelor de ocupare a funcțiilor de conducere vacante de șef secție din cadrul unității sanitare publice – Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov
 • Hotărârea 469/2019 - Județul Brașov - 28.11.2019

  Hotărârea nr. 469 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, consolidare și schimbare de destinație a clădirii Olimpia”
 • Hotărârea 468/2019 - Județul Brașov - 28.11.2019

  Hotărârea nr. 468 - privind stabilirea cotei-părți de chirie cuvenită bugetului local al Județului Brașov din veniturile rezultate din închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea instituțiilor publice, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Județean Brașov
 • Hotărârea 467/2019 - Județul Brașov - 28.11.2019

  Hotărârea nr. 467 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2019
 • Hotărârea 466/2019 - Județul Brașov - 28.11.2019

  Hotărârea nr. 466 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 31 octombrie 2019
 • Hotărârea 465/2019 - Județul Brașov - 28.11.2019

  Hotărârea nr. 465 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28 noiembrie 2019
 • Hotărârea 464/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 464 – privind aprobarea participării UAT Judeţul Braşov, în calitate de membru la constituirea Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară „ITI Microregiunea Ţara Făgăraşului”, desemnarea reprezentantului legal, aprobarea actului constitutiv şi a statutului
 • Hotărârea 463/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 463 – privind solicitarea trecerii unor imobile, din domeniul public al U.A.T. Comuna Jibert, în domeniul public al Județului Brașov, pentru derularea lucrării de utilitate publică de interes judeţean, «Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 104 L, Dacia-Viscri–Buneşti, km 0+000-15+065»
 • Hotărârea 462/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 462 – privind aprobarea alipirii imobilului teren, în suprafață de 1.109 mp, înscris în CF nr.102755 Brașov, cu număr cadastral 102755 cu terenul în suprafață de 790 mp, înscris în CF nr.102759 Brașov, cu nr. cadastral 102759 domeniul privat al Județului Brașov
 • Hotărârea 461/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 461 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Zi “Casa Soarelui” din structura Complexului de Servicii ”Cristian” Brașov, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 460/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 460 – privind modificarea Anexei la Hotărârea nr.364/30.10.2018 privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății, pentru anul 2019
 • Hotărârea 459/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 459 – privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 233/30.05.2019 de repartizare a unor sume din cote defalcate din taxa pe valoare adăugată unor unități administrativ-teritoriale din județul Brașov pentru finanțarea unor lucrări pe drumurile județene și comunale
 • Hotărârea 458/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 458 – privind aprobarea alipirii imobilului tere, în suprafață de 11307 mp., înscris in CF nr. 156070 Brașov, cu număr cadastral 156060, cu terenul în suprafață de 1031 mp., înscris în CF nr. 118357 Brașov, cu nr. cadastral 118357 – domeniul public al județului Brașov.
 • Hotărârea 457/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 457 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.9 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.George Barițiu nr.4, înscris în CF nr.143542-C1-U3 Braşov, nr. topografic/cadastral 143542-C1-U3
 • Hotărârea 456/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 456 – privind aprobarea organigramei, statului de funcții, a structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Asistența Socială și Protecția Copilului Brașov.
 • Hotărârea 455/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 455 – privind aprobarea formei finale a scrisorii de așteptări în procesul de recrutare pentru poziția unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov
 • Hotărârea 454/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 454 – privind aprobarea încadrării drumului judeţean DJ 112 G Peştera-Măgura-Zărneşti, a sectorului cuprins între km 0+000-3+100 în categoria funcţională de drum de interes local, respectiv de drum comunal.
 • Hotărârea 453/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 453 – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 102G, Victoria-Viștișoara Km 0+000-9+900” contract finanțat prin PNDL 1 + Buget Consiliul Județean Brașov
 • Hotărârea 452/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 452 – privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare DJ 108B: DJ 105B – Mânăstirea Brâncoveanu – Valea Sâmbetei, km 0+000-1+400”, contract finanțat prin PNDL 2 + Buget Consiliul Județean Braşov
 • Hotărârea 451/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 451 – privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile județene pentru iarna 2019-2020.
 • Hotărârea 450/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 450– privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Braşov în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcției vacante de medic șef secție ATI din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Braşov şi aprobarea componenţei comisiei de examen/concurs pentru proba scrisă şi proba practică/clinică
 • Hotărârea 449/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 449– privind validarea rezultatelor examenelor de ocupare a funcțiilor de conducere vacante de șef secție din cadrul unității sanitare publice – Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov
 • Hotărârea 448/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 448 – privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru participarea consilierilor județeni la ședințele Consiliului Județean Brașov și ale comisiilor de specialitate ale acestora
 • Hotărârea 447/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 447 – privind aprobarea asigurării conducerii interimare a regiei autonome “Aeroportul Internațional Brașov R.A.” prin numirea membrilor în Consiliul de administrație interimar
 • Hotărârea 446/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 446 – privind aprobarea Planului de școlarizare al Școlii Populare de Arte și Meserii ”Tiberiu Brediceanu” Brașov pentru anul școlar 2019-2020.
 • Hotărârea 445/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 445 – privind scutirea de la plata taxei de şcolarizare pentru un număr de maximum 15 cursanţi talentaţi, dar lipsiţi de posibilităţi materiale, din cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, pentru anul şcolar 2019-2020.
 • Hotărârea 444/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 444 – privind privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 152/23.04.2019 pentru aprobarea programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov.
 • Hotărârea 443/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 443 – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției vacante de conducere specifică Comitetului Director - director financiar-contabil al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și avizarea componenței comisiei de concurs/examen și comisiei de soluționare a contestațiilor.
 • Hotărârea 442/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 442 – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Braşov în comisiile de examen/concurs precum şi aprobarea componenţei comisiilor de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de medic șef secție ATI și medic șef laborator analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov
 • Hotărârea 441/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 441 – privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra apartamentului nr.6 din imobilul-monument istoric, situat în municipiul Braşov, str. Poarta Schei, nr. 13, judeţul Braşov, înscris în C.F. nr. 146146-C1-U5 Braşov, nr. cadastral top 5116/1/6
 • Hotărârea 440/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 440 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului -monument istoric, situat în localitatea Hărman, str. Dorobanţi, nr. 81, judeţul Braşov, înscris în C.F. nr.108721 Hărman, nr. cadastral 108721-C1.
 • Hotărârea 439/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 439 – privind aprobarea stabilirea cuantumului taxei pentru eliberarea/înlocuirea licenţelor de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean
 • Hotărârea 438/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 438 – privind aprobarea rezultatului final, în urma analizării noului proiect de management pentru Muzeul Casa Mureşenilor Brașov, aprobarea proiectului de management al domnului Rus Valer și a duratei pentru care se va încheia contractul de management
 • Hotărârea 437/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 437 – privind aprobarea statului de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov
 • Hotărârea 436/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 436 – privind aprobarea desființării prin închidere a Centrului de Plasament “Aurora” din cadrul Complexului de Servicii ”Măgura” Codlea din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 435/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 435 – privind aprobarea desființării prin închidere a Centrului de Plasament “Albina” din cadrul Complexului de Servicii ”Măgura” Codlea din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 434/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 434 – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social: Locuința Maxim Protejată ”Casa Irlanda” din structura Complexului de Servicii Piatra Craiului în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 433/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 433 – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social: Locuința Maxim Protejată ”Sfântul Patrick” din structura Complexului de Servicii Piatra Craiului în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 432/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 432 – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social: Centrul de Îngrijire și Asistență ”Timișul de Sus” în structura Complexului de Servicii Timiș, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 431/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 431 – privind aprobarea aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social: Centrul de Îngrijire și Asistență ”Sfântul Anton” în structura Complexului de Servicii Timiș, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 430/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 430 – privind aprobarea înființării prin reorganizare a serviciului social: Centrul de Îngrijire și Asistență ”Sfântul Anton” în structura Complexului de Servicii Timiș, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
 • Hotărârea 429/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 429 – privind aprobarea înființării prin reorganizare a serviciului social: Centrul de Îngrijire și Asistență ”Timișul de Sus” în structura Complexului de Servicii Timiș, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 428/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 428 – privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 5%, respectiv 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2020
 • Hotărârea 427/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 427 – privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 374/30.10.2018 privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății
 • Hotărârea 426/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 426 – privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.
 • Hotărârea 425/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 425 – privind aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.
 • Hotărârea 424/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 424 – privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.
 • Hotărârea 423/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 423- privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2020.
 • Hotărârea 422/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 422- privind avizarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiei vacante de conducere de şef secție din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Braşov
 • Hotărârea 421/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 421- privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2020
 • Hotărârea 420/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr.420– privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social „Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap” din structura Complexului de Servicii ”Brădet” în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 419/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr.419– privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Locuință Maxim Protejată “Casa Chris” din structura Complexului de Servicii ”Brădet” în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 418/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr.418– privind modificarea art. 15 din Regulamentul privind vânzarea, în condițiile O.U.G. nr. 68/2008 a spațiilor și a cotelor-părți din spațiile cu destinație medicală, situate în imobilul Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi” Brașov, cu sediul în Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, județul Brașov, proprietatea privată a Județului Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 60/20.02.2019
 • Hotărârea 417/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 417 – privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I.A. Sbârcea” Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2020
 • Hotărârea 416/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 416– privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de şef secție din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov
 • Hotărârea 415/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 415– privind aprobarea utilizării sumelor din fondul de rezervă al Județului Brașov pentru finanțarea unor lucrări de construire a unei subunităţi de pompieri în comuna Homorod
 • Hotărârea 414/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 414– privind aprobarea utilizării sumelor din fondul de rezervă al Județului Brașov pentru finanțarea unor lucrări de înlăturare a efectelor calamităților naturale în comuna Jibert.
 • Hotărârea 413/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 413 – privind modificarea utilizării excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în anul 2019
 • Hotărârea 412/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 412– privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2019
 • Hotărârea 411/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 411 - privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.09.2019 a bugetului Judeţului Braşov
 • Hotărârea 410/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 410 – privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 18 octombrie 2019
 • Hotărârea 409/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 409 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 26 septembrie 2019
 • Hotărârea 408/2019 - Județul Brașov - 31.10.2019

  Hotărârea nr. 408 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 31 octombrie 2019
 • Hotărârea 407/2019 - Județul Brașov - 18.10.2019

  Hotărârea nr. 407 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov și al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș pe anul 2019
 • Hotărârea 406/2019 - Județul Brașov - 18.10.2019

  Hotărârea nr. 406 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 18 octombrie 2019
 • Hotărârea 405/2019 - Județul Brașov - 26.09.2019

  Hotărârea nr.405 – aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102 G, Victoria - Viștișoara, km 0+900 – 9+900”
 • Hotărârea 404/2019 - Județul Brașov - 26.09.2019

  Hotărârea nr.404 – aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizarea drumului județean DJ 108 B: DJ 105 B –Mănăstirea Brâncoveanu – Valea Sâmbetei, km. 0 + 000 – 1 + 400”
 • Hotărârea 403/2019 - Județul Brașov - 26.09.2019

  Hotărârea nr.403 – aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 44.000 lei reprezentând suma acordată Asociaţiei Turistice “Ghizii României”București, în temeiul contractului de cooperare nr. 1159/10.02.2014, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă
 • Hotărârea 402/2019 - Județul Brașov - 26.09.2019

  Hotărârea nr.402 – aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Plasament pentru Copilul cu Handicap Sever “Speranța” din structura Complexului de Servicii “Măgura” Codlea, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 401/2019 - Județul Brașov - 26.09.2019

  Hotărârea nr.401 – - aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul Maternal “Casa Mamei” din structura Complexului de Servicii Săcele din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 400/2019 - Județul Brașov - 26.09.2019

  Hotărârea nr.400 – aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități “Rază de lumină” din structura Complexului de Servicii Cristian din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 399/2019 - Județul Brașov - 26.09.2019

  Hotărârea nr.399 – aprobarea modificării de suprafaţă de la 887 mp la 790 mp, pentru imobilul - teren înscris în CF 102759 Brașov cu nr. cad. 102759, identificat ca fiind terenul construit şi neconstruit aferent Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brașov și Filialei Bibliotecii Județene”George Barițiu” Brașov
 • Hotărârea 398/2019 - Județul Brașov - 26.09.2019

  Hotărârea nr.398 – solicitarea trecerii din domeniul public al UAT Municipiul Făgăraş şi administrarea Consiliului Local Făgăraş a imobilului teren, în suprafaţă de 1500 m.p., înscris în C.F. nr. 106337 Făgăraş, cu nr. Cad. 106337, în domeniul public al Județului Brașov şi administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 397/2019 - Județul Brașov - 26.09.2019

  Hotărârea nr.397 – aprobarea exproprierii pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean ”Modernizare şi reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia – Viscri – Buneşti, km 0+000 – 15+065”
 • Hotărârea 396/2019 - Județul Brașov - 26.09.2019

  Hotărârea nr.396 – aprobarea Planului de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov pentru perioada 2019-2022
 • Hotărârea 395/2019 - Județul Brașov - 26.09.2019

  Hotărârea nr.395 – aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului de Etnografie Braşov
 • Hotărârea 394/2019 - Județul Brașov - 26.09.2019

  Hotărârea nr.394 – aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de plasament “Albina” din structura Complexului de Servicii “Măgura” Codlea, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 393/2019 - Județul Brașov - 26.09.2019

  Hotărârea nr.393 – aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de plasament “Floare de Colț” din structura Complexului de Servicii Făgăraș din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 392/2019 - Județul Brașov - 26.09.2019

  Hotărârea nr.392 – - aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de plasament “Casa Maria” din structura Complexului de Servicii Făgăraș din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 391/2019 - Județul Brașov - 26.09.2019

  Hotărârea nr.391 – aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Casa de tip familial “Greierașul” din structura Complexului de Servicii Tărlungeni din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 390/2019 - Județul Brașov - 26.09.2019

  Hotărârea nr.390 – - aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Casa de tip familial “Dale” din structura Complexului de Servicii Săcele din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 389/2019 - Județul Brașov - 26.09.2019

  Hotărârea nr.389 – aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Casa de tip familial “Sfânta Maria” din structura Complexului de Servicii “Piatra Craiului” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 388/2019 - Județul Brașov - 26.09.2019

  Hotărârea nr.388 – aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de plasament “Dacia” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 387/2019 - Județul Brașov - 26.09.2019

  Hotărârea nr.387 – desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Braşov în Consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ special din subordinea Consiliului Judeţean Braşov, pentru anul şcolar 2019-2020
 • Hotărârea 386/2019 - Județul Brașov - 26.09.2019

  Hotărârea nr.386 – aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, rectificat al S.C.Carfil Industrial Parc S.A. Brașov
 • Hotărârea 385/2019 - Județul Brașov - 26.09.2019

  Hotărârea nr.385 – demararea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov
 • Hotărârea 384/2019 - Județul Brașov - 26.09.2019

  Hotărârea nr.384 – aprobarea trecerii imobilului cu nr. Cad. 100912, înscris în C.F. nr. 100912 Victoria, în suprafaţă de 404 m.p., din domeniul public al Județului Brașov, în domeniul public al Orașului Victoria, precum şi revocarea dreptului de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, înscrisă în evidenţele de carte funciară
 • Hotărârea 383/2019 - Județul Brașov - 26.09.2019

  Hotărârea nr.383 – rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2019
 • Hotărârea 382/2019 - Județul Brașov - 26.09.2019

  Hotărârea nr.382 – aprobarea de credite de angajament la bugetul de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022
 • Hotărârea 381/2019 - Județul Brașov - 26.09.2019

  Hotărârea nr.381 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Postăvarului nr.42, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 29969 Braşov, nr. topografic 5378/II/C, nr. cad. 11592-C1-U1
 • Hotărârea 380/2019 - Județul Brașov - 26.09.2019

  Hotărârea nr.380 – modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.355/29.08.2019 privind aprobarea utilizării sumelor din fondul de rezervă al Județului Brașov pentru finanțarea unor lucrări de înlăturare a efectelor calamităților naturale în comunele Șinca și Vama Buzăului
 • Hotărârea 379/2019 - Județul Brașov - 26.09.2019

  Hotărârea nr.379 – desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Braşov în comisiile de examen/concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de șef secție/serviciu din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Braşov şi aprobarea componenţei comisiilor de examen/concurs pentru proba scrisă, proba clinică/practică și proba de interviu
 • Hotărârea 378/2019 - Județul Brașov - 26.09.2019

  Hotărârea nr.378 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 3 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr. 53, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 128390-C1-U2 Braşov, nr. cadastral top. 5010/III
 • Hotărârea 377/2019 - Județul Brașov - 26.09.2019

  Hotărârea nr.377 – aprobarea cotizaţiei anuale a Judeţului Braşov la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov
 • Hotărârea 376/2019 - Județul Brașov - 26.09.2019

  Hotărârea nr.376 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Gh. Barițiu nr.4, județul Brașov, înscris în C.F. nr.143542-C1-U10 Braşov, nr. cadastral 143542-C1-U10
 • Hotărârea 375/2019 - Județul Brașov - 26.09.2019

  Hotărârea nr.375 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 6 și pivniței aferente ap. 6 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr.42-44, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 154191-C1-U22 Braşov, nr. cadastral 154191-C1-U22 și C.F. nr. 154191-C1-U15 Brașov, nr. cadastral 154191-C1-U15
 • Hotărârea 374/2019 - Județul Brașov - 26.09.2019

  Hotărârea nr.374 – aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov pentru perioada 2019 -2022
 • Hotărârea 373/2019 - Județul Brașov - 26.09.2019

  Hotărârea nr.373 – avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de şef secție – Secția Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov
 • Hotărârea 372/2019 - Județul Brașov - 26.09.2019

  Hotărârea nr.372 – aprobarea validării rezultatelor examenelor de ocupare a funcţiilor de conducere vacante de Şef secţie din cadrul unităţii sanitare publice - Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Brașov
 • Hotărârea 371/2019 - Județul Brașov - 26.09.2019

  Hotărârea nr.371 – aprobarea validării rezultatelor examenelor de ocupare a funcţiilor de conducere vacante de Şef secţie din cadrul unităţii sanitare publice - Spitalul Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Brașov
 • Hotărârea 370/2019 - Județul Brașov - 26.09.2019

  Hotărârea nr.370 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 29 august 2019
 • Hotărârea 369/2019 - Județul Brașov - 26.09.2019

  Hotărârea nr.369 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 26 septembrie 2019
 • Hotărârea 368/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 368-privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare a Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov
 • Hotărârea 367/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 367-privind reluarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov
 • Hotărârea 366/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 366-privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov în dosarele nr.2317/62/2019 și nr.2318/62/2019 aflate pe rolul Tribunalului Brașov – Secția a II-a Civilă, Contencios Administrativ și Fiscal
 • Hotărârea 365/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr.365-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Drum tehnologic perimetral și accese la echipamentele de radionavigație - Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”
 • Hotărârea 364/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 364-privind aprobarea prelungirii suplimentării numărului liniilor de gardă aprobate, cu o linie de gardă în specialitatea cardiologie, pe perioadă determinată, până la finalizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a corpului B al pavilionului central al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, până la sfârşitul anului 2020
 • Hotărârea 363/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 363-privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Casa de tip familial “Chip” din structura Complexului de Servicii Săcele în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 362/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 362-privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Casa de tip familial “Peter Pan” din structura Complexului de Servicii Săcele în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 361/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 361-privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Plasament “Ghiocelul” din structura Complexului de Servicii Brădet în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 360/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 360-privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Plasament “Alice” din structura Complexului de Servicii “Măgura” Codlea în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 359/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 359-privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum interjudeţean Covasna – Braşov care face legătura între drumul naţional DN 12 şi drumul naţional DN 13 – format din DJ131, km 0+000 - 7+856 şi DJ 131 B, km 0+000 - 12+978”
 • Hotărârea 358/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 358-privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „POD PESTE RÂUL OLT PE DJ105 LA KM 0+660 ÎN LOCALITATEA VOILA”
 • Hotărârea 357/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 357-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Lucrări suplimentare în regim urgenţă – Consolidare drum DJ104L-Alunecare de teren, sector km 12+851-13+150(13+174,05)”
 • Hotărârea 356/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 356-privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al judeţului Braşov
 • Hotărârea 355/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotrărârea nr.355-privind aprobarea utilizării sumelor din fondul de rezervă al Județului Brașov pentru finanțarea unor lucrări de înlăturare a efectelor calamităților naturale în comunele Șinca și Vama Buzăului
 • Hotărârea 354/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 354-privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2019
 • Hotărârea 353/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr.353-privind aprobarea contractării proiectului „Îmbunătăţirea procesului decizional şi reducerea birocraţiei la nivelul Consiliului Judeţean Braşov”, în parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă – cod proiect 128663
 • Hotărârea 352/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 352-privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Braşov
 • Hotărârea 351/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 351-privind numirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a drumului de acces, înscris în CF nr.107121 Râșnov nr.top 1708/1/8
 • Hotărârea 350/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 350-privind darea în administrare a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr.67 către Muzeul Judeţean de Istorie Braşov, Muzeul de Artă Braşov şi Muzeul de Etnografie Braşov, conform destinaţiei de muzeu
 • Hotărârea 349/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 349-privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 54/11.09.2012 privind aprobarea contractului cadru de administrare pentru bunurile din domeniul public al județului Brașov, date în administrarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, cu completările ulterioare
 • Hotărârea 348/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 348-privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Plasament “Casa Ioana” Rupea din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 347/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 347-privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Casa de tip familial “Buburuza” din structura Complexului de Servicii Tărlungeni în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 346/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 346-privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Plasament “Sfântul Stelian” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 345/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 345-privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centru de Plasament “Aurora” din structura Complexului de Servicii Măgura Codlea în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 344/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 344-privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Casa de tip familial “Patrocle” din structura Complexului de Servicii Tărlungeni în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 343/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 342-privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Casa de tip familial “Lizuca” din structura Complexului de Servicii Tărlungeni în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 342/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 342-privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Casa de tip familial “Donald” din structura Complexului de Servicii Săcele în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 341/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 341-privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Casa de tip familial “Bambi” din structura Complexului de Servicii Piatra Craiului în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 340/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 340-privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Casa de tip familial “Brebenel” din structura Complexului de Servicii Piatra Craiului în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 339/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 339-privind aprobarea rezultatului final în urma analizării noului proiect de management pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov, aprobarea proiectului de management al domnului Nicolae Dorin Pepene și a duratei pentru care se va încheia contractul de management
 • Hotărârea 338/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 339-privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de concurs/examen și în comisiile de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției vacante de conducere specifică Comitetului Director, respectiv de director medical al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov și avizarea componenței comisiilor de concurs/examen și comisiilor de soluționare a contestațiilor
 • Hotărârea 337/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 337-privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru
 • Hotărârea 336/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 336-privind aprobarea documentaţiei cadastrale de modificare de suprafaţă de la 12447 m.p. la 12928 m.p., pentru imobilul înscris în CF nr. 103563 Sâmbăta de Sus cu Nr. Cad 103563, identificat ca fiind drumul judeţean DJ 108B, domeniul public al Judeţului Braşov
 • Hotărârea 335/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 335-privind aprobarea documentaţiei cadastrale de actualizare date – modificare suprafaţă, actualizare număr de construcţii şi componente, pentru imobilul situat în str. Lungă, nr. 1, Braşov, unde funcţionează Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov
 • Hotărârea 334/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 334-privind modificarea Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu din fondul locativ al U.A.T. Județul Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 58/20.02.2019, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 333/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 333-privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentelor nr. 2, nr. 5, nr. 6, nr. 8, nr. 9, nr.10 şi nr. 11 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Piaţa Sfatului, nr. 2, judeţul Braşov, înscrise în C.F. nr. 146945-C1-U3 Brașov, nr. cadastral A1, nr. top: 5609/2/II/1, CF nr. 146945-C1-U4 Brașov, nr. cadastral A1, nr. top: 5609/2/II/4, CF nr. 146945-C1-U6 Brașov, nr. cadastral A1, nr. top: 5609/2/II/5, CF nr. 146945-C1-U12 Brașov, nr. cadastral A1, nr. top: 5609/2/II/7, CF nr. 146945-C1-U9 Brașov, nr. cadastral A1, nr. top: 5609/2/II/8, CF nr. 146945-C1-U2 Brașov, nr. cadastral A1, nr. top: 5609/2/II/9, CF nr. 146945-C1-U8 Brașov, nr. cadastral A1, nr. top: 5609/2/II/10
 • Hotărârea 332/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 332-privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov pentru perioada 2019 -2022
 • Hotărârea 331/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 331 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov
 • Hotărârea 330/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 330-privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Muzeul de Judeţean de Istorie Braşov
 • Hotărârea 329/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 329-privind aprobarea statului de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov
 • Hotărârea 328/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 328-privind aprobarea statului de funcţii, a organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov
 • Hotărârea 327/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 327-privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 9 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Mureșenilor nr. 9, judeţul Braşov, înscris în C.F. nr. 562 Brașov, nr. top. [(5680-5681)/I]/9
 • Hotărârea 326/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 326-privind aprobarea caietului de obiective elaborat în vederea încheierii unui nou contract de management pentru Muzeul Casa Mureșenilor Brașov
 • Hotărârea 325/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 325-privind aprobarea participării Județului Brașov, cu stand expoziţional propriu, la Târgul de Turism al României, organizat la Centrul Expoziţional Romexpo, Bucureşti, în perioada 14-17 noiembrie 2019
 • Hotărârea 324/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 324-privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov
 • Hotărârea 323/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 323-privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov
 • Hotărârea 322/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 322-privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov
 • Hotărârea 321/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 321-privind aprobarea înființării serviciului social: Locuință Minim Protejată “Casa Adrian” pentru persoane adulte cu dizabilități în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 320/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 321-privind aprobarea înființării serviciului social: Locuință Maxim Protejată “Casa Irlanda” pentru persoane adulte cu dizabilități în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 319/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 319 - privind aprobarea înființării serviciului social: Locuință Maxim Protejată “Casa Chris” pentru persoane adulte cu dizabilități în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 318/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 318 - privind aprobarea înființării serviciului social: Locuință Maxim Protejată “Sfântul Patrick” pentru persoane adulte cu dizabilități în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 317/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 317 -privind completarea anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.249/20.06.2019 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov
 • Hotărârea 316/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 316 - privind aprobarea statului de funcţii modificat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 315/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 315 - privind aprobarea organigramei modificate pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 314/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 314- privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea analizării noului proiect de management, a managerului care a obţinut în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, la nivelul managementului Muzeului Casa Mureşenilor Braşov, precum şi aprobarea comisiei de concurs, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi a secretariatului, pentru analizarea noului proiect de management
 • Hotărârea 313/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 313 - privind avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcţiei vacante de conducere de şef secție - Secția Anestezie Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă pentru Copii Braşov
 • Hotărârea 312/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 312 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de concurs/examen și în comisiile de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere specifice Comitetului Director, respectiv de director medical și director financiar-contabil ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și avizarea componenței comisiilor de concurs/examen și comisiilor de soluționare a contestațiilor
 • Hotărârea 311/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 311-privind avizarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor vacante de conducere de şef secție, șef laborator din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Dr. I.A.Sbârcea Braşov
 • Hotărârea 310/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 310 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Braşov în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de medic șef al Laboratorului de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Braşov şi aprobarea componenţei comisiei de examen/concurs pentru proba scrisă şi proba practică/clinică
 • Hotărârea 309/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 309 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Braşov în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de: medic șef al secțiilor clinice: Pediatrie I, Pediatrie II și Pediatrie III din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Braşov şi aprobarea componenţei comisiei de examen/concurs pentru proba scrisă şi proba practică/clinică
 • Hotărârea 308/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 308 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 25 iulie 2019
 • Hotărârea 307/2019 - Județul Brașov - 29.08.2019

  Hotărârea nr. 307-privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 29 august 2019
 • Hotărârea 306/2019 - Județul Brașov - 25.07.2019

  Hotărârea nr.306 – privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104 L, Dacia – Viscri - Bunesti, km 0+000 – 15+065”
 • Hotărârea 305/2019 - Județul Brașov - 25.07.2019

  Hotărârea nr.305 – privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 304/2019 - Județul Brașov - 25.07.2019

  Hotărârea nr.304 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Proiectare + execuţie trecere la nivel cu calea ferată linia 300 Braşov–Sighişoara la km CF 247+560 pe DJ 132 Rupea-Homorod-Jimbor-limita de judeţ Harghita”
 • Hotărârea 303/2019 - Județul Brașov - 25.07.2019

  Hotărârea nr.303 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 115/2019, privind validarea Consiliilor de administrație ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov
 • Hotărârea 302/2019 - Județul Brașov - 25.07.2019

  Hotărârea nr.302 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2019
 • Hotărârea 301/2019 - Județul Brașov - 25.07.2019

  Hotărârea nr.301 – privind aprobarea modificării programului de acţiuni culturale pentru Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
 • Hotărârea 300/2019 - Județul Brașov - 25.07.2019

  Hotărârea nr.300 – privind aprobarea modificării programului de acţiuni culturale pentru Muzeul de Etnografie Braşov
 • Hotărârea 299/2019 - Județul Brașov - 25.07.2019

  Hotărârea nr.299 – privind modificarea Programului de acțiuni culturale pentru Muzeul Casa Mureșenilor Brașov
 • Hotărârea 298/2019 - Județul Brașov - 25.07.2019

  Hotărârea nr.298 – privind aprobarea caietului de obiective elaborat în vederea încheierii unui nou contract de management pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov
 • Hotărârea 297/2019 - Județul Brașov - 25.07.2019

  Hotărârea nr.297 – privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea finanțării nerambursabile din bugetul propriu al județului Brașov pentru proiectele sportive – Federații sportive naționale
 • Hotărârea 296/2019 - Județul Brașov - 25.07.2019

  Hotărârea nr.296 – privind aprobarea cotizației către Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru, începând cu anul 2019
 • Hotărârea 295/2019 - Județul Brașov - 25.07.2019

  Hotărârea nr.295 – privind încadrarea drumului județean DJ 106: Șinca Nouă (DN 73A) Vlădeni (DN1) – Dumbrăvița km 0+000 – 8+570 în categoria de drum comunal
 • Hotărârea 294/2019 - Județul Brașov - 25.07.2019

  Hotărârea nr.294 – privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea analizării noului proiect de management, a managerului care a obţinut în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, la nivelul managementului Muzeului Judeţean de Istorie Braşov, precum şi aprobarea comisiei de concurs, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi a secretariatului, pentru analizarea noului proiect de management
 • Hotărârea 293/2019 - Județul Brașov - 25.07.2019

  Hotărârea nr.293 – privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Etnografie Brașov
 • Hotărârea 292/2019 - Județul Brașov - 25.07.2019

  Hotărârea nr.292 – privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.06.2019 a bugetului Judeţului Braşov
 • Hotărârea 291/2019 - Județul Brașov - 25.07.2019

  Hotărârea nr.291 – privind împuternicirea directorului Bibliotecii Județene „George Barițiu în vederea semnării actului adițional nr. 5 la contractul de locațiune nr. 7813/14.11.2012, încheiat cu actualul proprietar Camera de Comerț și Industrie Brașov, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, B-dul Eroilor nr. 35, aflat în folosința Bibliotecii Județene „George Barițiu”
 • Hotărârea 290/2019 - Județul Brașov - 25.07.2019

  Hotărârea nr.290 – privind aprobarea formei finale a scrisorii de așteptări în procesul de recrutare pentru poziția unui membru în Consiliul de Administrație al SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov, care stă la baza întocmirii declaraţiei de intenţie a candidaţilor, conform art. 2, pct.6 şi 7 din OUG nr. 109/2016
 • Hotărârea 289/2019 - Județul Brașov - 25.07.2019

  Hotărârea nr.289 – privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 288/2019 - Județul Brașov - 25.07.2019

  Hotărârea nr.288 – privind aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 30.000 lei reprezentând suma acordată Asociaţiei Delta Braşov, în temeiul contractului de cooperare nr.1163/25.04.2014, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă
 • Hotărârea 287/2019 - Județul Brașov - 25.07.2019

  Hotărârea nr.287 – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Braşov în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de: șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Braşov şi aprobarea componenţei comisiei de examen/concurs pentru proba scrisă şi proba practică/clinică
 • Hotărârea 286/2019 - Județul Brașov - 25.07.2019

  Hotărârea nr.286 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.364/30.10.2018 privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății
 • Hotărârea 285/2019 - Județul Brașov - 25.07.2019

  Hotărârea nr.285 – privind aprobarea Planului de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr.Ioan Aurel Sbârcea” Braşov, pentru perioada 2019-2022
 • Hotărârea 284/2019 - Județul Brașov - 25.07.2019

  Hotărârea nr.284 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al serviciului social Casa de Tip Familial “Gabriela” în Complexul de Servicii Brădet, din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 283/2019 - Județul Brașov - 25.07.2019

  Hotărârea nr.283 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al serviciului social Casa de Tip Familial “Daniel” în Complexul de Servicii Tărlungeni, din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 282/2019 - Județul Brașov - 25.07.2019

  Hotărârea nr.282 – privind aprobarea Planului de dezvoltare al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov pentru perioada 2019-2023
 • Hotărârea 281/2019 - Județul Brașov - 25.07.2019

  Hotărârea nr.281 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă “Sfântul Gheorghe” din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 280/2019 - Județul Brașov - 25.07.2019

  Hotărârea nr.280 – privind aprobarea modificării structurii organizatorice prin închiderea temporară a unui număr de paturi, din unitatea sanitară publică - Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Brașov
 • Hotărârea 279/2019 - Județul Brașov - 25.07.2019

  Hotărârea nr.279 – privind aprobarea statului de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov
 • Hotărârea 278/2019 - Județul Brașov - 25.07.2019

  Hotărârea nr.278 – privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 3895/4.07.2002, modificat prin acte adiționale
 • Hotărârea 277/2019 - Județul Brașov - 25.07.2019

  Hotărârea nr.277 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.5 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Nicolae Bălcescu nr.51, înscris în CF nr.130488-C1-U7 Braşov, nr. topografic/cadastral 130488-C1-U7
 • Hotărârea 276/2019 - Județul Brașov - 25.07.2019

  Hotărârea nr.276 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.3 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.George Barițiu nr.4, înscris în CF nr.143542-C1-U18 Braşov, nr. topografic/cadastral 143542-C1-U18
 • Hotărârea 275/2019 - Județul Brașov - 25.07.2019

  Hotărârea nr.275 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 11 iulie 2019
 • Hotărârea 274/2019 - Județul Brașov - 25.07.2019

  Hotărârea nr.274 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 25 iulie 2019
 • Hotărârea 273/2019 - Județul Brașov - 11.07.2019

  Hotărârea nr.273 – aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean nr.25/29.01.2019 privind aprobarea bugetului proiectului de amenajare a intersecțiilor cu drumurile laterale, asigurarea siguranței circulației, scurgerii apelor și a indicatorilor tehnico - economici pentru ”Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ 105P 0+000-3+800”, finanțat din bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov ca și cheltuieli neeligibile
 • Hotărârea 272/2019 - Județul Brașov - 11.07.2019

  Hotărârea nr.272 – aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare și reabilitare DJ109 Beclean-Luța-Ludișor km 0+000-9+084”
 • Hotărârea 271/2019 - Județul Brașov - 11.07.2019

  Hotărârea nr.271 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Drum tehnologic perimetral și acces la echipamentele de radionavigație - Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”
 • Hotărârea 270/2019 - Județul Brașov - 11.07.2019

  Hotărârea nr.270 – modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.334/27.09.2018 privind aprobarea studiului de oportunitate, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov”
 • Hotărârea 269/2019 - Județul Brașov - 11.07.2019

  Hotărârea nr.269 – aprobarea structurii organizatorice provizorii, până la încheierea proiectului de reabilitare a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Brașov
 • Hotărârea 268/2019 - Județul Brașov - 11.07.2019

  Hotărârea nr.268 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 20 iunie 2019
 • Hotărârea 267/2019 - Județul Brașov - 11.07.2019

  Hotărârea nr.267 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 11 iulie 2019
 • Hotărârea 266/2019 - Județul Brașov - 20.06.2019

  Hotărârea nr.266 – privind aprobarea actualizării Programului de Transport Public de Persoane prin curse regulate 2014-2019
 • Hotărârea 265/2019 - Județul Brașov - 20.06.2019

  Hotărârea nr. 265 - privind aprobarea achizitionarii unor servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica a Județului Brașov, în efectuarea tuturor demersurilor necesare în fața instanțelor de judecată, în vederea încheierii contractului de lucrări -Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav Etapa a-III-a - Proiectare și execuție lucrări de construcții și instalații obiectul terminal de pasageri, pentru anul 2019
 • Hotărârea 264/2019 - Județul Brașov - 20.06.2019

  Hotărârea nr. 264 - privind aprobarea unui acord de asociere cu Universitatea Transilvania Brașov în vederea susținerii activităților din cadrul Conferinței Ethical Values in Nowaday Society - University Ethics/ Valorile etice în societatea actuală - Etica Universitară 27 - 28 iunie 2019
 • Hotărârea 263/2019 - Județul Brașov - 20.06.2019

  Hotărârea nr. 263 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 158 din 23.04.2019, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la repartizarea sumei pentru plata cotizaţiilor către asociaţiile și fundațiile în care UAT-Judeţul Braşov are calitatea de membru pe anul 2019
 • Hotărârea 262/2019 - Județul Brașov - 20.06.2019

  Hotărârea nr. 262 - privind avizarea închirierii prin scoatere la licitaţie publică a spațiului situat în municipiul Brașov, str.Nicopole, nr.45, aflat în imobilul Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, cu suprafața de 13,98 mp
 • Hotărârea 261/2019 - Județul Brașov - 20.06.2019

  Hotărârea nr. 261 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului de Etnografie Braşov
 • Hotărârea 260/2019 - Județul Brașov - 20.06.2019

  Hotărârea nr. 260 - privind desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte U.A.T. Județul Brașov în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. GRAELLS & LLONCH ADMINISTRARE PARC INDUSTRIAL S.A.
 • Hotărârea 259/2019 - Județul Brașov - 20.06.2019

  Hotărârea nr. 259 - privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocuparea funcţiilor vacante de conducere de medic şef secţie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 258/2019 - Județul Brașov - 20.06.2019

  Hotărârea nr. 258 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Braşov în comisiile de concurs/examen și în comisile de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiilor specifice ale Comitetului Director al Spitalul Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov precum şi avizarea componenței comisiilor de concurs /examen și comisiilor de soluționare a contestațiilor
 • Hotărârea 257/2019 - Județul Brașov - 20.06.2019

  Hotărârea nr. 257 - privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Brașov și Ministerul Turismului în vederea desfășurării de acțiuni în comun pentru implementarea Convenției Carpatice și coordonarea Platformei Comune pentru Turism Durabil
 • Hotărârea 256/2019 - Județul Brașov - 20.06.2019

  Hotărârea nr. 256 - privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Braşov
 • Hotărârea 255/2019 - Județul Brașov - 20.06.2019

  Hotărârea nr. 255 - privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I.A. Sbârcea” Braşov
 • Hotărârea 254/2019 - Județul Brașov - 20.06.2019

  Hotărârea nr. 254 - privind aprobarea statului de funcții, organigramei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Braşov
 • Hotărârea 253/2019 - Județul Brașov - 20.06.2019

  Hotărârea nr. 253 - privind aprobarea statului de funcții, a organigramei, a structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 252/2019 - Județul Brașov - 20.06.2019

  Hotărârea nr. 252 - privind aprobarea înfiinţării serviciului social: Casa de tip Familial “Gabriela”, din cadrul Complexului de Servicii Brădet, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 251/2019 - Județul Brașov - 20.06.2019

  Hotărârea nr. 251 - privind aprobarea înfiinţării serviciului social: Casa de tip Familial “Daniel”, din cadrul Complexului de Servicii Tărlungeni, din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 250/2019 - Județul Brașov - 20.06.2019

  Hotărârea nr. 250 - privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului pentru Muzeul Județean de Istorie Braşov, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov, pentru perioada 2014-2019
 • Hotărârea 249/2019 - Județul Brașov - 20.06.2019

  Hotărârea nr. 249 - privind completarea anexelor nr. 1 și 2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.74/20.02.2019 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, începând cu data de 01.07.2019
 • Hotărârea 248/2019 - Județul Brașov - 20.06.2019

  Hotărârea nr. 248 - privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 247/2019 - Județul Brașov - 20.06.2019

  Hotărârea nr. 247 - privind aprobarea organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 246/2019 - Județul Brașov - 20.06.2019

  Hotărârea nr. 246 - privind aprobarea participării Județului Brașov la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019”, în vedere achiziționării unui autoturism necesar reînnoirii parcului auto al Consiliului Județean Brașov
 • Hotărârea 245/2019 - Județul Brașov - 20.06.2019

  Hotărârea nr. 245 - privind avizarea închirierii prin scoatere la licitaţie publică a spațiului situat în Brașov, str.G.Barițiu nr.36, având destinația de chioșc alimentar, aflat în imobilul Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr.Ioan.Aurel Sbârcea” Brașov
 • Hotărârea 244/2019 - Județul Brașov - 20.06.2019

  Hotărârea nr. 244 - privind avizarea închirierii prin scoatere la licitaţie publică a spațiului cu destinația de amplasare aparat automat de cafea în suprafață de 1 mp. situat în holul recepției din incinta Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr.Ioan.Aurel Sbârcea” Brașov
 • Hotărârea 243/2019 - Județul Brașov - 20.06.2019

  Hotărârea nr. 243 - privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare imobil cu număr cadastral 100517 din CF 100517 Victoria, înscris în domeniul public al Judeţului Braşov, în administrarea DGASPC Braşov
 • Hotărârea 242/2019 - Județul Brașov - 20.06.2019

  Hotărârea nr. 242 - privind avizarea prelungirii contractelor de închiriere nr. 62/2014 și nr. 281/2015, încheiate de Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov cu S.C. RMN DIAGNOSTICA S.R.L. Sibiu
 • Hotărârea 241/2019 - Județul Brașov - 20.06.2019

  Hotărârea nr. 241 - privind aprobarea validării rezultatului examenului de ocupare a funcţiei de conducere vacante de Şef Secţie Clinică Urologie, Şef Secţie UPU-SMURD, Şef Secţie Clinică ORL, din cadrul unităţii sanitare publice - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 240/2019 - Județul Brașov - 20.06.2019

  Hotărârea nr. 240 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 370/30.10.2018, cu modificările și completările ulterioare, privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr.I.A. Sbârcea” Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății
 • Hotărârea 239/2019 - Județul Brașov - 20.06.2019

  Hotărârea nr. 239 - privind avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcţiei vacante de conducere de şef secție - Secția Boli Infecțioase II – copii - din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Braşov
 • Hotărârea 238/2019 - Județul Brașov - 20.06.2019

  Hotărârea nr. 238-privind avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcţiei vacante de conducere de şef secție - Secția Clinică Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 237/2019 - Județul Brașov - 20.06.2019

  Hotărârea nr. 237-privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2018, precum şi repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar 2018 la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 236/2019 - Județul Brașov - 20.06.2019

  Hotărârea nr.236 – privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Brașov
 • Hotărârea 235/2019 - Județul Brașov - 20.06.2019

  Hotărârea nr.235 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 30 mai 2019
 • Hotărârea 234/2019 - Județul Brașov - 20.06.2019

  Hotărârea nr.234 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 20 iunie 2019
 • Hotărârea 233/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.233 – repartizarea unor sume din cote defalcate din taxa pe valoare adăugată unor unități administrativ-teritoriale din județul Brașov pentru finanțarea unor lucrări pe drumurile județene și comunale
 • Hotărârea 232/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.232 – repartizarea sumelor alocate în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019 conform O.G.R. nr.82/2001, pentru acordarea unui sprijin financiar unităţilor de cult din judeţul Braşov
 • Hotărârea 231/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.231 – aprobarea taxelor de şcolarizare pentru cursurile organizate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, în anul şcolar 2019-2020
 • Hotărârea 230/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.230 – aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2018, precum şi repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar 2018 la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov
 • Hotărârea 229/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.229 – modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 158 din 23.04.2019 privind repartizarea sumei de 3.514.556,09 lei, pentru plata cotizaţiilor către asociaţiile și fundațiile în care UAT-Judeţul Braşov are calitatea de membru pe anul 2019
 • Hotărârea 228/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.228 – aprobarea Acordului de asociere între Județul Brașov, Municipiul Brașov și Societatea Română de Televiziune (SRTv) în vederea organizării Festivalului Internațional CERBUL DE AUR Brașov, România, 2019, precum și aprobarea participării Județului Brașov cu suma de 550.000 lei
 • Hotărârea 227/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.227 – aprobarea exproprierii pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe coridorul de expropiere al lucrării de utilitate publică de interes județean ”Modernizare drum județean DJ 112C care face legătura între Hălchiu –Satu Nou –Dumbrăvița – Vlădeni- format din DJ 112C, km 2+775–14+425”
 • Hotărârea 226/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.226 – modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 114/28.03.2019 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind însușirea documentației cadastrale de dezmembrare imobilul - teren, identificat în C.F. 100730 Victoria, înscris în domeniul public al Județului Brașov
 • Hotărârea 225/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.225 – aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, de asistenţă şi reprezentare juridică a Consiliului Județean Brașov, în litigiile ce decurg din Proiectul ”Achiziţionarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la nivelul judeţului Braşov, pentru un număr de 15 U.A.T.-uri în parteneriat cu Consiliul Judeţean Braşov, cod SMIS –CSNR 48399”, pentru anul 2019
 • Hotărârea 224/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.224 – demararea procedurii de selecţie pentru un post de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov
 • Hotărârea 223/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.223 – aprobarea statului de funcţii, organigramei şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 222/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.222 – validarea rezultatului examenelor organizate în vederea ocupării funcțiilor de conducere vacante de Șef serviciu – Prevenirea Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale, Șef Secție Medicină Internă II – Mârzescu și Șef Secție Clinică ATI din cadrul unității sanitare publice – Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov
 • Hotărârea 221/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.221 – modificarea art. 3, punctul 3.4 din Hotărârea Consiliul Judeţean Braşov nr. 164/23.04.2019 cu privire la componenţa Comisiei de examen/concurs pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție – Secția Clinică Urologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Braşov
 • Hotărârea 220/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.220 – modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.364/30.10.2018 privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății
 • Hotărârea 219/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.219 – rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2019
 • Hotărârea 218/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.218 – modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 127 din data de 28.03.2019 privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018
 • Hotărârea 217/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.217 – aprobarea execuţiei bugetare la data de 31.03.2019 a bugetului Judeţului Braşov
 • Hotărârea 216/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.216 – aprobarea contului anual de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2018 şi aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018
 • Hotărârea 215/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.215 – aprobarea numirii unui reprezentant al Județului Brașov în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului – Țara Făgărașului” și majorarea cuantumului cotizației
 • Hotărârea 214/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.214 – aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Județului Brașov 2019-2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și a Planului de Implementare a Strategiei
 • Hotărârea 213/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.213 – aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pe anul 2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 212/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.212 – aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Colegiului Național “Andrei Șaguna” Brașov
 • Hotărârea 211/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.211 – aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea evaluării finale pentru perioada 2014-2019, a managementului Muzeului „Casa Mureşenilor” Braşov, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov, precum şi aprobarea comisiei de evaluare, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi a secretariatului, pentru evaluarea finală a managementului muzeului
 • Hotărârea 210/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.210 – aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Etnografie Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, aprobarea Comisiei de concurs de proiecte de management, a comisiei de soluționare a contestațiilor, a secretariatului comisiei de concurs, precum și a anunțului public privind concursul de proiecte de management
 • Hotărârea 209/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.209 – aprobarea caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Brașov pentru Muzeul de Etnografie Brașov
 • Hotărârea 208/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.208 – numirea domnului POPICA RADU în funcţia de manager /director, gradul II, al Muzeului de Artă Braşov, pe o perioadă de 3 ani începând cu data de 03.06.2019
 • Hotărârea 207/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.207 – aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Artă Brașov
 • Hotărârea 206/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.206 – numirea domnului CISAR MARIUS-CRISTIAN în funcţia de manager/director, gradul II al Centrului Cultural Reduta Brașov, pe o perioadă de 5 ani începând cu data de 21.05.2019
 • Hotărârea 205/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.205 – aprobarea rezultatului final al analizării noului proiect de management pentru Centrul Cultural „Reduta”
 • Hotărârea 204/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.204 – aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului pentru Centrul Cultural Reduta Braşov, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov, pentru perioada 2014-2019
 • Hotărârea 203/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.203 – aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 202/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.202 – aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor de asistență socială pe anul 2019
 • Hotărârea 201/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.201 – desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Braşov în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de director medical din cadrul comitetului director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Braşov și în comisia de soluționare a contestațiilor, precum şi avizarea componenţei comisiei de concurs/examen și comisiei de soluționare a contestațiilor
 • Hotărârea 200/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.200 – aprobarea statului de funcții, organigramei şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov
 • Hotărârea 199/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.199 – aprobarea statului de funcții, organigramei şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I.A. Sbârcea” Braşov
 • Hotărârea 198/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.198 – aprobarea statului de funcții şi a organigramei Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Braşov
 • Hotărârea 197/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.197 – aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Brașov
 • Hotărârea 196/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.196 – aprobarea vânzării, în condițiile Legii nr. 215/2001, a spațiului 9 reprezentând birou, înscris în CF nr. 119041-C1-U63 și a cotelor părți de uz comun intabulate ca unități individuale aferente acestuia, situate în imobilul - Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi", cu sediul în Brașov, str. Diaconu Coresi nr.1, jud. Brașov, proprietate privată a județului Brașov
 • Hotărârea 195/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.195 – aprobarea vânzării, în condițiile Legii nr. 215/2001, a spațiului 14 reprezentând magazin, înscris în CF nr. 119041-C1-U37 și a cotelor părți de uz comun intabulate ca unități individuale aferente acestuia, situate în imobilul - Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi", cu sediul în Brașov, str. Diaconu Coresi nr.1, jud. Brașov, proprietate privată a județului Brașov
 • Hotărârea 194/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.194 – abrogarea poziţiei nr. 129 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al judeţului Braşov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov - Anexa nr.1 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Braşov, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 193/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.193 – revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.146/23.04.2019 - privind repartizarea locuinţei de serviciu din fondul locativ al UAT Judeţul Braşov, situată în municipiul Braşov, str. Alexandru cel Bun, nr.23, ap.8, către doamna Mare Veronica Angelica
 • Hotărârea 192/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.192 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 2, parte din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 11, înscris în C.F. nr. 129303-C1-U5 Brașov, nr. cadastral 129303-C1-U5
 • Hotărârea 191/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.191– neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 3 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Ștefan Ludwig Roth nr. 3, etaj, înscris în C.F. nr. 202 provizorie Brașov, nr. top. 5160/3 (nr. cad. 1241/3)
 • Hotărârea 190/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.190 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 2 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Ștefan Ludwig Roth nr. 3, parter, înscris în C.F. nr. 202/N Brașov, nr. top. 5160/2 (nr. cad. 1241/2)
 • Hotărârea 189/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.189 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 1 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Ștefan Ludwig Roth nr. 3, parter, înscris în C.F. nr. 202/N Brașov, nr. top. 5160/1 (nr. cad. 1241/1)
 • Hotărârea 188/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.188 – preluarea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Brașov de către Județul Brașov
 • Hotărârea 187/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.187 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 23 aprilie 2019
 • Hotărârea 186/2019 - Județul Brașov - 30.05.2019

  Hotărârea nr.186 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 30 mai 2019
 • Hotărârea 185/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.185– privind aprobarea încheierii unui accord de partenetiat cu Academia Forțelor Aeriene “Henri Coandă” în vederea susținerii activităților din cadrul evenimentului ”Săptămâna Universitară Henri Coandă, 28.05.2019-02.06.2019”.
 • Hotărârea 184/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.184– privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și reprezentare a Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov în dosarul nr. 1242/62/2019.
 • Hotărârea 183/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.183– privind modificarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 112C, Hălchiu – Satu Nou Dumbrăvița– Vlădeni, km 2+755 – 14+425, contract finanţat prin POR 2014-2020, Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 6, contract de finanţare nr. 3486/19420/23.11.2018.
 • Hotărârea 182/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.182– privind aprobarea actualizării sumelor privind cheltuielile de cofinanțare pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Olt pe DJ131P – Șercaia (DN1) – Hălmeag la km 5+001’’ aprobat la finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală-PNDL 2.
 • Hotărârea 181/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.181– privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Olt pe DJ131P – Șercaia (DN1) – Hălmeag la km 5+001’’ aprobat la finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală-PNDL 2.
 • Hotărârea 180/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.180– privind numirea administratorului provizoriu al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, până la finalizarea procedurii de selecție.
 • Hotărârea 179/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.179– privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.11 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului nr.10.
 • Hotărârea 178/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.178– privind aprobarea înființării serviciului social: Centrul de Îngrijire și Asistență ”Sfântul Gheorghe” în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
 • Hotărârea 177/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.177 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 372/30.10.2018 referitor la participarea Județului Brașov prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății.
 • Hotărârea 176/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.176– privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 370/30.10.2018 referitor la participarea Județului Brașov prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr.I.A.Sbârcea” Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății.
 • Hotărârea 175/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.175 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 367/30.10.2018 referitor la participarea Județului Brașov prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 5 % , respectiv 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății.
 • Hotărârea 174/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.174– privind modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
 • Hotărârea 173/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.173 – privind aprobarea modificării componenţei Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov.
 • Hotărârea 172/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.172- privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.
 • Hotărârea 171/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.171 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
 • Hotărârea 170/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.170– privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de conducere vacante, de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, prin promovarea temporară, a doamnei Gîrbacea Julieta Aurelia, pe o perioadă de maximum 6 luni.
 • Hotărârea 169/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.169– privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov de către domnul Dan Mircea Suciu.
 • Hotărârea 168/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.168 – privind aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Braşov.
 • Hotărârea 167/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.167– privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei Spitalului de Clinic de Boli Infecţioase Braşov.
 • Hotărârea 166/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.166– privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov pentru perioada 2019 -2022.
 • Hotărârea 165/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.165– privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov pentru perioada 2019 -2022.
 • Hotărârea 164/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.164– privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Braşov în comisiile de examen/concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de șef secție din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Braşov şi aprobarea componenţei comisiilor de examen/concurs pentru proba scrisă, proba practică/clinică şi comisia pentru proba interviu.
 • Hotărârea 163/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.163– privind avizarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de șef secție- din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.
 • Hotărârea 162/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.162– privind avizarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de medic șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.
 • Hotărârea 161/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.161– privind încetarea desemnării domnului Popica Radu pentru asigurarea conducerii interimare a Muzeului de Artă Brașov, la expirarea celor 120 de zile calendaristice, începând cu data de 18.04.2019.
 • Hotărârea 160/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.160– privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Muzeului Casa Mureșenilor Brașov.
 • Hotărârea 159/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.159– privind aprobarea statului de funcții al Muzeului Județean de Istorie Brașov.
 • Hotărârea 158/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.158– privind repartizarea sumelor pentru plata cotizațiilor către asociațiile și fundațiile în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru pe anul 2019.
 • Hotărârea 157/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.157 – privind majorarea cuantumului cotizației către Asociația de dezvoltare intercomunitară „ISO MEDIU” în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru.
 • Hotărârea 156/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.156 – privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor sportive, pentru anul 2019 ”Sportul pentru toți”.
 • Hotărârea 155/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.155– privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor sportive, pentru anul 2019 “Programul Promovarea Sportului de performanță”
 • Hotărârea 154/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.154 –privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor culturale pe anul 2019 - Beneficiari de drept public
 • Hotărârea 153/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.153 – privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor culturale pe anul 2019 - Beneficiari de drept privat fără scop patrimonial.
 • Hotărârea 152/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.152– privind aprobarea programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov.
 • Hotărârea 151/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.151 – privind aprobarea Ghidului solicitantului privind acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brasov aparținând cultelor religioase recunoscute din Romania pe anul 2019.
 • Hotărârea 150/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.150– privind aprobarea Caietului de obiective elaborat în vederea încheierii unui nou contract de management pentru Centrul Cultural Reduta Brașov.
 • Hotărârea 149/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.149– pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea analizării noului proiect de management, a managerului care a obținut în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, la nivelul managementului Centrului Cultural Reduta Brașov, precum și aprobarea comisiei de concurs, comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului, pentru analizarea noului proiect de management.
 • Hotărârea 148/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.148– privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea evaluării finale pentru perioada 2014-2019, a managementului Muzeului Judeţean de Istorie Braşov, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov, precum şi aprobarea comisiei de evaluare, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi a secretariatului, pentru evaluarea finală a managementului muzeului.
 • Hotărârea 147/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.147 – privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov.
 • Hotărârea 146/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.146 – privind aprobarea repartizării unei locuinței de serviciu din fondul locativ al U.A.T. Județul Brașov, situată în municipiul Brașov, str. Alexandru cel Bun, nr. 23, apartament nr. 8.
 • Hotărârea 145/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.145 – privind revocarea dreptului de administrare operativă înscris în favoarea Cooperativei Meșteșugărești Săceleana asupra imobilului situat în municipiul Săcele, județul Brașov, înscris în CF nr. 3570A+100 Satulung, nr. Top 7141/36/1/1.
 • Hotărârea 144/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.144– privind includerea în domeniul public al județului Brașov a imobilului cu destinația de ”Centru de recuperare pentru Copilul cu handicap” din cadrul Complexului de Servicii Brădet, înscris în CF nr. 102682 Săcele sub nr. Cad 102682-C12.Pentru – 32 voturi
 • Hotărârea 143/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.143– privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului SAD din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Republicii nr. 8.
 • Hotărârea 142/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.142– privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.7 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului nr.12.
 • Hotărârea 141/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.141 – privind modificarea art.1 și 2 din Hotărârea nr.72/2019 adoptată de Consiliul Județean Brașov, pentru aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.26, spațiul 11, situat la etajul II al imobilului - Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, județul Brașov.
 • Hotărârea 140/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.140 – privind aprobarea înființării Regiei Autonome “Aeroportul Internațional Brașov” RA.
 • Hotărârea 139/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.139– privind stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele și autorizațiile eliberate de Consiliul Județean Brașov, a taxelor speciale și a altor taxe și tarife pe anul 2019
 • Hotărârea 138/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.138– privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. Consilprest SRL Braşov
 • Hotărârea 137/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.137– privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov
 • Hotărârea 136/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.136 – privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov
 • Hotărârea 135/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.135– privind aprobarea bugetului general al Judeţului Braşov pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022
 • Hotărârea 134/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.134 - privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Nistor Horia
 • Hotărârea 133/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.133 – privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al domnului Cornea Gheorghe-Claudiu, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 132/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.132 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28 martie 2019
 • Hotărârea 131/2019 - Județul Brașov - 23.04.2019

  Hotărârea nr.131 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 23 aprilie 2019
 • Hotărârea 130/2019 - Județul Brașov - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 130-privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean ”Modernizare și Reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu –Satu Nou –Dumbrăvița – Vlădeni Km 2 + 775 – 14 + 425”
 • Hotărârea 129/2019 - Județul Brașov - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 129-privind desemnarea domnului RUS VALER pentru a asigura conducerea interimară a Muzeului de Etnografie Brașov, până la data începerii executării noului contract de management, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice, începând cu data de 26.03.2019
 • Hotărârea 128/2019 - Județul Brașov - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 128-privind suspendarea contractului de management al domnului RUS VALER manager /director, al Muzeului Casa Mureșenilor Brașov, pe o perioadă de 120 zile, începând cu data de 26.03.2019
 • Hotărârea 127/2019 - Județul Brașov - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 127-privind utilizarea excedentului bugetului local al judeţului Braşov, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018
 • Hotărârea 126/2019 - Județul Brașov - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 126-privind aprobarea trecerii imobilului - teren intravilan, identificat cu C.F.nr. 107991 Codlea, nr.cadastral 107991 în suprafaţă de 3065 mp, din domeniul public al municipiului Codlea, în domeniul public al judeţului Braşov şi administrarea D.G.A.S.P.C Braşov
 • Hotărârea 125/2019 - Județul Brașov - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 125-privind darea în administrare a imobilului situat în oraşul Victoria, judeţul Braşov, înscris în CF nr, 100517 Victoria, către D.G.A.S.P.C. Braşov
 • Hotărârea 124/2019 - Județul Brașov - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 124-privind aprobarea Contractului cadru de închiriere a locuinţelor de serviciu din fondul locativ al U.A.T. Județul Brașov
 • Hotărârea 123/2019 - Județul Brașov - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 123-privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 58/20.02.2019 pentru aprobarea destinației imobilelor din fondul locativ al Consiliului Judeţean Braşov, în locuinţe de serviciu și aprobarea regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu
 • Hotărârea 122/2019 - Județul Brașov - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 122-privind abrogarea unor poziții din Anexa – „inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001
 • Hotărârea 121/2019 - Județul Brașov - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 121-privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 6 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Mureșenilor nr. 9, înscris în C.F. nr. 562 Brașov, nr. top. [(5680-5681)/I]/6
 • Hotărârea 120/2019 - Județul Brașov - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 120-privind reglementarea modului de utilizare de către S.C. Consilprest S.R.L. Brașov a imobilului situat în Brașov, str. G. Coșbuc nr.2, în perioada 01.04.2019-31.03.2020, prin încheierea unui contract de asociere între Judeţul Braşov și S.C. Consilprest S.R.L. Brașov, pentru practicarea activităţii de tenis pe perioada verii şi extinderea funcţionării patinoarului pe perioada iernii, în Baza Sportivă Olimpia
 • Hotărârea 119/2019 - Județul Brașov - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 119-privind modificarea traseului și a poziției kilometrice a drumului județean Șercaia (DN1) – Hălmeag și declararea obiectivului „Pod peste râul Olt pe DJ 131P Șercaia (DN1) – Hălmeag la km 5+001” ca bun de interes public judeţean aparţinând domeniului public al judeţului Braşov
 • Hotărârea 118/2019 - Județul Brașov - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 118-privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Braşov în comisia de examen/concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor la examenul/concursul pentru ocuparea funcţiilor specifice ale Comitetului Director al Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov precum şi avizarea componenței comisiei de examen/concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor
 • Hotărârea 117/2019 - Județul Brașov - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 117-privind aprobarea Convenției de Asociere între U.A.T. Județul Brașov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Fundația SERA ROMÂNIA, având ca obiect transformarea podului existent la Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap din cadrul Complexului de Servicii Brădet și amenajarea mansardei ca spațiu de găzduire temporar
 • Hotărârea 116/2019 - Județul Brașov - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 116-privind aprobarea statului de funcții, a organigramei și a structurii organizatorice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 115/2019 - Județul Brașov - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 115-privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 169/2018, cu modificările și completările ulterioare, privind validarea Consiliilor de administrație ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov
 • Hotărârea 114/2019 - Județul Brașov - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 114-privind însușirea documentației cadastrale de dezmembrare imobil-teren identificat în C.F. nr. 100730 Victoria, înscris în domeniul public al județului Brașov
 • Hotărârea 113/2019 - Județul Brașov - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 113-privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.287/10.09.2018 - privind abrogarea poziţiei nr.81 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al judeţului Braşov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov - Anexa nr.1 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Braşov, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 112/2019 - Județul Brașov - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 112-privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.274/30.08.2018 - privind abrogarea unor poziţii din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al judeţului Braşov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov - Anexa nr.1 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Braşov, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 111/2019 - Județul Brașov - 28.03.2019

  Hotărârea nr.111-privind aprobarea trecerii apartamentelor nr.3 şi nr.4 din obiectivul -„Grădinița nr.3” şi a terenului aferent acestora, situate în orașul Victoria, str. Stadionului nr. 22, din domeniul public al Orașului Victoria în domeniul public al Județului Brașov, în vederea desfășurării activităților de centru de zi și/sau centru de consiliere.
 • Hotărârea 110/2019 - Județul Brașov - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 110-privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.1 din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str.George Bariţiu nr.6, înscris în C.F. nr. 128935-C1-U9 Braşov, nr. top. (5640/2,5641/2)/I
 • Hotărârea 109/2019 - Județul Brașov - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 109-privind validarea rezultatelor examenelor de ocupare a funcțiilor de conducere vacante de Șef secție – Secția Chirurgie Generală II și Șef Serviciu – Serviciul Anatomie Patologică din cadrul unității sanitare publice – Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov
 • Hotărârea 108/2019 - Județul Brașov - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 108-privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Brașov pentru anul 2019
 • Hotărârea 107/2019 - Județul Brașov - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 107-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Poduri pe DJ 112A Hărman-Bod-Hălchiu-Codlea-Vulcan la km 7+395, km 9+228, km 28+200”
 • Hotărârea 106/2019 - Județul Brașov - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 106-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Podețe pe DJ 106, Șinca Nouă-Vlădeni-Dumbrăvița km 1+700, 3+550 și 3+570”
 • Hotărârea 105/2019 - Județul Brașov - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 105-privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. a amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: POD nou peste râul Olt situat pe DJ 104K pe raza Comunei Comăna
 • Hotărârea 104/2019 - Județul Brașov - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 104-privind aprobarea Raportului anual aferent anului 2018 privind stadiul îndeplinirii măsurilor cuprinse în „Planul de Menținere a Calității Aerului în județul Brașov 2018-2022”
 • Hotărârea 103/2019 - Județul Brașov - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 103-privind încetarea numirii în funcţia de manager/director al Muzeului de Etnografie Braşov, a doamnei FULGA LIGIA DOMNINCA, începând cu data de 18.03.2019
 • Hotărârea 102/2019 - Județul Brașov - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 102-pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea evaluării finale a managementului Centrului Cultural Reduta Brașov pentru perioada 2014-2019, aprobarea Comisiei de evaluare, comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru evaluarea finală a managementului Centrului Cultural Reduta Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov
 • Hotărârea 101/2019 - Județul Brașov - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 101-privind aprobarea caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Brașov pentru Muzeul de Artă Brașov
 • Hotărârea 100/2019 - Județul Brașov - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 100-privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Artă Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, a Comisiei de concurs de proiecte de management, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului comisiei de concurs, precum și a anunțului public privind concursul de proiecte de management organizat pentru Muzeul de Artă Brașov
 • Hotărârea 99/2019 - Județul Brașov - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 99-privind aprobarea încheierii Protocolului de cooperare între Județul Brașov și Ministerul Apărării Naționale, Academia Forțelor Aeriene ” Henri Coandă” Brașov, având ca obiect realizarea în comun a unor acțiuni și proiecte sub patronajul Președinției României a Consiliului Uniunii Europene
 • Hotărârea 98/2019 - Județul Brașov - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 98-privind repartizarea pe unități-administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, în sumă de 28,492 mii lei, conform prevederilor Legii nr.50/2019 – Legea bugetului de stat pe anul 2019, precum și cota de 20% din sume defalcate din impozitul pe venit și taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, estimată pe anii 2020-2022
 • Hotărârea 97/2019 - Județul Brașov - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 97-privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 22 martie 2019
 • Hotărârea 96/2019 - Județul Brașov - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 96-privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 8 martie 2019
 • Hotărârea 95/2019 - Județul Brașov - 28.03.2019

  Hotărârea nr. 95-privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28 martie 2019
 • Hotărârea 94/2019 - Județul Brașov - 22.03.2019

  Hotărârea nr. 94-privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 17,50% din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale conform Legii nr.50/2019, legea bugetului de stat pe anul 2019.
 • Hotărârea 93/2019 - Județul Brașov - 22.03.2019

  Hotărârea nr. 93-privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 22.03.2019
 • Hotărârea 92/2019 - Județul Brașov - 08.03.2019

  Hotărârea nr. 92-privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 17 situat în imobilul monument istoric din municipiul Brașov, Piața Sfatului nr. 1, înscris în C.F. nr. 130050-C1-U6, nr. top. (5610, 5611)/XVII Brașov
 • Hotărârea 91/2019 - Județul Brașov - 08.03.2019

  Hotărârea nr.91–pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Brașov și R.A. ROMATSA – Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian
 • Hotărârea 90/2019 - Județul Brașov - 08.03.2019

  Hotărârea nr. 90-privind modificarea preţurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei, veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2019
 • Hotărârea 89/2019 - Județul Brașov - 08.03.2019

  Hotărârea nr. 89-privind aprobarea participării Județului Brașov, cu stand expoziţional propriu la Târgul de Turism al Transilvaniei, organizat la Braşov Business Park, în perioada 22-24 martie 2019
 • Hotărârea 88/2019 - Județul Brașov - 08.03.2019

  Hotărârea nr. 88-privind aprobarea participării Județului Brașov la evenimentul ”Primăvara Românească la Bruxelles”
 • Hotărârea 87/2019 - Județul Brașov - 08.03.2019

  Hotărârea nr. 87-privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: POD peste râul Olt situat pe DJ104K pe raza Comunei Comăna, Județul Brașov
 • Hotărârea 86/2019 - Județul Brașov - 08.03.2019

  Hotărârea nr. 86-privind modificarea traseului şi a poziţiei kilometrice a drumului judeţean DJ 104 K Comăna de Jos-Crihalma-Ticuşu Vechi-Ticuşu Nou
 • Hotărârea 85/2019 - Județul Brașov - 08.03.2019

  Hotărârea nr. 85-privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 20 februarie 2019
 • Hotărârea 84/2019 - Județul Brașov - 08.03.2019

  Hotărârea nr.84-privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 8 martie 2019
 • Hotărârea 83/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.83– aprobarea modificării componenţei Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 82/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.82– aprobarea Acordului – cadru de parteneriat între Judeţul Braşov şi Administraţia Bazinală de Apă pentru lucrările de execuţie poduri aflate pe traseele drumurilor judeţene şi care au finanţare asigurată prin Programul Operaţional Regional
 • Hotărârea 81/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.81–aprobarea Acordului – cadru de parteneriat între Judeţul Braşov şi Administraţia Bazinală de Apă pentru lucrările de execuţie poduri aflate pe traseele drumurilor judeţene şi care au finanţare asigurată prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală şi / sau Programul naţional de construcţii de interes public sau social
 • Hotărârea 80/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.80 – aprobarea componenţei Echipei Intersectoriale Locale Braşov pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia
 • Hotărârea 79/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.79– aprobarea componenţei Echipei Intersectoriale Braşov pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia
 • Hotărârea 78/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.78 – declararea obiectivului „Pod din beton armat pe DJ 104K km 1+350, peste râul Olt, judeţul Braşov” ca bun de interes public judeţean aparţinând domeniului public al judeţului Braşov
 • Hotărârea 77/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.77– aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare și reabilitare drum judeţean DJ 109 Beclean-Luța-Ludișor km 0+000-8+000”
 • Hotărârea 76/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.76 – utilizarea excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în anul 2019
 • Hotărârea 75/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.75–modificarea statului de funcții prevăzut în anexa Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.20 din 29 ianuarie 2019, privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 74/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.74 – aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Brașov, începând cu data de 01.01.2019
 • Hotărârea 73/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.73– aderarea Judeţulului Braşov la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului – Țara Făgărașului
 • Hotărârea 72/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.72–aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.26, spațiul 11, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov, județul Brașov
 • Hotărârea 71/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.71 – aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.25, spațiul 10, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov
 • Hotărârea 70/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.70– aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr. 22, spațiul 8, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov
 • Hotărârea 69/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.69– aprobarea vânzării, cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.20, spațiul 7, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud..Brașov
 • Hotărârea 68/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.68– aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.18, spațiul 8, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, județul Brașov
 • Hotărârea 67/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.67– aprobarea vânzării Cabinetului medical stomatologic nr.14 , spațiul 4, situat la etajul I al imobilului - Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi"din Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, județul Brașov
 • Hotărârea 66/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.66– aprobarea vânzării Cabinetului medical stomatologic nr.14A , spațiul 3, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov
 • Hotărârea 65/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.65– aprobarea vânzării Cabinetului medical stomatologic nr.12, spațiul 2, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov.
 • Hotărârea 64/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.64– aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.10, spațiul 1, situat la etajul I al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, județul Brașov
 • Hotărârea 63/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.63– aprobarea vânzării Cabinetului medical stomatologic RX dentar, spațiul 7, situat la parterul imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, județul Brașov
 • Hotărârea 62/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.62– aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.3, spațiul 4, situat la parterul imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud. Brașov
 • Hotărârea 61/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.61– aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.1, spațiul 2, situat la parterul imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi nr.1, județul Brașov
 • Hotărârea 60/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.60 – aprobarea Regulamentului privind vânzarea, în condițiile O.U.G.nr.68/2008, a spațiilor și a cotelor-părți din spațiile cu destinație medicală, situate în imobilul – Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, cu sediul în Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov, proprietate privată a Județului Brașov
 • Hotărârea 59/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.59 – însușirea Raportului de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare pentru 12 spații cu destinația de cabinete medicale, un spațiu cu destinația de magazin, un spațiu cu destinația de birou și 14 spații de uz comun intabulate ca unități individuale, din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" Brașov, cu sediul în Brașov, str. Diaconu Coresi nr.1, jud.Brașov
 • Hotărârea 58/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.58– aprobarea destinației imobilelor din fondul locativ al Consiliului Judeţean Braşov, în locuinţe de serviciu și aprobarea regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu
 • Hotărârea 57/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.57 –modificarea și completarea unor poziții şi introducerea a patru poziţii noi în Anexa - “Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov”, la Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 100/17.07.2001, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 56/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.56 – modificarea și completarea unor poziții şi introducerea a două poziţii noi în Anexa - “Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov”, la Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 100/17.07.2001, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 55/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.55– darea în administrare a imobilului situat în orașul Victoria, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 100517 Victoria, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 54/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.54 – aprobarea trecerii imobilului - apartament nr.1 din obiectivul -„Grădinița nr.3” şi a terenului aferent acestuia, situat în orașul Victoria, str. Stadionului nr. 22, din domeniul public al Orașului Victoria, în domeniul public al Județului Brașov și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în vederea desfășurării activităților de centru de zi și/sau centru de consiliere
 • Hotărârea 53/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.53– aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în Programul de Interes Național ”Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilități”
 • Hotărârea 52/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.52– modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.277 din 28 iunie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reparaţii capitale, modernizare şi eficientizarea energetică a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”
 • Hotărârea 51/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.51– aprobarea constituirii comisiilor de evaluare anuală, a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor şi a secretariatului comisiilor pentru evaluarea managementului instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 50/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.50 – aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 49/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.49 – aprobarea statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Școlii Populare de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu Brașov
 • Hotărârea 48/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.48 – aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului de Etnografie Brașov
 • Hotărârea 47/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.47– aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului ”Casa Mureșenilor” Brașov
 • Hotărârea 46/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.46– aprobarea taxei de participare la Festivalul Concurs de Muzică Populară pentru Tineri Interpreţi „Flori în Ţara Bârsei”, organizat de Centrul Cultural „Reduta”
 • Hotărârea 45/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.45– neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 1, apartamentului nr. 2, cotei de ¼ din apartamentul nr. 3 și apartamentului nr. 4 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Republicii nr. 18, înscrise în C.F. nr. 45035 Brașov, nr. top. 5436/II/1 - nr. cad. 4776/2/1; nr. top. 5436/II/2 – nr. cad. 4776/2/2; nr. top 5436/II/3 – nr. cad. 4776/2/3 și nr. top 5436/II/4- nr. cad. 4776/2/4
 • Hotărârea 44/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.44 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 6 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 11, înscris în C.F. nr. 140828-C1-U6 Brașov, nr. cadastral 140828-C1-U6
 • Hotărârea 43/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.43 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 36, înscris în C.F. nr. 132792-C1-U1 (ap. 2) și CF nr. 132792-C1-U5 (boxa 2) Brașov
 • Hotărârea 42/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.42– neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 6 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 4, înscris în C.F. nr. 15711 Brașov, nr. top. 5734/2/9/VI
 • Hotărârea 41/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.41– neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 5 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 4, înscris în C.F. nr. 46783 Brașov, nr. cadastral 5734/2/9/V
 • Hotărârea 40/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.40– aprobarea validării rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov în vederea ocupării funcţiei de conducere vacante de Şef Unitate Primiri Urgenţe
 • Hotărârea 39/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.39 – aprobarea validării rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Braşov în vederea ocupării funcţiei de conducere vacante de Şef secţie –Clinică de Obstetrică Ginecologie II
 • Hotărârea 38/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.38– avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcţiei vacante de conducere de medic şef - Centru de Hemodializă din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 37/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.37– actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 102G, Victoria-Viștișoara Km 0+000-9+900” contract finanțat prin PNDL 1 + Buget Consiliul Județean Brașov
 • Hotărârea 36/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.36– aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 1 februarie 2019
 • Hotărârea 35/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.35 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 29 ianuarie 2019
 • Hotărârea 34/2019 - Județul Brașov - 20.02.2019

  Hotărârea nr.34 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 20 februarie 2019
 • Hotărârea 33/2019 - Județul Brașov - 01.02.2019

  Hotărârea nr.33 – aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, din cadrul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov și pentru personalul din cadrul Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, începând cu data de 01.01.2019
 • Hotărârea 32/2019 - Județul Brașov - 01.02.2019

  Hotărârea nr.32 – aprobarea transformării liniei de gardă la domiciliu în specialitatea neurologie în linie de gardă continuă în specialitatea neurologie, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov
 • Hotărârea 31/2019 - Județul Brașov - 01.02.2019

  Hotărârea nr.31 – aprobarea ordinii de zi a ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 01 februarie 2019
 • Hotărârea 30/2019 - Județul Brașov - 29.01.2019

  Hotărârea nr.30 – completarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 112C, Hălchiu – Satu – Nou Dumbrăvița– Vlădeni, km 2+755 – 14+425”
 • Hotărârea 29/2019 - Județul Brașov - 29.01.2019

  Hotărârea nr.29 – actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 104L, Dacia-Viscri-Buneşti Km 0+000-15+065”
 • Hotărârea 28/2019 - Județul Brașov - 29.01.2019

  Hotărârea nr.28 – aprobarea participării Județului Brașov, cu stand expoziţional propriu, la Târgul de Turism al României, ediţia de primăvară, organizat la Centrul Expoziţional Romexpo, Bucureşti, în perioada 21-24 februarie 2019
 • Hotărârea 27/2019 - Județul Brașov - 29.01.2019

  Hotărârea nr.27 – modificarea și completarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 169/30.05.2018 privind validarea Consiliilor de administrație ale unităţilor sanitare publice, din subordinea Consiliului Judeţean Braşov, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov
 • Hotărârea 26/2019 - Județul Brașov - 29.01.2019

  Hotărârea nr.26 – modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 168/30.05.2018 de numire a reprezentanților Consiliului Județean Brașov (membri și membri supleanți) în Consiliile de administrație ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov
 • Hotărârea 25/2019 - Județul Brașov - 29.01.2019

  Hotărârea nr.25 – aprobarea bugetului proiectului de amenajare a intersecțiilor cu drumurile laterale, asigurarea siguranței circulației, scurgerii apelor și a indicatorilor tehnico - economici pentru ”Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ 105P 0+000-3+800”, finanțat din bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov ca și cheltuieli neeligibile
 • Hotărârea 24/2019 - Județul Brașov - 29.01.2019

  Hotărârea nr.24 – privind aprobarea tarifului lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcţia de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov pentru anul 2019
 • Hotărârea 23/2019 - Județul Brașov - 29.01.2019

  Hotărârea nr.23 – modificarea componenței Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.439/28.11.2018
 • Hotărârea 22/2019 - Județul Brașov - 29.01.2019

  Hotărârea nr.22 – stabilirea cuantumului brut al salariului de bază, prin majorarea cu ¼ din diferența dintre salariul de bază prevăzută pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2018, domnului Sfreja Nicolae, director al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov, începând cu data de 1.01.2019.
 • Hotărârea 21/2019 - Județul Brașov - 29.01.2019

  Hotărârea nr.21 – aprobarea organigramei şi a statului de funcții pentru Direcţia de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov
 • Hotărârea 20/2019 - Județul Brașov - 29.01.2019

  Hotărârea nr.20 – aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 19/2019 - Județul Brașov - 29.01.2019

  Hotărârea nr.19 – aprobarea continuării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare a Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov și a Președintelui Consiliului Județean Brașov în unele litigii, pentru anul 2019
 • Hotărârea 18/2019 - Județul Brașov - 29.01.2019

  Hotărârea nr.18 – aprobarea statului de funcții, a organigramei și a structurii organizatorice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, ca urmare a preluării unor posturi de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov, în baza H.G.R. nr.1019/2018, precum și a modificării structurii unui serviciu funcțional al acesteia
 • Hotărârea 17/2019 - Județul Brașov - 29.01.2019

  Hotărârea nr.17 – aprobarea contractării proiectului “Cooperarea actorilor din turismul rural V4 + prin inovare socială și digitală” finanțat din Fondul Internațional Vișegrad V4+
 • Hotărârea 16/2019 - Județul Brașov - 29.01.2019

  Hotărârea nr.16 – privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 167/ 03.04.2017 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 9 din data de 9.01.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru: „Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C şi DJ 105P – format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ105P km 0+000-3+800”
 • Hotărârea 15/2019 - Județul Brașov - 29.01.2019

  Hotărârea nr.15 – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Braşov în comisia de examen/concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor la examenul/concursul pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Dr.I.A.Sbârcea Braşov precum şi avizarea componenței comisiei de examen/concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor
 • Hotărârea 14/2019 - Județul Brașov - 29.01.2019

  Hotărârea nr.14 – avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcţiilor vacante de conducere de medic- şef secţie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 13/2019 - Județul Brașov - 29.01.2019

  Hotărârea nr.13 – privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Braşov în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de: șef secție – Secția Chirurgie Generală II și șef serviciu – Serviciul Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Braşov şi aprobarea componenţei comisiei de examen/concurs pentru proba scrisă şi proba practică/clinică şi comisia pentru proba interviu
 • Hotărârea 12/2019 - Județul Brașov - 29.01.2019

  Hotărârea nr.12 – desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen pentru ocuparea funcției vacante de conducere de Şef Unitate de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov
 • Hotărârea 11/2019 - Județul Brașov - 29.01.2019

  Hotărârea nr.11 – aprobarea împuternicirii managerului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov în vederea negocierii chiriei, întocmirii și semnării contractului de închiriere cu actualul proprietar Damian Iulia Maria, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, str. M. Eminescu nr.18, aflat în folosința Secției de Psihiatrie a Spitalului Clinic de Pshiatrie și Neurologie Brașov
 • Hotărârea 10/2019 - Județul Brașov - 29.01.2019

  Hotărârea nr.10 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 15 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului nr.1
 • Hotărârea 9/2019 - Județul Brașov - 29.01.2019

  Hotărârea nr.9 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 26, înscris în C.F. nr. 133757 Brașov
 • Hotărârea 8/2019 - Județul Brașov - 29.01.2019

  Hotărârea nr.8 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 10 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 3, înscris în C.F. nr. 148129-C1-U1 Brașov, nr. top. 5352/10
 • Hotărârea 7/2019 - Județul Brașov - 29.01.2019

  Hotărârea nr.7 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 16 ianuarie 2019
 • Hotărârea 6/2019 - Județul Brașov - 29.01.2019

  Hotărârea nr.6 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 20.12.2018
 • Hotărârea 5/2019 - Județul Brașov - 29.01.2019

  Hotărârea nr.5 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 29 ianuarie 2019
 • Hotărârea 4/2019 - Județul Brașov - 16.01.2019

  Hotărârea nr. 4 - privind modificarea şi completarea art. 5 al Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 475/20.12.2018 privind aprobarea proiectului „Dotarea cu echipamente și aparatură medicală performante a UPU din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov” și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 3/2019 - Județul Brașov - 16.01.2019

  Hotărârea nr. 3 - privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018
 • Hotărârea 2/2019 - Județul Brașov - 16.01.2019

  Hotărârea nr. 2 - privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, pentru acoperirea temporară a golului de casă pe anul 2019
 • Hotărârea 1/2019 - Județul Brașov - 16.01.2019

  Hotărârea nr.1 - aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 16 ianuarie 2019