• Hotărârea 351/2020 - Județul Brașov - 03.11.2020

    Hotărârea nr.351 – privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov
  • Hotărârea 350/2020 - Județul Brașov - 03.11.2020

    Hotărârea nr.350 – privind alegerea domnului Zsenner Zoltan-Huba în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov
  • Hotărârea 349/2020 - Județul Brașov - 03.11.2020

    Hotărârea nr.349 – privind alegerea domnului Șerban Todorică-Constantin în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov
  • Hotărârea 348/2020 - Județul Brașov - 03.11.2020

    Hotărârea nr.348 – privind constituirea Comisiei de numărare a voturilor exprimate de către consilierii județeni prin vot secret pentru legislatura 2020-2024
  • Hotărârea 347/2020 - Județul Brașov - 03.11.2020

    Hotărârea nr.347 – privind componența Consiliului Județean Brașov
  • Hotărârea 346/2020 - Județul Brașov - 03.11.2020

    Hotărârea nr.346 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 03.11.2020
  • Hotărârea 345/2020 - Județul Brașov - 16.10.2020

    Hotărârea nr.345 – aprobarea Planului de închidere a Centrului de Plasament „Dacia” din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
  • Hotărârea 344/2020 - Județul Brașov - 16.10.2020

    Hotărârea nr.344 – aprobarea Planului de închidere a Centrului de Plasament ”Floare de Colț” din cadrul Complexului de Servicii Făgăraș, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
  • Hotărârea 343/2020 - Județul Brașov - 16.10.2020

    Hotărârea nr.343 – aprobarea Planului de închidere a Centrului de Plasament “Alice” din cadrul Complexului de Servicii “Măgura” Codlea, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
  • Hotărârea 342/2020 - Județul Brașov - 16.10.2020

    Hotărârea nr. 342 – aprobarea proiectului “Achiziție de echipamente din domeniul IT pentru școlile speciale din subordinea Consiliului Județean Brașov” și a cheltuielilor legate de proiect, atât a valorii totale a proiectului, cât și a cofinanțării proprii, în vederea obținerii de finanțare prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea E-Educație
  • Hotărârea 341/2020 - Județul Brașov - 16.10.2020

    Hotărârea nr.341 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea imobilului monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Lungă nr. 115, județul Brașov, înscris în CF nr.117641 Brașov, nr. cadastral 117641
  • Hotărârea 340/2020 - Județul Brașov - 16.10.2020

    Hotărârea nr.340– neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.6 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Castelului, nr.14, județul Brașov, înscris în CF nr.34276 Brașov, nr. topografic 4857/6
  • Hotărârea 339/2020 - Județul Brașov - 16.10.2020

    Hotărârea nr.339 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.5 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Apollonia Hirscher nr.9, județul Brașov, înscris în CF nr.151754-C1-U11 Brașov, nr. topografic 5131, 5152/I/5
  • Hotărârea 338/2020 - Județul Brașov - 16.10.2020

    Hotărârea nr.338 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.236/10.07.2020, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea proiectului „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 în județul Brașov” și a acordului de parteneriat
  • Hotărârea 337/2020 - Județul Brașov - 16.10.2020

    Hotărârea nr.337 – rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov și al unităților de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov pe anul 2020
  • Hotărârea 336/2020 - Județul Brașov - 16.10.2020

    Hotărârea nr.336 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 30 septembrie 2020
  • Hotărârea 335/2020 - Județul Brașov - 16.10.2020

    Hotărârea nr.335 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 16.10.2020
  • Hotărârea 334/2020 - Județul Brașov - 30.09.2020

    Hotărârea nr.334 – aprobarea Programului de acţiuni culturale al Centrului Cultural „Reduta” Braşov, modificat pe anul 2020
  • Hotărârea 333/2020 - Județul Brașov - 30.09.2020

    Hotărârea nr.333 – includerea în domeniul public al judeţului Braşov a imobilului - construcţii, înscris în C.F. nr. 105158 Făgăraş
  • Hotărârea 332/2020 - Județul Brașov - 30.09.2020

    Hotărârea nr.332 – modificarea poziţiei nr. 37, cu completarea coloanei nr. 4 din Anexa - „Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Braşov”, la Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 100/17.01.2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi modificarea poziţiei nr. 37, cu completarea coloanei nr.4 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 264/31.07.2020
  • Hotărârea 331/2020 - Județul Brașov - 30.09.2020

    Hotărârea nr.331 – aprobarea participării Județului Brașov la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024”, în vedere achiziționării unui autoturism nou necesar reînnoirii parcului auto al Consiliului Județean Brașov
  • Hotărârea 330/2020 - Județul Brașov - 30.09.2020

    Hotărârea nr.330 – aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov pentru perioada 2019-2022
  • Hotărârea 329/2020 - Județul Brașov - 30.09.2020

    Hotărârea nr.329 – aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov
  • Hotărârea 328/2020 - Județul Brașov - 30.09.2020

    Hotărârea nr.328 – aprobarea Raportului anual aferent anului 2019 privind stadiul îndeplinirii măsurilor cuprinse în „Planul de Menținere a Calității Aerului în județul Brașov 2018-2022”
  • Hotărârea 327/2020 - Județul Brașov - 30.09.2020

    Hotărârea nr.327 – aprobarea scrierii cererii de finanțare în parteneriat cu Unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov pentru Dotare/achiziţionare de echipamente din domeniul tehnologiei informaţiei - IT mobile, cu acces la internet, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line, în vederea obținerii de finanțare prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor - TIC, pentru o economie digitală competitivă, acţiunea 2.3.3 - Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-sănătate şi e-cultură - secţiunea e-educaţie, Obiectiv Specific 2.4 ”Creşterea gradului de utilizare a Internetului”.”
  • Hotărârea 326/2020 - Județul Brașov - 30.09.2020

    Hotărârea nr.326 – aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și Județul Brașov pentru Proiectul de investiție ”Modernizare, reabilitare DJ103B Săcele (DN1A) – Tărlungeni – Budila – Teliu (DN10) – limita de județul Covasna km 0+490-15+800, DJ103A km 11+000 – 12+000, DJ112A Hărman (DN11) - Bod – Hălchiu – Codlea –Vulcan DN73A km 0+000 – 38+980 și DJ112B Cristian (DN73) – Vulcan (DJ112A) km 2+151 – 5+030” în vederea obținerii de finanțare prin apelul de proiecte dedicat pregătirii de proiecte din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020
  • Hotărârea 325/2020 - Județul Brașov - 30.09.2020

    Hotărârea nr.325 – aprobarea împuternicirii managerului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov în vederea semnării actului adiţional de prelungire a contractului de închiriere pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în municipiul Braşov, str.Mihai Eminescu nr.18, până la data de 31.12.2020
  • Hotărârea 324/2020 - Județul Brașov - 30.09.2020

    Hotărârea nr.324 – aprobarea împuternicirii managerului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov în vederea semnării actului adiţional de prelungire a contractului de închiriere pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în municipiul Braşov, str.Stejerișului-Calea Poenii, f.n., până la data de 31.12.2020
  • Hotărârea 323/2020 - Județul Brașov - 30.09.2020

    Hotărârea nr.323 – aprobarea solicitării trecerii din domeniul public al U.A.T. Sânpetru, în domeniul public al U.A.T. - Județul Brașov, a imobilului teren situat în comuna Sânpetru, str. Meschendorfer, nr. 443A, în suprafaţă de 2800 mp, înscris în C.F. nr. 104135 Sânpetru, precum şi a imobilului teren în suprafaţă de 521 m.p., înscris în C.F. nr. 105987 Sânpetru
  • Hotărârea 322/2020 - Județul Brașov - 30.09.2020

    Hotărârea nr.322 – aprobarea dării în administrare a imobilului (construcţie cu teren aferent), aflat în domeniul public al Judeţului Braşov, situat în Municipiul Brașov, str. Iuliu Maniu, nr. 6, judeţul Braşov, către Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Brașov
  • Hotărârea 321/2020 - Județul Brașov - 30.09.2020

    Hotărârea nr.321 – aprobarea dării în administrare a imobilului (construcţii cu teren aferent), situat în Municipiul Brașov, str. Iuliu Maniu, nr. 6, judeţul Braşov, către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brașov
  • Hotărârea 320/2020 - Județul Brașov - 30.09.2020

    Hotărârea nr.320 – modificarea poziției 60 din Anexa “Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov” la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare și a poziției nr. 60 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 264/31.07.2020
  • Hotărârea 319/2020 - Județul Brașov - 30.09.2020

    Hotărârea nr.319 – modificarea poziției 6 din Anexa “Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov” la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare
  • Hotărârea 318/2020 - Județul Brașov - 30.09.2020

    Hotărârea nr.318 – aprobarea Programului de acţiuni culturale al Muzeului „Casa Mureșenilor” Braşov, modificat pe anul 2020
  • Hotărârea 317/2020 - Județul Brașov - 30.09.2020

    Hotărârea nr.317 – aprobarea Planului de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov pentru perioada 2019-2022
  • Hotărârea 316/2020 - Județul Brașov - 30.09.2020

    Hotărârea nr.316 – aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov pentru perioada 2019-2023
  • Hotărârea 315/2020 - Județul Brașov - 30.09.2020

    Hotărârea nr.315 – aprobarea Planului de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov pentru perioada 2019-2023
  • Hotărârea 314/2020 - Județul Brașov - 30.09.2020

    Hotărârea nr.314 – aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov
  • Hotărârea 313/2020 - Județul Brașov - 30.09.2020

    Hotărârea nr.313– aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov
  • Hotărârea 312/2020 - Județul Brașov - 30.09.2020

    Hotărârea nr.312 – aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr.I.A.Sbârcea” Brașov
  • Hotărârea 311/2020 - Județul Brașov - 30.09.2020

    Hotărârea nr.311 – rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov și al unităților de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov pe anul 2020
  • Hotărârea 310/2020 - Județul Brașov - 30.09.2020

    Hotărârea nr.310 – modificarea utilizării excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în anul 2020
  • Hotărârea 309/2020 - Județul Brașov - 30.09.2020

    Hotărârea nr.309 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 10 septembrie 2020
  • Hotărârea 308/2020 - Județul Brașov - 30.09.2020

    Hotărârea nr.308 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 30.09.2020
  • Hotărârea 307/2020 - Județul Brașov - 10.09.2020

    Hotărârea nr.307 – desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Braşov în Consiliul de administraţie al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov, pentru anul şcolar 2019-2020
  • Hotărârea 306/2020 - Județul Brașov - 10.09.2020

    Hotărârea nr.306 – modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.236/10.07.2020 privind aprobarea proiectului „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 în județul Brașov” și a acordului de parteneriat, modificată și completată de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 247/31.07.2020
  • Hotărârea 305/2020 - Județul Brașov - 10.09.2020

    Hotărârea nr.305 – modificarea poziției 37 din Anexa “Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov” la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare și modificarea poziției nr. 37 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 264/31.07.2020
  • Hotărârea 304/2020 - Județul Brașov - 10.09.2020

    Hotărârea nr.304 – aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 2171/16.03.2005, încheiat între Județul Brașov și Dr. Banu Monica pentru cota de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr. 26 situat în Policlinica Stomatologică ”Diaconu Coresi”
  • Hotărârea 303/2020 - Județul Brașov - 10.09.2020

    Hotărârea nr.303 – aprobarea înființării unei linii de gardă la domiciliu, în specialitatea obstetrică ginecologie, pe perioada nominalizării Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie ”Dr.Ioan Aurel Sbârcea” Braşov, prin ordin de ministru, ca spital suport COVID-19
  • Hotărârea 302/2020 - Județul Brașov - 10.09.2020

    Hotărârea nr.302 – modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.2/17.01.2020 pentru utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019
  • Hotărârea 301/2020 - Județul Brașov - 10.09.2020

    Hotărârea nr.301 – rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov și al unităților de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov pe anul 2020
  • Hotărârea 300/2020 - Județul Brașov - 10.09.2020

    Hotărârea nr.300 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 27 august 2020
  • Hotărârea 299/2020 - Județul Brașov - 10.09.2020

    Hotărârea nr.299 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 10.09.2020
  • Hotărârea 298/2020 - Județul Brașov - 27.08.2020

    Hotărârea nr.298 – privind darea în administrare a imobilului situat în Brașov, str. Piața Sfatului nr.15, ap.1, aflat în domeniul public al Județului Brașov, către Muzeul de Etnografie Brașov.
  • Hotărârea 297/2020 - Județul Brașov - 27.08.2020

    Hotărârea nr.297 – privind aprobarea includerii imobilului situat în Brașov, str. Piața Sfatului nr.15, ap.1 în domeniul public al Județului Brașov.
  • Hotărârea 296/2020 - Județul Brașov - 27.08.2020

    Hotărârea nr.296 – privind aprobarea Fișei de Proiect de investiție ”Construire Complex Muzeal de Aviație” în vederea obținerii de finanțare prin apelul de proiecte dedicat pregătirii de proiecte din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020 și aprobarea impactului pozitiv asupra dezvoltării economice la nivel județean.
  • Hotărârea 295/2020 - Județul Brașov - 27.08.2020

    Hotărârea nr.295 – privind aprobarea Fișei de Proiect de investiție ”Modernizare, reabilitare DJ103B Săcele (DN1A) – Tărlungeni - Budila - Teliu (DN10) – limita de jud. Covasna km 0+490 – 15+800, DJ103A km 11+000 - 12+000, DJ112A Hărman (DN11) - Bod - Hălchiu – Codlea – Vulcan – DN73A km 0+000 – 38+980 și DJ112B Cristian (DN73) – Vulcan (DJ112A) km 2+151 – 5+030” în vederea obținerii de finanțare prin apelul de proiecte dedicat pregătirii de proiecte din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020 și aprobarea impactului pozitiv asupra dezvoltării economice la nivel județean.
  • Hotărârea 294/2020 - Județul Brașov - 27.08.2020

    Hotărârea nr.294 – privind aprobarea includerii proiectului ”Modernizare, reabilitare DJ103B Săcele (DN1A) – Tărlungeni - Budila - Teliu (DN10) – limita de jud. Covasna km 0+490 – 15+800, DJ103A km 11+000 - 12+000, DJ112A Hărman (DN11) - Bod - Hălchiu – Codlea – Vulcan – DN73A km 0+000 – 38+980 și DJ112B Cristian (DN73) – Vulcan (DJ112A) km 2+151 – 5+030” în Strategia de dezvoltare durabilă a Județului Brașov orizonturi 2013-2020-2030, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.325/02.11.2010.
  • Hotărârea 293/2020 - Județul Brașov - 27.08.2020

    Hotărârea nr.293 – privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a S.C. Metrom Industial Parc S.A. și mandatarea în acest sens a reprezentanților județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Metrom Industial Parc S.A.
  • Hotărârea 292/2020 - Județul Brașov - 27.08.2020

    Hotărârea nr.292 – pentru modificarea art.1 la HCJ nr.249/2020 privind darea în administrare a imobilului cu destinația de spital, situat în municipiul Brașov, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 28, către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.
  • Hotărârea 291/2020 - Județul Brașov - 27.08.2020

    Hotărârea nr.291 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Deviere canal colector Beselcin cu impact asupra drumului perimetral și de acces la echipamente tehnologice, precum și asupra gardului perimetral și a porților de acces – etapa a III-a AIBG” și “Sistem de protecție perimetrală (Sistem de televiziune cu circuit închis pentru gard perimetral și zona tehnică) – etapa a III-a AIBG”.
  • Hotărârea 290/2020 - Județul Brașov - 27.08.2020

    Hotărârea nr.290 – privind aprobarea repartiției locuințelor de serviciu din fondul locativ al U.A.T. Județul Brașov.
  • Hotărârea 289/2020 - Județul Brașov - 27.08.2020

    Hotărârea nr.289 – privind aprobarea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuințelor de serviciu din fondul locativ al U.A.T. Județul Brașov, propusă de comisia pentru analiză și stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuințelor de serviciu.
  • Hotărârea 288/2020 - Județul Brașov - 27.08.2020

    Hotărârea nr.288 – privind declararea de utilitate publică de interes județean a obiectivului “Modernizare DJ102G Victoria – Viștișoara km 0+000 – 0+900”.
  • Hotărârea 287/2020 - Județul Brașov - 27.08.2020

    Hotărârea nr.287 – pentru aprobarea cererii de trecere din domeniul public al UAT Orașul Victoria în domeniul public al UAT Județul Brașov a două apartamente situate în str. Stadionului nr.22.
  • Hotărârea 286/2020 - Județul Brașov - 27.08.2020

    Hotărârea nr.286 – privind acceptarea donației cu constituirea dreptului de superficie, a imobilului înscris în CF nr. 161619 Brașov, situat în municipiul Brașov, str. Apullum, nr.1-3.
  • Hotărârea 285/2020 - Județul Brașov - 27.08.2020

    Hotărârea nr.285 – privind aprobarea scăderii din evidenţele contabile a sumei de 146.320 lei reprezentând suma acordată S.C. Comeb S.R.L., în temeiul contractului de cooperare nr. 5091/30.05.2013, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă.
  • Hotărârea 284/2020 - Județul Brașov - 27.08.2020

    Hotărârea nr.284 – privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr.1 din imobilul, monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Cerbului nr.24.
  • Hotărârea 283/2020 - Județul Brașov - 27.08.2020

    Hotărârea nr.283 – privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentele nr.1, nr.2, nr.3 și nr.8 din imobilul, monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr.30.
  • Hotărârea 282/2020 - Județul Brașov - 27.08.2020

    Hotărârea nr.282 – privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentele nr.2 și nr.4 din imobilul, monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr.11.
  • Hotărârea 281/2020 - Județul Brașov - 27.08.2020

    Hotărârea nr.281 – privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr.5 din imobilul, monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului nr.7.
  • Hotărârea 280/2020 - Județul Brașov - 27.08.2020

    Hotărârea nr.280 – privind darea în administrare a imobilului – monument istoric de categoria A – Bastionul Graft, înscris în C.F. nr. 127727 Braşov, sub nr. cad. 127727, domeniul public al judeţului, către Muzeul Judeţean de Istorie Braşov.
  • Hotărârea 279/2020 - Județul Brașov - 27.08.2020

    Hotărârea nr.279 – privind modificarea și completarea poziției 93 din Anexa Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare.
  • Hotărârea 278/2020 - Județul Brașov - 27.08.2020

    Hotărârea nr.278 – privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Județului Brașov.
  • Hotărârea 277/2020 - Județul Brașov - 27.08.2020

    Hotărârea nr.277 – privind modificarea Programului de acțiuni culturale al Muzeului de Artă Brașov pe anul 2020.
  • Hotărârea 276/2020 - Județul Brașov - 27.08.2020

    Hotărârea nr.276 – privind aprobarea încheierii Convenției de Colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor prin Direcția Generală Laboratoarele Larex, în vederea testării produselor alimentare și non-alimentare destinate beneficiarilor serviciilor sociale, la solicitarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
  • Hotărârea 275/2020 - Județul Brașov - 27.08.2020

    Hotărârea nr.275 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Social cu cazare pe perioadă determinată Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost din structura Complexului de Servicii Victoria în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov cu o capacitate de 25 locuri.
  • Hotărârea 274/2020 - Județul Brașov - 27.08.2020

    Hotărârea nr.274 – privind aprobarea închiderii Casei de tip Familial “Buburuza” din cadrul Complexului de Servicii Tărlungeni prin desființarea serviciului social.
  • Hotărârea 273/2020 - Județul Brașov - 27.08.2020

    Hotărârea nr.273 – privind aprobarea demarării efective a procesului de închidere a Centrului de Plasament “Dacia”, a Centrului de Plasament „Alice” din cadrul Complexului de Servicii „Măgura” Codlea și a Centrului de Plasament „Floare de Colț” din cadrul Complexului de Servicii Făgăraș din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
  • Hotărârea 272/2020 - Județul Brașov - 27.08.2020

    Hotărârea nr.272 – privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.
  • Hotărârea 271/2020 - Județul Brașov - 27.08.2020

    Hotărârea nr.271 – privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.
  • Hotărârea 270/2020 - Județul Brașov - 27.08.2020

    Hotărârea nr.270 – privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.
  • Hotărârea 269/2020 - Județul Brașov - 27.08.2020

    Hotărârea nr.269 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 103D Viștea de Jos (DN1) – Viștea de Sus, km 0+000 – 5+106”, obiectiv finanțat prin bugetul Consiliului Județean Brașov
  • Hotărârea 268/2020 - Județul Brașov - 27.08.2020

    Hotărârea nr.268 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare DJ 109 Beclean-Luța-Ludișor, km 0+000-km9+084”.
  • Hotărârea 267/2020 - Județul Brașov - 27.08.2020

    Hotărârea nr.267 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Judeţului Braşov și al unităților de sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov, pe anul 2020.
  • Hotărârea 266/2020 - Județul Brașov - 27.08.2020

    Hotărârea nr.266 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 31.07.2020.
  • Hotărârea 265/2020 - Județul Brașov - 27.08.2020

    Hotărârea nr.265 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 27.08.2020
  • Hotărârea 264/2020 - Județul Brașov - 31.07.2020

    Hotărârea nr.264 – privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 483/25.10.2013 privind însuşirea listei actualizate a bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov, Secţiunea I – Drumuri.
  • Hotărârea 263/2020 - Județul Brașov - 31.07.2020

    Hotărârea nr.263 – privind înființarea unei linii de gardă la domiciliu, în specialitatea anestezie terapie intensivă, pe perioada nominalizării prin ordin de ministru a Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Dr. Ioan Aurel Sbârcea” ca spital suport COVID-19.
  • Hotărârea 262/2020 - Județul Brașov - 31.07.2020

    Hotărârea nr.262 – pentru aprobarea memoriului privind necesitatea susținerii la nivel național a dezvoltării turismului sustenabil județean în România și în mod special în județul Brașov, adresat Guvernului României, elaborat în cadrul Proiectului Tematic Trail Trigger – Three T (Programul Interreg Europe).
  • Hotărârea 261/2020 - Județul Brașov - 31.07.2020

    Hotărârea nr.261 – privind aprobarea contractării proiectului “Carpathian Route – exploring, promoting and protecting the richness of the cultural and natural heritage of the Carpathian Region” (Traseul Carpaților – explorarea, promovarea și protejarea bogăției patrimoniului cultural și natural al Regiunii Carpatice) în cadrul Programului cu finanțare EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.
  • Hotărârea 260/2020 - Județul Brașov - 31.07.2020

    Hotărârea nr.260 – privind aprobarea Raportului comisiei de negociere constituită în vederea cumpărării imobilului înscris în CF nr.138303-CI-UI Brașov, nr. cadastral 138303-CI-UI (C.F. vechi nr.55349, 5243/I) situat în Municipiul Brașov, Piața Sfatului, nr.15.
  • Hotărârea 259/2020 - Județul Brașov - 31.07.2020

    Hotărârea nr.259 – privind aprobarea modificării, completării și abrogării unor poziții din Anexa – Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov la HCJ nr.100/2001cu modificările și completările ulterioare.
  • Hotărârea 258/2020 - Județul Brașov - 31.07.2020

    Hotărârea nr.258 – privind aprobarea modificării poziției 1236 din Anexa – Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov la HCJ nr.100/2001cu modificările și completările ulterioare și includerii în domeniul public al Județului Brașov a 27 fonduri muzeale.
  • Hotărârea 257/2020 - Județul Brașov - 31.07.2020

    Hotărârea nr.257 – privind aprobarea abrogării poziției 444 și modificării pozițiilor 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443 și 445 din Anexa - Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov la HCJ nr.100/2001cu modificările și completările ulterioare.
  • Hotărârea 256/2020 - Județul Brașov - 31.07.2020

    Hotărârea nr.256 – privind aprobarea introducerii unei poziții în Lista – Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov la HCJ nr.100/2001cu modificările și completările ulterioare.
  • Hotărârea 255/2020 - Județul Brașov - 31.07.2020

    Hotărârea nr.255 – privind aprobarea introducerii unei poziții – imobil (construcție) în Lista – Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov la HCJ nr.100/2001cu modificările și completările ulterioare.
  • Hotărârea 254/2020 - Județul Brașov - 31.07.2020

    Hotărârea nr.254 – privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al UAT Municipiul Brașov a imobilului situat în Municipiul Brașov, str. G. Coșbuc, nr.2 în domeniul public al UAT Brașov.
  • Hotărârea 253/2020 - Județul Brașov - 31.07.2020

    Hotărârea nr.253 – privind aprobarea trecerii din domeniul public al UAT Județul Brașov în domeniul public al UAT Municipiul Brașov a imobilelor situate în Brașov str. Mureșenilor nr.1 și nr.9.
  • Hotărârea 252/2020 - Județul Brașov - 31.07.2020

    Hotărârea nr.252 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.9, apartamentului B14, pivnița apartamentului nr.9, apartamentului SAD5, apartamentului SAD6, apartamentului SAD7, apartamentului SAD8, parte a imobilului monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr.42-44.
  • Hotărârea 251/2020 - Județul Brașov - 31.07.2020

    Hotărârea nr.251 – privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Postăvarului nr.22.
  • Hotărârea 250/2020 - Județul Brașov - 31.07.2020

    Hotărârea nr.250 – privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr.7 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului nr.12.
  • Hotărârea 249/2020 - Județul Brașov - 31.07.2020

    Hotărârea nr.249 – privind darea în administrare a unor imobile situate în municipiul Brașov, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 28, către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.
  • Hotărârea 248/2020 - Județul Brașov - 31.07.2020

    Hotărârea nr.248 – privind aprobarea inițierii procedurii de desființare a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, prin reorganizare ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.
  • Hotărârea 247/2020 - Județul Brașov - 31.07.2020

    Hotărârea nr.247 – privind modificarea și completarea H.C.J. nr.236/2020 pentru aprobarea proiectului „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 în județul Brașov” și a acordului de parteneriat
  • Hotărârea 246/2020 - Județul Brașov - 31.07.2020

    Hotărârea nr.246 – privind aprobarea proiectului “Gestionarea efectelor pandemiei COVID-19 în județul Brașov” și a acordului de parteneriat
  • Hotărârea 245/2020 - Județul Brașov - 31.07.2020

    Hotărârea nr.245 – privind modificarea anexei nr.1 la H.C.J. nr.19/2020 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
  • Hotărârea 244/2020 - Județul Brașov - 31.07.2020

    Hotărârea nr.244 – privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.
  • Hotărârea 243/2020 - Județul Brașov - 31.07.2020

    Hotărârea nr.243 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Judeţului Braşov și al unităților de sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov, pe anul 2020.
  • Hotărârea 242/2020 - Județul Brașov - 31.07.2020

    Hotărârea nr.242 – privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.06.2020 a bugetului Judeţului Braşov.
  • Hotărârea 241/2020 - Județul Brașov - 31.07.2020

    Hotărârea nr.241 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 10.07.2020.
  • Hotărârea 240/2020 - Județul Brașov - 31.07.2020

    Hotărârea nr.240 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 31.07.2020
  • Hotărârea 239/2020 - Județul Brașov - 10.07.2020

    Hotărârea nr.239 – privind participarea ca partener și implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov a Proiectului ”RACOS – Responsabilitate, Acces, Cooperare, Oportunități și Susținere” precum și asigurarea sustenabilității activităților din proiect, în valoare de 15.000 Ron, pe o perioadă de 5 ani de la încetarea convenției de finanțare și aprobarea acordului de parteneriat.
  • Hotărârea 238/2020 - Județul Brașov - 10.07.2020

    Hotărârea nr.238 – privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.
  • Hotărârea 237/2020 - Județul Brașov - 10.07.2020

    Hotărârea nr.237 – privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2020.
  • Hotărârea 236/2020 - Județul Brașov - 10.07.2020

    Hotărârea nr.236 – privind aprobarea proiectului „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 în județul Brașov” și a acordului de parteneriat
  • Hotărârea 235/2020 - Județul Brașov - 10.07.2020

    Hotărârea nr.235 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 25 iunie 2020
  • Hotărârea 234/2020 - Județul Brașov - 10.07.2020

    Hotărârea nr.234 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 10.07.2020
  • Hotărârea 233/2020 - Județul Brașov - 25.06.2020

    Hotărârea nr.233 – aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Consilprest S.R.L. pe anul 2020
  • Hotărârea 232/2020 - Județul Brașov - 25.06.2020

    Hotărârea nr.232 – repartizarea sumei de 1600 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată către unităţi administrativ- teritoriale din județul Brașov pentru finanțarea unor lucrări de întreținere și reparații pe drumuri comunale
  • Hotărârea 231/2020 - Județul Brașov - 25.06.2020

    Hotărârea nr.231 – aprobarea Programului de acţiuni culturale al Muzeului de Artă Braşov, modificat pe anul 2020
  • Hotărârea 230/2020 - Județul Brașov - 25.06.2020

    Hotărârea nr.230 – aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2019, precum și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019 la S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov
  • Hotărârea 229/2020 - Județul Brașov - 25.06.2020

    Hotărârea nr.229 – aprobarea încadrării unui drum judeţean DJ 730 : lim. jud. Argeş- Şirnea -DN 73, km 9+550-14+950 din categoria funcţională de drum judeţean, în categoria funcţională de drum de interes local – drum comunal
  • Hotărârea 228/2020 - Județul Brașov - 25.06.2020

    Hotărârea nr.228 – aprobarea Statului de funcții al Bibliotecii Județene George Barițiu Braşov
  • Hotărârea 227/2020 - Județul Brașov - 25.06.2020

    Hotărârea nr.227 – aprobarea statului de funcții, a organigramei, structura organizatorică şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
  • Hotărârea 226/2020 - Județul Brașov - 25.06.2020

    Hotărârea nr.226 – modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 208/28.05.2020 pentru aprobarea desființării Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru
  • Hotărârea 225/2020 - Județul Brașov - 25.06.2020

    Hotărârea nr.225 - rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov și al unităților de sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov, pe anul 2020
  • Hotărârea 224/2020 - Județul Brașov - 25.06.2020

    Hotărârea nr.224 – aprobarea contului anual de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2019 şi aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2019
  • Hotărârea 223/2020 - Județul Brașov - 25.06.2020

    Hotărârea nr. 223 – constituirea comisiei de negociere în vederea cumpărării imobilului înscris în C.F. nr. 138303-C1-U1 Brașov, nr. cadastral 138303-C1-U1 (C.F. vechi nr. 55349, nr. top. 5243/I), situat în municipiul Braşov, Piața Sfatului, nr. 15.
  • Hotărârea 222/2020 - Județul Brașov - 25.06.2020

    Hotărârea nr.222 – aprobarea statului de funcţii modificat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
  • Hotărârea 221/2020 - Județul Brașov - 25.06.2020

    Hotărârea nr.221 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentelor nr. 3, nr. 5 și nr. 6 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Republicii nr. 22, județul Brașov
  • Hotărârea 220/2020 - Județul Brașov - 25.06.2020

    Hotărârea nr.220 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentelor nr. 4, nr. 7, nr. 8 și nr. 9 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Republicii nr. 22, județul Brașov
  • Hotărârea 219/2020 - Județul Brașov - 25.06.2020

    Hotărârea nr.219 – aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui cabinet de 21,22 mp. din cadrul Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov
  • Hotărârea 218/2020 - Județul Brașov - 25.06.2020

    Hotărârea nr.218 – aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui cabinet de 14,08.mp. din cadrul Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov
  • Hotărârea 217/2020 - Județul Brașov - 25.06.2020

    Hotărârea nr.217 – solicitarea trecerii din domeniul public al U.A.T.Dumbrăviţa a unor imobile – terenuri ce fac parte din traseul de drum județean DJ 112C, în domeniul public al județului Brașov
  • Hotărârea 216/2020 - Județul Brașov - 25.06.2020

    Hotărârea nr.216 – aprobarea împuternicirii managerului Muzeului de Artă Brașov, în vederea negocierii și semnării unui nou contract de locațiune cu proprietarul Biserica Evanghelică C.A. din România- Parohia Brașov pentru sediul muzeului situat în municipiul Brașov, Bd. Eroilor nr. 21
  • Hotărârea 215/2020 - Județul Brașov - 25.06.2020

    Hotărârea nr.215 – aprobarea Monografiei economico-militare a Județului Brașov
  • Hotărârea 214/2020 - Județul Brașov - 25.06.2020

    Hotărârea nr.214 – aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr.I.A.Sbârcea” Brașov
  • Hotărârea 213/2020 - Județul Brașov - 25.06.2020

    Hotărârea nr.213 – aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Brașov
  • Hotărârea 212/2020 - Județul Brașov - 25.06.2020

    Hotărârea nr.212 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Amenajarea peisagistică a spaţiilor libere aferente Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie Dr. I.A. Sbârcea Braşov”
  • Hotărârea 211/2020 - Județul Brașov - 25.06.2020

    Hotărârea nr.211 – acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil pentru aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare a APĂ CANAL SIBIU S.A.
  • Hotărârea 210/2020 - Județul Brașov - 25.06.2020

    Hotărârea nr.210 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28 mai 2020
  • Hotărârea 209/2020 - Județul Brașov - 25.06.2020

    Hotărârea nr.209 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 25.06.2020
  • Hotărârea 208/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.208 – aprobarea desființării Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru
  • Hotărârea 207/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.207 – aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov
  • Hotărârea 206/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.206– modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 167/23.04.2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Spital modular – secție exterioară ATI”
  • Hotărârea 205/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.205 – aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Braşov, în anul 2020
  • Hotărârea 204/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.204 – aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Consiliului Județean Brașov și a Județului Brașov în dosarul nr.4194/62/2011 și nr.1751/62/2015, în formularea căilor de atac
  • Hotărârea 203/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.203 – declararea obiectivului „Modernizare și reabilitare DJ 109 Beclean-Luța-Ludișor km 0+000-9+084” ca bun de utilitate publică de interes județean
  • Hotărârea 202/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.202 – emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Budila în anul 2020
  • Hotărârea 201/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.201 – aprobarea încadrării drumului judeţean DJ 107E din categoria funcţională de drum judeţean, în categoria funcţională de drum de interes local – drum comunal
  • Hotărârea 200/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.200 – aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 28.872 lei, cu care figurează debitor S.C.CONSAL SRL Braşov, precum şi a majorărilor de întârziere aferente debitului, urmare soluţionării dos.nr.1142/62/2018
  • Hotărârea 199/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.199 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr. 2A din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Cerbului nr. 24, județul Brașov, înscris în CF nr.102314-C1-U2 Braşov, nr. cadastral 102314-C1-U2
  • Hotărârea 198/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.198 – aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 2171/16.03.2005, încheiat între Județul Brașov și Dr. Banu Monica pentru cota de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.26 situat în Policlinica Stomatologică ”Diaconu Coresi”
  • Hotărârea 197/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.197 – aprobarea desemnării persoanei împuternicite să reprezinte U.A.T. Judeţul Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Metrom Industrial Parc S.A.
  • Hotărârea 196/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.196 – aprobarea Raportului final și a Listei scurte a candidaților admiși pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov
  • Hotărârea 195/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.195 – aprobarea Raportului final și a Listei scurte a candidaților admiși pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome “Aeroportul Internațional Brașov R.A.”
  • Hotărârea 194/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.194 – aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 153/30.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului: „Reabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Mercheaşa-Jimbor-limita jud. Harghita km 0+000-18+250”, cu modificările şi completările ulterioare
  • Hotărârea 193/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.193 – solicitarea trecerii din domeniul public al U.A.T.Homorod a unor imobile – terenuri ce fac parte din traseul de drum județean DJ 132, în domeniul public al județului Brașov
  • Hotărârea 192/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.192 – trecerea imobilului teren, situat în municipiul Făgăraş, str. Combinatului, nr.1, în suprafaţă de 21614 mp, înscris în CF nr.106514 Făgăraş, din domeniul public al U.A.T. Judeţul Braşov, în domeniul public al U.A.T. Municipiul Făgăraş
  • Hotărârea 189/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.189 – solicitarea trecerii din domeniul public al U.A.T. Tărlungeni a imobilului teren, în suprafață de 664 mp., înscris în CF nr.104093 Tărlungeni, cu nr. cadastral 104093, în domeniul public al județului Brașov
  • Hotărârea 188/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.188 – solicitarea trecerii din domeniul public al U.A.T. Tărlungeni a imobilului teren, în suprafață de 664 mp., înscris în CF nr.104095 Tărlungeni, cu nr. cadastral 104095, în domeniul public al județului Brașov
  • Hotărârea 187/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.187 – aprobarea împuternicirii managerului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov în vederea semnării actului adiţional de prelungire a contractului de închiriere cu actualii proprietari pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în municipiul Braşov, str.Stejerișului-Calea Poenii, f.n.
  • Hotărârea 186/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.186 – neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.5, din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Nicolae Iorga, nr.4, județul Brașov, înscris în C.F. nr.46783 Braşov, nr.topografic/cadastral 5734/2/9/V şi apartamentului nr.6 înscris în C.F. nr.15711 Braşov, nr. topografic 5734/2/9/VI din imobilul monument istoric, situate în municipiul Braşov, str. Nicolae Iorga, nr.4, judeţul Braşov
  • Hotărârea 185/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.185 - neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.5, din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Lungă, nr.10, județul Brașov, înscris în C.F. nr.151739-C1-U2 Brașov, nr. cadastral CAD:8611-C1-U8, top.2051/1/8 și a pivniței înscrisă în CF nr.151739-C1-U1 Brașov, nr.cadastral CAD:8611-C1-U1, top.2051/1/1
  • Hotărârea 184/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.184 – neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.6, din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.George Barițiu, nr.4, județul Brașov, înscris în C.F. nr.143524-C1-U16 Brașov, nr. cadastral 143542-C1-U16
  • Hotărârea 183/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.183 – neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului compus din teren şi construcţie – casă de cărămidă –monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Constantin Lacea, nr.32, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 102845 Brașov, nr. cadastral 102845 şi 102845-C1
  • Hotărârea 182/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.182 – abrogarea poziţiilor nr.373-381 din Anexa- ”Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniului public al Judeţului Braşov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.100/17.07.2001 cu modificările și completările ulterioare
  • Hotărârea 181/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.181 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Complex Agrement Braşov (Reabilitare Clădire şi Teren de Sport Aferent)”
  • Hotărârea 180/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.180 – implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în calitate de lider, a Proiectului “Copiii și tinerii noștri mai aproape de comunitate”, aprobat în cadrul Programului Operațional Capital Uman – Apel de proiecte POCU/476/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 – Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri
  • Hotărârea 179/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.179 – aprobarea înființării serviciului social: “Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost” în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
  • Hotărârea 178/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.178 – aprobarea Programelor modificate de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov
  • Hotărârea 177/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.177 – aprobarea taxelor de şcolarizare pentru cursurile organizate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, în anul şcolar 2020-2021
  • Hotărârea 176/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.176 – aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2019, precum și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019 la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov
  • Hotărârea 175/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.175 – aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov
  • Hotărârea 174/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.174 – aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov
  • Hotărârea 173/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.173 – aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 145/8.04.2020 în sensul schimbării denumirii obiectivului de investiții din “Reabilitare și modernizare DJ 102I, limită județ Prahova – DN1A Șanțuri” în “Reabilitare și modernizare DJ 102I, Valea Doftanei, județul Prahova – Brădet, județul Brașov”
  • Hotărârea 172/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.172 – aprobarea executiei bugetare la data de 31.03.2020 a bugetului judeţului Braşov
  • Hotărârea 171/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.171 –rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov și al unităților de sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov, pe anul 2020
  • Hotărârea 170/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.170 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 23 aprilie 2020
  • Hotărârea 169/2020 - Județul Brașov - 28.05.2020

    Hotărârea nr.169 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28 mai 2020
  • Hotărârea 168/2020 - Județul Brașov - 23.04.2020

    Hotărârea nr.168 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Modernizare instalații electrice Spitalul de Boli Infecțioase”
  • Hotărârea 167/2020 - Județul Brașov - 23.04.2020

    Hotărârea nr.167 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Spital modular – secție exterioară ATI”.
  • Hotărârea 166/2020 - Județul Brașov - 23.04.2020

    Hotărârea nr.166 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.5 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Lungă nr.82, înscris în CF nr.132866-C1-U3 Braşov, nr. topografic/cadastral [(707, 708, 709, 710)/1]/V.
  • Hotărârea 165/2020 - Județul Brașov - 23.04.2020

    Hotărârea nr. 165 – privind aprobarea Scrisorii de Așteptări pentru selectarea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome ”Aeroportul Internațional Brașov R.A.” .
  • Hotărârea 164/2020 - Județul Brașov - 23.04.2020

    Hotărârea nr. 164 – aprobarea împuternicii managerului Spitalului Clinic de Pshiatrie și Neurologie Brașov în vederea semnării actului adițional de prelungirea contractul de închiriere cu actualul proprietar, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, str. M. Eminescu nr.18, aflat în folosința Secției de Psihiatrie a Spitalului Clinic de Pshiatrie și Neurologie Brașov.
  • Hotărârea 163/2020 - Județul Brașov - 23.04.2020

    Hotărârea nr. 163 – privind aprobarea inființării serviciului social: Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Canaan” Șercaia, prin reorganizarea serviciului social al Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap ”Canaan” Șercaia, centru cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Brașov, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a statului de funcții și a organigramei acestuia.
  • Hotărârea 162/2020 - Județul Brașov - 23.04.2020

    Hotărârea nr. 162 – privind modificarea lungimii drumului județean DJ 103D, situat în județul Brașov
  • Hotărârea 161/2020 - Județul Brașov - 23.04.2020

    Hotărârea nr. 161 – privind darea in administrare a apartamentelor 6, 7, 8 și 9 situate în municipiul Brașov, Piața Sfatului nr. 25, aflate în domeniul public al Județului Brașov, către Muzeul Casa Mureșenilor Brașov.
  • Hotărârea 160/2020 - Județul Brașov - 23.04.2020

    Hotărârea nr. 160 – privind aprobarea introducerii a 3 imobile (aprtamente) în Lista – ”Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare.
  • Hotărârea 159/2020 - Județul Brașov - 23.04.2020

    Hotărârea nr. 159 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr. 7 din imobilul–monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei, nr. 4, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 42044 Brașov, nr. topografic 5159/VII.
  • Hotărârea 158/2020 - Județul Brașov - 23.04.2020

    Hotărârea nr. 158 – privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov.
  • Hotărârea 157/2020 - Județul Brașov - 23.04.2020

    Hotărârea nr. 157 – privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.
  • Hotărârea 156/2020 - Județul Brașov - 23.04.2020

    Hotărârea nr.156 – privind încetarea aplicabilităţii Hotărârilor Consiliului Judeţean Braşov nr.115 din 28.03.2019 şi nr.303 din 25.07.2019, privind validarea Consiliilor de administraţie ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov.
  • Hotărârea 155/2020 - Județul Brașov - 23.04.2020

    Hotărârea nr. 155 – privind validarea Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Braşov din subordinea Consiliului Judeţean Braşov.
  • Hotărârea 154/2020 - Județul Brașov - 23.04.2020

    Hotărârea nr. 154 – privind validarea Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov din subordinea Consiliului Judeţean Braşov.
  • Hotărârea 153/2020 - Județul Brașov - 23.04.2020

    Hotărârea nr. 153 – privind validarea Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov din subordinea Consiliului Judeţean Braşov.
  • Hotărârea 152/2020 - Județul Brașov - 23.04.2020

    Hotărârea nr. 152 – privind validarea Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov din subordinea Consiliului Judeţean Braşov
  • Hotărârea 151/2020 - Județul Brașov - 23.04.2020

    Hotărârea nr. 151 – privind validarea Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov din subordinea Consiliului Judeţean Braşov.
  • Hotărârea 150/2020 - Județul Brașov - 23.04.2020

    Hotărârea nr. 150 – privind validarea Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. I.A.Sbârcea” Braşov din subordinea Consiliului Judeţean Braşov.
  • Hotărârea 149/2020 - Județul Brașov - 23.04.2020

    Hotărârea nr. 149 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov și al unităților subordonate pe anul 2020
  • Hotărârea 148/2020 - Județul Brașov - 23.04.2020

    Hotărârea nr. 148 – privind validarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2020, conform Dispoziției nr. 244/14.04.2020.
  • Hotărârea 147/2020 - Județul Brașov - 23.04.2020

    Hotărârea nr. 147 – aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 8 aprilie 2020
  • Hotărârea 146/2020 - Județul Brașov - 23.04.2020

    Hotărârea nr. 146 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 23 aprilie 2020
  • Hotărârea 145/2020 - Județul Brașov - 08.04.2020

    Hotărârea nr.145 - aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții “CNI” S.A., a amplasamentului DJ 102I, în vederea realizării de către Compania Națională de Investiții “CNI” S.A. a obiectivului de investiții: “Reabilitare și modernizare DJ 102I, limită județ Prahova – DN1A Șanțuri”.
  • Hotărârea 144/2020 - Județul Brașov - 08.04.2020

    Hotărârea nr.144 – privind aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Brașov.
  • Hotărârea 143/2020 - Județul Brașov - 08.04.2020

    Hotărârea nr.143 – aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov
  • Hotărârea 142/2020 - Județul Brașov - 08.04.2020

    Hotărârea nr.142 – rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov și al unităților subordonate pe anul 2020
  • Hotărârea 141/2020 - Județul Brașov - 08.04.2020

    Hotărârea nr.141 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 24 martie 2020
  • Hotărârea 140/2020 - Județul Brașov - 08.04.2020

    Hotărârea nr.140 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov, convocată de îndată, din data de 08 aprilie 2020
  • Hotărârea 139/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.139 – încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al domnului KADAŞ-ILUNA ANDREI MARIUS, ca urmare a demisiei
  • Hotărârea 138/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.138 – suspendarea Programelor de finanțare nerambursabilă pentru activități culturale și sportive pe anul 2020
  • Hotărârea 137/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.137 – completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.46/23 ianuarie 2020 privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în municipiul Braşov, str. Lungă, nr. 1, identificat în C.F. nr. 123744 Braşov, conform documentaţiei cadastrale de dezmembrare a acestuia
  • Hotărârea 136/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.136 – aprobarea măsurilor de urgență vizând activitatea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brasov, a Unității de Asistență Medico Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru și a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în vederea prevenirii răspândirii COVID-19
  • Hotărârea 135/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.135 – avizarea inițierii de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov a procedurii de externalizare a serviciului nemedical de spălătorie lenjerie, echipamente de protecție și alte efecte de spital
  • Hotărârea 134/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.134 – aprobarea acordării de stimulente financiare suplimentare spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, care au în îngrijire pacienţi infectaţi cu coronavirusul SARS-CoV-2, în perioada MARTIE-MAI 2020
  • Hotărârea 133/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.133 – aprobarea completării cu două noi poziţii a Anexei „Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Braşov” la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.100/17.07.2001, cu modificările şi completările ulterioare
  • Hotărârea 132/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.132 – abrogarea unor poziţii din Anexa- ”Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniului public al Judeţului Braşov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.100/17.07.2001 cu modificările și completările ulterioare
  • Hotărârea 131/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.131 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, consolidare și schimbare de destinație a clădirii Olimpia”
  • Hotărârea 130/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.130 – aprobarea participării UAT Judeţul Braşov în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Prahovei în Acţiune”, aprobarea actului constitutiv şi a statutului
  • Hotărârea 129/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.129 – aprobarea acordării de stimulente financiare elevilor din echipa de debate a Colegiului Național de Informatică Grigore Moisil și profesorului pregătitor
  • Hotărârea 128/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.128 – încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.249/2011 privind avizarea externalizării tuturor serviciilor medicale și nemedicale din unitățile sanitare publice de interes județean
  • Hotărârea 127/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.127 – aprobarea contractării de catre UAT Judetul Brasov a proiectului ”Digitalizarea serviciilor sociale și medicale aflate în competența Consiliului Județean Brașov”, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă - cod proiect: SIPOCA/ MySMIS nr. 771/135887
  • Hotărârea 126/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.126 – reglementarea modului de utilizare de către S.C. CONSILPREST S.R.L. a imobilului situat în Municipiul Brașov, str. George Coșbuc nr. 2
  • Hotărârea 125/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.125 – aprobarea Raportului final și a Listei scurte a candidatului admis pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov
  • Hotărârea 124/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.124 – aprobarea modificării şi completării anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr.40/23.01.2020 privind continuarea serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare a Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov și a Președintelui Consiliului Județean Brașov în unele litigii, pentru anul 2020
  • Hotărârea 123/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.123 – repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din județ, a estimărilor pe anii 2021-2023, aferente cotei de 20% din sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit , respectiv a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
  • Hotărârea 122/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.122 – aprobarea statului de funcţii modificat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
  • Hotărârea 121/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.121 – aprobarea dării în administrare a imobilului (construcții cu teren aferent) situat în Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr.159817 către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov
  • Hotărârea 120/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.120 – privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor de asistență socială pe anul 2020
  • Hotărârea 119/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.119 – stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele şi autorizaţiile eliberate de Consiliul Judeţean Braşov, taxele speciale, precum şi alte taxe şi tarife pe anul 2020
  • Hotărârea 118/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.118 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 2 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Lungă nr. 69, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 132458-C1-U10 Braşov, nr. cadastral 132458-C1-U10
  • Hotărârea 117/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.117 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 1 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 16, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 110922-C1-U4 Braşov, nr. cadastral top 5179/I
  • Hotărârea 116/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.116 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 7 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr. 34, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 128590-C1-U8 Braşov, nr. cadastral 128590-C1-U8
  • Hotărârea 115/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.115 – aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov
  • Hotărârea 114/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.114 – aprobarea încadrării unui sector de drum judeţean DJ 103D din categoria funcţională de drum judeţean, în categoria funcţională de drum de interes local – drum comunal şi trecerea imobilului teren în suprafaţă de 37.996 mp, înscris în CF 108396 Viştea, nr. cad. 108396, a imobilului teren în suprafaţă de 417 mp, înscris în CF 108397 Viştea, nr. cad. 108397, precum şi a imobilului teren în suprafaţă de 34.476 mp, înscris în CF 108402 Viştea, nr. cad. 108402, din domeniul public al judeţului Braşov, în domeniul public al UAT Viştea
  • Hotărârea 113/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.113 – aprobarea înfiinţării serviciului social ”Telefonul Copilului” pe lângă Centrul de Recuperare “Micul Prinţ” + Echipa Mobilă în cadrul Complexului de Servicii “Cristian” Braşov, precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al serviciului social “Telefonul Copilului”
  • Hotărârea 112/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.112 –privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Primire în Regim de Urgență “Domino” din structura Complexului de Servicii “Măgura” Codlea, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
  • Hotărârea 111/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.111 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Locuința Minim Protejată “Casa Adrian” din structura Complexului de Servicii Tărlungeni Brașov, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
  • Hotărârea 110/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.110 – privind aprobarea împuternicirii directorului Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov, în vederea semnării actului adițional nr.6 la contractul de locațiune nr. 7813/14.11.2012, încheiat cu actualul proprietar, Camera de Comerț și Industrie Brașov, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, Bd. Eroilor nr. 35, aflat în folosința Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov
  • Hotărârea 109/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.109 – aprobarea validării rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov în vederea ocupării funcțiilor de conducere vacante de șef secție
  • Hotărârea 108/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.108 – aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social: Locuința Maxim Protejată ”Sfântul Patrick” din structura Complexului de Servicii Piatra Craiului în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
  • Hotărârea 107/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.107 – aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social: Locuința Maxim Protejată ”Casa Irlanda” din structura Complexului de Servicii Piatra Craiului în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
  • Hotărârea 106/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.106 – aprobarea validării rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Braşov în vederea ocupării funcţiei de conducere vacante de şef de secţie - Secţia Obstetrică Ginecologie I
  • Hotărârea 105/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.105 – avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcţiilor vacante de conducere de şef secţie din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Braşov
  • Hotărârea 104/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.104 – emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiul Codlea pentru anul 2020
  • Hotărârea 103/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.103 – aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Locuința Maxim Protejată “Casa Chris” din structura Complexului de Servicii Brădet, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
  • Hotărârea 102/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.102 – aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Recuperare “Micul Prinț” + Echipa Mobilă din structura Complexului de Servicii “Cristian” Brașov, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
  • Hotărârea 101/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.101 – aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice din structura Complexului de Servicii “Măgura” Codlea, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
  • Hotărârea 100/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.100 – validarea rezultatului examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de șef secție clinică Obstetrică-Ginecologie IV din cadrul unității sanitare publice – Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Brașov
  • Hotărârea 99/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.99 – rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov și al unităților subordonate pe anul 2020
  • Hotărârea 98/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.98 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 18 februarie 2020
  • Hotărârea 97/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.97 – aprobarea organizării şedinţelor de plen ale Consiliului Judeţean Braşov în cazul situaţiilor de urgenţă
  • Hotărârea 96/2020 - Județul Brașov - 24.03.2020

    Hotărârea nr.96 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 24 martie 2020
  • Hotărârea 95/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.95 – aprobarea Acordului de asociere între Județul Brașov, Municipiul Brașov și Societatea Română de Televiziune (SRTv) în vederea organizării Festivalului Internațional ”Cerbul de Aur” Brașov, România, 2020 și alocarea sumei de 550.000 lei cu care Județul Brașov urmează să participe la organizarea evenimentului
  • Hotărârea 94/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.94 – aprobarea statului de funcții, a organigramei, structura organizatorică şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
  • Hotărârea 93/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.93 – aprobarea statului de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu Brașov
  • Hotărârea 92/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.92 – aprobarea înfiinţării Locuinţei Protejate “VENUS” în cadrul Complexului de Servicii “Măgura” Codlea şi a serviciilor integrate complementare – grup de suport şi cabinet de consiliere vocaţională – în cadru Biroului Management de Caz Adulţi şi Monitorizare Servicii Sociale – Compartiment Management de caz violenţă domestică, precum şi pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Social Locuinţa Protejată “Venus”
  • Hotărârea 91/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.91 – aprobarea Programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov
  • Hotărârea 90/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.90 – repartizarea sumei de 4.149.651 lei, pentru plata cotizaţiilor către asociaţiile și fundațiile în care UAT-Judeţul Braşov are calitatea de membru pe anul 2020
  • Hotărârea 89/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.89 – desemnarea unui reprezentant al Județului Brașov, în cadrul Adunării Generale a Asociației Microregiunea Turistică Munții Bucegi
  • Hotărârea 88/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.88 – abrogarea poziţiei nr.113 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al judeţului Braşov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov - Anexa nr.1 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Braşov, cu modificările şi completările ulterioare
  • Hotărârea 87/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.87 – aprobarea împuternicirii S.C. Compania APA SA Braşov în vederea identificării bunurilor care urmează a intra în proprietatea publică a UAT Judeţul Braşov
  • Hotărârea 86/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.86 – aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov, pentru anul 2020
  • Hotărârea 85/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.85 – aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov, pentru anul 2020
  • Hotărârea 84/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.84 – aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2020 – Beneficiari de drept public
  • Hotărârea 83/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.83 – aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2020 – Beneficiari de drept privat fără scop patrimonial
  • Hotărârea 82/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.82 – aprobarea Ghidului Solicitantului pentru acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov aparținând cultelor religioase recunoscute din România pe anul 2020
  • Hotărârea 81/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.81 – aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2020 – Programul Sportul pentru Toți
  • Hotărârea 80/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.80 –aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2020 – Programul Promovarea Sportului de Performanță
  • Hotărârea 79/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.79 –modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 522/20.12.2019 privind trecerea imobilului teren şi construcţii, situat în municipiul Făgăraş, str. Hurez, nr.12, în suprafaţă de 5714 mp, edificat cu construcţii C1,C2, C3,C4, înscris în CF nr.104236 Făgăraş, din domeniul public al Judeţului Braşov, în domeniul public al Municipiului Făgăraş
  • Hotărârea 78/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.78 – constatarea tacitei relocaţiuni pentru apartamentul cu destinaţia de locuinţă de serviciu, situat în imobilul din Municipiul Braşov, str. Traian, nr. 46, ap.56, judeţul Braşov
  • Hotărârea 77/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.77 – modificarea Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu din fondul locativ al U.A.T. Județul Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 58/20.02.2019, cu modificările și completările ulterioare
  • Hotărârea 76/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.76 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.1 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Piața Sfatului nr.29, înscris în CF nr.130291-C1-U8 Braşov, nr. topografic/cadastral (5667-5668/1)/1/I
  • Hotărârea 75/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.75 – aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.2171/16.03.2005, încheiat între Județul Brașov și Dr.Banu Monica pentru cota de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.26 situat în Policlinica Stomatologică ”Diaconu Coresi”
  • Hotărârea 74/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.74 – actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Proiectare + execuție trecere la nivel cu calea ferată linia 300 Brașov-Sighișoara la km CF 247+560 pe DJ 132 Rupea-Homorod-Jimbor-limita de județ Harghita”, obiectiv finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov
  • Hotărârea 73/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.73 – revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 71/2015 privind aprobarea transmiterii unui sector de drum de interes judeţean DJ 102I lim.jud. Prahova – DN1A Şanţuri km 49 + 910 – 63 + 594 din domeniul public al judeţului Braşov şi din administrarea Consiliului Judeţean Braşov, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere Bucureşti, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional
  • Hotărârea 72/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.72 – aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
  • Hotărârea 71/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.71 – aprobarea taxei de participare la Festivalul Concurs de Muzică Populară pentru Tineri Interpreţi “Flori în Ţara Bârsei”, organizat de Centrul Cultural “Reduta”
  • Hotărârea 70/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.70 – utilizarea excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în anul 2020
  • Hotărârea 69/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.69 – participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2020
  • Hotărârea 68/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.68 – aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov
  • Hotărârea 67/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.67 – validarea rezultatului examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de șef secție, Secția Neonatologie I din cadrul unității sanitare publice – Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Brașov
  • Hotărârea 66/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.66 – validarea rezultatului examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de șef secție, Secția Psihiatrie Pediatrică din cadrul unității sanitare publice – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov
  • Hotărârea 65/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.65 – aprobarea Planului de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov pentru perioada 2019-2023
  • Hotărârea 64/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.64 – aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov pentru perioada 2019-2022
  • Hotărârea 63/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.63 – aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie ”Dr. Ioan-Aurel Sbârcea” Brașov pentru perioada 2019-2022
  • Hotărârea 62/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.62 – emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiul Brașov pentru anul 2020
  • Hotărârea 61/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.61 – emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al U.A.T. Municipiul Făgăraș pentru anul 2020
  • Hotărârea 60/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.60 – aprobarea înființării serviciului social: Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței Domestice în cadrul Complexului de Servicii “Măgura” Codlea din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
  • Hotărârea 59/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.59 – repartizarea pe unități-administrativ-teritoriale din judeţ, a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare
  • Hotărârea 58/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.58 – aprobarea bugetului general al Judeţului Braşov, a creditelor de angajament pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023
  • Hotărârea 57/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.57 – aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 3.02.2020
  • Hotărârea 56/2020 - Județul Brașov - 18.02.2020

    Hotărârea nr.56 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 18 februarie 2020
  • Hotărârea 55/2020 - Județul Brașov - 03.02.2020

    Hotărârea nr. 55 - privind aprobarea modificării arondării administrativ-teritoriale prin desprinderea Comunei Cristian din aria de competență a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov și trecerea Comunei Cristian în arondarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Cristian
  • Hotărârea 54/2020 - Județul Brașov - 03.02.2020

    Hotărârea nr. 54 - privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, începând cu data de 01.01.2020
  • Hotărârea 53/2020 - Județul Brașov - 03.02.2020

    Hotărârea nr. 53 - privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Pop Mircea-Virgil
  • Hotărârea 52/2020 - Județul Brașov - 03.02.2020

    Hotărârea nr. 52 - privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 23 ianuarie 2020
  • Hotărârea 51/2020 - Județul Brașov - 03.02.2020

    Hotărârea nr. 51 - privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a consiliului Județean Brașov din data de 3 februarie 2020
  • Hotărârea 50/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 50 - privind aprobarea participării Județului Brașov, cu stand expoziţional propriu, la Târgul de Turism al României, organizat la Centrul Expoziţional Romexpo, Bucureşti, în perioada 20-23 februarie 2020
  • Hotărârea 49/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 49 - privind acordarea titlului de “Cetățean de Onoare al Județului Brașov” domnului Academician Ioan Aurel Pop, Președinte al Academiei Române
  • Hotărârea 48/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 48 - privind acordarea titlului de “Cetățean de Onoare al Județului Brașov” Înaltpreasfinției Sale Prof. Dr. Laurențiu Streza, Mitropolit al Ardealului
  • Hotărârea 47/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 47 - privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL JUDEŢULUI BRAŞOV”
  • Hotărârea 46/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 46 - privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în municipiul Braşov, str. Lungă, nr. 1, identificat în C.F. nr. 123744 Braşov, conform documentaţiei cadastrale de dezmembrare a acestuia
  • Hotărârea 45/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 45 - privind aprobarea preluării și includerii imobilelor cu nr. cad 101743 cu suprafața de 3 mp, nr. cad 101747 cu suprafața de 837 mp și cu nr. cad 101751 cu suprafața de 90 mp, în domeniul public al Județului Brașov, pentru derularea lucrării de utilitate publică de interes județean “Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia-Viscri-Bunești, km. 0+000-15+065”
  • Hotărârea 44/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 44 - privind aprobarea modificării art.1.din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr.175/27.04.2016 privind trecerea din domeniul public al judeţului Braşov în domeniul privat al judeţului Braşov a unor bunuri, în vederea casării din Lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al judeţului din Anexa nr.1 la HG nr. 972/2002
  • Hotărârea 43/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 43 - privind aprobarea preluării din domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, în suprafaţă de 1500 m.p., înscris în C.F. nr. 106337 Făgăraş, cu nr. Cad. 106337, în domeniul public al Județului Brașov şi darea în administrare către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
  • Hotărârea 42/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 42 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 17 ianuarie 2020
  • Hotărârea 41/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 41 - privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unităţii Administrativ Teritoriale – Comuna Bod pentru anul 2020
  • Hotărârea 40/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 40 - privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare a Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov și a Președintelui Consiliului Județean Brașov în unele litigii, pentru anul 2020
  • Hotărârea 39/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 39 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Expertiză tehnică + DALI DJ 103D Viștea de Jos (DN1) – Viștea de Sus – Viștișoara, km 0+000 – 9+320”, obiectiv finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov
  • Hotărârea 38/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 38 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Expertiză tehnică + DALI Reabilitare DJ 106B Vulcan (DJ 112A) – Holbav – Paltin (DJ 106A), km 0+000-6+505”, obiectiv finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov
  • Hotărârea 37/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 37 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Expertiză tehnică + DALI Modernizare DJ 113 Sânpetru (DJ103) – Preventoriu TBC Sânpetru”, obiectiv finanţat prin bugetul Consiliului Judeţean Braşov
  • Hotărârea 36/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 36 - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii: „Expertiză tehnică +SF+PT+DDE Amenajarea intersecţiei DJ 112A – DJ 112 - DJ 108 în comuna Hărman”, obiectiv finanțat prin Bugetul Consiliului Județean Braşov
  • Hotărârea 35/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 35 -privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Refacere pod DJ 103A km 16+000- deteriorare infrastructură pod și rampe de acces – expertiză tehnică – DALI”, obiectiv finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov
  • Hotărârea 34/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 34 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “expertiză tehnică + DALI Pod peste Râul Olt pe DJ112 Hărman-Podu Olt-Lim. Jud. Covasna km 7+210”, obiectiv finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov
  • Hotărârea 33/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 33 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “expertiză tehnică + DALI Reabilitare DJ 108 Hărman Sânpetru km 0+000-4+380”, obiectiv finanțat din bugetul Consiliului Județean Brașov
  • Hotărârea 32/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 32 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA, TICUȘ, VIȘTEA – LOT III VIȘTEA”
  • Hotărârea 31/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 31 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA, TICUȘ, VIȘTEA – LOT II TICUȘ”
  • Hotărârea 30/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 30 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA, TICUȘ, VIȘTEA – LOT I CAȚA”
  • Hotărârea 29/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 29 - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ105 - alunecare de teren pe DJ 105, km 9+400”
  • Hotărârea 28/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 28 - privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pentru anul 2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
  • Hotărârea 27/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 27 - privind aprobarea tarifului lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov pentru anul 2020
  • Hotărârea 26/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 26 - privind aprobarea Regulamentului de acordare a sumelor reprezentând stimulente financiare spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru personalul medical și de specialitate, precum și aprobarea cuantumului total lunar al acestor stimulente, în sumă de 60.000 lei
  • Hotărârea 25/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 25 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării activității managerilor unităților sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Braşov
  • Hotărârea 24/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 24 - privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov pentru perioada 2019-2023
  • Hotărârea 23/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 23 - privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov pentru perioada 2019-2022
  • Hotărârea 22/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 22 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Braşov în comisiile de examen/concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Braşov şi aprobarea componenţei comisiilor de examen/concurs pentru proba scrisă, proba clinică/practică și proba de interviu
  • Hotărârea 21/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 21 - privind aprobarea validării rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Braşov în vederea ocupării funcţiei de conducere vacante de şef de laborator – Laboratorul de Analize Medicale
  • Hotărârea 20/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 20 - privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcţiilor vacante de conducere de şef secţie/şef serviciu din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
  • Hotărârea 19/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 19 - privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
  • Hotărârea 18/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 18 - privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, începând cu data de 01.01.2020
  • Hotărârea 17/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 17 - privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, începând cu data de 01.01.2020
  • Hotărârea 16/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 16 - privind respingerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Brașov, începând cu data de 01.01.2020
  • Hotărârea 15/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 15 - privind aprobarea Statului de funcții al Bibliotecii Județene George Barițiu Braşov
  • Hotărârea 14/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 14 - privind aprobarea Statului de funcții al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov
  • Hotărârea 13/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 13 - privind aprobarea Statului de funcții al Muzeului de Artă Braşov
  • Hotărârea 12/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 12 - privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome “Aeroportul Internațional Brașov R.A.” pentru mandatul 2020-2024
  • Hotărârea 11/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 11 - privind desemnarea reprezentantului U.A.T Județul Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania Apa Brașov S.A
  • Hotărârea 10/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 10 - privind aprobarea modificării art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 519/20.12.2019 privind reluarea procedurii de selecție pentru un post de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov
  • Hotărârea 9/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 9 - privind solicitarea trecerii din domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului teren, în suprafaţă de 2657 m.p., înscris în C.F. nr. 161480 Braşov, cu nr. Cad. 161480 şi a imobilului teren în suprafaţă de 1537 m.p., înscris în C.F. nr. 161481 Braşov, în domeniul public al Județului Brașov
  • Hotărârea 8/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 8 - privind trecerea din domeniul privat al UAT Judeţul Braşov în domeniul public al UAT Judeţul Braşov a terenului înscris în CF nr. 161476 Braşov cu suprafaţa de 1899 mp
  • Hotărârea 7/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 7 - privind aprobarea preluării şi includerii imobilelor cu nr.cad.104035 cu suprafaţa de 2065 mp, cu nr.cad.104036 cu suprafaţa de 685 mp şi cu nr.cad 104032 cu suprafaţa de 1094 mp, în domeniul public al Judeţului Braşov, pentru derularea lucrării de utilitate publică de interes judeţean „Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 104 L, Dacia – Viscri – Buneşti, km 0+000-15+065”
  • Hotărârea 6/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 6 - privind aprobarea modificării art. 1 şi art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 384/26.09.2019 privind aprobarea trecerii imobilului cu nr. Cad. 100912, înscris în C.F. nr. 100912 Victoria, în suprafaţă de 404 m.p., din domeniul public al Județului Brașov, în domeniul public al Orașului Victoria, precum şi revocarea dreptului de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, înscrisă în evidenţele de carte funciară
  • Hotărârea 5/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 5 - - privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 457/20.12.2018 de prelungire a contractului de închiriere nr. 10235/2006, încheiat între Judeţul Braşov şi S.C. RX GROUP S.R.L., pentru Cabinetul medical nr.5, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în Muncipiul Braşov, str. Diaconu Coresi, nr. 1
  • Hotărârea 4/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 4 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 20 decembrie 2019
  • Hotărârea 3/2020 - Județul Brașov - 23.01.2020

    Hotărârea nr. 3 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 23 ianuarie 2020
  • Hotărârea 2/2020 - Județul Brașov - 17.01.2020

    Hotărârea nr. 2 - privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019
  • Hotărârea 1/2020 - Județul Brașov - 17.01.2020

    Hotărârea nr. 1 - privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 17 ianuarie 2020