• Hotărârea 166/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.166 – privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor de asistență socială pe anul 2021.
 • Hotărârea 165/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.165 – privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.6 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr.35.
 • Hotărârea 164/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.164 – privind aprobarea achiziționării serviciilor de asistență juridică și reprezentare a Județului Brașov în dosar nr.38/2021 pe rolul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României.
 • Hotărârea 163/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.163 – privind Programul pentru școli în anul școlar 2021-2022.
 • Hotărârea 162/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.162 – privind aprobarea prevederilor Acordului de parteneriat care se va încheia între Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) și Județul Brașov referitor la ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului și ariile protejate suprapuse.
 • Hotărârea 161/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.161 – privind aprobarea prevederilor Acordului de parteneriat care se va încheia între Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) și Județul Brașov referitor la ROSCI122 Munții Făgăraș și ROSPA0098 Piemontul Făgăraș.
 • Hotărârea 160/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.160 – privind aprobarea Raportului anual aferent anului 2020 privind stadiul indeplinirii masurilor cuprinse în ”Planul de Menținere a Calității Aerului în județul Brașov 2018-2022”.
 • Hotărârea 159/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.159 – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/ concurs precum și aprobarea componenței comisiei de examen/ concurs pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție, medic șef laborator și medic șef Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov și aprobarea componenței comisiilor de examen/concurs pentru proba scrisă, proba clinică/practică și proba de interviu.
 • Hotărârea 158/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.158 – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/ concurs precum și aprobarea componenței comisiei de examen/ concurs pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef de secție – Secția Clinică Cardiologie II din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.
 • Hotărârea 157/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.157 – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/ concurs precum și aprobarea componenței comisiei de examen/ concurs pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef de secție – Secția de Hematologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.
 • Hotărârea 156/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.156 – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de examen/ concurs precum și aprobarea componenței comisiilor de examen/ concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de șef de secție/serviciu, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov
 • Hotărârea 155/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.155 – privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov prin înlocuirea doamnei Ferțu Claudia Maria, numită în calitate de membru supleant al comisiei, cu doamna Sabău Raluca.
 • Hotărârea 154/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.154 – privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.
 • Hotărârea 153/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.153 – privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Dr.I.A. Sbârcea” Brașov.
 • Hotărârea 152/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.152 – privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.
 • Hotărârea 151/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.151 – privind aprobarea statului de funcții, a organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.
 • Hotărârea 150/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.150 – privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.
 • Hotărârea 149/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.149 – privind validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcției de conducere vacantă de medic șef laborator – Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.
 • Hotărârea 148/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.148 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării activității managerilor unităților sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov.
 • Hotărârea 147/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.147 – privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului de Etnografie Brașov.
 • Hotărârea 146/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.146 – privind aprobarea Scrisorii de Așteptări pentru selectarea membrilor Consiliului de Administrație ai S.C. Carfil Industrial Parc S.A..
 • Hotărârea 145/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.145 – privind aprobarea planului de Acțiune realizat în cadrul proiectului Interreg – Thematic Trail Trigger (ThreeT).
 • Hotărârea 144/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.144 – hotărâre pentru aprobarea modificării art.1 la Hotărârea nr.82/2021 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind aprobarea trecerii din domeniul public al UAT Județul Brașov, în domeniul public al UAT Municipiul Făgăraș a imobilului tronson de drum cu podul inclus în traseul de drum situat în Municipiul Făgăraș, în suprafață de 2581 mp.
 • Hotărârea 143/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.143 – privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Județului Brașov a mijlocului fix evidențiat la poziția 3428 din Anexa nr.1 la HCJ nr.259/2020.
 • Hotărârea 142/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.142 – privind solicitarea trecerii din domeniul public al U.A.T. Comuna Tărlungeni în domeniul public al U.A.T. Județul Brașov a imobilului (teren și clădire) situat în localitatea Tărlungeni, str. Republicii nr.158.
 • Hotărârea 141/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.141 – privind solicitarea trecerii din domeniul public al U.A.T. Comuna Hărman în domeniul public al U.A.T. Județul Brașov a terenului situat în localitatea Hărman, str. Mihai Viteazu nr. 327.
 • Hotărârea 140/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.140 – privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.4A din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr.6.
 • Hotărârea 139/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.139 – privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra imobilului monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr.35.
 • Hotărârea 138/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.138 – privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Brașov 2022 – 2028.
 • Hotărârea 137/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.137 – privind aprobarea Ghidului solicitantului privind acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov aparținând cultelor religioase recunoscute din România pe anul 2021.
 • Hotărârea 136/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.136 – privind aprobarea taxelor de școlarizare pentru cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii “Tiberiu Brediceanu” Brașov în anul școlar 2021-2022.
 • Hotărârea 135/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.135 – privind aprobarea documentației și a indicatorilor – tehnico economici pentru obiectivul de investiții „ Dezvoltarea serviciilor sociale pentru tinerii cu dizabilităţi care părăsesc sistemul de protecţie specială a copilului (patru locuinţe maxim protejate şi un centru de zi) la nivelul judeţului Braşov” prin reabilitarea ap. 1 din imobilul situat pe strada Stadionului nr.22, în orașul Victoria, județul Brașov.
 • Hotărârea 134/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.134 – privind modificarea Hotărârii nr.206/2020 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Spital modular – secţie exterioară ATI”.
 • Hotărârea 133/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.133 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Dotări și execuție lucrări de construcții și instalații pentru asigurarea serviciilor de navigație aeriană” pentru Aeroportul Brașov.
 • Hotărârea 132/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.132 – privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2020 la S.C. Carfil Industrial Parc S.A..
 • Hotărârea 131/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.131 – privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2020 la S.C. Metrom Industrial Parc S.A..
 • Hotărârea 130/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.130 – privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2020 și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la 31.12.2020.
 • Hotărârea 129/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.129 – privind modificarea Hotărârii nr.23/2021 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov pentru legislatura 2020-2024.
 • Hotărârea 128/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.128 – privind modificarea Hotărârii nr.351/2021 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind organizarea comisiilor de specialitate.
 • Hotărârea 127/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.127 – privind modificarea art.2 din Hotărârea nr.347/2020 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind componența Consiliului Județean Brașov.
 • Hotărârea 126/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.126 – aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 16.04.2021
 • Hotărârea 125/2021 - Județul Brașov - 27.05.2021

  Hotărârea nr.125 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 27 mai 2021
 • Hotărârea 124/2021 - Județul Brașov - 16.04.2021

  Hotărârea nr.124– privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.168 din 30.05.2018 de numire a reprezentaților Consiliului Județean Brașov în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov.
 • Hotărârea 123/2021 - Județul Brașov - 16.04.2021

  Hotărârea nr.123 – privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen /concurs precum și aprobarea componenței comisiei de examen/concurs pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef de laborator-Laborator Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.
 • Hotărârea 122/2021 - Județul Brașov - 16.04.2021

  Hotărârea nr.122 – privind delegarea unui reprezentant al asiguraților, din partea Consiliului Județean Brașov, în Adunarea Reprezentanților, organ de conducere al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
 • Hotărârea 121/2021 - Județul Brașov - 16.04.2021

  Hotărârea nr.121 – privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare şi Reabilitare drum județean DJ 109, Beclean (DN1)-Luţa-Ludişor-Voivodeni (DJ 103F), km. 0 + 000 – 9 + 084”
 • Hotărârea 120/2021 - Județul Brașov - 16.04.2021

  Hotărârea nr.120 – privind alocarea sumei de 5000 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată către unități (administrativ-teritoriale din județul Brașov pentru finanțarea unor lucrări de întreținere și reparații pe drumuri comunale.
 • Hotărârea 119/2021 - Județul Brașov - 16.04.2021

  Hotărârea nr.119 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru apartamentul nr.IV din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Poarta Schei nr. 16
 • Hotărârea 118/2021 - Județul Brașov - 16.04.2021

  Hotărârea nr.118 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru apartamentul nr.10 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Piața Sfatului nr. 13
 • Hotărârea 117/2021 - Județul Brașov - 16.04.2021

  Hotărârea nr.117 – privind aprobarea statului de funcții și organigramei pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov.
 • Hotărârea 116/2021 - Județul Brașov - 16.04.2021

  Hotărârea nr.116 – privind aprobarea raportului final și a listei scurte a candidatului admis pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A.
 • Hotărârea 115/2021 - Județul Brașov - 16.04.2021

  Hotărârea nr.115 – privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2021- Programul Promovarea Sportului de Performanță.
 • Hotărârea 114/2021 - Județul Brașov - 16.04.2021

  Hotărârea nr.114 – privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pe anul 2021- Programul Sportul pentru Toți.
 • Hotărârea 113/2021 - Județul Brașov - 16.04.2021

  Hotărârea nr.113 – privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2021- beneficiari de drept privat fără scop patrimonial.
 • Hotărârea 112/2021 - Județul Brașov - 16.04.2021

  Hotărârea nr.112 – privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2021- beneficiari de drept public
 • Hotărârea 111/2021 - Județul Brașov - 16.04.2021

  Hotărârea nr.111 – privind aprobarea Programelor de activități culturale pe anul 2021 pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov
 • Hotărârea 110/2021 - Județul Brașov - 16.04.2021

  Hotărârea nr.110 – privind darea în administrare a imobilului “Casa Baiulescu”, situat în municipiul Brașov, b-dul Eroilor nr.33, către Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov pentru o perioadă de 10 ani.
 • Hotărârea 109/2021 - Județul Brașov - 16.04.2021

  Hotărârea nr.109 – privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov pentru anul 2021.
 • Hotărârea 108/2021 - Județul Brașov - 16.04.2021

  Hotărârea nr.108 – privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru anul 2021.
 • Hotărârea 107/2021 - Județul Brașov - 16.04.2021

  Hotărârea nr.107 – privind aprobarea bugetului general al Judeţului Braşov, a creditelor de angajament pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024.
 • Hotărârea 106/2021 - Județul Brașov - 16.04.2021

  Hotărârea nr.106 – pentru modificarea Hotărârii nr. 4/2021 a Consiliului Județean Brașov, privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020.
 • Hotărârea 105/2021 - Județul Brașov - 16.04.2021

  Hotărârea nr.105 – aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 06.04.2021
 • Hotărârea 104/2021 - Județul Brașov - 16.04.2021

  Hotărârea nr.104 – aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31.03.2021
 • Hotărârea 103/2021 - Județul Brașov - 16.04.2021

  Hotărârea nr.103 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 16 aprilie
 • Hotărârea 102/2021 - Județul Brașov - 06.04.2021

  Hotărârea nr. 102 – redistribuirea produselor lactate comandate pentru consumul elevilor pentru data de 12 aprilie 2021, către Asociația Banca Regională Pentru Alimente Brașov.
 • Hotărârea 101/2021 - Județul Brașov - 06.04.2021

  Hotărârea nr. 101 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 6 aprilie 2021
 • Hotărârea 100/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.100 – privind propunerea unor candidați la funcția de administratori provizorii la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. până la finalizarea procedurii de selecție.
 • Hotărârea 99/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.99– privind demararea procedurii de selecție pentru membrii în Consiliul de Administrație la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov.
 • Hotărârea 98/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.98 – privind desemnarea a doi membri în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Județului Brașov.
 • Hotărârea 97/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.97 – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de conducere specifice comitetului director, de director financiar contabil al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, precum și avizarea componenței comisiei de concurs/examen și comisiei de soluționare a contestațiilor.
 • Hotărârea 96/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.96 – privind reglementarea modului de utilizare de către S.C. CONSILPREST S.R.L. a imobilului situat în Municipiul Brașov str. George Coșbuc nr.2.
 • Hotărârea 95/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.95 – privind repartizarea pe unități-administrativ-teritoriale din judeţ, a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021 şi estimări pentru anii 2022-2024, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pentru cheltuielile de funcţionare, precum şi cota de 20% din cote defalcate din impozitul pe venit şi taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, estimată pe anii 2022-2024.
 • Hotărârea 94/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.94 – privind aprobarea inlocuirea anexei de la art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr.63/28.02.2018 privind aprobarea contractării şi garantării unor finanţări rambursabile interne în valoare de 200.000.000 lei.
 • Hotărârea 93/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.93 – privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Asociaţia de Ecoturism din România şi Judeţul Braşov şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al parteneriatului pentru dezvoltare locală (PDL) de la nivelul Judeţului Braşov.
 • Hotărârea 92/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.92 – privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) și Județul Brașov.
 • Hotărârea 91/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.91 – privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Asociația Clusterul Comunitar de Economie Socială - ACCES și Județul Brașov.
 • Hotărârea 90/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.90 – privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Asociația pentru Parteneriat Comunitar și Județul Brașov.
 • Hotărârea 89/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.89 – privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Asociația de Dezvoltare Durabilă Curbura Carpaților și Județul Brașov.
 • Hotărârea 88/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.88 – privind suplimentarea sumelor pentru plata cotizațiilor către Asociațiile și Fundațiile în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru, pe anul 2021 și actualizarea listei privind sumele pentru plata cotizațiilor către Asociațiile și Fundațiile în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru, pe anul 2021.
 • Hotărârea 87/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.87 – privind aprobarea cuantumului cotizației către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru.
 • Hotărârea 86/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.86 – privind aprobarea duratei de folosință gratuită cu o perioadă de 2 ani a spațiilor situate în imobilul din Brașov, str. Ecaterina Varga nr.23, pentru desfășurarea activității de către Clubul Sportiv “Țara Bârsei 2011” Brașov.
 • Hotărârea 85/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.85 – privind aprobarea rectificării ultimei înscrieri din C.F. nr. 166891 Brașov, C.F. nr. 166892 Brașov și C.F. nr. 166894 Brașov și revenirea la situația anterioară înscrisă în cartea funciară, pentru imobilul situat în Municipiul Braşov, B-dul Eroilor, nr. 5, județul Brașov.
 • Hotărârea 84/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.84 – privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Județului Brașov în domeniul public al Județului Brașov a unor imobile.
 • Hotărârea 83/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.83 – privind declararea de interes județean și atestarea apartenenței la domeniul public al Județului Brașov a imobilului situat în Municipiul Brașov, str. Pictor Luchian nr.26B.
 • Hotărârea 82/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.82 – privind aprobarea trecerii din domeniul public al UAT Județul Brașov, în domeniul public al UAT Municipiul Făgăraș a imobilului tronson de drum cu podul inclus în traseul de drum situat în Municipiul Făgăraș, în suprafață de 2581 mp.
 • Hotărârea 81/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.81 – privind aprobarea dării în administrare a imobilului situat în Săcele str. Barajului nr.84, aflat în domeniul public al Județului Brașov către Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Brădet”.
 • Hotărârea 80/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.80 – privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al UAT Municipiul Codlea în domeniul public al UAT Județul Brașov a imobilului situat în str. Scheilor nr.23.
 • Hotărârea 79/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.79 – privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al UAT Municipiul Codlea în domeniul public al UAT Județul Brașov a imobilului situat în str. Toamnei nr.8.
 • Hotărârea 78/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.78 – privind modificarea și completarea art.1 și art.2 din HCJ nr.144/2019 privind includerea în domeniul public al Județului Brașov a imobilului cu destinația “Centru de recuperare pentru Copilul cu handicap” din cadrul Complexului de Servicii Brădet.
 • Hotărârea 77/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.77 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 54/11.09.2012 privind aprobarea contractului cadru de administrare pentru bunurile din domeniul public al Județului Brașov date în administrarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 349/29.08.2019.
 • Hotărârea 76/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.76 – privind aprobarea includerii imobilului teren în suprafață de 741mp, situat în Orașul Victoria, str. Stadionului nr.22, înscris în C.F. nr.100879 în domeniul public al Județului Brașov.
 • Hotărârea 75/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.75 – privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.5 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr. 54, județul Brașov
 • Hotărârea 74/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.74 – privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.4 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.14.
 • Hotărârea 73/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.73 – privind aprobarea împuternicirii managerului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov în vederea semnării actului adițional de prelungire a contractului de închiriere pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Municipiul Brașov str. Stejerișului – Calea Poienii f.n.
 • Hotărârea 72/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.72 – privind aprobarea împuternicirii directorului Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov, în vederea semnării actului adițional nr.8/19.03.2021 la contractul de locațiune nr. 7813/14.11.2012, încheiat cu actualul proprietar, Camera de Comerț și Industrie Brașov, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, B-dul Eroilor nr. 35, aflat în folosința Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov.
 • Hotărârea 71/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.71 – privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de Șef Laborator – Laborator Analize Medicale din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.
 • Hotărârea 70/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.70 – privind avizarea organizării concursului /examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef secție- Secția Clinică Chirurgie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.
 • Hotărârea 69/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.69 – privind completarea Hotărârii nr. 248/31.07.2020 privind aprobarea iniţierii procedurii de desfiinţare a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Brașov prin reorganizare ca structură fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.
 • Hotărârea 68/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.68 – privind aprobarea Acordului de parteneriat cu privire la demararea la nivelul Județului Brașov a unui proiect pilot privind operaționalizarea unui program local de informare și suport pentru mamele aflate în depresie și anxietate perinatală (pre și post natală).
 • Hotărârea 67/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.67 – privind aprobarea Acordului de parteneriat cu privire la implementarea Proiectului “PAL Community – Creșterea accesului la servicii de paliație pentru beneficiari din comunități dezavantajate”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor”.
 • Hotărârea 66/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.66 – privind aprobarea Convenției de Asociere cu privire la inițierea închiderii Centrului de Plasament pentru Copilul cu Handicap Sever “Speranța” din cadrul Complexului de Servicii “Măgura” Codlea din structura DGASPC Brașov.
 • Hotărârea 65/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.65 – privind încheierea Protocolului de colaborare între Ministerul Sănătății, Municipiul Brașov și Județul Brașov pentru realizarea proiectului: “Spital Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Brașov”.
 • Hotărârea 64/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.64 – privind încheierea Protocolului de colaborare între Ministerul Sănătății, Municipiul Brașov și Județul Brașov în vederea realizării obiectivului de investiții “Spitalul Regional de Urgență Brașov”.
 • Hotărârea 63/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.63 – privind aprobarea statului de funcții al Muzeului Județean de Istorie Brașov.
 • Hotărârea 62/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.62 – privind aprobarea modificării art.38, pct.29 și pct.30 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.
 • Hotărârea 61/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.61 – privind aprobarea statului de funcții modificat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov.
 • Hotărârea 60/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.60 – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Carfil Industrial Parc SA pe anul 2021.
 • Hotărârea 59/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.59 – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Metrom Industrial Parc SA pe anul 2021.
 • Hotărârea 58/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.58 – privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Bucur Ioan Codruț, ca urmare a demisiei.
 • Hotărârea 57/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.57 – aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26.02.2021
 • Hotărârea 56/2021 - Județul Brașov - 31.03.2021

  Hotărârea nr.56 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 31 martie 2021
 • Hotărârea 55/2021 - Județul Brașov - 26.02.2021

  Hotărârea nr.55 – neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr. 9 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 23
 • Hotărârea 54/2021 - Județul Brașov - 26.02.2021

  Hotărârea nr.54 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov asupra apartamentului nr.6C, din imobilul-monument istoric, înscris în C.F. nr.130435-C1-U8 Brașov, nr.cadastral 130435-C1-U8, precum şi a apartamentului nr. 6E, înscris în C.F. nr.130435-C1-U10 Brașov, nr. cadastral130435-C1-U10, situate în municipiul Brașov, str.Piaţa Sfatului, nr.8, județul Brașov
 • Hotărârea 53/2021 - Județul Brașov - 26.02.2021

  Hotărârea nr.53 – aprobarea semnării de către Consiliul Județean Brașov a Scrisorii de susținere a Parteneriatului pentru dezvoltarea și promovarea destinației de ecoturism Colinele Transilvaniei și a Unității de management a acesteia
 • Hotărârea 52/2021 - Județul Brașov - 26.02.2021

  Hotărârea nr.52 – aprobarea și susținerea financiară a proiectului ”DA pentru Educație, DA pentru Viitor!”, finanțat prin POCU/cod MySMIS2014:135359, derulat de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov – CJRAE în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean (ISJ lider de proiect)
 • Hotărârea 51/2021 - Județul Brașov - 26.02.2021

  Hotărârea nr.51 – adoptarea modelului legitimației de ales județean în cadrul Consiliului Județean Brașov
 • Hotărârea 50/2021 - Județul Brașov - 26.02.2021

  Hotărârea nr.50 – aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 434.700 lei, reprezentând suma acordată Asociaţiei OPTIM Braşov, în temeiul unor contracte de cooperare încheiate în anii 2012 şi 2013, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă
 • Hotărârea 49/2021 - Județul Brașov - 26.02.2021

  Hotărârea nr.49 – aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 330.000 lei reprezentând suma acordată Asociaţiei TDM 2000 Braşov, în temeiul unor contracte de cooperare încheiate în anul 2013, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă
 • Hotărârea 48/2021 - Județul Brașov - 26.02.2021

  Hotărârea nr.48 – aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 250.000 lei, reprezentând suma acordată Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Ţării Făgăraşului, în temeiul contractului de cooperare nr.12791/22.12.2011, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă
 • Hotărârea 47/2021 - Județul Brașov - 26.02.2021

  Hotărârea nr.47 – emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Codlea pentru anul 2021
 • Hotărârea 46/2021 - Județul Brașov - 26.02.2021

  Hotărârea nr.46 – privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Budila pentru anul 2021
 • Hotărârea 45/2021 - Județul Brașov - 26.02.2021

  Hotărârea nr.45 – aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pentru anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 44/2021 - Județul Brașov - 26.02.2021

  Hotărârea nr.44 – aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.Ioan Aurel Sbârcea” Brașov pentru perioada 2019-2022
 • Hotărârea 43/2021 - Județul Brașov - 26.02.2021

  Hotărârea nr.43 – avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de șef secție, sef laborator, din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov
 • Hotărârea 42/2021 - Județul Brașov - 26.02.2021

  Hotărârea nr.42 – avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef secție Secția Clinică Cardiologie II din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov
 • Hotărârea 41/2021 - Județul Brașov - 26.02.2021

  Hotărârea nr.41 – aprobarea Statului de funcţii și Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov
 • Hotărârea 40/2021 - Județul Brașov - 26.02.2021

  Hotărârea nr.40 – aprobarea Organigramei și Statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov
 • Hotărârea 39/2021 - Județul Brașov - 26.02.2021

  Hotărârea nr.39 – aprobarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
 • Hotărârea 38/2021 - Județul Brașov - 26.02.2021

  Hotărârea nr.38 – aprobarea statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 37/2021 - Județul Brașov - 26.02.2021

  Hotărârea nr.37 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului lot VIII din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Poarta Schei nr.3, județul Brașov, înscris în CF nr.135906-C1-U14 Brașov, nr.top.5124/8
 • Hotărârea 36/2021 - Județul Brașov - 26.02.2021

  Hotărârea nr.36 – neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr.3 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str.Iuliu Maniu nr.3.
 • Hotărârea 35/2021 - Județul Brașov - 26.02.2021

  Hotărârea nr.35 – neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr.14A din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str.Piața Sfatului nr.1.
 • Hotărârea 34/2021 - Județul Brașov - 26.02.2021

  Hotărârea nr.34 – neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr.9 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str.George Barițiu nr.4
 • Hotărârea 33/2021 - Județul Brașov - 26.02.2021

  Hotărârea nr.33 – actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Mercheașa-Jimbor-limita judeţ Harghita km 0+000-18+250”
 • Hotărârea 32/2021 - Județul Brașov - 26.02.2021

  Hotărârea nr.32 – modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 351/3.11.2021 privind organizarea comisiilor de specialitate
 • Hotărârea 31/2021 - Județul Brașov - 26.02.2021

  Hotărârea nr.31 – modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 347/3.11.2020 privind componența Consiliului Județean Brașov
 • Hotărârea 30/2021 - Județul Brașov - 26.02.2021

  Hotărârea nr.30 – aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov convocată de îndată la data de 04.02.2021
 • Hotărârea 29/2021 - Județul Brașov - 26.02.2021

  Hotărârea nr.29 – aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28.01.2021
 • Hotărârea 28/2021 - Județul Brașov - 26.02.2021

  Hotărârea nr.28 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 26 februarie 2021
 • Hotărârea 27/2021 - Județul Brașov - 04.02.2021

  Hotărârea nr. 27 – aprobarea tarifului lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcţia de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov pentru anul 2021
 • Hotărârea 26/2021 - Județul Brașov - 04.02.2021

  Hotărârea nr. 26– repartizarea sumelor propuse pentru plata cotizaţiilor către asociaţiile și fundațiile în care UAT-Judeţul Braşov are calitatea de membru pe anul 2021
 • Hotărârea 25/2021 - Județul Brașov - 04.02.2021

  Hotărârea nr. 25 – actualizarea indicatorilor tehnico-economici și surselor de finanțare pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 102G Victoria-Viștișoara km 0+900-9+900” – contract finanțat prin PNDL 1 + Buget Consiliul Județean Brașov
 • Hotărârea 24/2021 - Județul Brașov - 04.02.2021

  Hotărârea nr. 24 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 4 februarie 2021
 • Hotărârea 23/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 23 – privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov pentru legislatura 2020-2024.
 • Hotărârea 22/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 22 – privind aprobarea statului de funcții al Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov.
 • Hotărârea 21/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 21 – privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.
 • Hotărârea 20/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 20 – privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov şi a Preşedintelului Consiliului Judeţean Braşov, în unele litigii, pentru anul 2021.
 • Hotărârea 19/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 19 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr. 8 situat în municipiul Brașov, str. Mureșenilor, nr.15.
 • Hotărârea 18/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 18 – privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr.2 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.3.
 • Hotărârea 17/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 17 – privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr.4 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Republicii nr.35.
 • Hotărârea 16/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 16 – privind darea în administrare a imobilului situat în municipiul Codlea, str. Carpaților nr.23, teren si construcții C1, C2, C3, C8, C11 și parte din C6, înscrise în CF nr. 105290 Codlea aflate în domeniul public al Județului Brașov către Școala Profesională Specială Codlea.
 • Hotărârea 15/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 15 – privind darea în administrare a imobilului situat în municipiul Codlea, str. Carpaților nr.23, teren si construcții C4, C5, C7, C9, C10, C12 și parte din C6, înscrise în CF nr. 105290 Codlea aflate în domeniul public al Județului Brașov către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
 • Hotărârea 14/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 14 – privind aprobarea solicitării trecerii imobilului pod peste pârâul Cozd din domeniul public al statului și administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Brașov, în domeniul public al Județului Brașov pentru asigurarea continuității traseului drumului județean DJ 131A aflat în domeniul public al Județului Brașov.
 • Hotărârea 13/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 13 – pentru emiterea Avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al U.A.T. Comuna Bod pentru anul 2021.
 • Hotărârea 12/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 12 – privind emiterea Avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al U.A.T. Municipiul Făgăraș pentru anul 2021.
 • Hotărârea 11/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 11 – privind participarea județului Brașov, prin cofinanțare cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov, spre finanțare, Ministerului Sănătății pentru anul 2021.
 • Hotărârea 10/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 10 – privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului fișelor de evaluare pentru personalul de conducere și execuție din cadrul spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov.
 • Hotărârea 9/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 9 – privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef laborator – Laborator Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.
 • Hotărârea 8/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 8 – privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de șef secție/șef serviciu la secția Hematologie, Secția Clinică Ortopedie și Traumatologie și Serviciul de Medicină Legală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.
 • Hotărârea 7/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 7 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Consolidare – Alunecare de teren pe DJ 104J km 7+850 și km 9+600-10+300”, obiectiv finanțat prin bugetul Consiliului Județean Brașov.
 • Hotărârea 6/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 6 – privind stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele și autorizațiile eliberate de Consiliul Județean Brașov, a taxelor speciale, precum și a altor taxe și tarife pentru anul 2021.
 • Hotărârea 5/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 5 – privind utilizarea excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și excedentului bugetului fondurilor externe nerambursabile, în anul 2021.
 • Hotărârea 4/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 4 – privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020.
 • Hotărârea 3/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 3– privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Banciu Ionuț-Sorin, ca urmare a demisiei.
 • Hotărârea 2/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 2 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 17.12.2020.
 • Hotărârea 1/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 1 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28.01.2021