• Hotărârea 23/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 23 – privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov pentru legislatura 2020-2024.
 • Hotărârea 22/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 22 – privind aprobarea statului de funcții al Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov.
 • Hotărârea 21/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 21 – privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.
 • Hotărârea 20/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 20 – privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov şi a Preşedintelului Consiliului Judeţean Braşov, în unele litigii, pentru anul 2021.
 • Hotărârea 19/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 19 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr. 8 situat în municipiul Brașov, str. Mureșenilor, nr.15.
 • Hotărârea 18/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 18 – privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr.2 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.3.
 • Hotărârea 17/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 17 – privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr.4 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Republicii nr.35.
 • Hotărârea 16/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 16 – privind darea în administrare a imobilului situat în municipiul Codlea, str. Carpaților nr.23, teren si construcții C1, C2, C3, C8, C11 și parte din C6, înscrise în CF nr. 105290 Codlea aflate în domeniul public al Județului Brașov către Școala Profesională Specială Codlea.
 • Hotărârea 15/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 15 – privind darea în administrare a imobilului situat în municipiul Codlea, str. Carpaților nr.23, teren si construcții C4, C5, C7, C9, C10, C12 și parte din C6, înscrise în CF nr. 105290 Codlea aflate în domeniul public al Județului Brașov către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
 • Hotărârea 14/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 14 – privind aprobarea solicitării trecerii imobilului pod peste pârâul Cozd din domeniul public al statului și administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Brașov, în domeniul public al Județului Brașov pentru asigurarea continuității traseului drumului județean DJ 131A aflat în domeniul public al Județului Brașov.
 • Hotărârea 13/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 13 – pentru emiterea Avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al U.A.T. Comuna Bod pentru anul 2021.
 • Hotărârea 12/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 12 – privind emiterea Avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al U.A.T. Municipiul Făgăraș pentru anul 2021.
 • Hotărârea 11/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 11 – privind participarea județului Brașov, prin cofinanțare cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov, spre finanțare, Ministerului Sănătății pentru anul 2021.
 • Hotărârea 10/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 10 – privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului fișelor de evaluare pentru personalul de conducere și execuție din cadrul spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov.
 • Hotărârea 9/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 9 – privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef laborator – Laborator Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.
 • Hotărârea 8/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 8 – privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de șef secție/șef serviciu la secția Hematologie, Secția Clinică Ortopedie și Traumatologie și Serviciul de Medicină Legală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.
 • Hotărârea 7/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 7 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Consolidare – Alunecare de teren pe DJ 104J km 7+850 și km 9+600-10+300”, obiectiv finanțat prin bugetul Consiliului Județean Brașov.
 • Hotărârea 6/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 6 – privind stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele și autorizațiile eliberate de Consiliul Județean Brașov, a taxelor speciale, precum și a altor taxe și tarife pentru anul 2021.
 • Hotărârea 5/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 5 – privind utilizarea excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și excedentului bugetului fondurilor externe nerambursabile, în anul 2021.
 • Hotărârea 4/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 4 – privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020.
 • Hotărârea 3/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 3– privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Banciu Ionuț-Sorin, ca urmare a demisiei.
 • Hotărârea 2/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 2 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 17.12.2020.
 • Hotărârea 1/2021 - Județul Brașov - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 1 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28.01.2021