Hotărârea nr. 8/2021

Hotărâre privind aprobarea contractului – cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale (colectate și transportate separat, stocate temporar, sortate și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul UAT Municipal Buzău), gestionate prin serviciul de salubrizare SC RER SUD SA

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.