Hotărârea nr. 77/2021

Hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODĂRIE DE APĂ ȘI ÎMPREJMUIRE, RACORDARE LA UTILITĂȚI AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER”

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

 

 

 

______________________________________________

 

MEMORIU JUSTIFICATIV

___________________________________________________________________________

 

 

1.INTRODUCERE

 

1.1    DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

 

-       DENUMIREA LUCRARII :  PUZ CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL , GOSPODARIE DE APA SI IMPREJMUIRE , RACORDARE LA UTILITATI , AMENAJARE PARCARE , AMENAJARE ACCES , AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE SI ORGANIZARE DE SANTIER

-       AMPLASAMENT : MUN. BUZAU , STR. ALEEA SPORTURILOR  NR. 12 A , UTR 6 , JUD. BUZAU

-       BENEFICIAR  : SC LIDL ROMANIA SCS

-       PROIECTANT : SIGNUM SRL – ARH. DANIEL POPA

-       DATA ELABORARII : NOV  2019

-       PROIECT : S 210.19  PUZ

 

1.2    OBIECTUL LUCRARII

 

Prin tema de proiectare elaborata de beneficiar  documentatia reglementeaza construirea unui supermagazin cu functiunile conexe aferente in vederea reconsiderarii si reabilitarii zonei.

Proiectul isi propune detalierea in faza PUZ a reglementarilor strategice  de dezvoltare  urbana stabilite prin planul urbanistic general si regulamentul local de urbanism aferent  ale Mun. Buzau . pentru aceasta identificandu-se  tendintele spontane de dinamism economic  si  social, facand posibila stabilirea obiectivelor , a prioritatilor   regulamentului     de      urbanism      etapa     PUZ - permisiuni si restrictii - necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor in conformarea constructiilor si a cailor de comunicatii din zona studiata.

Tema de proiectare  , PUG – ul  aprobat cat si consultarile cu factorii de decizie din cadrul administratiei publice locale , impreuna cu certificatele de urbanism nr.1054 din 20.11.2019 si nr. 334 din 17.06.2020 ,  au stat la baza elaborarii proiectului.

   Documentatia  a fost elaborata ca urmare a disfunctiilor aparute in zona avand in vedere noul amplasament al centrului comercial si a conditionarilor din  PUG - ul aprobat prin HCL al Mun. Buzau  nr. 235/29.10.2009, UTR 6 din care face parte amplasamentul studiat .

   Odata avizat si aprobat P.U.Z. - ul va putea constitui fundamentul pentru demararea urmatoarelor faze de proiectare pentru realizarea obiectivelor propuse.

P.U.Z. – ul stabileste obiectivele, actiunile si masurile de dezvoltare ale zonei studiate pe baza unei analize multicriteriale a situatiei existente.

Teritoriul de referinta al PUZ in speta are suprafata de 15.000 m2 ( 1,5 ha ) se afla in intravilanul Mun. Buzau si cuprinde loturi  apartinand domeniului public  si privat al administartiei locale cat si in proprietatea privata a unor persoane juridice  si fizice.

Teritoriul pe care se va amplasa obiectivul are o suprafata de 7831  m2   si este compus din doua loturi  partial ocupate de constructii ( ce vor fi desfiintate in vederea demararii noii investitii )  aflate in proprietatea SC LIDL ROMANIA SCS . Acestea vor fi alipite  intr-unul singur cu suprafata mai sus amintita anterior obtinerii autorizatiei de construire pentru obiectivul propus .

Loturile care compun proprietatea sunt urmatoarele :

NR. CAD . 51646 = 4786 m2

NR. CAD. 69218 = 3045 m2

Categoria de folosinta  a terenurilor este curti constructii  .

In prezent pe terenul cu numarul cadastral 51646 functioneaza un centru comercial apartinand SC Lidl Romania SCS cu functiuni conexe ( parcare auto , utilitati , imprejmuire ) .

 

Coordonate stereo 70 amplasament :

 

                            X(m)                                           Y (m)

                          408050                                        644050     

 

Teritoriul studiat  este delimitat dupa cum urmeaza:

- la Nord – Vest : Contactoare SA

- la Nord - Est : Municipiul Buzau ( Str. Aleea Sporturilor si drum acces ) , SC Sea Speranta SRL ,  Asociatia de proprietari PT 7 nr.1

- la Sud  - Est  : Municipiul Buzau ( Liceul Tehnologic “Grigore C. Moisil ” )

- la Sud - Vest :   Contactoare SA

Beneficiarul – SC Lidl Romania SCS a initiat documentatia de urbanism PUZ in vederea reglementarii accesului pietonal si carosabil ocazional in incinta formata de imobilele de la adresele amintie mai sus precum si reglementarea construirii pe fiecare parcela din teritoriul studiat in PUZ.

De asemenea se va avea in vedere elaborarea unor reglementari integrate care sa modifice functiunea urbana a unor terenuri din zona studiata in PUZ in conformitate cu functiunea lor actuala

Se vor stabili obiectivele , prioritatile si reglementarile de urbanism, cu precizarea urmatoarelor elemente :

 - stabilirea imaginii spatial configurative a zonei in interiorul ei si in relatie cu localitatea

-  stabilirea functiunilor potentiale si refunctionalizarea zonei ;

 -  stabilirea conditiilor tehnice si urbanistice de ocupare a terenului – POT, CUT, regim maxim de inaltime -  conditii care sa asigure rentabilizarea investitiilor in zona;

- integrarea in sistemul general de circulatie, stabilirea tramei stradale care sa asigure functionalitatea zonei;

- stabilirea necesarului de utilitati care sa satisfaca nevoile de dezvoltare propuse prin reglementarile urbanistice si servitutile impuse prin aceste trasee .

 

1.3     SURSE DE DOCUMENTARE

 

- tema de proiectare

- planul urbanistic general al Mun. Buzau aprobat prin HCLM 235 din 29.10.2009 ;

- aviz de oportunitate

- certificatul de urbanism nr.1054 din 20.11.2019 si nr.334 din 17.06.2020

 

2. INCADRAREA IN ZONA

 

2.1    CONCLUZII DIN DOCUMENTATII DEJA ELABORATE

 

In conformitate cu reglementarile din PUG – ul aprobat de Consiliul Local  al Mun. Buzau teritoriul studiat se afla in intravilanul municipiului .

Unitatea teritoriala de referinta in care este situat este UTR Nr. 6 in zona IS – institutii si servicii de interes public , servicii , comert ( nr. cad . 51646  ) si in zona ID unitati industriale si de depozitare ( nr. cad. 69218).

Categoria de folosinta a terenurilor este curti constructii .

Terenul  analizat in studiu este situat pe Str. Aleea Sporturilor , in zona Sala Sporturilor “ Romeo Iamandi “ ,  invecinat la Sud Vest si la  Nord Vest cu SC Contactoare  SA , la Sud Est cu Liceul Tehnologic “Grigore C. Moisil ” iar la Nord Est  Str. Aleea Sporturilor si drum acces .

Zona de studiu va avea o suprafata de 1,5 ha.

Teritoriul  studiat se afla in teritoriul administrativ al Mun. Buzau , Jud. Buzau , in intravilanul localitatii .

Zona studiata este situata, conform cu PUG – MUN. BUZAU   in  unitatea teritoriala de referinta U.T.R. nr. 6  –  compusa multifunctional .

 

 3.STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

 

Terenul este situat in intravilanul Mun. Buzau.

Teritoriul pe care se va amplasa obiectivul are o suprafata de 7831  m2   si este compus din alipirea a doua loturi, partial ocupate de constructii in momentul demararii prezentei documentatii,  aflate in proprietatea SC LIDL ROMANIA SCS .

Toate constructiile vor fi desfiintate , terenul fiind eliberat pentru initierea investitiei propuse  .

Loturile care compun proprietatea sunt :

NR. CAD . 51646 = 4786 m2

NR. CAD. 69218 = 3045 m2

Categoria de folosinta  a terenurilor este curti constructii  .

In prezent pe terenul cu numarul cadastral 51646 functioneaza un centru comercial apartinand SC Lidl Romania SCS cu functiuni conexe ( parcare auto , utilitati , imprejmuire ) .

Categoria de folosinta  a terenurilor este curti constructii  .

Din punct de vedere functional  zona studiata ( 1,5 ha ) este  alcatuita din urmatoarele  zone :

 

-       ZONA CIRCULATIE CAROSABILA SECUNDARA

-       ZONA MIXTA CU LOCUINTE COLECTIVE MEDII  MAX. P+3 – P+4

-       ZONA PENTRU DOTARI INVATAMANT

-       ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DE DEPOZITARE 

-       ZONA INSTITUTII DE INTERES PUBLIC , SERVICII , COMERT

 

                            

 

 

Disfunctionalitatile constatate in zona sunt

-              necesitatea edificarii unei constructii care sa corespunda spatial si volumetric conceptului LIDL , actualul centru comercial fiind preluat in trecut de la un alt retailer si adaptat rigorilor de brand.

-              situarea terenului cu numarul cadastral 69218 in zona functionala urbana ID - zona ID unitati industriale si de depozitare incompatibila cu investitia propusa

-              centrul comercial existent este amplasat foarte aproape de constructiile industriale invecinate

-              locuri de parcare insuficiente pentru spatiile comerciale existente

 

CERCETAREA TERENULUI

 

Terenul studiat  face parte din Platforma Moesica, ce i se suprapunne reliefului de campie si este formata dintr-un  fundamment cristalin , fragmentat  si scufundat la peste 5000 m adancime .

Acesta suporta o stiva groasa de depozite sedimentare paleozoice, mezozoice si neozoice. Dintre acestea, formatiunile neozoice, respectiv cele miocen-cuaternare, au cea mai mare pondere, fiind constituite din gresii, marne, argile, pietrisuri si nisipuri.

Hidrografic raul cel mai apropiat  care curge prin zona este Raul Buzau .

- zona seismica de calcul cu Tc = 1,6 s si valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure  ag = 0,4 g .

Pentru componenta verticala  avg= 0,7 ag.

- nivelul apei subterane nu a fost interceptat pe parcursul lucrarilor de investigare  .

- adancimea de inghet  in zona conform este de 0,85 m

- greutatea de referinta a stratului de zapada in care se  incadreaza amplasamentul prospectat  pentru o perioada de revenire de 10 ani pentru zona B  este de  gz = 1,20 kN/m2

- presiunea  dinamica a vantului  la inaltimea de  10 m deasupra terenului  pentru zona B in care se incadreaza amplasamentul este   gv = 0,42 kN/m2 .

-  Calculul terenului de fundare

Pentru calcule preliminare pe baza presiunii conventionale, trebuie sa se respecte urmatoarele

conditii ce se impun, astfel:

-       la incarcari centrice:

pef.< pconv.

p’ ef.  < 1,2 pconv.

la incarcari cu:

-       excentricitati dupa o singura directie:

pef. max.  < 1,2 pconv. in gruparea fundamentala;

p’ ef. max. <  1,4 pconv. in gruparea speciala;

-       excentricitati dupa ambele directii:

pef. max. < 1,4 pconv. in gruparea fundamentala;

p’ ef. max. <  1,6 pconv. in gruparea speciala;

in care:

pef. ; p’ ef. – presiunea verticala pe talpa fundatiei provenita din incarcarile de calcul din

gruparea fundamentala, respectiv din gruparea speciala;

Pentru construirea in zona este necesar a se tine cont de urmatorii factori :

Se recomanda ca la calculul tasarilor sa se tina seama de valoarea maxima de presiune transmisa terenului de fundare astfel încât valoarea modulului edometric respectiv a celui de deformatie liniara utilizata în calcule sa se determine utilizând curbele de efort – deformatie rezultate din încercarea în edometru.

Pentru platformele si drumurile de incinta ce se vor realiza, se recomanda fundarea directa sub umpluturi, sub adancimea de inghet, pe teren imbunatatit prin compactare pe primii 0.30m (sau împanare cu beton concasat sau refuz de ciur ori pe perne de pamant ce vor inlocui umpluturile eterogene daca este cazul), cu luarea in calcule a unei valori pentru presiunea conventionala de baza egala cu p conv. = 220 kPa pentru complexul coeziv argilos prafos – AP (stratul II de calcul).

Avand in vedere neomogenitatea si natura umpluturilor eterogene interceptate la suprafata in toate sondajele executate in amplasament, teren impropriu pentru fundare, precum si grosimea acestora, se recomanda excavarea lor in totalitate acolo unde se vor intercepta.

Daca la cota de fundare (sub stratul de forma) se intercepteaza pamanturi moi, de consistenta scazuta, sau umpluturi eterogene, imbunatatirea terenului de fundare (stratul II de calcul -AP) al platformelor si drumurilor de incinta ce se vor realiza, se va face prin excavarea materialelor necorespunzatoare, impanarea la noua cota cu piatra sparta sau beton concasat -sorturi mari (refuz de ciur), completarea pana la cota (baza stratului de forma) cu materiale de aport compactate controlat in straturi, executarea de verificari ale compactarii si ale capacitatii portante si abia apoi asternerea straturilor sistemului rutier.

Se recomanda a se tine cont de grosimea (0.50 ÷ 1.00m, local si 2.00m) si natura umpluturilor interceptate in toate sondajele executate in amplasament, teren impropriu pentru fundare, care va trebui excavat in totalitate si inlocuit cu materiale depuse controlat, ceea ce implica executarea de lucrari de terasamente,

Gropile rezultate in urma demolarii si indepartarii eventualelor subsoluri / rezervoare ingropate de a caror prezenta nu s-a stiut la data realizarii prezentului studiu geotehnic, vor fi umplute cu materiale de aport depuse controlat, de aceeasi natura ca si terenul natural la acele cote.

In functie de cota ±0 se vor alege pantele de drenaj de pe platforma dar si de pe caile de acces.

Asa cum s-a mentionat mai sus, in functie de sistemul rutier se recomanda urmatoarele:

-       stratul suport (altul decat terenul natural) ce poate fi realizat dintr-un amestec de materiale locale coezive (in amestec cu nisip, var, etc, daca au caracter de pamanturi cu umflari sau contractii mari) compactate corespunzator; -

-       stratul de forma a carui natura, grosime si calitate se vor analiza de catre proiectantul de

specialitate in raport cu prevederile STAS 12253/84, acesta putand fi: pamant in amestec cu nisip si

pietris.

Asa cum s-a mai afirmat, sapaturile pentru fundarea drumurilor de acces, platformelor, parcajelor etc. vor necesita în primul rând evacuarea stratului de umplutura eterogena respectiv a stratului vegetal superficial, cu continut organic, acolo unde acest strat apare.

Adâncimea acestor sapaturi va depinde de asigurarea înaltimii substratului de rezistenta, din balast sau piatra sparta, în functie de portanta necesara pentru îmbracamintea betonata exterioara si conform prevederilor din specificatiile de specialitate care se refera la lucrarile de drumuri. La proiectare se va tine seama de umpluturile eterogene si de adâncimea de înghet.

Suprafata sapaturilor generale se va compacta înainte de a se realiza primul strat rezistent (necoeziv) de sub închiderile betonate sau înainte de executarea umpluturilor coezive de completare pâna la nivelul bazei stratului rezistent.

Terenul existent din amplasament sub umpluturi conform STAS 2914-84 este un material de tip 4d, care conform STAS 1709/2-90 este un material de tip P4 si P5, foarte sensibil la inghet-dezghet, mediocru pentru realizarea umpluturilor in corpul terasamentelor, dar caruia i se pot aduce imbunatatiri prin tratamente adecvate.

Se recomanda protejarea suprafetelor excavatiilor impotriva precipitatiilor pentru a evita fenomenele de siroire si inmuiere a terenului din vatra excavatiei.

Atat pentru umpluturile coezive, cat si pentru umpluturile de rezistenta din alcatuirea sistemelor

rutiere, va fi necesara în prealabil stabilirea parametrilor corespunzatori de compactare (încercarea Proctor) pe probe de materiale care efectiv vor fi folosite pe santier.

Totodata se recomanda protejarea acostamentelor platformelor si drumurilor de incinta prin impermeabilizare si rigola perimetrala de drenaj.

 

 

REGIMUL JURIDIC              

 

Din punctul de vedere al proprietatii  asupra terenurilor  acestea  apartin :

-     domeniului public  al unitatilor administrativ - teritoriale   ( Mun. Buzau )  

-     proprietati private ale persoanelor fizice si juridice .

 

ECHIPAREA EDILITARA

 

Retelele tehnico – edilitare sunt pozate de - a lungul  cailor de circulatie din zona :

-  energie electrica .

-  telecomunicatii 

-  canalizare

-  apa potabila

-  gaze naturale  

 

CIRCULATIA 

 

Trama stradala este constituita din  strada Aleea Sporturilor cu circulatie in  ambele sensuri , avand patru , benzi de circulatie.

Drumurile  au  sistem rutier  asfaltat de buna calitate  . Accesul auto client si aprovizionare ca si cel pietonal catre teren se face din Str. Aleea Sporturilor si va mentinut si pentru situatia propusa propusa.

 

 

 

4.PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

 

In abordarea sistemica a analizei perimetrului sudiat, s-a avut in vedere corelarea reglementarilor - privind regimul juridic, economic si tehnic , cu reglementarile obligatorii din avizul de oportunitate si cele din PUG

( de ordin general si local ), aplicandu - se normele in vigoare din domeniul urbanismului si constructiilor.

Autorizarea lucrarilor de construire in perimetrul studiat se va face de catre Primaria Mun. Buzau , in conditiile legii , cu respectarea reglementarilor instituite prin PUZ in speta.

Obiectivele ce se vor edifica vor avea un aspect  subordonat cerintelor specifice exprimarii prestigiului investitorului  , in acord cu particularitatile sitului , cu caracterul general al zonei implicit cu arhitectura cladirilor cu care se afla in relatie de co – vizibilitate . Astfel se vor  lua măsurile adecvate pentru prevenirea oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală în fiecare dintre diferitele etape ale implementarii proiectului. În special, accesibilitatea persoanelor cu handicap este unul dintre criteriile care va fi respectat asa cum prevede art. 16 din regulamentul Consiliului European nr. 1083/2006.

Prin P.U.Z. – ul ce se doreste a fi initiat se vor  studia si se vor reglementa posibilitatile de realizare a unui imobil cu functiunea de supermarket - comercializare produse alimentare si nealimentare, respectiv  integrarea si armonizarea constructiiilor si a amenajarilor propuse cu cele existente; dimensionarea, functionalitatea si aspectul arhitectural; rezolvarea circulatiilor carosabile si pietonale; echiparea cu utilitati edilitare.

Pentru atingerea telului anuntat anterior, obiectivele centrale ale documentatiei s-au orientat catre:

a. Folosirea unei solutii spatial volumetrice care sa integreze constructiile propuse si care va exprima imaginea de referinta a investitorului ;

b. Asigurarea accesibilliatii eficiente la nivel urban si a unei bune fluente interioare a fluxurilor carosabile si pietonale, precum si asigurarea necesarului de spatii pentru stationare - auto si pietoni;

c. Asigurarea premiselor unei dezvoltari armonioase a acestei zone pe termen mediu si lung in raport cu vecinatatile si cu dezvoltarea intregului oras.

Se propune construirea unui imobil, cu functiunea de supermarket, si de functiuni conexe, amenajarea de platforme pentru parcaje auto, amplasare panouri publicitare. Constructia va avea un regim de inaltime parter inalt (cu inaltimea maxima de 9,00m) si va fi amplasata in zona sud – estica  a  parcelei, astfel incat prin pozitie si orientare sa nu intre in contradictie cu imobilele invecinate.

Prin prezenta documentatie de urbanism se propune posibilitatea amplasarii in incinta parcarii de constructii cu caracter provizoriu, cu functiuni conexe, spatii de vanzare produse alimentare si nealimentare (chioscuri) - regim de inaltime parter, inaltime maxima de 3.00 m.

Amplasarea ocazionala a constructiilor provizorii se va face cu mentinerea obligatorie in orice moment a unui numar minim de locuri de parcare reglementate prin HG Nr. 525 din 1996 , anexa 5 , art. 5.3.1 plus un procent  suplimentar de 20 % =  min 70 locuri si fara afectarea locurilor pentru persoane cu dizabilitati si  pentru “ mama si copilul “.

Racordarea la utilitati se va realiza in sistem provizoriu, la punctele prevazute in cadrul parcarii.

Se vor amenaja spatii verzi de min 2-5 % din suprafata totala a terenului in conformitate cu HG Nr. 525 din 1996 , anexa 6 , art. 6.2.

Indicatorii urbanistici maximali  propusi pentru teritoriul studiat vor fi :

POT = 30 %

CUT = 0,3

Regim de inaltime = parter inalt ( h = 9,00 m )

Investitorul a ales dezvoltarea pe acest amplasament din mai multe considerente:

-     Accesibilitate;

-     Vizibilitate;

-     Densitate considerabila a populatiei;

-     Existenta tuturor utilitatilor in zona;

-     Densitate comerciala medie;

-     Distanta mare fata de principalii competitori.

Stabilitatea financiara a investitorului, precum si competitia creata, vor avea o influenta favorabila nivelului preturilor cu amanuntul, ceea ce este in interesul consumatorilor. Mai mult, politica investitorului de a avea preturi identitice in toate magazinele sale, este o garantie adusa consumatorilor, ca nivelul preturilor cu amanuntul nu va fi afectat intr-un oras cu putini competitori.

Magazinul va avea un impact pozitiv evident, prin crearea directa a aproximativ 20 de locuri de munca permanente si indirecte, aproximativ 70 de locuri de munca temporare (constructori, soferi).

Ca urmare a dezvoltarii agentilor economici locali, conex investitiei, se vor crea in mod indirect si alte locuri de munca.

Infiintarea magazinului propus va permite crearea de noi locuri de munca, corelate cu nevoile sociale.

Activitatea propusa a se desfasura in cadrul magazinului va garanta stabilitatea locurilor de munca. Factorii determinanti in sustinerea celor afirmate mai sus sunt :

- investitia in sine  , sumele importante investite in acest proiect demonstreaza interesul pe termen lung al investitorului si interesul acestuia in profitabilitatea afacerii, riscurile de esec ale unei astfel de afaceri fiind foarte reduse

- soliditatea financiara a societatii comerciale ce va realiza investitia.

 

 

 

MODERNIZAREA CIRCULATIEI

 

Accesul catre si dinspre obiectiv se va face din Aleea Sporturilor pastrandu-se calea existenta.

In incinta vor fi amenajate 131 locuri de parcare auto  din care 3 pentru persoane cu dizabilitati si 3 pentru “ mama si copilul “.

Se va asigura astfel necesarul minim de locuri de parcare ( min.  58 locuri )  in conformitate cu HG Nr. 525 din 1996 , anexa 5 , art. 5.3.1.  - 1 loc de parcare  la 40 m2  suprafata desfasurata .

Accesul de aprovizionare este comun cu cel al clientilor fiind restrictionat exclusiv in afara orelor de program cu publicul .

 

 

ZONIFICAREA FUNCTIONALA - REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICATORI URBANISTICI .

 

Prin documentatia PUZ se propune functionalizarea zonei prin rezolvarea aspectelor functional tehnice , inchegarea spatio - functionala si fluentizarea  circulatiei.

Prezenta documentatie stabileste zonele functionale propuse pe terenul studiat avand in vedere vecinatatile si propunerile si indicatorii urbanistici din PUG – ul aprobat.

Terenul aflat in proprietatea Lidl SCS va fi incadrat in zona IS  Zona institutii de interes public , servicii , comert.

Pentru celelalte terenuri se pastreaza   zonificarea existenta privind functiunea urbana  ,

 

-       ZONA CIRCULATIE CAROSABILA SECUNDARA

-       ZONA MIXTA CU LOCUINTE COLECTIVE MEDII  MAX. P+3 – P+4

-       ZONA PENTRU DOTARI INVATAMANT

-       ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DE DEPOZITARE 

-       ZONA INSTITUTII DE INTERES PUBLIC , SERVICII , COMERT

 

                                           

 

 

Bilantul teritorial pentru incinta aflata in proprietatea LIDL ROMANIA SCS este urmatorul :

 

 

                                    

 

 

ECHIPARE EDILITARA

 

Exista retele de energie electrica , apa potabila , canalizare , gaze naturale in proximitatea terenurilor studiate  , racordurile si bransamentele urmand a fi executate cu acceptul si conditiile proprietarilor acestora. Se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din intretinerea si functionarea instalatiilor, din parcaje, circulatii si platforme exterioare. La faza PAC se va prevedea executia unui bazin de retentie , dimensionat conform normativelor in vigoare , care sa colecteze apele pluviale de pe platforma exterioara la ploi torentiale si evacuarea acestora dupa incetarea ploii . In eventualitatea executarii de subsoluri la constructie acestea nu vor fi racordate la reteaua de canalizare pentru evitarea inundarii acestora .

Prin intermediul unui bransament individual se va asigura cota necesara de gaze naturale, la centrala termica proprie. Asigurarea documentatiei de cota si proiectele de bransament si utilizare se intocmesc de catre firme autorizate ANRGN.

Extinderile de retele sau mãririle de capacitate ale retelelor edilitare publice se realizeazã de cãtre investitor sau beneficiar, partial sau în întregime, dupã caz, în conditiile contractelor încheiate cu Consiliul Local.

            Lucrãrile de racordare si de bransare la reteaua edilitarã publicã se suportã în întregime de investitor sau de beneficiar.        

Nu sunt permise alimentări cu apă sau evacuare ape uzate în sistem propriu ( puturi forate , fose septice vidanjabile ) .

 

4. SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

           

1.PROTECTIA CALITATII APELOR

 

Toate apele uzate menajere rezultate in urma folosirii grupurilor sanitare si a oficiilor de preparare vor fi colectate si conduse catre  reteaua de canalizare stradala . Acestea vor respecta conditiile din NTPA 002/2002 . Se va asigura preepurarea apelor uzate prin echiparea obiectivului cu separator de grasimi si desnisipator , inclusiv a apelor meteorice care provin din intretinerea si functionarea instalatiilor.

2.PROTECTIA AERULUI

 

Obiectivele ce se vor construi in viitor  cu respectarea autorizatiilor si a conditiilor impuse de avizatorii in drept  nu vor reprezenta un factor poluant pentru  aer.

Gazele evacuate de centralele termice omologate si instalate respectandu – se toata legislatia de autorizare in vigoare prin arderea controlata a gazelor naturale, se vor inscrie obligatoriu in parametrii  normati .

Se va avea in vedere  folosirea cat mai pronuntata a surselor de energie neconvetionale .

 

            3.PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR

 

Se vor prevedea materiale si grosimi ale peretilor astfel incat sa se asigure o protectie corepunzatoare impotriva zgomotului atat in interior cat si in exterior.

Eventualele utilaje si aparate folosite in activitatile ce se vor desfasura vor avea emisii de zgomot de max 65 db  in conformitate cu normele in vigoare .

 

            4.PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

 

Nu este cazul

 

5.SURSE DE POLUANTI ALE SOLULUI SI SUBSOLULUI.

 

In incinta nu vor fi  deversate  hidrocarburi sau alte substante ( antigel , lichid frana ) poluante pentru sol sau subsol  decat in mod cu totul accidental , moment in care se va interveni rapid cu substante neutralizante , nepoluante pentru mediul inconjurator .

 

            6.PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

 

Abordarea implementarii obiectivului  in sit va fi una ecologica  in spiritul unei depline comuniuni cu natura .

 

            7.PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

 

Nu exista probleme deosebite de vecinatati , distantele fata de acestea fiind la limita legala.

Obiectivul  ce se va construi in zona va respecta normele privind igiena  precum si  conditiile de insorire si  vecinatate .

Amplasarea noii constructii va respecta necesarul de insorire a constructiilor vecine de 1 ½  h la  solstitiul de iarna .

 

            8. GOSPODARIREA DESEURILOR

 

In timpul executarii lucrarilor de construire pot rezulta  deseuri din materialele de constructie folosite (resturi otel beton , spartura de caramida , beton , lemn ) precum si deseuri menajere de la muncitori .

Deseurile metalice ( resturi de profile din otel folosit la armare , cuie, etc ) sunt colectate  de constructor si predate firmelor specializate pentru colectare si reciclare. Deseurile de materiale de constructii sant minimale datorita prefabricarii elementelor de constructie in ateliere specializate si aducerii pe santier la dimensiunile cerute  pentru asamblare. Deseurile menajere  vor fi colectate in containere de tabla , amplasate odata cu organizarea de santier a fiecarui obiectiv  .  Acestea vor fi ridicate periodic si depozitate la rampa de gunoi  amenajata de Primaria Buzau.

Colectarea deseurilor in timpul functionarii obiectivelor se va face selectiv pe grupe de material in europubele etanse ( metal , plastic  , sticla , hartie ) amplasate pe o platforma special amenajata , acestea fiind  ridicate periodic de serviciile de  salubritate locala    pe baza de contract la doua zile in intervalul  1 aprilie  – 1 octombrie si la trei zile in intervalul 1 octombrie  - 1 aprilie in conformitate cu H 536 / al.39 / lit. f.

Se va avea in vedere reciclarea deseurilor  intr – un procentaj cat mai mare .

Platforma  va fi dimensionata conform indicelui maxim  de producere si  a ritmului de evacuare a gunoiului menajer . Aceasta va fi imprejmuita si impermeabilizata , cu pante de scurgere si  dotata cu sistem de spalare si cu sifon de scurgere la reteaua de canalizare.

Platforma va fi intretinuta intr-o permanenta  stare de curatenie .

Se va avea in vedere reciclarea deseurilor  intr – un procentaj cat mai mare .

 

            9.GOSPODARIREA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE

 

Nu vor fi comercializate sau manipulate in zona studiata  substante toxice si periculoase.

 

 

Prin prezentul studiu beneficiarul are posibilitatea de a folosi terenul in proprietate la un nivel ridicat al rentabilitatii , contribuind totodata la imbunatatirea imaginii cadrului urban construit al zonei . 

 

 

 

                                                              INTOCMIT ARH. DANIEL POPA

                                                    

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

______________________________________________

 

REGULAMENT

Plan Urbanistic Zonal

 

 

 

 

 

I.                     DATE GENERALE

 

 

1.1    DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

 

-       DENUMIREA LUCRARII :  PUZ CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL , GOSPODARIE DE APA SI IMPREJMUIRE , RACORDARE LA UTILITATI , AMENAJARE PARCARE , AMENAJARE ACCES , AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE SI ORGANIZARE DE SANTIER

-       AMPLASAMENT : MUN. BUZAU , STR. ALEEA SPORTURILOR  NR. 12 A , UTR 6 , JUD. BUZAU

-       BENEFICIAR  : SC LIDL ROMANIA SCS

-       PROIECTANT : SIGNUM SRL – ARH. DANIEL POPA

-       DATA ELABORARII : NOV  2019

-       PROIECT : S 210.19  PUZ

 

1.2     DELIMITARE  TERITORIU STUDIAT PRIN PUZ

 

-  la Nord – Vest : Contactoare SA

- la Nord - Est : Municipiul Buzau ( Str. Aleea Sporturilor si drum acces ) , SC Sea Speranta SRL ,  Asociatia de proprietari PT 7 nr.1

-  la Sud  - Est  :  Municipiul Buzau ( Liceul Tehnologic “Grigore C. Moisil ” )

-  la Sud - Vest :  Contactoare SA

 

Prin prezentul regulament  sunt stabilite obiectivele , prioritatile si strategiile de dezvoltare urbana stabilite prin regulamentul local de urbanism aferent  ale Mun. Buzau in concordanata cu tema de proiectare elaborata de beneficiar .

 

II.1.      Reguli cu privid la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit

a.    Siturile arheologice şi zonele lor de protecţie

Nu sunt identificate situri arheoelogice in zona studiata sau in zonele limitrofe . In cazul descopeririii accidentale  a unor asemenea vestigii orice intervenţie în aceste zone se va face cu avizul M.C. – D.C. a judeţului Buzău.

b.    Monumente istorice, zonele lor de protecţie, zone construite protejate

Nu exista in zona studiata monumente istorice sau de arhitectura . Orice lucrare de construire asupra unui imobil cu statut de monument istoric, situat în interiorul zonelor construite protejate sau în raza de protecţie a unui monument istoric se va face cu avizul Ministerului Culturii prin Direcţia pentru Cultură Buzău (M.C. – D.C.).

c.  Zone non-aedificandi

Pentru punerea în valoare, protecţia şi conservarea valorilor culturale constituite,  sunt interzise intervenţiile de construire supraterană pe toate suprafeţele de teren ocupate în prezent de:

- plantaţii sau amenajări peisagere publice sau private;

- circulaţii carosabile şi parcaje publice la nivelul terenului;

- circulaţii pietonale publice.

 

II.2.    Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului  public

 

Constructiile vor respecta exigentele de calitate prevazute de legea calitatii in constructii nr. 10/95 cu modificarile ulterioare :

-          Rezistenta si stabilitatea la sarcini statice si seismice : structura de rezistenta a cladirii propuse vor corespune normelor de stabilitate statica, dinamica si seismica in conformitate  cu normativelor  de proiectare a constructiilor la actiuni seismice in vigoare.

-          Siguranta la foc: asigurarea cerintelor esentiale de protectie la foc se va face conform normativelor in vigoare  P118/1-2013 si ordinului comun MI si MLPAT nr. 318/1219 MC din 94 cu modificari ulterioare

-          Siguranta in exploatare: masurile de siguranta in exploatare vor avea in vedere respectarea intocmai a legislatiei in constructii, a tuturor standardelor si normativelor specifice functiunii rezidentiale. Se vor prevedea masuri de siguranta in utilizare, iluminare naturala si artificiala, ventilatie corespunzatoare, separarea circulatiei pe functiuni. Securitatea utilizatorilor  este asigurata atat prin folosirea si punerea in opera a materialelor de calitate adecvata functiunilor cat si prin respectarea stricta  a normelor si normativelor in vigoare in ceea ce priveste proiectarea instalatiilor  aferente constructiei . Calitatea materialelor folosite pentru finisarea pardoselilor  va asigura  circulatia  utilizatorilor  in siguranta  atat la interior cat si la exterior .  Scarile care fac legatura  intre nivelurile constructiei  vor raspunde normelor de calcul . Parapeteler si balustradele vor avea  inaltimi si o configuratie adecvata .

Prin proiectarea instalatiilor aferente  se vor  specifica  normele pe care trebuie sa le indeplineasca   utilajele , aparatele si traseele  care fac parte integranta din fiecare sistem .

 

II.3.      Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

 

Construcţiile se vor amplasa pe parcele în regim izolat, cuplat sau înşiruit, în funcţie de specificul zonei şi de prevederile prezentului RLU.

Distanţele clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor, precum şi distanţele dintre clădirile aflate pe aceeaşi parcelă, vor respecta retragerile care decurg din necesităţi de igienă (buna iluminare a construcţiilor), în general în funcţie de înălţimea construcţiilor. De asemenea, în toate situaţiile se vor respecta retragerile definite în Codul Civil care decurg din servituţile de vedere. De asemenea, se vor respecta toate retragerile prevăzute în prezentul Regulament.

Conform Codului Civil, se vor respecta condiţiile de scurgere a apelor, servituţile de vedere şi servituţile generate de prezumţia de coproprietate asupra despărţiturilor comune.

Se vor respecta distanţele minime faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor necesare intervenţiilor în caz de incendiu, în conformitate cu avizul unităţii teritoriale a I.S.U.

Distanţele dintre clădiri amplasate pe aceeaşi parcelă trebuie să asigure distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu în conformitate cu avizul unităţii teritoriale a I.S.U. De asemenea distanţele dintre clădirile amplasate pe aceeaşi parcelă trebuie să asigure condiţiile de iluminare naturală, însorire, salubritate, securitate în caz de seism conform legislaţiei în vigoare.

 

II.4.     Reguli cu privire la asigurarea accesurilor obligatorii

 

Se vor prevedea cai de acces pietonal si carosabil pentru toate obiectivele ce se vor edifica in zona studiata   si se va permite accesul cu autospecialele pentru interventia in cazul incendiilor.

In toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor cu dizabilitati    locomotorii.

Este interzisa blocarea liberei circulatii a  servitutilor de trecere daca acestea se vor constitui ulterior.

 

II.5.     Reguli cu privire la echiparea edilitara


Sunt preluate prescriptiile din regulamentul  PUG aprobat :

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice;

- se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicaţii;

- dată fiind intensitatea circulaţiei pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii;

Extinderile de retele sau mãririle de capacitatea ale retelelor edilitare publice se realizeazã de cãtre investitor sau beneficiar, partial sau în întregime, dupã caz, în conditiile contractelor încheiate cu Consiliul Local.

Lucrãrile de racordare si de bransare la reteaua edilitarã publicã se suportã în întregime de investitor sau de beneficiar.           

Nu sunt permise alimentări cu apă sau evacuare ape uzate în sistem propriu ( puturi forate , fose septice vidanjabile ).

Se recomanda amplasarea pe zona pietonala din teritoriul studiat a unui hidrant stradal pentru alimentare

cu apa la interventii in caz de incendiu .

 

II.6.      Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcţii

 

Forma şi dimensiunile minime admisibile ale parcelelor variază de la o zonă funcţională la alta, în funcţie de destinaţia parcelei. De regulă, se consideră a fi construibile parcelele de forme regulate sau semi-regulate, cu un raport al dimensiunilor favorabil utilizării caracteristice a fiecărei parcele în parte

Construirea pe parcele va fi reglementată în funcţie de destinaţie şi de caracteristicile specifice ale fiecărui tip de clădire. Densitatea ocupării şi utilizării este reglementată prin intermediul indicilor urbanistici POT şi CUT, calculaţi conform prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.

Pentru ţesutul urban istoric forma şi dimensiunile parcelelor existente sunt construibile indiferent de gabarit şi formă .

 

II.7.      Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuri

 

Pe terenurile private, în curţile interioare accesibile publicului vor fi tratate cu pavaje decorative, elemente de mobilier urban, plantaţii decorative inclusiv pe faţade;

Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate.

Se vor amenaja spatii plantate de min 2-5 % din suprafata totala a terenului in conformitate cu HG Nr. 525 din 1996 , anexa 6 , art. 6.2.

Împrejmuirile,  vor fi tratate în funcţie de specificul zonei, atât în ceea ce priveşte împrejmuirea către domeniul public, cât şi împrejmuirea către vecini  .  

De asemenea, ele trebuie să răspundă exigenţelor Codului Civil referitoare la servitutea zidului comun.

 

II.                   ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ

 

Unităţi şi subunităţi funcţionale

 

-       ZONA CIRCULATIE CAROSABILA SECUNDARA

-       ZONA MIXTA CU LOCUINTE COLECTIVE MEDII  MAX. P+3 – P+4

-       ZONA PENTRU DOTARI INVATAMANT

-       ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DE DEPOZITARE 

-       ZONA INSTITUTII DE INTERES PUBLIC , SERVICII , COMERT

 

III.                 PREVEDERI LA NIVELUL SUBUNITĂŢILOR FUNCŢIONALE [1]

     

·         ZONA PENTRU INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL 

Este singura zona reglementata prin PUZ

             subzona

         IS   - constructii comerciale; spatii prestari servicii, institutii publice sau servicii de interes general.

            PERMISIUNI

 

- se mentine în general situatia existentã;

- se poate autoriza construirea de institutii si servicii publice de interes general pe terenuri libere sau prin înlocuirea fondului construit necorespunzãtor;

- se pot autoriza lucrãri de întretinere, reparatii curente si îmbunãtãtire a  confortului edilitar pentru constructiile existente;

-  se poate autoriza amplasarea ocazionala de constructii provizorii comerciale sau pentru servicii

- se pot autoriza lucrãri de îndepãrtare a constructiilor parazitare (anexe, constructii provizorii) în scopul extinderii constructiilor mentinute sau curtilor aferente;

 

            CONDITIONãri SI RESTRictii

 

- amplasarea ocazionala de constructii provizorii comerciale sau pentru servicii se va face cu mentinerea obligatorie in orice moment a unui numar minim de locuri de parcare reglementate prin HG Nr. 525 din 1996 , anexa 5 , art. 5.3.1 plus un procent  suplimentar de 20 % =  min 70 locuri si fara afectarea locurilor pentru persoane cu dizabilitati si  pentru “ mama si copilul “.

- pentru constructiile noi – POT  maxim se stabileste  in functie de destinatia zonei,

(functiunea principala a constructiei propuse),  conform H.G. 525 in temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991

Pentru investitia propusa se vor respecta urmatorii indicatori        

POT MAX = 30 %

CUT MAX = 0,3

Regim max. de inaltime propus = Parter inalt ( 9,00 m )

- regimul de aliniere este cel rezultat din profilurile transversale ale strãzilor min. 18,15 m fata de ax Str. Aleea Sporturilor

- nu se vor autoriza constructii care au activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat

 

                                                            

 

 

 

                                                      INTOCMIT ARH. DANIEL POPA