Hotărârea nr. 67/2021

Hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia “Orașe Energie în România”, pentru anul 2021

$ oer

Secretariat OER

Bd. M. Kogălniceanu nr. 23, bl. C7, cam. 301, Brașov, România

Tel.: +40 268 474 209 | Fax: +40 268 547 784 | office@oer.ro | www.oer.ro

Registrul Asociațiilor și Fundațiilor Judecătoria Brașov

Poziția 1/2015, Partea a doua "A", Secțiunea alia

C.I.F. 7203258 | RO 88 RZBR 0000 0600 0943 6715


Orașe Energie în România

Nr. înregistrare OER: 1/ 04.01.2021

CĂTRE:       MEMBRII ASOCIAȚIEI ”ORAȘE ENERGIE ÎN ROMÂNIA” (OER)

SUBIECT:      Cuantumul cotizației anuale a Asociației ”0rase Energie în România”pentru anul

2021

ÎNȘTIINȚARE PRIVIND CUANTUMUL COTIZAȚIEI DE MEMEBRU OER , >

aferentă anului 2021

Stimati Membri OER,

Vă rugăm să dispuneți cuprinderea în bugetul local al anului 2021 a cotizației de membru OER. Facem mențiunea că valoarea cotizației este în conformitate cu prevederile Statutului Asociației „Orașe Energie în România”, Art. 6, punctul 6.1, paragraful 4 „Membrii activi contribuie la funcționarea Asociației prin plata unei cotizații anuale al cărei cuantum va fi stabilit de Adunarea Generală”.

Prin Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale a Asociației OER, întrunită în data de 21.04.2020, s-a reconfirmat cuantumul cotizației de membru, la valoarea de 0,10 lei pe locuitor, nivelul populației fiind considerat cel stabilit prin recensământ.

Anexăm:

  • - Hotărârea nr. 3/ 06.04.2017 privind aprobarea modificării cuantumului cotizațiilor Asociației OER începând cu anul 2018;

  • - Hotărârea nr. 3/ 21.04.2020 privind aprobarea cuantumului cotizațiilor Asociației OER pentru anul 2021.


$ oer

Secretariat OER

Bd. M. Kogălniceanu nr. 23, bl. C7, cam. 301, Brașov, România

Tel.: +40 268 474 209 | Fax: +40 268 547 784 | office@oer.ro | www.oer.ro

Registrul Asociațiilor și Fundațiilor Judecătoria Brașov

Poziția 1/2015, Partea a doua "A", Secțiunea alia

C.I.F. 7203258 | RO 88 RZBR 0000 0600 0943 6715


Orașe Energie în România

Nr. înregistrare OER: 1/ 04.01.2021

CĂTRE:       MEMBRII ASOCIAȚIEI ”ORAȘE ENERGIE ÎN ROMÂNIA” (OER)

SUBIECT:      Cuantumul cotizației anuale a Asociației ”0rase Energie în România”pentru anul

2021

ÎNȘTIINȚARE PRIVIND CUANTUMUL COTIZAȚIEI DE MEMEBRU OER , >

aferentă anului 2021

Stimati Membri OER,

Vă rugăm să dispuneți cuprinderea în bugetul local al anului 2021 a cotizației de membru OER. Facem mențiunea că valoarea cotizației este în conformitate cu prevederile Statutului Asociației „Orașe Energie în România”, Art. 6, punctul 6.1, paragraful 4 „Membrii activi contribuie la funcționarea Asociației prin plata unei cotizații anuale al cărei cuantum va fi stabilit de Adunarea Generală”.

Prin Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale a Asociației OER, întrunită în data de 21.04.2020, s-a reconfirmat cuantumul cotizației de membru, la valoarea de 0,10 lei pe locuitor, nivelul populației fiind considerat cel stabilit prin recensământ.

Anexăm:

  • - Hotărârea nr. 3/ 06.04.2017 privind aprobarea modificării cuantumului cotizațiilor Asociației OER începând cu anul 2018;

  • - Hotărârea nr. 3/ 21.04.2020 privind aprobarea cuantumului cotizațiilor Asociației OER pentru anul 2021.


> oer

Secretariat OER

Bd M. Kogălniceanu nr. 23, bl. C7, cam. 301, Brașov, România

Tel.: +40 268 474 209 | Fax: +40 268 547 784 | office@oer.ro | www.oer.ro

Registrul Asociațiilor și Fundațiilor Judecătoria Brașov

Poziția 1/2015. Partea a doua "A", Secțiunea alia

C.I.F. 7203258 | RO88 RZBR 0000 0600 0943 6715


Orașe Energie în România

HOTĂRÂREA 3/ 21.04.2020

Privind: aprobarea cuantumului cotizației de Membru pentru anul 2021

Adunarea Generală a Asociației „Orașe Energie în România”, desfășurată prin corespondentă la data de 21.04.2020;

în temeiul Art. 8, punctul 8.1.3., litera k) din Statutul Asociației,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă cuantumul cotizației de Membru pentru anul 2021.

Art. 2. Cuantumul cotizației de Membru pentru anul 2021 rămâne neschimbat, respectiv cuantumul aprobat prin Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale a Asociației din 06.04.2017, și anume:

Cuantumul cotizației de Membru se stabilește la valoarea de 0,10 lei pe cap de locuitor, nivelul populației fiind considerat cel stabilit prin recensământ.

Pentru asocierile de unități administrativ-teritoriale (Zonele Metropolitane) se păstrează cuantumul cotizației de Membru în sumă fixă, respectiv 8.000 de lei.

PREȘEDINTE OER,

SECRETAR OER,

Nicolae-Florin OANCEALaszlo BJ^RABAS MUNICIP UL BRAȘOV

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 23 voturi din 32 posibile.