Hotărârea nr. 63/2021

Hotărâre pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2021

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

ANEXA NR.1

LA HOTARAREA NR. 63 din 22.04.2021

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Bugetul local detaliat pe subcapitole si paragrafe (mii lei)                                         Aprilie / 2021

Pag. 1 / 4

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)

00.01

*

413642.00

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

02.90

*

189512.00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

*

235080.00

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

*

217938.00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod

00.04

*

125509.00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE

00.06

*

125509.00

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

*

402.00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul

03.02.18

402.00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

*

125107.00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

125107.00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

04.02.04

Sume repartizate din Fondul la disp. Consiliului Judetean

04.02.05

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

*

36764.00

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

*

36764.00

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

*

28530.00

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

6720.00

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

21810.00

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

*

6629.00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2923.00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

3415.00

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe07.02.02.03

291.00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

1605.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod

00.10

*

55136.00

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)11.02

*

45568.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor

11.02.02

44957.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului

11.02.09

611.00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

*

542.00

Impozit pe spectacole

15.02.01

26.00

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

516.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe

16.02

*

9026.00

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

*

8830.00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

5547.00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

3283.00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

196.00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

*

529.00

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

*

529.00

Alte impozite si taxe

18.02.50

529.00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

*

17142.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

*

4727.00

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

*

4727.00

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

*

4555.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

4555.00

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

*

172.00

Venituri din dividende de la alti platitori*)

30.02.08.02

172.00

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

Bugetul local detaliat pe subcapitole si paragrafe

(mii lei)                                         Aprilie / 2021

Pag. 2/ 4

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

00.14

*

12415.00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

*

6211.00

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

5462.00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

38.00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

1.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

35.00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

675.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

*

1524.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

1524.00

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

*

4597.00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod

35.02.01

*

3105.00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

35.02.01.02

3105.00

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite

35.02.02

101.00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

1391.00

Diverse venituri

36.02

*

83.00

Taxe speciale

36.02.06

17.00

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

28.00

Alte venituri

36.02.50

38.00

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a

37.02.03

-11557.00

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.02.04

11557.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

*

57626.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

*

57626.00

Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la

42.02

*

57626.00

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, 42.02.34

3.00

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

19458.00

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

19927.00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii

42.02.69

18138.00

Subventii de la bug. de stat pentru decontareachelt. pt. carantina

42.02.80

100.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 48.02

*

120936.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod

48.02.01

*

118594.00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.01.01

115194.00

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.02.01.02

3400.00

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

*

2342.00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.02.01

2342.00

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

Bugetul local detaliat pe subcapitole si paragrafe

(mii lei)                                         Aprilie / 2021

Pag. 3/

4

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

*

414057.00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

50.02

*

40484.00

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

*

35105.00

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

*

35105.00

Autoritati executive

51.02.01.03

35105.00

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

*

2579.00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

2579.00

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi ( )

55.02

2800.00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 59.02

*

23155.00

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

*

23155.00

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

*

22770.00

Politie comunitara

61.02.03.04

22770.00

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

61.02.05

85.00

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

61.02.50

300.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

*

152562.00

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

*

63085.00

Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

*

10212.83

Invatamant prescolar

65.02.03.01

7108.28

Invatamant primar

65.02.03.02

3104.55

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

*

52522.32

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

7638.00

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

44543.88

Invatamant profesional

65.02.04.03

340.44

Invatamant postliceal

65.02.05

3.85

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

346.00

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)

66.02

*

19539.00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

10298.00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

*

9241.00

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

9241.00

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

*

27261.00

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

*

3250.00

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

3250.00

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

*

23255.00

Sport

67.02.05.01

15600.00

Tineret

67.02.05.02

10.00

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

7645.00

Servicii religioase

67.02.06

150.00

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

606.00

Asigurari si asistenta sociala(cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10 la

68.02

*

42677.00

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

*

27450.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

27450.00

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

400.00

Crese

68.02.11

4877.00

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

*

900.00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

900.00

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

Bugetul local detaliat pe subcapitole si paragrafe

(mii lei)                                         Aprilie / 2021

Pag. 4/ 4

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50       *

9050.00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

9050.00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

69.02          *

39512.00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02          *

14041.00

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03       *

2802.00

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

2802.00

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

2500.00

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

8739.00

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02          *

25471.00

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05       *

18412.00

Salubritate

74.02.05.01

18412.00

Alte serv. in domeniul prot.mediului

74.02.50

7059.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02        *

158344.00

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02          *

665.00

Actiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01       *

665.00

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

665.00

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02          *

11637.00

Energie termica

81.02.06

5963.00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

5674.00

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02          *

146042.00

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03       *

146042.00

Drumuri si poduri

84.02.03.01

420.00

Transport in comun

84.02.03.02

134446.00

Strazi

84.02.03.03

11176.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-415.00

EXCEDENT (cod 00.01-49.02)

98.02

DEFICIT

99.02

415.00

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

ANEXA NR.1

LA HOTARAREA NR. 63 din 22.04.2021

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Bugetul local detaliat pe subcapitole si paragrafe (mii lei)                                         Aprilie / 2021

Pag. 1 / 4

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)

00.01

*

413642.00

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

02.90

*

189512.00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

*

235080.00

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

*

217938.00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod

00.04

*

125509.00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE

00.06

*

125509.00

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

*

402.00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul

03.02.18

402.00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

*

125107.00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

125107.00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

04.02.04

Sume repartizate din Fondul la disp. Consiliului Judetean

04.02.05

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

*

36764.00

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

*

36764.00

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

*

28530.00

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

6720.00

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

21810.00

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

*

6629.00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2923.00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

3415.00

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe07.02.02.03

291.00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

1605.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod

00.10

*

55136.00

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)11.02

*

45568.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor

11.02.02

44957.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului

11.02.09

611.00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

*

542.00

Impozit pe spectacole

15.02.01

26.00

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

516.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe

16.02

*

9026.00

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

*

8830.00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

5547.00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

3283.00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

196.00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

*

529.00

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

*

529.00

Alte impozite si taxe

18.02.50

529.00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

*

17142.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

*

4727.00

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

*

4727.00

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

*

4555.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

4555.00

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

*

172.00

Venituri din dividende de la alti platitori*)

30.02.08.02

172.00

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

Bugetul local detaliat pe subcapitole si paragrafe

(mii lei)                                         Aprilie / 2021

Pag. 2/ 4

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

00.14

*

12415.00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

*

6211.00

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

5462.00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

38.00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

1.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

35.00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

675.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

*

1524.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

1524.00

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

*

4597.00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod

35.02.01

*

3105.00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

35.02.01.02

3105.00

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite

35.02.02

101.00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

1391.00

Diverse venituri

36.02

*

83.00

Taxe speciale

36.02.06

17.00

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

28.00

Alte venituri

36.02.50

38.00

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a

37.02.03

-11557.00

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.02.04

11557.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

*

57626.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

*

57626.00

Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la

42.02

*

57626.00

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, 42.02.34

3.00

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

19458.00

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

19927.00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii

42.02.69

18138.00

Subventii de la bug. de stat pentru decontareachelt. pt. carantina

42.02.80

100.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 48.02

*

120936.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod

48.02.01

*

118594.00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.01.01

115194.00

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.02.01.02

3400.00

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

*

2342.00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.02.01

2342.00

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

Bugetul local detaliat pe subcapitole si paragrafe

(mii lei)                                         Aprilie / 2021

Pag. 3/

4

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

*

414057.00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

50.02

*

40484.00

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

*

35105.00

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

*

35105.00

Autoritati executive

51.02.01.03

35105.00

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

*

2579.00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

2579.00

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi ( )

55.02

2800.00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 59.02

*

23155.00

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

*

23155.00

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

*

22770.00

Politie comunitara

61.02.03.04

22770.00

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

61.02.05

85.00

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

61.02.50

300.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

*

152562.00

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

*

63085.00

Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

*

10212.83

Invatamant prescolar

65.02.03.01

7108.28

Invatamant primar

65.02.03.02

3104.55

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

*

52522.32

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

7638.00

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

44543.88

Invatamant profesional

65.02.04.03

340.44

Invatamant postliceal

65.02.05

3.85

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

346.00

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)

66.02

*

19539.00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

10298.00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

*

9241.00

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

9241.00

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

*

27261.00

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

*

3250.00

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

3250.00

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

*

23255.00

Sport

67.02.05.01

15600.00

Tineret

67.02.05.02

10.00

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

7645.00

Servicii religioase

67.02.06

150.00

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

606.00

Asigurari si asistenta sociala(cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10 la

68.02

*

42677.00

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

*

27450.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

27450.00

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

400.00

Crese

68.02.11

4877.00

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

*

900.00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

900.00

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

Bugetul local detaliat pe subcapitole si paragrafe

(mii lei)                                         Aprilie / 2021

Pag. 4/ 4

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50       *

9050.00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

9050.00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

69.02          *

39512.00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02          *

14041.00

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03       *

2802.00

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

2802.00

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

2500.00

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

8739.00

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02          *

25471.00

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05       *

18412.00

Salubritate

74.02.05.01

18412.00

Alte serv. in domeniul prot.mediului

74.02.50

7059.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02        *

158344.00

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02          *

665.00

Actiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01       *

665.00

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

665.00

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02          *

11637.00

Energie termica

81.02.06

5963.00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

5674.00

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02          *

146042.00

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03       *

146042.00

Drumuri si poduri

84.02.03.01

420.00

Transport in comun

84.02.03.02

134446.00

Strazi

84.02.03.03

11176.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-415.00

EXCEDENT (cod 00.01-49.02)

98.02

DEFICIT

99.02

415.00

ANEXA NR.2

LA HOTARAREA NR. 63 din 22.04.2021

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

02 - Buget local detaliat

(mii lei)                                           Aprilie / 2021

Pag. 1 / 14

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)

00.01

*

413642.00

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

02.90

*

189512.00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

*

235080.00

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

*

217938.00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod

00.04

*

125509.00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE

00.06

*

125509.00

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

*

402.00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul

03.02.18

402.00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

*

125107.00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

125107.00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

04.02.04

Sume repartizate din Fondul la disp. Consiliului Judetean

04.02.05

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

*

36764.00

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

*

36764.00

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

*

28530.00

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

6720.00

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

21810.00

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

*

6629.00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2923.00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

3415.00

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe07.02.02.03

291.00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

1605.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod

00.10

*

55136.00

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)11.02

*

45568.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor

11.02.02

44957.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului

11.02.09

611.00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

*

542.00

Impozit pe spectacole

15.02.01

26.00

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

516.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe

16.02

*

9026.00

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

*

8830.00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

5547.00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

3283.00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

196.00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

*

529.00

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

*

529.00

Alte impozite si taxe

18.02.50

529.00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

*

17142.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

*

4727.00

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

*

4727.00

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

*

4555.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice

30.02.05.30

4555.00

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

*

172.00

Venituri din dividende de la alti plătitori*)

30.02.08.02

172.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

00.14

*

12415.00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02

*

6211.00

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

5462.00

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

38.00

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

1.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

35.00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

675.00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

*

1524.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

1524.00

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

*

4597.00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod

35.02.01

*

3105.00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

35.02.01.02

3105.00

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite

35.02.02

101.00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

1391.00

Diverse venituri

36.02

*

83.00

Taxe speciale

36.02.06

17.00

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

28.00

Alte venituri

36.02.50

38.00

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a

37.02.03

-11557.00

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.02.04

11557.00

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

*

57626.00

subvenții de la alte nivele ale administrației publice

00.18

*

57626.00

Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la

42.02

*

57626.00

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, 42.02.34

3.00

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

19458.00

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

19927.00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii

42.02.69

18138.00

Subventii de la bug. de stat pentru decontareachelt. pt. carantina

42.02.80

100.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 48.02

*

120936.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod

48.02.01

*

118594.00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.01.01

115194.00

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.02.01.02

3400.00

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

*

2342.00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.02.01

2342.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

*

414057.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

414057.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

375658.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

86915.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

82851.60

Salarii de baza

10.01.01

61796.60

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

5050.00

Alte sporuri

10.01.06

500.00

Indemnizații platite unor persoane din afara unita

10.01.12

8100.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

15.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

3922.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

3468.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

2645.40

Norme de hrana

10.02.02

2630.00

Vouchere de vacanta

10.02.06

15.40

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

1418.00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

1418.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

70295.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

47200.39

Furnituri de birou

20.01.01

370.77

Materiale pentru curatenie

20.01.02

787.73

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

7065.76

Apa, canal si salubritate

20.01.04

20399.63

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

244.21

Transport

20.01.07

113.57

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

1731.41

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

3610.99

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

12876.32

Reparatii curente

20.02

13814.36

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

*

913.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

913.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

296.22

Medicamente

20.04.01

100.80

Materiale sanitare

20.04.02

100.42

Dezinfectanti

20.04.04

95.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

1624.99

Uniforme si echipament

20.05.01

206.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1418.99

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

51.82

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

26.82

Deplasari in strainatate

20.06.02

25.00

Materiale de laborator

20.09

5.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

824.00

Consultanta si expertiza

20.12

337.00

Pregatire profesionala

20.13

598.45

Protectia muncii

20.14

77.85

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilo

20.24

*

112.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilo

20.24.02

112.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

4439.92

Reclama si publicitate

20.30.01

494.47

Protocol si reprezentare

20.30.02

33.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

53.40

Chirii

20.30.04

1963.20

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1895.85

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

*

2800.00

Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30

30.01

*

2800.00

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

2800.00

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

*

28500.00

Subven?ii pentru acoperirea diferen?elor de pre? ?

40.03

28500.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRA

51

*

18880.00

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01

51.01

*

18880.00

Transferuri catre institu?ii publice

51.01.01

18880.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

*

3739.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63)

55.01

*

3739.00

Investitii ale agentilor economici cu capital de s

55.01.12

768.00

Transferuri din bugetul local catre asociatiile de

55.01.42

2360.00

Finantarea invatamantului particular sau confesion

55.01.63

611.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

15005.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

15005.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

14829.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

166.00

Tichete de cresa si tichete soc. pt. gradinita

57.02.03

10.00

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

136137.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

133254.00

Finan?area na?ional?

58.01.01

17765.00

Finan?are extern? nerambursabil?

58.01.02

115194.00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

295.00

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.0

58.02

*

2883.00

Finan?area na?ional?

58.02.01

373.00

Finan?are extern? nerambursabil?

58.02.02

2342.00

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

168.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

13387.00

Burse

59.01

6905.00

Programe pentru tineret

59.08

10.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Asociatii si fundații

59.11

665.00

Susținerea cultelor

59.12

150.00

Desp?gubiri civile

59.17

3943.00

Sume destinate finanțării programelor sportive rea

59.20

306.00

Acțiuni cu caracter stiintific si social-cultural

59.22

270.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

1138.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

31736.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

31736.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

31206.00

Construc?ii

71.01.01

20172.20

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

435.80

Alte active fixe

71.01.30

10598.00

Repara?ii capitale aferente activelor fixe

71.03

530.00

OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

*

6663.00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.

81

*

6663.00

Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02

81.02

*

6663.00

Rambursari de credite aferente datoriei publice in

81.02.05

6663.00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

50.02

*

40484.00

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

*

35105.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

35105.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

28803.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

20393.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

20050.00

Salarii de baza

10.01.01

14750.00

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

2000.00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unita

10.01.12

600.00

Indemnizatii de delegare

10.01.13

10.00

Indemnizatii de hrana

10.01.17

682.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

2008.00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

343.00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

343.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

5500.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

2625.00

Furnituri de birou

20.01.01

73.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

28.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

518.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

42.00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

40.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

798.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

1126.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

48.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

48.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20

20.06

*

30.00

Deplasări interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

5.00

Deplasări in străinătate

20.06.02

25.00

Consultanta si expertiza

20.12

300.00

Pregătire profesionala

20.13

404.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilo

20.24

*

112.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilo

20.24.02

112.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

1981.00

Reclama si publicitate

20.30.01

455.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

33.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

45.00

Chirii

20.30.04

248.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1200.00

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

2760.00

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.0

58.02

*

2760.00

Finan?area na?ional?

58.02.01

359.00

Finan?are extern? nerambursabil?

58.02.02

2342.00

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

59.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

150.00

Desp?gubiri civile

59.17

10.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

140.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

1102.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

1102.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

1102.00

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

386.00

Alte active fixe

71.01.30

716.00

OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

*

5200.00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.

81

*

5200.00

Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02

81.02

*

5200.00

Rambursari de credite aferente datoriei publice in

81.02.05

5200.00

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

*

2579.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

2579.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

2579.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

2134.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

2091.00

Salarii de baza

10.01.01

1772.00

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

200.00

Indemnizatii de hrana

10.01.17

83.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

36.00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

43.00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

43.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

420.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

232.00

Furnituri de birou

20.01.01

40.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

28.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

5.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

6.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

15.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

138.00

Reparatii curente

20.02

25.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

2.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

2.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

151.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

3.00

Chirii

20.30.04

143.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

5.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

25.00

Desp?gubiri civile

59.17

2.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

23.00

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi ( )

55.02

2800.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

2800.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

2800.00

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

*

2800.00

Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30

30.01

*

2800.00

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

2800.00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 59.02

*

23155.00

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

*

23155.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

23155.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

23155.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

21500.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

18499.00

Salarii de baza

10.01.01

15959.00

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

1640.00

Alte sporuri

10.01.06

500.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

400.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

2630.00

Norme de hrana

10.02.02

2630.00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

371.00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

371.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

1255.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

661.00

Furnituri de birou

20.01.01

9.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1.00

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

19.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

12.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

153.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

112.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

325.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

30.00

Reparatii curente

20.02

32.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

197.00

Uniforme si echipament

20.05.01

195.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

365.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2.00

Chirii

20.30.04

3.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

360.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

400.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

400.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

*

152562.00

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

*

63085.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

63085.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

42112.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

17657.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

9674.39

Furnituri de birou

20.01.01

168.77

Materiale pentru curatenie

20.01.02

542.73

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

3788.76

Apa, canal si salubritate

20.01.04

898.63

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

22.21

Transport

20.01.07

113.57

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

724.41

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

288.99

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

3126.32

Reparatii curente

20.02

4022.36

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

228.22

Medicamente

20.04.01

32.80

Materiale sanitare

20.04.02

100.42

Dezinfectanti

20.04.04

95.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

829.99

Alte obiecte de inventar

20.05.30

829.99

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

11.82

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

11.82

Materiale de laborator

20.09

5.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

824.00

Consultanta si expertiza

20.12

37.00

Pregatire profesionala

20.13

180.45

Protectia muncii

20.14

77.85

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

1765.92

Reclama si publicitate

20.30.01

39.47

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

3.40

Chirii

20.30.04

1502.20

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

220.85

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRA

51

*

300.00

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01

51.01

*

300.00

Transferuri catre institu?ii publice

51.01.01

300.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

*

611.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63)

55.01

*

611.00

Finantarea invatamantului particular sau confesion

55.01.63

611.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

1500.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

1500.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

1324.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

166.00

Tichete de cresa si tichete soc. pt. gradinita

57.02.03

10.00

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

15103.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

14980.00

Finan?area na?ional?

58.01.01

2049.00

Finan?are extern? nerambursabil?

58.01.02

12801.00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

130.00

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.0

58.02

*

123.00

Finan?area na?ional?

58.02.01

14.00

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

109.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

6941.00

Burse

59.01

6905.00

Sume destinate finantarii programelor sportive rea

59.20

36.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

20973.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

20973.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

20973.00

Construc?ii

71.01.01

20057.20

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

49.80

Alte active fixe

71.01.30

866.00

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)

66.02

*

19539.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

19539.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

19539.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

17658.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

17451.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Salarii de baza

10.01.01

7750.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

950.00

Indemnizații platite unor persoane din afara unita

10.01.12

7500.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

307.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

944.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

207.00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

207.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

1826.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

1452.00

Furnituri de birou

20.01.01

50.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

100.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

50.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

50.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

50.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

166.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

986.00

Reparatii curente

20.02

100.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

58.00

Medicamente

20.04.01

58.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

100.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

100.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

7.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

7.00

Pregatire profesionala

20.13

2.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

107.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

107.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

5.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

5.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

5.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

50.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

50.00

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

*

27261.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

27261.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

26780.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

7500.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

6990.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

36.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

25.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

6929.00

Reparatii curente

20.02

217.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

241.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

241.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

52.00

Chirii

20.30.04

52.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRA

51

*

18580.00

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01

51.01

*

18580.00

Transferuri catre institu?ii publice

51.01.01

18580.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

700.00

Programe pentru tineret

59.08

10.00

Susținerea cultelor

59.12

150.00

Sume destinate finantarii programelor sportive rea

59.20

270.00

Acțiuni cu caracter stiintific si social-cultural

59.22

270.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

481.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

481.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

481.00

Construc?ii

71.01.01

5.00

Alte active fixe

71.01.30

476.00

Asigurari si asistenta sociala(cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10 la

68.02

*

42677.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

42677.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

42361.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

25230.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

24760.60

Salarii de baza

10.01.01

21565.60

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

260.00

Indemnizatii de delegare

10.01.13

5.00

Indemnizatii de hrana

10.01.17

2850.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

80.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

15.40

Vouchere de vacanta

10.02.06

15.40

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

454.00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

454.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

1900.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

827.00

Furnituri de birou

20.01.01

30.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

116.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

126.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

63.00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

23.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

32.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

437.00

Reparatii curente

20.02

118.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

*

913.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

913.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

10.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Medicamente

20.04.01

10.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

15.00

Uniforme si echipament

20.05.01

11.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

4.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20

20.06

*

1.00

Deplasări interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

1.00

Pregătire profesionala

20.13

12.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

4.00

Chirii

20.30.04

1.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

13500.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

13500.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

13500.00

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

1206.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

1206.00

Finan?area na?ional?

58.01.01

158.00

Finan?are extern? nerambursabil?

58.01.02

1033.00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

15.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

525.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

525.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

316.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

316.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

316.00

Alte active fixe

71.01.30

316.00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,

69.02

*

39512.00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02

*

14041.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

14041.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

8962.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

5800.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

5102.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

2500.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1472.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

1130.00

Reparatii curente

20.02

500.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

184.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

184.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

14.00

Chirii

20.30.04

14.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

*

360.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63)

55.01

*

360.00

Transferuri din bugetul local catre asociatiile de

55.01.42

360.00

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

2802.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

2802.00

Finan?area na?ional?

58.01.01

416.00

Finan?are extern? nerambursabil?

58.01.02

2356.00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

30.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

5079.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

5079.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

5079.00

Alte active fixe

71.01.30

5079.00

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

*

25471.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

25471.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

24304.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

18132.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

18132.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

17832.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

300.00

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

6172.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

6172.00

Finan?area na?ional?

58.01.01

817.00

Finan?are extern? nerambursabil?

58.01.02

5340.00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

15.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

1167.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

1167.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

1167.00

Construc?ii

71.01.01

110.00

Alte active fixe

71.01.30

1057.00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02

*

158344.00

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

*

665.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

665.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

665.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

665.00

Asociatii si fundatii

59.11

665.00

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

*

11637.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

11637.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

9499.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

300.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

200.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

200.00

Reparatii curente

20.02

100.00

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

*

4500.00

Subven?ii pentru acoperirea diferen?elor de pre? ?

40.03

4500.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

*

768.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63)

55.01

*

768.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Investiții ale agentilor economici cu capital de s

55.01.12

768.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

3931.00

Desp?gubiri civile

59.17

3931.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

675.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

675.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

675.00

Alte active fixe

71.01.30

675.00

OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

*

1463.00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.

81

*

1463.00

Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02

81.02

*

1463.00

Rambursari de credite aferente datoriei publice in

81.02.05

1463.00

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

*

146042.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

146042.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

144099.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

10005.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

1305.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

1305.00

Reparatii curente

20.02

8700.00

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

*

24000.00

Subven?ii pentru acoperirea diferen?elor de pre? ?

40.03

24000.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

*

2000.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63)

55.01

*

2000.00

Transferuri din bugetul local catre asociatiile de

55.01.42

2000.00

TITLUL X Proiecte cu fnan?are din fonduri extern

58

*

108094.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

108094.00

Finan?area na?ional?

58.01.01

14325.00

Finan?are extern? nerambursabil?

58.01.02

93664.00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

105.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

1943.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

1943.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

1413.00

Alte active fixe

71.01.30

1413.00

Repara?ii capitale aferente activelor fixe

71.03

530.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-415.00

EXCEDENT (cod 00.01-49.02)

98.02

DEFICIT

99.02

415.00

ANEXA NR.2A

LA HOTARAREA NR. 63 din 22.04.2021

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

(mii lei)


Buget de funcționare Aprilie / 2021


Pag. 1 / 24


Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)

00.01

*

243056.00

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

02.90

*

189484.00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

*

223495.00

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

*

217938.00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod

00.04

*

125509.00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE

00.06

*

125509.00

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

*

402.00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul

03.02.18

402.00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

*

125107.00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

125107.00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

04.02.04

Sume repartizate din Fondul la disp. Consiliului Judetean

04.02.05

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

*

36764.00

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

*

36764.00

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

*

28530.00

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

6720.00

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

21810.00

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

*

6629.00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2923.00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

3415.00

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe07.02.02.03

291.00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

1605.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod

00.10

*

55136.00

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)11.02

*

45568.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor

11.02.02

44957.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului

11.02.09

611.00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

*

542.00

Impozit pe spectacole

15.02.01

26.00

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

516.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe

16.02

*

9026.00

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

*

8830.00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

5547.00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

3283.00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

196.00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

*

529.00

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

*

529.00

Alte impozite si taxe

18.02.50

529.00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

*

5557.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

*

4727.00

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

*

4727.00

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

*

4555.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

4555.00

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

*

172.00

Venituri din dividende de la alti platitori*)

30.02.08.02

172.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

00.14

*

830.00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

*

6211.00

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

5462.00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

38.00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

1.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

35.00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

675.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

*

1524.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

1524.00

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

*

4597.00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod

35.02.01

*

3105.00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

35.02.01.02

3105.00

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite

35.02.02

101.00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

1391.00

Diverse venituri

36.02

*

55.00

Taxe speciale

36.02.06

17.00

Alte venituri

36.02.50

38.00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod

37.02

*

-11557.00

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a

37.02.03

-11557.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

*

19561.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

*

19561.00

Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la

42.02

*

19561.00

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, 42.02.34

3.00

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

19458.00

Subventii de la bug. de stat pentru decontareachelt. pt. carantina

42.02.80

100.00

(mii lei)

Buget de funcționare Aprilie / 2021

Pag. 3/24

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

*

243056.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

243056.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

236393.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

86915.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

82851.60

Salarii de baza

10.01.01

61796.60

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

5050.00

Alte sporuri

10.01.06

500.00

Indemnizații platite unor persoane din afara unita

10.01.12

8100.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

15.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

3922.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

3468.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

2645.40

Norme de hrana

10.02.02

2630.00

Vouchere de vacanta

10.02.06

15.40

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

1418.00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

1418.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

70295.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

47200.39

Furnituri de birou

20.01.01

370.77

Materiale pentru curatenie

20.01.02

787.73

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

7065.76

Apa, canal si salubritate

20.01.04

20399.63

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

244.21

Transport

20.01.07

113.57

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

1731.41

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

3610.99

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

12876.32

Reparatii curente

20.02

13814.36

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

*

913.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

913.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

296.22

Medicamente

20.04.01

100.80

Materiale sanitare

20.04.02

100.42

Dezinfectanti

20.04.04

95.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

1624.99

Uniforme si echipament

20.05.01

206.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1418.99

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

51.82

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

26.82

Deplasari in strainatate

20.06.02

25.00

Materiale de laborator

20.09

5.00

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

824.00

Consultanta si expertiza

20.12

337.00

Pregatire profesionala

20.13

598.45

Buget de funcționare

(mii lei)                                         Aprilie / 2021

Pag. 4/24

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Protecția muncii

20.14

77.85

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilo

20.24         *

112.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilo

20.24.02

112.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30         *

4439.92

Reclama si publicitate

20.30.01

494.47

Protocol si reprezentare

20.30.02

33.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

53.40

Chirii

20.30.04

1963.20

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1895.85

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30            *

2800.00

Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30

30.01          *

2800.00

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

2800.00

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)

40            *

28500.00

Subven?ii pentru acoperirea diferen?elor de pre? ?

40.03

28500.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRA

51             *

18880.00

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01

51.01          *

18880.00

Transferuri catre institu?ii publice

51.01.01

18880.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55            *

611.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63)

55.01          *

611.00

Finantarea invatamantului particular sau confesion

55.01.63

611.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57             *

15005.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02          *

15005.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

14829.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

166.00

Tichete de cresa si tichete soc. pt. gradinita

57.02.03

10.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59            *

13387.00

Burse

59.01

6905.00

Programe pentru tineret

59.08

10.00

Asociatii si fundatii

59.11

665.00

Sustinerea cultelor

59.12

150.00

Desp?gubiri civile

59.17

3943.00

Sume destinate finantarii programelor sportive rea

59.20

306.00

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

59.22

270.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

1138.00

OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79            *

6663.00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.

81             *

6663.00

Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02

81.02          *

6663.00

Rambursari de credite aferente datoriei publice in

81.02.05

6663.00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

50.02          *

36622.00

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02          *

31243.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00            *

31243.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01             *

26043.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10             *

20393.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01          *

20050.00

Salarii de baza

10.01.01

14750.00

Buget de funcționare

(mii lei)                                         Aprilie / 2021

Pag. 5/24

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

2000.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unita

10.01.12

600.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

10.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

682.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

2008.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03          *

343.00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

343.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20            *

5500.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01          *

2625.00

Furnituri de birou

20.01.01

73.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

28.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

518.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

42.00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

40.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

798.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

1126.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05         *

48.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

48.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06         *

30.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

5.00

Deplasari in strainatate

20.06.02

25.00

Consultanta si expertiza

20.12

300.00

Pregatire profesionala

20.13

404.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilo

20.24         *

112.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilo

20.24.02

112.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30         *

1981.00

Reclama si publicitate

20.30.01

455.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

33.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

45.00

Chirii

20.30.04

248.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1200.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59            *

150.00

Desp?gubiri civile

59.17

10.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

140.00

OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79            *

5200.00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.

81             *

5200.00

Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02

81.02          *

5200.00

Rambursari de credite aferente datoriei publice in

81.02.05

5200.00

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01       *

31243.00

Autoritati executive

51.02.01.03

31243.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00            *

31243.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01             *

26043.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10             *

20393.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01          *

20050.00

Salarii de baza

10.01.01

14750.00

Buget de funcționare

(mii lei)                                         Aprilie / 2021

Pag. 6/24

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

2000.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unita

10.01.12

600.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

10.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

682.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

2008.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03          *

343.00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

343.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20            *

5500.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01          *

2625.00

Furnituri de birou

20.01.01

73.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

28.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

518.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

42.00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

40.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

798.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

1126.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05         *

48.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

48.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06         *

30.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

5.00

Deplasari in strainatate

20.06.02

25.00

Consultanta si expertiza

20.12

300.00

Pregatire profesionala

20.13

404.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilo

20.24         *

112.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilo

20.24.02

112.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30         *

1981.00

Reclama si publicitate

20.30.01

455.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

33.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

45.00

Chirii

20.30.04

248.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1200.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59            *

150.00

Desp?gubiri civile

59.17

10.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

140.00

OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79            *

5200.00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.

81             *

5200.00

Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02

81.02          *

5200.00

Rambursari de credite aferente datoriei publice in

81.02.05

5200.00

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02          *

2579.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00            *

2579.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01             *

2579.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10             *

2134.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01          *

2091.00

Salarii de baza

10.01.01

1772.00

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

200.00

Buget de funcționare

(mii lei)                                         Aprilie / 2021

Pag. 7/24

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Indemnizații de hrana

10.01.17

83.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

36.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

43.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

43.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

420.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

232.00

Furnituri de birou

20.01.01

40.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

28.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

5.00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

6.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

15.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

138.00

Reparatii curente

20.02

25.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

2.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

2.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

151.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

3.00

Chirii

20.30.04

143.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

5.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

25.00

Desp?gubiri civile

59.17

2.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

23.00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

2579.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

2579.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

2579.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

2134.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

2091.00

Salarii de baza

10.01.01

1772.00

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

200.00

Indemnizatii de hrana

10.01.17

83.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

36.00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

43.00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

43.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

420.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

232.00

Furnituri de birou

20.01.01

40.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

28.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

5.00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

6.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

15.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Materiale si prestări de servicii cu caracter func

20.01.09

138.00

Reparatii curente

20.02

25.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20

20.06

*

2.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

2.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

151.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

3.00

Chirii

20.30.04

143.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

5.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

25.00

Desp?gubiri civile

59.17

2.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

23.00

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi ( )

55.02

2800.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

2800.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

2800.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

*

2800.00

Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30

30.01

*

2800.00

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

2800.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

2800.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

2800.00

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

*

2800.00

Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30

30.01

*

2800.00

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

2800.00

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod

56.02

*

Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru 56.02.06

Transferuri din bugetele proprii ale judetelor pentru institutiile de asistenta sociala

56.02.07

Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale de

56.02.09

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 59.02

*

23155.00

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

*

Aparare nationala

60.02.02

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

*

23155.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

23155.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

23155.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

21500.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

18499.00

Salarii de baza

10.01.01

15959.00

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

1640.00

Alte sporuri

10.01.06

500.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

400.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

2630.00

Norme de hrana

10.02.02

2630.00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

371.00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

371.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

1255.00

Buget de funcționare

(mii lei)                                         Aprilie / 2021

Pag. 9/24

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

661.00

Furnituri de birou

20.01.01

9.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1.00

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

19.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

12.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

153.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

112.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

325.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

30.00

Reparatii curente

20.02

32.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

197.00

Uniforme si echipament

20.05.01

195.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

365.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2.00

Chirii

20.30.04

3.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

360.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

400.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

400.00

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

*

22770.00

Politie comunitara

61.02.03.04

22770.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

22770.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

22770.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

21500.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

18499.00

Salarii de baza

10.01.01

15959.00

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

1640.00

Alte sporuri

10.01.06

500.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

400.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

2630.00

Norme de hrana

10.02.02

2630.00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

371.00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

371.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

870.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

578.00

Furnituri de birou

20.01.01

9.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

1.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

19.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

12.00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

153.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

95.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

284.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

5.00

Reparatii curente

20.02

32.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

197.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Uniforme si echipament

20.05.01

195.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

63.00

Chirii

20.30.04

3.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

60.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

400.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

400.00

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

61.02.05

85.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

85.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

85.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

85.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

83.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

17.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

41.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

25.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

2.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2.00

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

61.02.50

300.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

300.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

300.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

300.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

300.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

300.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

*

114483.00

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

*

27009.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

27009.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

27009.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

17657.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

9674.39

Furnituri de birou

20.01.01

168.77

Materiale pentru curatenie

20.01.02

542.73

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

3788.76

Apa, canal si salubritate

20.01.04

898.63

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

22.21

Transport

20.01.07

113.57

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

724.41

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

288.99

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

3126.32

Reparatii curente

20.02

4022.36

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

228.22

Medicamente

20.04.01

32.80

Materiale sanitare

20.04.02

100.42

Dezinfectanti

20.04.04

95.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

829.99

Alte obiecte de inventar

20.05.30

829.99

Buget de funcționare

(mii lei)                                         Aprilie / 2021

Pag. 11/24

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20

20.06         *

11.82

Deplasări interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

11.82

Materiale de laborator

20.09

5.00

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

824.00

Consultanta si expertiza

20.12

37.00

Pregatire profesionala

20.13

180.45

Protectia muncii

20.14

77.85

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30         *

1765.92

Reclama si publicitate

20.30.01

39.47

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

3.40

Chirii

20.30.04

1502.20

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

220.85

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRA

51             *

300.00

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01

51.01          *

300.00

Transferuri catre institu?ii publice

51.01.01

300.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55            *

611.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63)

55.01          *

611.00

Finantarea invatamantului particular sau confesion

55.01.63

611.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57             *

1500.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02          *

1500.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

1324.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

166.00

Tichete de cresa si tichete soc. pt. gradinita

57.02.03

10.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59            *

6941.00

Burse

59.01

6905.00

Sume destinate finantarii programelor sportive rea

59.20

36.00

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

59.22

Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03       *

4628.83

Invatamant prescolar

65.02.03.01

3617.28

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00            *

3617.28

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01             *

3617.28

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20            *

2834.41

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01          *

1156.79

Furnituri de birou

20.01.01

15.07

Materiale pentru curatenie

20.01.02

99.58

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

532.43

Apa, canal si salubritate

20.01.04

119.46

Transport

20.01.07

22.80

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

51.93

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

39.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

276.52

Reparatii curente

20.02

78.92

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04         *

12.30

Medicamente

20.04.01

2.80

Materiale sanitare

20.04.02

3.50

Buget de funcționare

(mii lei)                                         Aprilie / 2021

Pag. 12/24

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Dezinfectanti

20.04.04

6.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

34.15

Alte obiecte de inventar

20.05.30

34.15

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20

20.06

*

0.80

Deplasări interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

0.80

Pregătire profesionala

20.13

23.66

Protectia muncii

20.14

15.49

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

1512.30

Chirii

20.30.04

1502.20

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

10.10

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

*

611.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63)

55.01

*

611.00

Finantarea invatamantului particular sau confesion

55.01.63

611.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

136.27

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

136.27

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

136.27

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

35.60

Burse

59.01

35.60

Invatamant primar

65.02.03.02

1011.55

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

1011.55

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

1011.55

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

538.88

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

441.63

Furnituri de birou

20.01.01

10.96

Materiale pentru curatenie

20.01.02

36.22

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

213.33

Apa, canal si salubritate

20.01.04

40.98

Transport

20.01.07

11.56

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

71.90

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

13.37

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

43.31

Reparatii curente

20.02

75.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

8.47

Medicamente

20.04.01

1.90

Materiale sanitare

20.04.02

0.57

Dezinfectanti

20.04.04

6.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

9.15

Alte obiecte de inventar

20.05.30

9.15

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

0.50

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

0.50

Consultanta si expertiza

20.12

1.00

Pregatire profesionala

20.13

2.63

Protectia muncii

20.14

0.50

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

276.07

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

276.07

Buget de funcționare

(mii lei)                                         Aprilie / 2021

Pag. 13/24

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

276.07

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59            *

196.60

Burse

59.01

196.60

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04       *

22030.32

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

7604.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00            *

7604.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01             *

7604.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20            *

4674.22

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01          *

2979.31

Furnituri de birou

20.01.01

51.20

Materiale pentru curatenie

20.01.02

112.29

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

809.22

Apa, canal si salubritate

20.01.04

189.88

Transport

20.01.07

29.55

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

173.40

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

28.50

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

1585.27

Reparatii curente

20.02

1031.41

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04         *

42.70

Medicamente

20.04.01

12.10

Materiale sanitare

20.04.02

14.60

Dezinfectanti

20.04.04

16.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05         *

131.62

Alte obiecte de inventar

20.05.30

131.62

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06         *

0.82

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

0.82

Materiale de laborator

20.09

5.00

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

363.50

Consultanta si expertiza

20.12

1.00

Pregatire profesionala

20.13

42.56

Protectia muncii

20.14

15.20

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30         *

61.10

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

61.10

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57             *

517.98

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02          *

517.98

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

517.98

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59            *

2411.80

Burse

59.01

2411.80

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

14085.88

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00            *

14085.88

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01             *

14085.88

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20            *

9494.79

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01          *

5005.36

Furnituri de birou

20.01.01

88.54

Materiale pentru curatenie

20.01.02

290.64

(mii lei)

Buget de funcționare Aprilie / 2021

Pag. 14/24

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

2203.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

536.66

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

2.21

Transport

20.01.07

49.66

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

421.08

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

199.62

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

1213.92

Reparatii curente

20.02

2837.03

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

162.75

Medicamente

20.04.01

16.00

Materiale sanitare

20.04.02

81.75

Dezinfectanti

20.04.04

65.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

645.07

Alte obiecte de inventar

20.05.30

645.07

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

9.70

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

9.70

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

460.50

Consultanta si expertiza

20.12

35.00

Pregatire profesionala

20.13

109.60

Protectia muncii

20.14

46.66

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

183.12

Reclama si publicitate

20.30.01

39.47

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

1.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

142.65

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

480.89

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

480.89

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

314.89

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

166.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

4110.20

Burse

59.01

4110.20

Invatamant profesional

65.02.04.03

340.44

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

340.44

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

340.44

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

114.70

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

91.30

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

4.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

30.75

Apa, canal si salubritate

20.01.04

11.65

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

20.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

6.10

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

8.50

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

7.30

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

2.00

Dezinfectanti

20.04.04

2.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

9.40

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2.40

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

7.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

74.94

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

74.94

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

74.94

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

150.80

Burse

59.01

150.80

Invatamant postliceal

65.02.05

3.85

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

3.85

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

3.85

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

3.85

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

3.85

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

3.85

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

346.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

346.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

346.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRA

51

*

300.00

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01

51.01

*

300.00

Transferuri catre institu?ii publice

51.01.01

300.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

10.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

10.00

Tichete de cresa si tichete soc. pt. gradinita

57.02.03

10.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

36.00

Sume destinate finantarii programelor sportive rea

59.20

36.00

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

59.22

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)

66.02

*

19539.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

19539.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

19539.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

17658.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

17451.00

Salarii de baza

10.01.01

7750.00

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

950.00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unita

10.01.12

7500.00

Indemnizatii de hrana

10.01.17

307.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

944.00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

207.00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

207.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

1826.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

1452.00

Furnituri de birou

20.01.01

50.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

100.00

Buget de funcționare

(mii lei)                                         Aprilie / 2021

Pag. 16/24

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

50.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

50.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

50.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

166.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

986.00

Reparatii curente

20.02

100.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

58.00

Medicamente

20.04.01

58.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

100.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

100.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

7.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

7.00

Pregatire profesionala

20.13

2.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

107.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

107.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

5.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

5.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

5.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

50.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

50.00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

*

Spitale generale

66.02.06.01

Unitati medico-sociale

66.02.06.03

Servicii de sanatate publica

66.02.08

10298.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

10298.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

10298.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

10158.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

9951.00

Salarii de baza

10.01.01

7750.00

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

950.00

Indemnizatii de hrana

10.01.17

307.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

944.00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

207.00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

207.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

90.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

66.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

66.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

8.00

Medicamente

20.04.01

8.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

7.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

7.00

Pregatire profesionala

20.13

2.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

7.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

7.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

50.00

Buget de funcționare

(mii lei)                                         Aprilie / 2021

Pag. 17/24

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

50.00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

*

9241.00

Alte institutii si acțiuni sanitare

66.02.50.50

9241.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

9241.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

9241.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

7500.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

7500.00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unita

10.01.12

7500.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

1736.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

1386.00

Furnituri de birou

20.01.01

50.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

100.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

50.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

50.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

50.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

100.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

986.00

Reparatii curente

20.02

100.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

50.00

Medicamente

20.04.01

50.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

100.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

100.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

100.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

100.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

5.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

5.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

5.00

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

*

26780.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

26780.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

26780.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

7500.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

6990.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

36.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

25.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

6929.00

Reparatii curente

20.02

217.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

241.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

241.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

52.00

Chirii

20.30.04

52.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRA

51

*

18580.00

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01

51.01

*

18580.00

Transferuri catre institu?ii publice

51.01.01

18580.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

700.00

Programe pentru tineret

59.08

10.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Susținerea cultelor

59.12

150.00

Sume destinate finanțării programelor sportive rea

59.20

270.00

Acțiuni cu caracter stiintific si social-cultural

59.22

270.00

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

*

3250.00

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

Muzee

67.02.03.03

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

3250.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

3250.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

3250.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRA

51

*

3250.00

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01

51.01

*

3250.00

Transferuri catre institu?ii publice

51.01.01

3250.00

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

*

23110.00

Sport

67.02.05.01

15600.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

15600.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

15600.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRA

51

*

15330.00

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01

51.01

*

15330.00

Transferuri catre institu?ii publice

51.01.01

15330.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

270.00

Sume destinate finantarii programelor sportive rea

59.20

270.00

Tineret

67.02.05.02

10.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

10.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

10.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

10.00

Programe pentru tineret

59.08

10.00

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

7500.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

7500.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

7500.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

7500.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

6990.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

36.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

25.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

6929.00

Reparatii curente

20.02

217.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

241.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

241.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

52.00

Chirii

20.30.04

52.00

Servicii religioase

67.02.06

150.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

150.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

150.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

150.00

Sustinerea cultelor

59.12

150.00

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

270.00

Buget de funcționare

(mii lei)                                         Aprilie / 2021

Pag. 19/24

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

270.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

270.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

270.00

Acțiuni cu caracter stiintific si social-cultural

59.22

270.00

Asigurari si asistenta sociala(cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10 la

68.02

*

41155.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

41155.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

41155.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

25230.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

24760.60

Salarii de baza

10.01.01

21565.60

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

260.00

Indemnizatii de delegare

10.01.13

5.00

Indemnizatii de hrana

10.01.17

2850.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

80.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

15.40

Vouchere de vacanta

10.02.06

15.40

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

454.00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

454.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

1900.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

827.00

Furnituri de birou

20.01.01

30.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

116.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

126.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

63.00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

23.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

32.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

437.00

Reparatii curente

20.02

118.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

*

913.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

913.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

10.00

Medicamente

20.04.01

10.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

15.00

Uniforme si echipament

20.05.01

11.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

4.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

1.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

1.00

Pregatire profesionala

20.13

12.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

4.00

Chirii

20.30.04

1.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

13500.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

13500.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

13500.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

525.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

525.00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

*

27450.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

27450.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

27450.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

27450.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

13950.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

13680.50

Salarii de baza

10.01.01

11680.50

Indemnizatii de hrana

10.01.17

2000.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

10.50

Vouchere de vacanta

10.02.06

10.50

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

259.00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

259.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

13000.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

13000.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

13000.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

500.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

500.00

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

400.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

400.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

400.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

400.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

400.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

400.00

Crese

68.02.11

3355.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

3355.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

3355.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

3180.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

3145.00

Salarii de baza

10.01.01

2605.00

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

260.00

Indemnizatii de hrana

10.01.17

200.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

80.00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

35.00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

35.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

150.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

58.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

16.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

10.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

8.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

5.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

19.00

Reparatii curente

20.02

62.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

*

13.00

Buget de funcționare

(mii lei)                                         Aprilie / 2021

Pag. 21 / 24

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Hrana pentru oameni

20.03.01

13.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

11.00

Uniforme si echipament

20.05.01

11.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

4.00

Chirii

20.30.04

1.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

25.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

25.00

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

*

900.00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

900.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

900.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

900.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

900.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

*

900.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

900.00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

*

9050.00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

9050.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

9050.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

9050.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

8100.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

7935.10

Salarii de baza

10.01.01

7280.10

Indemnizatii de delegare

10.01.13

5.00

Indemnizatii de hrana

10.01.17

650.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

4.90

Vouchere de vacanta

10.02.06

4.90

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

160.00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

160.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

850.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

769.00

Furnituri de birou

20.01.01

30.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

100.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

116.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

55.00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

23.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

27.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

418.00

Reparatii curente

20.02

56.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

10.00

Medicamente

20.04.01

10.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

4.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

4.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

1.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

1.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Pregătire profesionala

20.13

10.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

100.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

100.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

100.00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,

69.02

*

23932.00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02

*

5800.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

5800.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

5800.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

5800.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

5102.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

2500.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1472.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

1130.00

Reparatii curente

20.02

500.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

184.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

184.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

14.00

Chirii

20.30.04

14.00

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

*

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

2500.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

2500.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

2500.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

2500.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

2500.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

2500.00

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

3300.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

3300.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

3300.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

3300.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

2602.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1472.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

1130.00

Reparatii curente

20.02

500.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

184.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

184.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

14.00

Chirii

20.30.04

14.00

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

*

18132.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

18132.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

18132.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

18132.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

18132.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

17832.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

300.00

Reducerea si controlul poluării

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

*

17832.00

Salubritate

74.02.05.01

17832.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

17832.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

17832.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

17832.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

17832.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

17832.00

Alte serv. in domeniul prot.mediului

74.02.50

300.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

300.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

300.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

300.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

300.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

300.00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02

*

44864.00

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

*

665.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

665.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

665.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

665.00

Asociatii si fundatii

59.11

665.00

Actiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

*

665.00

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

Stimulare intreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

665.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

665.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

665.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

665.00

Asociatii si fundatii

59.11

665.00

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

*

10194.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

10194.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

8731.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

300.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

200.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

200.00

Reparatii curente

20.02

100.00

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

*

4500.00

Subven?ii pentru acoperirea diferen?elor de pre? ?

40.03

4500.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

3931.00

Desp?gubiri civile

59.17

3931.00

OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

*

1463.00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.

81

*

1463.00

Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02

81.02

*

1463.00

Rambursari de credite aferente datoriei publice in

81.02.05

1463.00

Energie termica

81.02.06

5963.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

5963.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

4500.00

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

*

4500.00

Subven?ii pentru acoperirea diferen?elor de pre? ?

40.03

4500.00

OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

*

1463.00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.

81

*

1463.00

Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02

81.02

*

1463.00

Rambursări de credite aferente datoriei publice in

81.02.05

1463.00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

4231.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

4231.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

4231.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

300.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

200.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

200.00

Reparatii curente

20.02

100.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

3931.00

Desp?gubiri civile

59.17

3931.00

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

*

34005.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

34005.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

34005.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

10005.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

1305.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

1305.00

Reparatii curente

20.02

8700.00

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

*

24000.00

Subven?ii pentru acoperirea diferen?elor de pre? ?

40.03

24000.00

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

*

34005.00

Drumuri si poduri

84.02.03.01

Transport in comun

84.02.03.02

24000.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

24000.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

24000.00

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

*

24000.00

Subven?ii pentru acoperirea diferen?elor de pre? ?

40.03

24000.00

Strazi

84.02.03.03

10005.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

10005.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

10005.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

10005.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

1305.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

1305.00

Reparatii curente

20.02

8700.00

(mii lei)


Buget de funcționare Aprilie / 2021


Pag. 2/24


(mii lei)


Buget de funcționare Aprilie / 2021


Pag. 8/24


(mii lei)


Buget de funcționare Aprilie / 2021


Pag. 10/24


(mii lei)


Buget de funcționare Aprilie / 2021


Pag. 15/24


(mii lei)


Buget de funcționare Aprilie / 2021


Pag. 18/24


(mii lei)


Buget de funcționare Aprilie / 2021


Pag. 20/ 24


(mii lei)


Buget de funcționare Aprilie / 2021


Pag. 22/ 24


(mii lei)


Buget de funcționare Aprilie / 2021


Pag. 23/ 24


(mii lei)


Buget de funcționare Aprilie / 2021


Pag. 24/ 24


ANEXA NR.2B

LA HOTARAREA NR. 63 din 22.04.2021

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

(mii lei)


Buget de dezvoltare Aprilie / 2021


Pag. 1 / 8


Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)

00.01

*

170586.00

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

02.90

*

28.00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

*

11585.00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

*

11585.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

00.14

*

11585.00

Diverse venituri

36.02

*

28.00

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

28.00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod

37.02

*

11557.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

11557.00

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

*

38065.00

subvenții de la alte nivele ale administrației publice

00.18

*

38065.00

Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la

42.02

*

38065.00

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

19927.00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii

42.02.69

18138.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 49.90

*

120936.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod

48.02.01

*

118594.00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.01.01

115194.00

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.02.01.02

3400.00

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

*

2342.00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.02.01

2342.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

*

171001.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

171001.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

139265.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

*

3128.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63)

55.01

*

3128.00

Investiții ale agentilor economici cu capital de s

55.01.12

768.00

Transferuri din bugetul local catre asociațiile de

55.01.42

2360.00

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

136137.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

133254.00

Finan?area na?ional?

58.01.01

17765.00

Finan?are extern? nerambursabil?

58.01.02

115194.00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

295.00

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.0

58.02

*

2883.00

Finan?area na?ional?

58.02.01

373.00

Finan?are extern? nerambursabil?

58.02.02

2342.00

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

168.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

31736.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

31736.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

31206.00

Construc?ii

71.01.01

20172.20

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

435.80

Alte active fixe

71.01.30

10598.00

Repara?ii capitale aferente activelor fixe

71.03

530.00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

50.02

*

3862.00

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

*

3862.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

3862.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

2760.00

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

2760.00

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.0

58.02

*

2760.00

Finan?area na?ional?

58.02.01

359.00

Finan?are extern? nerambursabil?

58.02.02

2342.00

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

59.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

1102.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

1102.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

1102.00

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

386.00

Alte active fixe

71.01.30

716.00

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

*

3862.00

Autoritati executive

51.02.01.03

3862.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

3862.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

2760.00

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

2760.00

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.0

58.02

*

2760.00

Finan?area na?ional?

58.02.01

359.00

Finan?are extern? nerambursabil?

58.02.02

2342.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

59.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

1102.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

1102.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

1102.00

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

386.00

Alte active fixe

71.01.30

716.00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

*

38079.00

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

*

36076.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

36076.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

15103.00

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

15103.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

14980.00

Finan?area na?ional?

58.01.01

2049.00

Finan?are extern? nerambursabil?

58.01.02

12801.00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

130.00

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.0

58.02

*

123.00

Finan?area na?ional?

58.02.01

14.00

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

109.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

20973.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

20973.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

20973.00

Construc?ii

71.01.01

20057.20

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

49.80

Alte active fixe

71.01.30

866.00

Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

*

5584.00

Invatamant prescolar

65.02.03.01

3491.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

3491.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

3291.00

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

3291.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

3291.00

Finan?area na?ional?

58.01.01

513.00

Finan?are extern? nerambursabil?

58.01.02

2708.00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

70.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

200.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

200.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

200.00

Construc?ii

71.01.01

30.20

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

9.80

Alte active fixe

71.01.30

160.00

Invatamant primar

65.02.03.02

2093.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

2093.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

1899.00

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

1899.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

1899.00

Finan?area na?ional?

58.01.01

250.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Finan?are extern? nerambursabil?

58.01.02

1634.00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

15.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

194.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

194.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

194.00

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

15.00

Alte active fixe

71.01.30

179.00

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

*

30492.00

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

34.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

34.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

34.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

34.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

34.00

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

10.00

Alte active fixe

71.01.30

24.00

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

30458.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

30458.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

9913.00

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

9913.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

9790.00

Finan?area na?ional?

58.01.01

1286.00

Finan?are extern? nerambursabil?

58.01.02

8459.00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

45.00

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.0

58.02

*

123.00

Finan?area na?ional?

58.02.01

14.00

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

109.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

20545.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

20545.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

20545.00

Construc?ii

71.01.01

20027.00

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

15.00

Alte active fixe

71.01.30

503.00

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

*

481.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

481.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

481.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

481.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

481.00

Construc?ii

71.01.01

5.00

Alte active fixe

71.01.30

476.00

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

*

145.00

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

145.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

145.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

145.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

145.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

145.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Alte active fixe

71.01.30

145.00

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

336.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

336.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

336.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

336.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

336.00

Construc?ii

71.01.01

5.00

Alte active fixe

71.01.30

331.00

Asigurari si asistenta sociala(cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10 la

68.02

*

1522.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

1522.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

1206.00

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

1206.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

1206.00

Finan?area na?ional?

58.01.01

158.00

Finan?are extern? nerambursabil?

58.01.02

1033.00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

15.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

316.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

316.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

316.00

Alte active fixe

71.01.30

316.00

Crese

68.02.11

1522.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

1522.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

1206.00

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

1206.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

1206.00

Finan?area na?ional?

58.01.01

158.00

Finan?are extern? nerambursabil?

58.01.02

1033.00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

15.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

316.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

316.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

316.00

Alte active fixe

71.01.30

316.00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,

69.02

*

15580.00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02

*

8241.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

8241.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

3162.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

*

360.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63)

55.01

*

360.00

Transferuri din bugetul local catre asociatiile de

55.01.42

360.00

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

2802.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

2802.00

Finan?area na?ional?

58.01.01

416.00

Finan?are extern? nerambursabil?

58.01.02

2356.00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

30.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

5079.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

5079.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

5079.00

Alte active fixe

71.01.30

5079.00

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

*

2802.00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

2802.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

2802.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

2802.00

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

2802.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

2802.00

Finan?area na?ional?

58.01.01

416.00

Finan?are extern? nerambursabil?

58.01.02

2356.00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

30.00

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

5439.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

5439.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

360.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

*

360.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63)

55.01

*

360.00

Transferuri din bugetul local catre asociatiile de

55.01.42

360.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

5079.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

5079.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

5079.00

Alte active fixe

71.01.30

5079.00

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

*

7339.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

7339.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

6172.00

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

6172.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

6172.00

Finan?area na?ional?

58.01.01

817.00

Finan?are extern? nerambursabil?

58.01.02

5340.00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

15.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

1167.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

1167.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

1167.00

Construc?ii

71.01.01

110.00

Alte active fixe

71.01.30

1057.00

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

*

580.00

Salubritate

74.02.05.01

580.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

580.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

580.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

580.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

580.00

Construc?ii

71.01.01

110.00

Alte active fixe

71.01.30

470.00

Alte serv. in domeniul prot.mediului

74.02.50

6759.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

6759.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

6172.00

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

6172.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

6172.00

Finan?area na?ional?

58.01.01

817.00

Finan?are extern? nerambursabil?

58.01.02

5340.00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

15.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

587.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

587.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

587.00

Alte active fixe

71.01.30

587.00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02

*

113480.00

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

*

1443.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

1443.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

768.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

*

768.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63)

55.01

*

768.00

Investitii ale agentilor economici cu capital de s

55.01.12

768.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

675.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

675.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

675.00

Alte active fixe

71.01.30

675.00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

1443.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

1443.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

768.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

*

768.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63)

55.01

*

768.00

Investitii ale agentilor economici cu capital de s

55.01.12

768.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

675.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

675.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

675.00

Alte active fixe

71.01.30

675.00

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

*

112037.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

112037.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

110094.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

*

2000.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63)

55.01

*

2000.00

Transferuri din bugetul local catre asociatiile de

55.01.42

2000.00

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

108094.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

108094.00

Finan?area na?ional?

58.01.01

14325.00

Finan?are extern? nerambursabil?

58.01.02

93664.00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

105.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

1943.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

1943.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

1413.00

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Alte active fixe

71.01.30

1413.00

Repara?ii capitale aferente activelor fixe

71.03

530.00

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

*

112037.00

Drumuri si poduri

84.02.03.01

420.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

420.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

420.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

420.00

Repara?ii capitale aferente activelor fixe

71.03

420.00

Transport in comun

84.02.03.02

110446.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

110446.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

110094.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

*

2000.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63)

55.01

*

2000.00

Transferuri din bugetul local catre asociatiile de

55.01.42

2000.00

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

108094.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

108094.00

Finan?area na?ional?

58.01.01

14325.00

Finan?are extern? nerambursabil?

58.01.02

93664.00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

105.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

352.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

352.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

352.00

Alte active fixe

71.01.30

352.00

Strazi

84.02.03.03

1171.00

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

1171.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

1171.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

1171.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

1061.00

Alte active fixe

71.01.30

1061.00

Repara?ii capitale aferente activelor fixe

71.03

110.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-415.00

EXCEDENT (cod 00.01-49.02)

98.02

DEFICIT

99.02

(mii lei)


Buget de dezvoltare Aprilie / 2021


Pag. 2/ 8


(mii lei)


Buget de dezvoltare Aprilie / 2021


Pag. 3/ 8


(mii lei)


Buget de dezvoltare Aprilie / 2021


Pag. 4/ 8


(mii lei)


Buget de dezvoltare Aprilie / 2021


Pag. 5/ 8


(mii lei)


Buget de dezvoltare Aprilie / 2021


Pag. 6/ 8


(mii lei)


Buget de dezvoltare Aprilie / 2021


Pag. 7/ 8


(mii lei)


Buget de dezvoltare Aprilie / 2021


Pag. 8/ 8


ANEXA 3
la Hotararea nr. 63 din 22.04.2021
a Consiliului Local al Municipiului Buzau
L I S T A
OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2021 CU FINANTARE
INTEGRALA DE LA BUGETUL LOCAL
mii lei
PREVEDERI 2021
Nr. Denumire obiectivValoare Cheltuieli TOTALFINANTATE DIN Estimari Estimari Estimari
crt.Data inceperii executieitotala efectuate 2021Buget local Buget de stat202220232024
"(luna, an)"actualizatapina la
Nr. si data de aprobare12/31/2012
012345678
TOTAL"77,966""31,412""11,485""19,927"0
_
_
din care :
A. LUCRARI IN CONTINUARE"57,481""20,261"334"19,927"0__
_
_
B. LUCRARI NOI"20,485"60460400
_
_
C.ALTE CHELTUIELI DE "10,547""10,547"0.0___
INVESTITII
_
I. AUTORITATI PUBLICEAUTORITATI PUBLICE_"1,102""1,102"___
SI ACTIUNI EXTERNE 51.02
_credite de angajament
_credite bugetare_____
A.LUCRARI IN CONTINUARE100100
1"Construcție extindere și
refuncționalizare clădire Bazar-
transformare în sediu administrativ
al Primăriei municipiului Buzău"100100
B.LUCRARI NOI______
Extindere cladire Directia ____
Economica
H.C.L.159/2000
C.ALTE CHELTUIELI DE_"1,002""1,002"_
INVESTITII
C1_dotari independente_737737_
C2"_studii,proiecte"265265
credite de angajament__
credite bugetare__
II.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE______
_credite de angajament
_credite bugetare
A.LUCRARI IN CONTINUARE___
B.LUCRARI NOI___
C.ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII______
_dotari independente____
III."APARARE,ORDINE PUBLICA "_00____
SI SIGURANTA NATIONALA
61.02
__ _ ____
_credite de angajament
_credite bugetare
A.LUCRARI IN CONTINUARE___ _ __
__ _ __
____
____
B.LUCRARI NOI___ _ ____
credite de angajament
credite bugetare
C.ALTE CHELTUIELI DE_00____
INVESTITII
C1_dotari independente _0____
C2_cheltuieli proiectare______
__
__
</