Hotărârea nr. 58/2021

Hotărâre pentru aprobarea structurii organizatorice şi funcţionale, numărului de personal şi statului de funcţii ale Societăţii Comerciale “Urbis-Serv” S.R.L. Buzău

| Consiliul de administrație |      5


j Conducere delegata |     4

Conducere executiva

6

Conducere operativa

8

Personal execuție

41

Muncitori

143

TOTAL

202


Organigrama SC URBIS SERV SRL Buzău


Anexa Nr. 1
Director EconomicSTAT DE FUNCȚII

Nr crt

Denumire Departament

Denumire Funcție

Nivel studii

Nr. posturi

bservat

•><:

y m

i ) » li /S //

1

Direcția Executiva

Director Executiv

S

1

ConS^^r^^eJ^g^ta^

2

Direcția Economica

Director Economic

S

1

Conducere delegata

3

Direcția Comerciala

Director Comercial

S

1

Conducere delegata

4

5

Direcția Tehnic-Productie

Birou Juridic

Director Tehnic-Produ

Consilier juridic

S

S

1

2

Conducere delegata

Personal de execuție

6

Birou SSM-Managementul

Calitatii

Inginer

S

2

Personal de execuție

Inspector prot. mediuh

M.S

1

Inspector SSM

S

1

7

Birou RU

Inspector personal

S

1

Personal de execuție

8

Birou Audit

Auditor

S

1

Personal de execuție

9

Birou Oferta re-Deconta re

Sef Birou

S

1

Conducere operativa

Tehnician normare organizare

M.S

2

Personal de execuție

10

Secretariat

Administrativ

Arhiva

Secretar

M.S

1

Personal de execuție

Arhivar

M.S

1

Personal de execuție

Muncitori

G.M

2

11

Birou Financiar-Contabilit

Preturi

Caserie

Contabil

M.S

4

Personal de execuție

Contabil, economist

M.S

1

Casier

M.S

1

12

Compartiment Salarizare

Contabil

M.S

1

Personal de execuție

13

Birou Achiziții, Mark.Vanzari

Expert achiziții

M.S

3

Personal de execuție

14

Compartiment Magazie

Magazioner

M

2

Personal de execuție

15

Secția Siguranța circulației si Lucrări reparatii

Sef Secție

M.S

1

Conducere executiva

Sef Compartiment

M.S

1

Conducere operativa

Muncitori

G.M

12

16

Secția Servicii

Sef Secție

M.S

1

Conducere executiva

17

Compartiment Servicii funerare

Sef Compartiment

M.S

1

Conducere operativa

Specialist in reiatii public

M.S

1

Personal de execuție

Intendent

M.S

2

Personal de execuție

Casier încasator

M.S

2

Personal de execuție

Muncitori

G.M

12

18

Compartiment Parcari

Administrator

M.S

1

Conducere operativa

Muncitori

G.M

14

Nr crt

Denumire Departament

Denumire Funcție

Nivel studii

Nr. posturi

Observații

19

Compartiment Ecarisaj

Muncitori

G.M

3

// * /

v.\\

Tehnician

M.S

1

I ed

pXâi

).

20

Secția Spatii verzi

Sef Secție

M.S

1

Co^dâpe

re exec

21

Compartiment

Spatii Verzi

Administrator

M.S

3

Conducere operativa

Consilier inginer

M.S

1

Personal de execuție

Casier

M.S

1

Muncitori

G.M

31

Sef Formație

M.S

1

Conducere operativa

22

Compartiment Toaletari

Muncitori

G.M

3

23

Compartiment Pepiniera-Sere

Muncitori

G.M

4

24

Secția Auto-Utilaje

Manager transport

M.S

1

Conducere executiva

25

Compartiment

Autoutilaje

Impiegat auto

M

1

Personal de execuție

Deserventi, șoferi

M

28

26

Compartiment Mentenanta

Muncitori

M

5

27

Secția întreținere si Reparatii drumuri

Sef Secție

S

1

Conducere executiva

Sef Compartiment

S

1

Conducere operativa

Sef Formație

M.S

5

Personal de execuție

Consilier

M.S

1

Personal de execuție

Muncitori

G.M

24

28

Secția Mixturi asfaltice

Sef Secție

M.S

1

Conducere executiva

Economist

S

1

Personal de execuție

Gestionar

M

1

Personal de execuție

Muncitori

G.M

4

202

Director Executiv

ing. Cuza Dan

Director Economic

ec. Lazar Maria
| Consiliul de administrație |      5


j Conducere delegata |     4

Conducere executiva

6

Conducere operativa

8

Personal execuție

41

Muncitori

143

TOTAL

202


Organigrama SC URBIS SERV SRL Buzău


Anexa Nr. 1
Director EconomicSTAT DE FUNCȚII

Nr crt

Denumire Departament

Denumire Funcție

Nivel studii

Nr. posturi

bservat

•><:

y m

i ) » li /S //

1

Direcția Executiva

Director Executiv

S

1

ConS^^r^^eJ^g^ta^

2

Direcția Economica

Director Economic

S

1

Conducere delegata

3

Direcția Comerciala

Director Comercial

S

1

Conducere delegata

4

5

Direcția Tehnic-Productie

Birou Juridic

Director Tehnic-Produ

Consilier juridic

S

S

1

2

Conducere delegata

Personal de execuție

6

Birou SSM-Managementul

Calitatii

Inginer

S

2

Personal de execuție

Inspector prot. mediuh

M.S

1

Inspector SSM

S

1

7

Birou RU

Inspector personal

S

1

Personal de execuție

8

Birou Audit

Auditor

S

1

Personal de execuție

9

Birou Oferta re-Deconta re

Sef Birou

S

1

Conducere operativa

Tehnician normare organizare

M.S

2

Personal de execuție

10

Secretariat

Administrativ

Arhiva

Secretar

M.S

1

Personal de execuție

Arhivar

M.S

1

Personal de execuție

Muncitori

G.M

2

11

Birou Financiar-Contabilit

Preturi

Caserie

Contabil

M.S

4

Personal de execuție

Contabil, economist

M.S

1

Casier

M.S

1

12

Compartiment Salarizare

Contabil

M.S

1

Personal de execuție

13

Birou Achiziții, Mark.Vanzari

Expert achiziții

M.S

3

Personal de execuție

14

Compartiment Magazie

Magazioner

M

2

Personal de execuție

15

Secția Siguranța circulației si Lucrări reparatii

Sef Secție

M.S

1

Conducere executiva

Sef Compartiment

M.S

1

Conducere operativa

Muncitori

G.M

12

16

Secția Servicii

Sef Secție

M.S

1

Conducere executiva

17

Compartiment Servicii funerare

Sef Compartiment

M.S

1

Conducere operativa

Specialist in reiatii public

M.S

1

Personal de execuție

Intendent

M.S

2

Personal de execuție

Casier încasator

M.S

2

Personal de execuție

Muncitori

G.M

12

18

Compartiment Parcari

Administrator

M.S

1

Conducere operativa

Muncitori

G.M

14

Nr crt

Denumire Departament

Denumire Funcție

Nivel studii

Nr. posturi

Observații

19

Compartiment Ecarisaj

Muncitori

G.M

3

// * /

v.\\

Tehnician

M.S

1

I ed

pXâi

).

20

Secția Spatii verzi

Sef Secție

M.S

1

Co^dâpe

re exec

21

Compartiment

Spatii Verzi

Administrator

M.S

3

Conducere operativa

Consilier inginer

M.S

1

Personal de execuție

Casier

M.S

1

Muncitori

G.M

31

Sef Formație

M.S

1

Conducere operativa

22

Compartiment Toaletari

Muncitori

G.M

3

23

Compartiment Pepiniera-Sere

Muncitori

G.M

4

24

Secția Auto-Utilaje

Manager transport

M.S

1

Conducere executiva

25

Compartiment

Autoutilaje

Impiegat auto

M

1

Personal de execuție

Deserventi, șoferi

M

28

26

Compartiment Mentenanta

Muncitori

M

5

27

Secția întreținere si Reparatii drumuri

Sef Secție

S

1

Conducere executiva

Sef Compartiment

S

1

Conducere operativa

Sef Formație

M.S

5

Personal de execuție

Consilier

M.S

1

Personal de execuție

Muncitori

G.M

24

28

Secția Mixturi asfaltice

Sef Secție

M.S

1

Conducere executiva

Economist

S

1

Personal de execuție

Gestionar

M

1

Personal de execuție

Muncitori

G.M

4

202

Director Executiv

ing. Cuza Dan

Director Economic

ec. Lazar Maria